67. Aukcja Nowej Sztuki

DOM AUKCY J NY 67. Aukcja Nowej Sztuki – 16 września 2022, godz. 19.30 Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa

67. Aukcja Nowej Sztuki 16 września 2022, godz. 19.30 Al. Jerozolimskie 107 Wystawa przedaukcyjna w miejscu aukcji od 12 września, od godz. 12.00 Ceny wywoławcze 1000 zł www.artinhouse.pl

Indeks artystów Jak licytować? Osobiście Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 16 września 2022 w siedzibie Domu Aukcyjnego Art in House, Al. Jerozolimskie 107, godz. 19:30. Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się w miejscu aukcji i odebraniu numeru aukcyjnego. Telefonicznie Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów: +48 510 211 410; +48 508 018 421 nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni do Pań‑ stwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty. Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e‑mail) – cena maksymalna Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia. One‑Bid System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego użyt‑ kownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 1. BrewkaWojciech 2. Sarapata Joanna 3. Jadczak Robert 4. Kovelinas Andrejus 5. Stelmach Katarzyna 6. Zabrodzka Agnieszka 7. Roszkowska Joanna 8. Padol Agata 9. Dwurnik Edward 10. Mieszko Joanna 11. Zalewska Paulina 12. Zawadzki Piotr 13. Kołakowski Adam 14. Misztal Joanna 15. Ostrowski Jan Bonawentura 16. Milewska Anna 17. Jaruszewska Roma 18. Wątor Adam 19. Sieczyńska Bożena 20. Dubrowin Jan 21. Hope Kate 22. Sarapata Joanna 23. Kępka Magdalena 24. Sam Pola 25. Chorzępa-Kaszub Anna 26. Kopeć Krzysztof 27. Rogosz Wojciech 28. Mayerne Ron 29. Musiał-Tomaszewska Beata 30. Rychter Paulina 31. Kappa Alicja 32. Biały Miro 33. Rutkowski Adam Piotr 34. Krzymińska-Śluborska Monika 35. Yasin Aleksander 36. Szustkiewicz Beata 37. Nocoń Cyprian 38. Papke Adam 39. Radecki Tomasz 40. Los-Pławszewska Luiza 41. Sporski Wacław 42. Róż-Pasek Krystyna 43. Ruminkiewicz Krystyna 44. Trojan Henryk 45. Schab David 46. Magda Renata 47. Kufel Grzegorz 48. Battler 49. Nogaj Piotr 50. Mroczka Michał 51. Ochonko Eugeniusz 52. Machowski Tadeusz 53. Perczak Sylwia 54. Filipowicz Andrzej 55. Kielar Andrzej 56. Białek Olga 57. Choma Klaudia 58. Grabowski Paweł 59. Formejster Weronika 60. Wierkowska-Rogowska Iwona 61. Sławniewicz Ewa 62. Szwaczka Żaneta Chłostowska 63. Drzewiecka-Popis Joanna 64. Hladka Khrystyna 65. Zdybał Mariusz 66. Setlak Sławomir 67. Volosnikov Igor 68. Selin Marlena 69. Pilikowski Tomasz 70. Kuzaniak Ewelina 71. Havartsou Henadzy 72. Wroński Andrzej 73. Rembieliński Piotr 74. Szwabe Magda 75. Sporski Alex 76. Masianis Andrzej 77. Wojewodzic Paulina 78. Wiśniewska Ewa 79. Kruszyńska-Mikulska Patrycja 80. Brzyzek Żanna 81. Krężlak Robert 82. Jankowska Zuzanna 83. Dąbrowska Anita 84. Zaborowska Janina 85. Wróbel Michał 86. Robotycka Paulina 87. Jamioł Michał 88. Kozłowska Izabela 89. Karwowska Magdalena 90. Skrzypek Grzegorz 91. Długołęcki Przemysław 92. Jankiewicz Łukasz 93. Wójcik Rozalia 94. Grocholska-Janczara Jolanta 95. Sych Paweł 96. Dałek Monika 97. Mytko Eliza 98. Fijał-Czapla Agnieszka 99. Lukashyk Neli 100. Szewczyk-Martin Izabela 101. Zalewska Magdalena 102. Rozpara Hanna 103. Grajek Dariusz 104. Szwed Arek 105. Opała Jacek 106. Bogusławski Wit 107. Wróblewski Aleksy

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością rozpoczynamy sezon jesienny w Art in House. Lato pożegnaliśmy 66. Aukcją Nowej Sztuki, która zgromadziła w sopockim Dworku Sierakowskich prawdziwe tłumy miłośników malarstwa i rzeźby. Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa: powracamy do Państwa z nową energią i pomysłami na kolejne mie‑ siące. Co znajdziemy we wrześniowej ofercie? Liczną grupę prac stanowią obrazy w zielonej kolorystyce: wśród nichweneckie piękności Andrejusa Kovelinasa, tajemniczy pejzaż Agnieszki Zabrodzkiej, geometryczna kompozycja Katarzyny Stelmach, dama z kotkiem Jana Bonawentury Ostrowskiego, portret dziewczynki Anny Milewskiej, wróżka w klatce Mariusza Zdybała, toskański widok Magdy Szwabe, sabat czarownic Andrzeja Masianisa oraz spacerowiczka Agaty Padol. Waszej uwadze z pewnością nie umkną mocne, energetyczne kompozycje, które zwalczą pierwsze oznaki jesiennej chandry. Wojciech Brewka zabierze nas do świata afrykańskiej fauny, Robert Jadczak złapie ostatni pociąg do Londynu, Kate Hope pomoże nam odnaleźć własne niebo, Miro Biały pokaże, czym jest prawdziwa miłość, zaś David Schab uruchomi zabytkowy żółty gramofon. Do świata surrealizmu zaproszą Państwa Pola Sam, Andrzej Kielar, Olga Białek, Weronika Formejster, Igor Volosnikov, Luiza Los-Pławszewska, Beata Szustkiewicz oraz Magdalena Kępka. Z kolei na akademicki realizm postawią Paulina Rychter, Joanna Drzewiecka-Popis, Jan Dubrowin, Adam Piotr Rutkowski czy Renata Magda. Wśród propozycji rzeźbiarskich, tradycyjnie ulokowanych na ostatnich stronach katalogu, zobaczycie admi‑ rała Arka Szweda, kobietę zaklętą w złoto Jacka Opały, stalową figurę Wita Bogusławskiego oraz personifikację nawałnicy Aleksego Wróblewskiego. Wszystkie prace z katalogu będzie można zobaczyć na żywo w Art in House w czasie wystawy przedaukcyjnej. Serdecznie zapraszamy – przy filiżance kawy lub herbaty sztuka smakuje najlepiej! Anita Wolszczak-Karasiewicz Historyk sztuki, kurator wystaw Właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House

WOJCIECH BREWKA CATCH ME IF YOU CAN, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 100 cm Wojciech Brewka urodził się w 1980 roku w Kaliszu. Jest współzałożycielem war‑ szawskiej galerii officyna art & design oraz Stowarzyszenia PROPAGANDA SZTUKI. Jest też pomysłodawcą Dziedzińca Kultural‑ nego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem programowym festiwalu artystycznego o nazwie Festiwal Przenikania. 1 2 JOANNA SARAPATA PORTRET ZŁOTEJ KOBIETY, 2022 Olej, Szlagmetal, Płótno 120 cm x 120 cm * droit de suite Joanna Sarapata to absolwentka paryskiej L’ecole Nationale Supe‑ rieure des Beaux-Arts. Do archi‑ wum szkoły przyjęto 11 jej obra‑ zów. W dorobku artystki znajdują się realizacje z zakresu malarstwa, grafiki, sztuki plakatu i scenogra‑ fii. Swoje prace wystawia od 1987 roku, m.in. We Francji, gdzie przez blisko 20 lat mieszkała i tworzyła, w Hiszpanii, w której żyła kolejne 6 lat, a także w Monako, Niemczech, USA i Szwajcarii. Od 1998 roku dzieła sztuki autorstwa Joanny Sarapaty można oglądać również w Polsce.

