64. Aukcja Nowej Sztuki

DOM AUKCY J NY 64. Aukcja Nowej Sztuki – 10 czerwca 2022, godz. 19.30 Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa

64. Aukcja Nowej Sztuki 10 czerwca 2021, godz. 19.30 Al. Jerozolimskie 107 Wystawa przedaukcyjna w miejscu aukcji od 6 czerwca, od godz. 12.00 Ceny wywoławcze 1000 zł www.artinhouse.pl DOM AUKCY J NY

Indeks artystów Jak licytować? Osobiście Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 10 czerwca 2022 w siedzibie Domu Aukcyjnego Art in House, Al. Jerozolimskie 107, godz. 19:30. Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się wmiejscu aukcji i ode‑ braniu numeru aukcyjnego. Telefonicznie Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów: +48 510 211 410; +48 508 018 421 nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni do Pań‑ stwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty. Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e‑mail) – cena maksymalna Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia. One‑Bid System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego użyt‑ kownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 1. BrewkaWojciech 2. Kłopotowska Hanna 3. Sarapata Joanna 4. Jadczak Robert 5. Sętowski Tomasz 6. Sam Pola 7. Słowiańska-Kucz Katarzyna 8. Kowalik Kamila 9. Kovelinas Andrejus 10. Dwurnik Edward 11. Hope Kate 12. Sarapata Joanna 13. Bator Lech 14. Roszkowska Joanna 15. Wątor Adam 16. Kielar Andrzej 17. Musiał-Tomaszewska Beata 18. Szumska Joanna 19. Cichoń Mariusz 20. Chorzępa-Kaszub Anna 21. Zalewski Marcin 22. Kufel Grzegorz 23. Biały Miro 24. Trojan Henryk 25. Sajewski Andrzej 26. Napieraj Jakub 27. Środowska Katarzyna 28. Yasin Aleksander 29. Czępińska Marzena 30. Kopeć Krzysztof 31. Nocoń Cyprian 32. Wróbel Michał 33. Kappa Alicja 34. Misztal Joanna 35. Mieszko Joanna 36. Zielaskowska Gossia 37. Fiodorowicz Borys 38. Dubrowin Jan 39. Adamczyk Paweł 40. Mroczka Michał 41. Grzechowski Piotr 42. Hamada Konrad 43. Cabrera Reinier 44. Masianis Andrzej 45. Róż-Pasek Krystyna 46. Warecki Michał 47. Setlak Sławomir 48. Piekarski Wojciech 49. Radziewicz Grzegorz 50. Perczak Sylwia 51. Hladka Khrystyna 52. Campio 53. Szustkiewicz Beata 54. Karwowska Magdalena 55. Rutkowski Adam Piotr 56. Magda Renata 57. Ochonko Eugeniusz 58. Pataraia David 59. Wierkowska-Rogowska Iwona 60. Gonzalez Yadiel 61. Biel Klaudyna 62. Dąbrowska Anita 63. Kępka Magdalena 64. Jankowska Zuzanna 65. Pilikowski Tomasz 66. Kruszyńska-Mikulska Patrycja 67. Kozłowska Izabela 68. Osadnik Izabela 69. Walczak Jacek 70. Sporski Wacław 71. Sporski Alex 72. Jonak Monika 73. Pala Martina 74. Krężlak Robert 75. Sławniewicz Ewa 76. Kołakowski Adam 77. Ruminkiewicz Krystyna 78. Padol Agata 79. Frankiewicz Jolanta 80. Szwabe Magda 81. Kuzaniak Ewelina 82. Sak Izabela 83. Teperek Urszula 84. Kowalczyk Beata 85. Bieniek Tomasz 86. Fijał-Czapla Agnieszka 87. Bukała Mirela 88. Robotycka Paulina 89. DramMarusya 90. Wójcik Rozalia 91. Długołęcki Przemysław 92. Rejs Mikołaj 93. Rembieliński Piotr 94. Battler 95. Skrzypek Grzegorz 96. Grajek Dariusz 97. Bojara Adam 98. Drzewiecka-Popis Joanna 99. Kitowska Jolanta 100. Opała Jacek 101. Bogusławski Wit 102. Karłowicz Magdalena 103. Wróblewski Aleksy 104. Szwed Arek 105. Jaworska Ewa

