Głos Zabrza i Rudy 11

UKAZUJE SIĘ W KAŻDY CZWARTEK OD 1956 R. Cena 2,90 zł (w tym VAT 8%) 12.03.2020 r. Nr 11 (3177) www.GlosZabrza24.pl Kibice Ruchu wyrównywali swoje porachunki w Kończycach str. 6 R E K L A M A 100 dni posła str. 2 Trójka wraca na tory str. 3 patrz str. 12 Stadion Górnika od grudnia 2015 roku zwie się Areną Zabrze, ale wkrótce i ten stan może się zmienić. Wzorem in- nych tego typu obiektów, m.in. w Warszawie (PGE Narodowy) czy Gdańsku (Stadion Energa), spółce Stadion marzy się, aby czerpać zyski reklamowe, sprzedając miejsce w na- zwie budowli. Czy to się jednak uda? To, że stadion ma mieć komer- cyjną nazwę było oczywiste już w chwili jego budowy (spodziewa- no się, że tytularnym sponsorem może zostać Allianz, który był jednym z właścicieli klubu), ale krajowa rzeczywistość pokazała, że pozyskanie tytularnego spon- sora dla piłkarskiego obiektu, wcale nie jest to proste. Przeko- nało się o tym wiele większych polskich miast, którym albo w ogóle nie udało się zmonetyzo- wać nazwy obiektu albo ich suk- ces był krótkotrwały (np. obiekt Legii Warszawa to była przez jakiś czas Pepsi Arena, a w Lech Poznań grał na Inea Arenie). W Zabrzu na temat tego po- mysłu było cicho, tym bardziej, że jednak stadion nie jest ciągle ukończony... Niemniej 21 lutego bez większego rozgłosu spółka Stadion zdecydowała się jednak wreszcie ogłosić „konkurs na wyłonienie sponsora tytularne- go Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu”, podkreślając, iż dys- ponuje jednym z najnowocze- śniejszych w Polsce stadionów piłkarskich położony w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na którego widowni zasiąść może 24.563 widzów. W zamian za podpisanie finanso- wego kontraktu Stadion oferuje wprowadzenia sponsora do na- zwy i logotypu obiektu (i co za tym idzie chełpienia się tym fak- tem we wszelkich materiałach reklamowych), a także prawo „do korzystania z czterech ozna- kowanych miejsc parkingowych VIP w parkingu wewnętrznym stadionu” oraz „do całodzienne- go korzystania z sali konferen- cyjnej (klub biznesowy)” cztery razy w roku. Brzmi kusząco? Na chętnych na taki inte- res spółka Stadion czeka do 3 kwietnia. Konkurs ma się skła- dać z trzech etapów: zgłoszenia, negocjacji i – po wpłaceniu 50 tys. złotych wadium – skła- dania ofert ostatecznych. Je- dynym kryterium oceny zło- żonych finalnie propozycji będzie wysokość oferty finan- sowej... (ws) Stadion chce zarobić na zmianie nazwy Areny Zabrze Kto sponsorem tytularnym? patrz str. 3 MŁODZI ZABRZANIE patrz str. 13 Do końca marca w Domu Muzyki i Tańca nie odbędzie się żadna impreza. Zamknięty dla widzów jest Teatr Nowy, kompleks Muzeum Górnictwa Węglowego i filharmonia, nie działa Miejska Biblioteka Pu- bliczna ani baseny Aquarius. Odwołano także spotkania pre- zydent miasta z mieszkańcami, m.in. w kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także w ramach cyklu Czyste powietrze – masz wpływ . DOKOŃCZENIE NA STR. 5 STAŁO SIĘ: zamknięte szkoły, odwołane koncerty i targi turystyczne Wirus nas uziemił Rząd zdecydował o zawieszeniu od dzisiaj (12 marca) zajęć w szkołach i uczelniach, a od poniedziałku o ich całkowitym zamknięciu. To samo dotyczy przedszkoli i żłobków oraz wszelkich instytucji kultury i większości im- prez sportowych. Po ogłoszeniu tej decyzji zabrzańskie instytucje natychmiast wydały komunikaty o zawieszeniu działalności, najczęściej zakończone słowami „do odwo- łania”. Również Urząd Miejski apeluje do mieszkańców, by w miarę możliwości kontaktowali się i załatwiali sprawy przez telefon i internet. Sytuacja w kraju jest coraz po- ważniejsza, w chwili pisania tych słów liczba zarażonych urosła do 27 osób, w tym osiem w województwie śląskim (Cieszyn, Rybnik, Racibórz). Trzeba się liczyć z tym, że w końcu wirus dotrze też do Zabrza. Na razie – wbrew sil- nym pogłoskom rozsiewanych w internecie, że widziano służby medyczne zabierających chorych z Grzybowic czy Rokitnicy – nic takiego u nas się nie wydarzyło! JAKUB LAZAR ARENA ZABRZE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=