ROBERT JADCZAK LAST NIGHT IN LONDON, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Robert Jadczak urodził się w 1960 roku wWarszawie, jest samoukiem i maluje z pasji. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem i ma‑ larstwem . W latach 70-tych i 80tych twórca pasjonował się także tańcem, występował w Warszaw‑ skich teatrach , ukończył wielopo‑ ziomowe szkoły tańca standardo‑ wego jak i latynoamerykańskiego, których elementy przejawiają się w niektórych jego pracach. W latach 1984 -2000 twórca mieszkał i tworzył w Niemczech. 3 4 ANDREJUS KOVELINAS NOWE WENECJANKI, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Andrejus Kovelinas urodził się w 1958 roku. Pochodzący z Litwy, mieszka w Polsce. Projektował pla‑ katy dla teatru, opery i baletu, za co otrzymywał nagrody w konkur‑ sach. Na Litwie prowadził własną szkołę artystyczną. Mieszkał też we Francji i Irlandii. Od lat zajmuje się malarstwem olejnym, zaś głów‑ ną tematyką jego twórczości są kobiety. Jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Ma na koncie wiele wystawmiędzynarodowych.

KATARZYNA STELMACH MAŁE PTASZKI, 2022 Olej, Akryl, Płótno 90 cm x 110 cm Katarzyna Stelmach jest absol‑ wentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w Pracowni Malarstwa tej uczelni w 1995 roku. W tym samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Zajmuje się malar‑ stwem sztalugowym, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Mieszka i tworzy w Krakowie. 5 6 AGNIESZKA ZABRODZKA BEZ TYTUŁU - PEJZAŻ, 2022 Olej, Tempera, Płótno 110 cm x 110 cm Agnieszka Zabrodzka urodziła się w 1989 roku w Warszawie. W latach 2004 – 2010 brała udział w lekcjach rysunku i malarstwa w Fundacji Atelier Foksal w War‑ szawie. Od 2010 roku studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2011 do 2015 roku należała do pracowni malarstwa prof. Stani‑ sław Baja i dr. Arkadiusza Karapu‑ dy.

JOANNA ROSZKOWSKA DUET SAM ELI (OBRAZ I RZEŹBA), 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 80 cm (obraz) 45 cm x 26 cm x 30 cm (rzeźba) Joanna Roszkowska jest absolwentką wydziału Wzornictwa Przemysłowe‑ go ASP w Warszawie. Rzeźbę studio‑ wała w pracowni Krystiana Jarnusz‑ kiewicza i Wiktora Gutta. Członek stowarzyszenia ZPAP. Mieszka i tworzy w Warszawie. Tworzy abstrakcyj‑ ne rzeźby ceramiczne oraz obra‑ zy. Nie robi szkiców, tworzy intu‑ icyjnie. W jej pracach rzeźbiarskich przewijają się dwa nurty, które się przenikają i powracają w wielu jej ko‑ lekcjach. Pierwszy inspirowany naturą i światem, który nas otacza. 7 8 AGATA PADOL HORYZONT, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Agata Padol w roku 1991 ukończyła z wyróż‑ nieniem studia na Uniwersytecie Artystycz‑ nym w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Ar‑ tystycznej w Pracowni Malarstwa prof. Piotra C.Kowalskiego. Artystka zajmuje się malar‑ stwem na płótnie w technice olejnej i akry‑ lowej. Ma również doświadczenia w pracach wielkoformatowych i freskach na obiektach historycznych. Posiada kompetencje kuratora sztuki, krytyka sztuki i specjalisty w zakresie analizy dzieła. Ma w swoim dorobku wiele cyki malarskich pokazywanych na wystawach in‑ dywidualnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Norwegii, Niemczech czy Włoszech. Jej prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywat‑ nych w Kraju i na Świecie.

EDWARD DWURNIK ROK CHOPINOWSKI, 2011 Akwarela, Tempera, Papier 46 cm x 55 cm * droit de suite Edward Dwurnik to wybitny polski malarz i grafik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztuki współczesnej. To je‑ dyny polski artysta, któremu udało się odnieść międzynarodowy suk‑ ces przed transformacją. To także - jedyny artysta, który niezależnie od uznania w kręgach profesjonal‑ nych, stał się popularny we wszyst‑ kich środowiskach konsumentów sztuki. Niepokorny i prowokacyjny, zmienny i nieprzewidywalny, pe‑ łen diabelskiego poczucia humo‑ ru, do dziś budzi skrajne reakcje i poruszenie, także wśród twórców najmłodszego pokolenia. 9 10 JOANNA MIESZKO WARSZAWA, 2022 Akryl, Płótno 114 cm x 146 cm Joanna Mieszko urodziła się 1969 roku w Trzcińsku-Zdroju. Jej dzia‑ łalność artystyczną obejmują rzeźba, rysunek, malarstwo i foto‑ grafia. Brała udział w dużej liczbie wystaw, organizowała plenery ak‑ cji artystycznych w kraju i za gra‑ nicą. Jest absolwentką Państwo‑ wego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1996 roku obroni‑ ła dyplom w pracowni rzeźbiar‑ skiej prof. Józefa Petruka. Pracuje w metalu, drewnie i kamieniu.

PAULINA ZALEWSKA CARMEN, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 140 cm Paulina Zalewska ukończyła łódz‑ ką Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dy‑ plom uzyskała w 2008 roku w Pra‑ cowni Grafiki Warsztatowej prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Aneks do dyplomu wykonała pod kie‑ runkiem prof. Ryszarda Hungerta w Pracowni Malarstwa. W 2006 roku uczestniczyła w warsztatach graficznych w Centrum Grafiki Artstycznej KAUS w Urbino we Włoszech, gdzie rok później przy‑ znano jej miesięczne stypendium. 11 12 PIOTR ZAWADZKI METROPOLIS. TRUMP TOWER NEW YORK, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 130 cm Piotr Zawadzki jest warszawskim artystą posługującym się wszyst‑ kimi technikami rysunkowymi i malarskimi. Założyciel Warszaw‑ skiej Szkoły Rysunku Horyzont. Od 25 lat jest nauczycielem rysunku architektonicznego, artystyczne‑ go oraz malarstwa. Doświadcze‑ nia zdobyte na studiach w War‑ szawie na Wydziale Architektury i na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk zaowocowały cie‑ kawym połączeniem dwóch pasji: architektury i malarstwa. Artysta wystawia swoje obrazy również na aukcjach sztuki współczesnej. Organizator i uczestnik warszta‑ tów i plenerów malarskich w całej Polsce.