Szanowni Państwo! Lato zbliża się do nas wielkimi krokami – jesteśmy w stanie to stwierdzić nawet bez wychodzenia na zewnątrz, posiłkując się jedynie obserwacją prac nadsyłanych do czerwcowego katalogu. Im bliżej wakacji, tym częściej nasi artyści czynią je głównym tematem swoich obrazów i nic w tym dziwnego; w końcu czekamy na ten czas cały rok. Nie inaczej jest w przypadku Art in House – letnie aukcje w Sopocie od zawsze były dla nas wyjątkowe, dlatego czerwcowy katalog traktujemy jako przedsmak nadmorskiego szaleństwa. Ofertę otwierają mocne, wielobarwne propozycje: dumna niedźwiedzia mama Wojtka Brewki, twarz nie‑ winności Hanny Kłopotowskiej, ballerina w miedzianej sukience Joanny Sarapaty oraz kubistyczny jazz band Roberta Jadczaka. Miłośnikom surrealizmu proponujemy niezwykłą kompozycję Poli Sam, psią ucztę Katarzyny Słowiańskiej-Kucz, weneckiego anioła Kamili Kowalik oraz tajemniczego malarza czwartej pieśni Tomasza Sętowskiego. Jak zwykle, nie zabraknie również prac z motywem zwierzęcym: Joanna Szumska zaprosi nas do egzotycznej dżungli, BeataMusiał-Tomaszewska nawiąże do greckiegomitu o Europie porwanej przez byka, Zuzia Jankowska ukaże miłość misiów panda, zaś u Lecha Batora główną bohaterką obrazu stanie się dziewczyna-sarna. W wakacyjny klimat wprowadzą nas Adam Piotr Rutkowski, Renata Magda, Ewelina Kuzaniak, Katarzyna Środowska, Aleksander Yasin, Alicja Kappa, Piotr Grzechowski oraz Reinier Cabrera. Zdecydowanie więcej mroku zobaczycie w pracach Tomasza Bieńka, Marzeny Czępińskiej, Michała Wróbla, Jana Dubrowina, Pawła Adamczyka oraz Adama Kołakowskiego. Na ostatnich stronach katalogu zgromadziliśmy propozycje rzeźbiarskie: Jacek Opała nawiąże do powieści i filmu „Łowca Androidów”, Wit Bogusławski powróci z charakterystyczną wielkoformatową figurą, Magdalena Karłowicz przedstawi własną wizję macierzyństwa, Arek Szwed ukaże króla rybaków, zaś Ewa Jaworska zapre‑ zentuje dumny portret konia. Po raz pierwszy na naszej aukcji zobaczycie Państwo „Gimnastyczkę” Aleksego Wróblewskiego, artysty z Białorusi. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich prac na wystawie przedaukcyjnej – tylko bezpośredni kontakt ze sztuką pozwoli jej w pełni rozwinąć skrzydła. Anita Wolszczak-Karasiewicz Historyk sztuki, kurator wystaw Właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House

WOJCIECH BREWKA MOTHER, 2022 Akryl, Spray, Płótno 140 cm x 100 cm Wojciech Brewka urodził się w 1980 roku w Kaliszu. Jest współzałożycielem warszawskiej galerii officy‑ na art & design oraz Stowarzyszenia PROPAGANDA SZTUKI. Jest też pomysłodawcą Dziedzińca Kultu‑ ralnego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem progra‑ mowym festiwalu artystycznego o nazwie Festiwal Przenikania. 1 2 HANNA KŁOPOTOWSKA NIEWINNOŚĆ, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Hanna Kłopotowska ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa na łódzkiej ASP. Tworzy prace malarskie, pracuje również w tech‑ nice pasteli. Znakiem rozpoznawczym ar‑ tystki jest wykorzystanie elektryzujących barw i światłocienia barwnego. Prace Hanny Kłopotowskiej to przede wszyst‑ kim portrety, w których zobaczyć można autorskie odczytanie europejskiej i pol‑ skiej tradycji portretowej.

JOANNA SARAPATA BALLERINA W MIEDZ I CZERWIENI, 2022 Olej, Szlagmetal, Płótno 120 cm x 120 cm Joanna Sarapata to absolwentka paryskiej L’ecole Nationale Superie‑ ure des Beaux-Arts. Do archiwum szkoły przyjęto 11 jej obrazów. W dorobku artystki znajdują się reali‑ zacje z zakresu malarstwa, grafiki, sztuki plakatu i scenografii. Swo‑ je prace wystawia od 1987 roku. Oprócz malarstwa zajmuje się sce‑ nografią i plakatem. Brała udział w wielu wystawach w prestiżowych galeriach sztuki. 3 4 ROBERT JADCZAK CHICAGO JAZZ, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Robert Jadczak urodził się w 1960 roku wWarszawie, jest samoukiem i maluje z pasji. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem i ma‑ larstwem . W latach 70-tych i 80tych twórca pasjonował się także tańcem, występował w Warszaw‑ skich teatrach , ukończył wielopo‑ ziomowe szkoły tańca standardo‑ wego jak i latynoamerykańskiego, których elementy przejawiają się w niektórych jego pracach.