ADAM KOŁAKOWSKI SUMMER SELFIE, 2022 Olej, Płótno 130 cm x 110 cm Adam Kołakowski urodził się w 1981 roku. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych wWarszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Pozna‑ niu. W czasie studiów jego edukacja obejmowała grafikę, ilustrację, plakat, malarstwo i rzeźbę. Był laborantem w pracowni drzeworytniczej. Wy‑ jechał na stypendium naukowe na Uniwersytet w Knoxville do Stanów Zjednoczonych. Jego prace były pokazywane publiczności w kraju i za granicą, szczególną popularność zdobywając wśród amerykańskiej i kanadyjskiej Polonii. 13 14 JOANNA MISZTAL STRELICJE, 2022 Olej, Akryl, Płótno 80 cm x 80 cm Joanna Misztal to absolwentka ASP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Malarstwo studio‑ wała w pracowni prof. K. Jarodz‑ kiego. W każdej jej pracy widać umiłowanie do materii przestrzen‑ nej. Bardzo wyraźna i zróżnicowa‑ na faktura, oraz często używane różne odcienie złota nadają spe‑ cyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym przez nią obrazom. Jej prace znajdują się w prywat‑ nych kolekcjach w kraju za granicą.

JAN BONAWENTURA OSTROWSKI DAMA Z KOTKIEM, 2022 Olej, Płótno 70 cm x 60 cm Jan Bonawentura Ostrowski urodził się w Częstochowie, ale całe życie związany jest z Warszawą. Tutaj ukończył wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych (dy‑ plom u prof. Tadeusza Łodziany). Studio‑ wał też malarstwo na Academia di Belle Arte „Brera” (dyplom w pracowni prof. Giorgio de Giorgii). Uprawia wszystkie sztuki piękne - od malarstwa poprzez grafikę aż do rzeźby. Artysta ma na swo‑ im koncie liczne wystawy w kraju i zagra‑ nicą. 15 16 ANNA MILEWSKA OTULONA LIŚCIEM, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 90 cm Urodzona w 1988 roku w Zamościu. Jeste absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wydziału Konserwacji i Re‑ stauracji Dzieł Sztuki. Naukę malarstwa doskonaliła w pracowni prof. Piotra Bo‑ gusławskiego. Brała udział w kilku wy‑ stawach indywidualnych i zbiorowych., a także w licznych wystawach poplene‑ rowych.

ROMA JARUSZEWSKA BEZ TYTUŁU, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 80 cm Roma Jaruszewska to artystka urodzona w El‑ blągu. Studia ukończyła na poznańskiej Aka‑ demii Sztuk Pięknych. Uzyskała dyplom w pra‑ cowni grafiki u prof. Eugeniusza Skrowidera i prof. Grzegorza Marszałka oraz Wyższej Szko‑ le Sztuki Stosowanej, uzyskała dyplom z ma‑ larstwa u prof. Wojciecha Sadleya i prof. Wło‑ dzimierza Dudkowiaka, oba z wyróżnieniem. Ma na swoim koncie wystawy zbiorowe i in‑ dywidualne. Jej prace znajdują się w wielu ko‑ lekcjach prywatnych w kraju i za granicą.Upra‑ wia malarstwo, rzeźbę, grafikę komputerową, plakat, ilustrację. Nominowana przez Centrum Sztuki Galeria El w 2007 roku zostala uhono‑ rowana nagrodą”Talent Roku”przyznaną przez Fundacje Środowisk Twórczych w Olsztynie. 17 18 ADAM WĄTOR GDY SŁOWA ZAWODZĄ, 2022 Akryl, Płótno 110 cm x 110 cm Adam Wątor studiował na Wy‑ dziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Włodzimierza Kunza. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Podstawową inspiracją dla jego twórczości jest człowiek i emo‑ cje wyrażone poprzez ciało. Jego malarstwu blisko jest do rysunku, zwraca szczególną uwagę na dło‑ nie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbio‑ rach prywatnych w Polsce, USA, Norwegii, Szwecji.

BOŻENA SIECZYŃSKA W ŚWIETLE 12, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 150 cm Trójmiejska artystka zafascyno‑ wana kobiecym pięknem i natu‑ rą, której prace roztaczają wokół magiczną aurę. Jej obrazy, najczę‑ ściej figuratywne, są w większości minimalistyczne, fragmentarycz‑ ne i niedopowiedziane. Tworzy w Trójmieście, a jej poczynania śledzi tysiące obserwujących. Wiele jej obrazów znajduje się w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą. 19 20 JAN DUBROWIN IFIGENIA, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 40 cm Jan Dubrowin urodził się w 1957 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla‑ stycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom uzyskał w 1981 roku z zakresu tkaniny unikatowej. Od tego czasu uczestniczył we wszystkich wystawach środowiskowych. Wielokrotnie pre‑ zentował swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Brał udział w wielu plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w galeriach sztu‑ ki. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i środowiska. W 2006 z okazji jubile‑ uszu 25-lecia pracy twórczej uhonorowany został „BrązowymMedalem za Zasługi dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

KATE HOPE ZNAJDŹ SWOJE NIEBO Z CYKLU FORMA FIZYCZNA, 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 100 cm Kate Hope to absolwentka wzornictwa na Po‑ litechnice Łódzkiej. Oprócz grafiki zajmuje się także fotografią i malarstwem. Jest znana przede wszystkim ze swojego cyklu „Forma Fizyczna – Ikony”przedstawiającego postaci ze świata kultu‑ ry i sztuki. Abstrakcyjne prace artystki charaktery‑ zują się intrygującym doborem barw. 21 22 JOANNA SARAPATA BALLERINA ZIELONO-NIEBIESKA Z CYKLU ECOLE DE PARIS, 2022 Akryl, Tusz, Papier 45 cm x 32 cm Joanna Sarapata oprócz malarstwa zajmuje się scenografią i plakatem. Brała udział w wielu wy‑ stawach w prestiżowych galeriach szuki. W 1996 roku zdobyła główną nagrodę w konkursie na plakat, organizowanym przez Operę Paryską. Głównym tematem jej malarstwa jest akt kobie‑ cy. Wśród miłośników i klientów jej prac znajduje się wiele znanych osób.

MAGDALENA KĘPKA A GDYBY TAK RZUCIĆ WSZYSTKO I WYSKOCZYĆ NAD MORZE, 2022 Olej, Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Magdalena Kępka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wro‑ cławiu na Wydziale Malarstwa oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Maluje w technice olejnej i akrylowej. Tematem jej ob‑ razów jest polski pejzaż, marynistyka oraz architektura gorącego połu‑ dnia. Obrazami Magdaleny Kępki żywo interesują się domy aukcyjne i galerie sztuki. Ma na koncie 22 wy‑ stawy indywidualne, kilkanaście na‑ gród w konkursach malarskich. 23 24 POLA SAM RABUŚ Z OBSYDIANOPOLIS, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 160 cm Pola Sam urodziła się w 1972 roku. Absolwentka Państwowego Li‑ ceum Sztuk Plastycznych na kie‑ runku formy użytkowe-szkło. Ar‑ tystka wszechstronna: od pop-art po hiperrealizm. Tworzy w wielu technikach: malarstwo, portret, ry‑ sunek, grafika, rzeźba ceramiczna, malarstwo na szkle- malując uni‑ kalną techniką witrochromii.

ANNA CHORZĘPA -KASZUB OKAMGNIENIE, 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 100 cm Anna Chorzępa-Kaszub to absol‑ wentka Wydziału Grafiki, Komuni‑ kacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.Od wie‑ lu lat pracuje w charakterze gra‑ fika kreatywnego w jednej z po‑ znańskich agencji reklamowych. Z czasem doświadczenie zdobyte na uczelni i w pracy jako grafik zaczęła wykorzystywać również w tworzeniu swoich prac malar‑ skich. Uczestniczyła w wystawach m.in. w Poznaniu, Warszawie, Ha‑ nowerze. W swojej twórczości skupia się przede wszystkim na człowieku i jego emocjach. 25 26 KRZYSZTOF KOPEĆ STYGMAT PRZEZNACZENIA, 2020 Olej, Technika własna, Płótno 100 cm x 100 cm Krzysztof Kopeć urodził się w 1972 roku w Chorzowie. Studia ukoń‑ czyl w Instytucie Wychowania Ar‑ tystycznegoWSP w Częstochowie. W 1999 roku uzyskał dyplom ze specjalizacji Malarstwo w pracow‑ ni prof. Wincentego Maszkowskie‑ go. W 2002 roku ukończył także Podyplomowe Studium Rysunku i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięk‑ nych we Wrocławiu. Od 2004 na‑ leży do Związku Polskich Artystów Plastyków. Należy również do interdyscyplinarnej grupy „Młodzi Sztuką”. Brał udział w kilkudziesię‑ ciu wystawach w kraju i za granicą.

WOJCIECH ROGOSZ BRAMA, 2020 Technika własna, Olej, Płyta 120 cm x 160 cm Wojciech Rogosz to urodzony w 1959 roku artysta grafik, foto‑ grafik, malarz, członek Związku Polskich Artystów Plastyków-Pol‑ ska Sztuka Użytkowa. Jest absol‑ wentem Wydziału Fotografii i In‑ formacji Obrazowej Uniwersytetu Warszawskiego (w tym rok zajęć na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni prof. Ro‑ mana Owidzkiego); stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent progra‑ mu Narodowego Centrum Kultury i MKiDN - Kultura w Sieci. Fotogra‑ fią i grafiką pasjonuje się od dziec‑ ka, pobierając pierwsze lekcje od rodzinnych profesjonalistów. 27 28 RON MAYERNE RM39, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Akryl, drewno 50x16x8 cm Ron Mayerne to pseudonim arty‑ sty wykorzystującego nowocze‑ sne techniki i sprawdzone stare receptury. Twórca łączy przeszłość z teraźniejszością. Opracowana przez niego technika wymaga na‑ kładania wielu warstw o ​różnych kolorach w różnych odstępach czasu. Artysta traktuje przygoto‑ wanie każdego płótna jako wy‑ zwanie, pozwalające osiągnąć zamierzony efekt. Działa na rynku międzynarodowym.

BEATA MUSIAŁ- TOMASZEWSKA RZEKORNA LEKKOŚĆ BYTU, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 120 cm Beata Musiał-Tomaszewska urodziła się w 1969 roku w Brzegu Dolnym. Ukończyła liceum plastyczne we Wrocławiu w 1989 roku. Jest również absolwentką Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale ma‑ larstwa w pracowni prof. Hugona Lasec‑ kiego. Dyplom obroniła w roku 1995. Przez kilkanaście lat pracowała jako animator, grafik i reżyser w największej i najbardziej prestiżowej firmie post-produkcyjnej w Pol‑ sce - Platige image, gdzie brała udział przy tworzeniu efektów specjalnych do reklam, filmów, teledysków oraz scenografii teatral‑ nych. 29 30 PAULINA RYCHTER MARBELLA, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Paulina Rychter jest absolwent‑ ką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, studiowała na Wydzia‑ le Grafiki i Komunikacji Wizualnej, dyplom uzyskała z wyróżnieniem. Mieszka w Gdańsku. Zajmuje się grafiką projektową, video, ilustracją oraz malarstwem. Tworzy graficzne prace, lubi mocno zdefiniowane kształty i żywy kolor. Prezentuje mi‑ nimalistyczne podejście do kom‑ pozycji, geometryczne elemen‑ ty nierzadko bywają nanoszone z szablonu. Najchętniej maluje w technice olejnej na płótnie, zwy‑ kle wybiera duże formaty preferując malarstwo figuratywne, rzadziej się‑ ga do abstrakcji.

ALICJA KAPPA UPALNY DZIEŃ, 2022 Olej, Akryl, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 100 cm Alicja Kappa to absolwentka Aka‑ demii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu. Dyplom obroniła w 2000 roku. Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejew‑ skiego. 31 32 MIRO BIAŁY MIŁOŚĆ, 2021 Olej, Płótno 120 cm x 80 cm Mirosław Biały to artysta urodzony w 1966 roku. Uczył się w lubelskim Liceum Plastycznym, z kolei w Danii studiował w Wyższej Szkole Graficznej. Podczas stu‑ diów w Kopenhadze szkolił się na komputerze w grafi‑ ce komputerowej. Przygodę z malarstwem rozpoczął już we wczesnym dzieciństwie. Jest bardzo zaangażo‑ wanym w swoją działalność artystą, który wielokrot‑ nie wystawiał swoje prace. Jego dzieła można znaleźć w prywatnych zbiorach na całym świecie, jak rów‑ nież w kolekcjach wielu galerii sztuki. Artysta bierze udział w aukcjach sztuki najnowszej w największych domach aukcyjnych w naszym kraju. Miro Biały miał okazję dużo podróżować, aby zgłębiać kulturę i sztukę różnych rejonów Polski oraz innych krajów. Był w No‑ wym Sączu i Nowym Jorku, a w obu miejscach pozna‑ wał i był poznawany. Nie jest jedynie malarzem - pro‑ jektuje plakaty, zajmuje się ceramiką, rzeźbi i ilustruje książki. Wykonywał projekty dla Unii Europejskiej oraz Amnesty International, jak również dla organizacji po‑ zarządowych oraz prywatnych instytucji i firm.

ADAM PIOTR RUTKOWSKI ŚWIAT NALEŻY DO CIEBIE, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 130 cm Adam Piotr Rutkowski - urodzo‑ ny w 1973 roku w Płocku. Arty‑ sta malarz i architekt krajobrazu. Twórca autorskich projektów ar‑ tystycznych, organizator i kurator wystaw i plenerów malarskich. Absolwent malarstwa na Wydzia‑ le Artystycznym UMCS w Lublinie (2013). Dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym z wy‑ różnieniem. Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków, członek OW ZPAP i OW SARP. Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie. Mieszka i tworzy wWarszawie. 33 34 MONIKA KRZYMIŃSKA -ŚLUBORSKA RISING LIBERTY, 2022 Olej, Płótno 72 cm x 65 cm Monika Krzymińska-Śluborska urodziła się w 1975 roku w Warszawie. Tu mieszka i pracuje. Swo‑ ją przygodę z malarstwem rozpoczęła w 1993 roku w pracowni warszawskiego portrecisty Jana W. Piechury. Uczyła się malarstwa i współpraco‑ wała z mistrzem kilka lat. Na swoim koncie ma kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych. Upra‑ wia malarstwo realistyczne, uwielbia realizm ma‑ giczny. ‚Kocha ludzi i świat, który ją otacza, a ma‑ larstwo jest pasją, poprzez którą może tę miłość wyrażać...” Jej obrazy znajdują się w wielu prywat‑ nych kolekcjach w kraju i za granicą.

ALEKSANDER YASIN KWINTESENCJA ŻYWIO‑ ŁU, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 100 cm Aleksandr Yasin urodził się w 1971 roku. Uprawia malarstwo akwa‑ relowe, akrylowe i olejne. W 1997 roku ukończył Wydział Architek‑ tury Akademii Krymskiej - praca magisterska z wyróżnieniem. Jest członkiem ZPAP okręgu Warszaw‑ skiego oraz członkiem Stowarzy‑ szenia Akwarelistów Polskich, któ‑ re wchodzi w skład Europejskiej Federacji Akwarelistów. Na swoim koncie ma ponad 100 wystaw au‑ torskich i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych niemal na wszystkich kontynentach świata oraz w zbiorach muzeów sztuki. 35 36 BEATA SZUSTKIEWICZ DOJRZAŁE ZBOŻE, 2022 Akryl, Płótno 140 cm x 100 cm Beata Szustkiewicz urodziła się w 1972 roku. Ab‑ solwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycz‑ nych na kierunku formy użytkowe-szkło. Artyst‑ ka wszechstronna: od pop-art po hiperrealizm. Tworzy w wielu technikach: malarstwo, portret, rysunek, grafka, rzeźba ceramiczna, malarstwo na szkle- malując unikalną techniką witrochromii.

CYPRIAN NOCOŃ JAM SASSION, 2022 Olej, Płótno 150 cm x 190 cm Cyprian Nocoń urodził się w 1991 roku w Chorzowie. Jest absolwen‑ tem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Ireneusza Wal‑ czaka w katedrze malarstwa. Odbył rezydencję artystyczną w belgijskim Glo-Art Centre w 2016 roku. 37 38 ADAM PAPKE GĘSI NAD WDZYDZKIM, 2022 Akwarela, Papier 33 cm x 49 cm Adam Papke to absolwent Pań‑ stwowego Liceum Sztuk Plastycz‑ nych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W latach 1987 -1993 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek artystyczno-pedago‑ giczny. W 1993 roku uzyskał dy‑ plom w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Wisniewskiego. Zaj‑ muje się malarstwem sztalugo‑ wym, fotografią reklamową oraz projektowaniem graficznym.

TOMASZ RADECKI PAROSTATEK, 2022 Akryl, Płótno 50 cm x 60 cm Tomasz Radecki - absolwent Wy‑ działu Wychowania Artystycznego Akademii im J. Długosza w Często‑ chowie o specjalności malarstwo sztalugowe. Tworzy kompozycje, które przedstawiają zwykły, prosty, otaczający nas świat, bardziej lub mniej rzeczywisty, przepełniony symboliką, wyciszony i pełen na‑ stroju tajemnicy. 39 40 LUIZA LOS -PŁAWSZEWSKA NOSTALGIA, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Luiza Los-Pławszewska urodziła się w 1963 roku w Szczecinie. W 1983 roku ukończy‑ ła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie. W 1991 roku została absolwentką historii sztu‑ ki Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2018-2020 studiowała malarstwo - Studia Podyplomowe Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju, i zagranicą m.in. w Niemczech, Au‑ strii, USA, Australii i w Szwajcarii. Obecnie mieszka i tworzy w Opolu.

WACŁAW SPORSKI WIKTORIANKA, 2022 Olej, Płótno 72 cm x 55 cm Wacław Sporski ukończył Państwową Szkołę Plastyczną im. A.K. Glebowa w Mińsku. W roku 1983 zainaugurował swoją działalność wysta‑ wienniczą. Na koncie ma wiele wystaw indy‑ widualnych i zbiorowych zarówno w rodzin‑ nej Białorusi jak i w Holandii, Japonii, w Polsce i na Litwie. Należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. W Polsce brał udział w wystawach wWarszawie, Siedlcach, Sopocie. Artysta zainteresowany ota‑ czającym światem, ludźmi, filozofią tworzy dzie‑ ła wyjątkowe, baśniowe, na pograniczu jawy i snu. Piękne, przemyślane, malarskie widzenia artysty trafiają swoją poetyką do wielu kolekcjo‑ nerów na świecie. 41 42 KRYSTYNA RÓŻ-PASEK SCENY ŻYCIA, 2022 Olej, Płótno 70 cm x 70 cm x 2 Krystyna Róż-Pasek - urodzona w 1981 roku w Gorlicach, absol‑ wentka Liceum Sztuk Plastycz‑ nych w Tarnowie - profil tkactwo. W latach 2004-2009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krako‑ wie. Aktualnie mieszka i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Na‑ leży do Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej działalności zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym, tworząc autorskie obrazy. Obrazy olejne na płótnie charakteryzują mocne ekspre‑ syjne kolory oraz faktura farby, nakładana przy użyciu szpachelki malarskiej.

KRYSTYNA RUMINKIEWICZ TAKA JEDNA Z KURĄ, 2022 Olej, Płótno 70 cm x 50 cm Krystyna Ruminkiewicz urodziła się w 1961 roku. Od 2012 roku jest właścicielką Galerii autorskiej w Koninie. Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików wWarszawie. Tworzy w różnych technikach malarskich. Inspiracje czerpie z podró‑ ży i licznych plenerów malarskich. Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych mię‑ dzy innymi w Belgii, Włoszech, Słowacji, Jordanii i Niemczech. 43 44 HENRYK TROJAN ROZMOWA, 2022 Olej, Płótno 60 cm x 50 cm Henryk Trojan urodził się w Piotrkowie Try‑ bunalskim. Ukończył studia artystyczne w PWSSP Łódź – obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Malarstwo studiował w pracow‑ ni prof. Wiesława Garbolińskiego. Dyplom otrzymał w 1987 roku. Jego prace prezen‑ towane były na wielu wystawach indywi‑ dualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Artysta zajmuje się głównie malarstwem olejnym. Od lat tworzy cykl obrazów figura‑ tywnych dotyczących naszej codzienności. Gotycko wydłużone ciała o małych owal‑ nych głowach to charakterystyczne cechy postaci z płócien Henryka Trojana. Nagro‑ dzony na ogólnopolskim konkursie ma‑ larstwa „Bielska Jesień 95”. Uczestnik wielu plenerów malarskich w Polsce i za granicą. Jeden z założycieli SPAP w 1996 roku i jego aktywny przedstawiciel do dziś.

DAVID SCHAB ŻÓŁTY GRAMOFON, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm David Schab (właść. Dawid Schab) urodził się w 1973 w Rybniku. Mieszka i tworzy w Bristolu w Wiel‑ kiej Brytanii. Studiował Prawo. Jest absolwentem Politologii na Uni‑ wersytecie Śląskim w Katowicach oraz absolwentem Malarstwa na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie w pracowni prof. Włodzimierza Karankiewicza. Malar‑ stwem sztalugowym zajmuje się od 1999 roku, ale rysunek towarzyszy od najmłodszych lat. Uczęszczał na zajęcia malarstwa i rysunku na ASP w Krakowie. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Pol‑ sce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. W 1998 pracował w Firmie Film Fac‑ tory w Bielsku Białej na stanowisku Asystenta Animatora Głównego dla Walt Disney przy produkcji gier kom‑ puterowych Disney. 45 46 RENATA MAGDA OKRYTA BLASKIEM, 2022 Akryl, Płótno 90 cm x 90 cm Renata Magda to artystka uro‑ dzona w Rzeszowie w 1980 roku. W latach 1999-2002 kształciła się na Uniwersytecie Ludowym, gdzie pod kierownictwem mgr A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa i tkaniny artystycznej. W latach 2002-2006 studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła specja‑ lizację malarstwo w pracowniach prof. S. Białogłowicza i prof. T. Boru‑ ty. Członkini Krakowskiej Koopera‑ tywnej Artystycznej Gzrupy X.

GRZEGORZ KUFEL ELBRO, 2022 Olej, Płótno 69 cm x 69 cm Grzegorz Kufel z zamiłowania, pa‑ sji jest malarzem i grafikiem. Spo‑ tkać go można na ulicach miast i wsi ze szkicownikiem, czasem to‑ warzyszy mu syn – również ze szki‑ cownikiem. Nie obronił dyplomu w pracowni malarstwa u prof. Ma‑ cieja Świeszewskiego na gdańskiej ASP. Nie studiował też w Akademii Sztuk Pięknych św. Jerzego w Bar‑ celonie, choć chciałby. Pierwsze obrazy namalował w latach dzie‑ więćdziesiątych ubiegłego wieku. 47 48 BATTLER ART IS A JOKE, 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 110 cm „Battler” (pseudonim artystyczny) to arty‑ sta urodzony w 1981 roku na Mazowszu. Ukończył edukację na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się grafiką i malarstwem. W obra‑ zach malowanych odwołuje się do literatu‑ ry oraz popkultury.

PIOTR NOGAJ GRUPOWY, 2022 Olej, Płótno 90 cm x 140 cm Malarstwo jest jego sposobem na życie, pasją i nałogiem, bez któ‑ rego ciężko żyć. Malując, nigdy nie wie kiedy skończy i też nie do końca jest to od niego zależne. Jak sam twierdzi: „nie zawsze proces ten jest lekki i przyjemny, wręcz przeciwnie; najczęściej to walka ze swoimi słabościami, gdzie naj‑ większym wrogiem staje się sam umysł. Nie oznacza to jednak, by przestać myśleć, lecz by zacząć myśleć obrazem”. 49 50 MICHAŁ MROCZKA WAROWNE MIASTO, 2022 Technika własna, Płótno 90 cm x 120 cm Michał Mroczka urodził się w 1984 roku. Ukończył Malarstwo na Wy‑ dziale Artystycznym w Lubinie. Od 2007 roku współtworzy grupę artystyczną Niezależna Akademia Frenetyków. Należy do Stowarzy‑ szenia Pracownia Otwarta. Lau‑ reat Złotego Liścia Retro Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dzie‑ dzictwa Narodowego. Finalista Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015. Finalista konkursu Konfrontacje Sztuki 2016 Mazo‑ wieckiego Instytutu Kultury. Fina‑ lista III i IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. L. Wy‑ czółkowskiego w Bydgoszczy.

EUGENIUSZ OCHONKO MISTERIOSA MUSICA DEL BAILE, 2021 Olej, Akryl, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 120 cm Eugeniusz Ochonko urodził się w 1964 roku. W 1996 roku ukoń‑ czył Wydział Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Należy do Związ‑ ku Polskich Artystów Plastyków oraz związku „International Artist Professional”. Obecnie mieszka i tworzy w Hiszpanii. Bazując na precyzyjnej, wzorowanej na rysun‑ kach starych mistrzów technice w sposób bardzo konsekwentny kontynuuje mieszanie świata rze‑ czywistego z fantasmagorią. 51 52 TADEUSZ MACHOWSKI MARIUPOL CITY OF HE‑ ROES, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 80 cm Urodził się w 1955 roku w Łań‑ cucie. Od dzieciństwa pasjono‑ wał się sztuką. Przez ponad 20 lat rozwijał swój talent tworząc reali‑ styczne pejzaże i portrety. Następ‑ nie zaczął stopniowo odchodzić od realizmu w stronę expresjo‑ nizmu, aby pod wpływem dzieł artystów działających w latach 4060-tych XX wieku zacząć tworzyć własny abstrakcyjny styl. Dzisiaj możemy być zaskoczeni patrząc na jego aktualne prace. Artysta ciągle niespokojny, poszukujący i używający różnorodnych technik, z których wiele jest jego własnymi pomysłami.

SYLWIA PERCZAK ZAJRZYJ TU DO NAS KONIECZNIE, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 80 cm Sylwia Perczak ukończyła studia w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 1996-2001 (byłej WSP). Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej prof. Wincentego Masz‑ kowskiego. Od 2005 roku należy do Związku Pastelistów Polskich w Nowym Sączu. Współpracuje rów‑ nież z wydawnictwami ilustrując książki dla dzieci. Obecnie, oprócz malarstwa sztalugowego, zajmuje się pisaniem ikon. 53 54 ANDRZEJ FILIPOWICZ POWIEW JESIENI, 2020 Olej, Płótno 70 cm x 60 cm Artysta urodził się 1974 roku. Ukończył Państwowy Uniwersytet w Grodnie (Bia‑ łoruś) na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Uprawia malarstwo sztalugowe, w którym łączy różne materiały i konwencje. Poza tym artysta osiąga sukcesy w projektowa‑ niu wnętrz, grafice oraz fotografii. Ma tez na swoim koncie zrealizowane stypendia artystyczne w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Andrzej Filipowicz uczestni‑ czy w plenerach malarskich od 1994 roku, z artystami takimi jak JanWołek, Franciszek Starowiejski czy Edward Dwurnik.

ANDRZEJ KIELAR SEN, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 80 cm Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej, zawodo‑ wo - prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz oso‑ bami niepełnosprawnymi. Jego prace wpisują się w nurt surrealizmu oraz realizmu magicznego, maluje głównie farbami akrylowymi na płótnie. Mimo fanta‑ stycznych światów i treści jakie znaleźć można w jego obrazach, większość z nich to opowieść o człowieku, o poszukiwaniu sensu, tożsamości. Pomimo mnogo‑ ści detali jakie często stosuje lubi pracować szybko, w trakcie pracy pochłaniając morze ulubionej kawy oraz słuchając audiobooków. Jego pracę znajdują nabywców wśród prywatnych kolekcjonerów w całej Polsce. 55 56 OLGA BIAŁEK PALENIA, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 70 cm Olga Białek Mam urodziła się w 1987 roku. Obroniła tytuł inżyniera na kierunku grafika komputerowa, jednak jej pasją i zamiłowaniem od zawsze było malowanie obrazów. Maluje farbami olejnymi na płótnie, skupiając się na tematyce kobiecej. Pragnie przedstawiać ich piękno i subtelność oraz siłę i ta‑ jemniczość.

KLAUDIA CHOMA ZABAWA W CHOWANEGO, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 100 cm Klaudia Choma urodziła się w 1988 roku. Jest absol‑ wentką Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 2015 uzyskała dyplom ma‑ gisterski w pracowni prof. Stanisława Baja, zaś aneks do dyplomu przygotowała w Pracowni Struktur Wizualnych Profesora Jacka Dyrzyńskiego. Studia artystyczne rozpoczęła w 2009 roku w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni Profesora Ryszarda Osadczego. Jej ob‑ razy znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą, jak i w galeriach sztuki współczesnej. Cykl zwierzęcy Klaudii Chomy to z kolei portrety wykonane z psychologiczną zaciętością: każde ze stworzeń występuje na płótnach jako pierwszo‑ planowy bohater, wyodrębniony z bezczasowego, mglistego tła. Nawet najmniejsze z istot żywych zdają się opowiadać swoją własną historię, zaś ich prezencja przekonuje o niebanalnej osobowości i charakterze. 57 58 PAWEŁ GRABOWSKI JEDYNKA POWINNA BYĆ PIERWSZA, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 160 cm Paweł Grabowski urodził się w 1968 roku. Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Sztuk Pięk‑ nych o wszechstronnych zaintere‑ sowaniach. Rzeczywistość jest dla niego okazją do dobrej zabawy. Nie waha się próbować swoich sił w różnych dziedzinach - ale w każdym projekcie zostawia swój kreatywny ślad. Jedną z jego ulu‑ bionych form spędzania wolnych chwil jest malarstwo. Eksperymen‑ tuje z akwarelą, olejem oraz akry‑ lem.

WERONIKA FORMEJSTER JEDNOROŻCE, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 150 cm Artystka Weronika Formejster uro‑ dziła się w 1999 roku jest absol‑ wentką Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu, studentką Wydziału Projektowanie Wnętrz Architektury Politechniki Białostockiej. Przygodę z malar‑ stwem olejnym rozpoczęła pod koniec 2020 r. Swoją pasję i miłość do koni przelewa na płótna. Za sobą ma autorską wystawę która odbyła się na początku 2022 roku w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku. 59 60 IWONA WIERKOWSKA-ROGOWSKA W KSIEŻYCOWEJ POŚWIACIE, 2021 Akryl, Szlagmetal, Płótno 60 cm x 90 cm Iwona Wierkowska-Rogowska to artystka samouk. Malarstwo było jej hobby, od kiedy sięga pamięcią. Od kilkunastu lat stało się jej pasją i pomysłem na życie. Malując - w cu‑ downy sposób wypełnia sobie czas i cieszy się z każdego stworzonego dzieła, co daje jej przy tym wiele ra‑ dości i przyjemności. Tematem obra‑ zów są w większości kobiety - każda jest inna, ciekawa i na swój sposób intrygująca. Technika: olej, pastele, akwarela oraz techniki mieszane.

EWA SŁAWNIEWICZ ENIGMA, 2022 Akryl, Szlagmetal, Płótno 120 cm x 90 cm Ewa Sławniewicz urodziła się w 1974 roku. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Nauczy‑ cielskiej w Częstochowie na kierunku Wczesna edukacja dziecka oraz kierunek Pedagogika sztuki-plastyka. Malarstwo było jej pasją od czasów dzieciństwa. Ulu‑ bionym tematem prac artystki są kobiety oraz ich emocje, które odzwierciedla na płótnie. Złożoność kobiecej psychiki pod‑ kreśla, łącząc abstrakcję z realizmem. Ma‑ luje autorską techniką – przeważnie jest to olej na płótnie, który gruntuje wcze‑ śniej specjalnym podkładem na bazie be‑ tonu, co nadaje wyjątkowego charakteru jej dziełom. 61 62 ŻANETA CHŁOSTOWSKA -SZWACZKA KOBIETA Z CZAPLAMI, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 80 cm Żaneta Chłostowska-Szwaczka ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze oraz stu‑ dia na Wydziale Artystycznym - na kierunkach Malar‑ stwo oraz Fotografia Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. Uprawia malarstwo, rzeźbę oraz mozaikę. Inspiracji i pretekstu do tworzenia szuka w naturze. Pomimo że jest to podejście niezbyt oryginalne, jak mówi, stara się przedstawić własną wizję, własne podejście do te‑ matu. Florystyka to dziedzina jej zainteresowań. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidual‑ nych i zbiorowych.

JOANNA DRZEWIECKA -POPIS SPÓJRZ AMELIO, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Artystka maluje zawodowo od lat 90-tych. Pracowała w obiektach zabytkowych i prowa‑ dziła własne galerie. Obecnie eksperymentuje, szuka, odkrywa i działa w swojej pracowni. Fascynuje ją kobieca uroda, proporcje, emo‑ cje, dusza i tajemniczość oraz świat abstrakcji, w którym często gości, aby wyrwać się rzeczy‑ wistości. 63 64 KHRYSTYNA HLADKA HIS EXCELLENCY, 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 90 cm Khrystyna Hladka urodziła się w Tarnopolu w 1994 roku. Ukończyła Architekturę Wnętrz na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie artystka mieszka i pracuje wWarszawie. Artystka podkreśla, że zajmu‑ jąc się projektowaniem wnętrz, zdaje sobie sprawę jak ważnym elementem w każdym pomieszczeniu jest obraz. Tworząc, używa żywych, energicznych barw. Najczęściej prezentuje różnorodne oblicza natury, a jej ulubionym motywem są pawie pióra. Równie często artystka maluje wizerunki kobiet. Ich portrety przedstawia w subtelny, tajemniczy spo‑ sób, nawiązując jednocześnie do wrażliwego uspo‑ sobienia kobiety.

MARIUSZ ZDYBAŁ UWOLNIĆ GISELĘ, 2010 Olej, Płótno 90 cm x 70 cm Mariusz Zdybał urodził się w 1955 roku w War‑ szawie. Wykształcenie osiągnął w całkowicie odmiennej dziedzinie i niespodziewanie od‑ krył swoją własną drogę artystyczną. Po latach samokształcenia osiągnął sukces, tworząc własny styl. W jego twórczości dominują ko‑ biety – wszystkie typy – zarówno perwersyjne, wyidealizowane, jak i femme fatale, kobiety ta‑ jemnicze i niespokojne. Poza malarstwem szta‑ lugowym Mariusz Zdybał zajmuje się ilustracją książkową, plakatem, malarstwem ściennym, projektowaniem wnętrz i mebli. 65 66 SŁAWOMIR SETLAK REFLEKSJE, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Sławomir Setlak jest absolwentem Małopol‑ skiego Uniwersytetu Ludowego, gdzie pod kierownictwem mgr A. Kijowskiego uzyskał dyplom z malarstwa i ceramiki. Studiował również na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jako specjalizację wybrał rzeźbę w pracowni prof. Marii Góreckiej. Jego malarstwo to figuratywne przedstawienia, w których stara się ukazać emocje i subtelną duchową esencję portretowanych postaci, do tej roli często zaprasza istoty z bliskiego nam świata przyrody.

IGOR VOLOSNIKOV EARTH, WIND AND FIRE, 2022 Olej, Płótno 95 cm x 80 cm Igor Volosnikov urodził się 1964 w górach Uralu w Kirowie. Studiował na Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w Salzburgu. Uczestniczył w konserwacji świątyni w Sao Paulo w Brazylii. Jego prace były prezentowa‑ ne w Hiszpanii, Argentynie, Nowym Orleanie i we Włoszech. Artysta rozwinął i udoskonalił własny styl – fuzję klasycznego rosyjskiego realizmu z surrealizmem łacińskim i hiper‑ realizmem amerykańskim. Igor z powodze‑ niem pracuje w gatunku pejzażu morskiego, fantasy, portretu, surrealizmu i symboliki. 67 68 MARLENA SELIN PALIUM REGINUM, 2022 Olej, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 75 cm Marlena Selin urodziła się na Półwyspie Helskim i obecnie mieszka w Jastarni. Studia w College of Art realizującej program w zakresie grafiki kompu‑ terowej, reklamy oraz sztuk pięknych. Absolwentka szkoły medycznej z kwalifikacją w zakresie - pro‑ tetyki, ortodoncji i epitezy twarzy. Selin realizuje swoją koncepcję malarską poprzez malowanie muz. Jednak portrety kobiet nie są w jej twórczości celem samym w sobie. Zatem kobieta na płótnie nie pojawia się w formie tradycyjnego portretu lecz staje się jedynie narzędziem do wyrażenia własnej wizji malarskiej. Postacie z jej płócien bardzo często posiadają atrybuty fauny i flory

TOMASZ PILIKOWSKI DYFRAKCJA ŚWIATŁA, 2022 Olej, Płótno 130 cm x 130 cm Tomasz Pilikowski studiował na wy‑ dziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2013 roku z wynikiem celującym i wyróżnieniem dziekańskim obronił tytuł magistra sztuki. Studiował również na Univer‑ sitat Politècnica de València. Działając w ramach Grupy i., w skład której wchodzą także Józef Starowieyski i Michał Stańczyk, podejmował szereg działań performatywnych. Obok ma‑ larstwa zajmuje się sztuką video i sztu‑ ką konceptualną. 69 70 EWELINA KUZANIAK CZERWCOWY KSIĘŻYC, 2022 Akryl, Płótno 90 cm x 80 cm Ewelina Kuzaniak urodziła się w 1985 roku. Artystka jest absolwentką Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 roku obroniła dyplommagisterski na wydziale Sztuk Wizualnych w pracowni Rysunku i Malarstwa prof.Andrzeja Michalika oraz w pracowni Fotografii dr Artura Chrza‑ nowskiego. Do 2020 roku nauczała ma‑ larstwa w swojej prywatnej pracowni. Obecnie promuje polską sztukę oraz prowadzi stronę poświęconą młodym artystom i nowej sztuce.

HENADZY HAVARTSOU OCEAN 2, 2022 Olej, Płótno 70 cm x 100 cm Henadzy jest absolwentem Uni‑ wersytetu im. Maszerowa w Vi‑ tebsku na Białorusi, obronił tytuł magistra na wydziale Malarstwa i Grafiki. Od swojej nauczycielki i mentorki, Walentiny Liahovich, otrzymał to co najważniejsze - poczucie wolności w tworzeniu. Obecnie żyje i pracuje w Vitebsku, mieście, które zasłynęło na cały świat jako miejsce urodzenia lub pracy tak wybitnych awangar‑ dystów jak Chagall, Kandinsky, Malevich, od lat stanowiących dla Henadzija źródło inspiracji. 71 72 ANDRZEJ WROŃSKI POROZMAWIAJMY, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 100 cm Andrzej Wroński urodził się w 1942 roku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Uprawia ma‑ larstwo, grafikę artystyczną i użyt‑ kową. Jego prace były wystawiane na wielu indywidualnych i zbioro‑ wych wystawach i wernisażach. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. Jego obrazy pojawiają się na au‑ kcjach sztuki współczesnej. Prace były prezentowane między innymi w Polsce, Szwecji, USA, Japonii, Danii, Niemczech i Belgii.

PIOTR REMBIELIŃSKI WŁOSKIE WAKACJE, 2022 Olej, Akryl, Płótno 70 cm x 100 cm Piotr Rembieliński urodził się w 1956 roku, w Warszawie, studiował Archi‑ tekturę na Politechnice Warszaw‑ skiej. Po zakończeniu studiów zaj‑ mował się projektowaniem wnętrz, rysunkiem i grafiką użytkową, jed‑ nocześnie malował obrazy olejne i akwarele. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych plenerach ma‑ larskich. Jego prace można znaleźć w galeriach i prywatnych kolekcjach. Brał udział w wielu wystawach indy‑ widualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 73 74 MAGDA SZWABE POD SŁOŃCEM TOSKANII, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 100 cm Magda Szwabe urodzona w 1983 roku we Wrocławiu mieszka i two‑ rzy w Gdańsku. Artystka maluje głównie akrylami i olejami na płótnie, w technice własnej, mie‑ szanej. Każdy obraz rozpoczyna od charakterystycznego intuicyj‑ nego pociągnięcia pędzlem, szpa‑ chelką, które potem determinuje kompozycję dzieła. Koła, trójkąty, kwadraty, liczne linie są elemen‑ tami, które zawsze pojawiają się na płótnie. Duże znaczenie ma dla niej symbolika barw.

ALEX SPORSKI LAS, 2022 Olej, Płótno 46 cm x 61 cm Alex Sporski urodził się na Biało‑ rusi. Syn uznanego białoruskiego artysty Wacława Sporskiego. Ab‑ solwent Grodzieńskiej Akademii. Artysta nowego pokolenia, wy‑ kształcony, o niezwykłej wyobraź‑ ni i fantazji. W swoich pracach często posługuje się symbolami, metaforą, Tworzy prace o bogatej kolorystyce, często inspiruje się własnymi doświadczeniami i emo‑ cjami, wizjami. Artysta o ogrom‑ nym potencjale, bardzo dobrze re‑ komendowany przez historyków sztuki. 75 76 ANDRZEJ MASIANIS SABAT, 2022 Akryl, Płótno 60 cm x 90 cm Andrzej Masianis urodził się w 1974 roku w Pile. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer‑ sytetu Mikołaja Kopernika w To‑ runiu. Dyplom otrzymał w 1999 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. W 1996 roku otrzymał stypendium Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza. W 1998 roku otrzymał drugą nagrodę na Ogólnopolskim Biennale Rysunku Wyższych Uczelni Artystycznych w Katowicach.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=