TOMASZ SĘTOWSKI MALARZ CZWARTEJ PIEŚNI Olej, Płótno 60 cm x 50 cm * droit de suite Autor prac pokazywanych na wystawach zbiorowych (m.in. „Surrealiści polscy” Trien‑ nale „Sacrum”) i indywidualnych w polskich oraz zagranicznych galeriach. Jest zaliczany do twórców nurtu zwanego„realizmemma‑ gicznym”. Maluje tradycyjną metodą: olej na płótnie, w ostatnich latach prezentował jed‑ nak także grafiki powstałe w oparciu o ob‑ razy olejne, jednak stanowiące osobną, cie‑ kawą interpretację danego tematu. Ponadto prezentuje wykonywane okazjonalnie rzeź‑ by. Muzeum Wyobraźni - to jego galeria au‑ torska znajdująca się w Częstochowie. 5 6 POLA SAM EKSPRES Z OBSYDIANOPOLIS, 2022 Akryl, Płótno 160 cm x 110 cm Pola Sam urodziła się w 1972 roku. Absolwentka Pań‑ stwowego Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku for‑ my użytkowe-szkło. Artystka wszechstronna: od pop-art po hiperrealizm. Tworzy wwielu technikach: malarstwo, portret, rysunek, grafika, rzeźba ceramiczna, malarstwo na szkle- malując unikalną techniką witrochromii.

KATARZYNA SŁOWIAŃSKA -KUCZ UCZTA, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 120 cm Katarzyna Słowiańska-Kucz urodzi‑ ła się w 1961 roku. Ukończyła Pań‑ stwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Artystka nie tylko ilu‑ struje, maluje i zajmuje się grafiką, ale także pisze bajki. „Przygody Tomka Sawyera”, „Wyspa Skarbów”, „Przygody Hucka” to tylko jedne z wybranych książek dla dzieci, do których artystka stworzyła ilustracje. 7 8 KAMILA KOWALIK ANIOŁ Z WENECJI, 2021 Olej, Akryl, Płótno 120 cm x 90 cm Urodziła się w Lublinie w 1975 roku i maluje od najmłodszych lat. Swoje umiejętności plastycz‑ ne początkowo rozwijała na zajęciach w Towa‑ rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Państwowye Liceum Sztuk Plastycznych w Lubli‑ nie, które ukończyła w 1995 roku. Patrzeć okiem artysty, komponować przestrzeń na płótnie, operować kolorem i fakturą uczyła się na Wy‑ dziale Artystycznym UMCS, który ukończyłam z dyplomem z malarstwa w 2000 roku.

ANDREJUS KOVELINAS NARODZINY WENUS, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 80 cm Andrejus Kovelinas urodził się w 1958 roku. Pochodzący z Litwy, mieszka w Polsce. Pro‑ jektował plakaty dla teatru, opery i baletu, za co otrzymywał nagrody w konkursach. Na Litwie prowadził własną szkołę artystyczną. Mieszkał też we Francji i Irlandii. Od lat zaj‑ muje się malarstwem olejnym, zaś główną tematyką jego twórczości są kobiety. 9 10 EDWARD DWURNIK CZERWONY TULIPAN III, 2017 Akryl, Płótno 18 cm x 13 cm * droit de suite Edward Dwurnik to artysta urodzony 19 kwietnia 1943 w Radzyminie, zmarł 28 października 2018 w Warszawie - wybitny polski malarz i grafik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztu‑ ki współczesnej. To jedyny polski artysta, któremu udało się odnieść międzynarodo‑ wy sukces przed transformacją.

KATE HOPE W SERCU MAM OGIEŃ WIEM, ŻE MA ON MELODIĘ Z CYKLU FORMA FIZYCZNA, 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 100 cm Kate Hope to absolwentka wzornictwa na Po‑ litechnice Łódzkiej. Oprócz grafiki zajmuje się także fotografią i malarstwem. Jest znana przede wszystkim ze swojego cyklu „Forma Fizyczna – Ikony” przedstawiającego postaci ze świata kul‑ tury i sztuki. Abstrakcyjne prace artystki charak‑ teryzują się intrygującym doborem barw. 11 12 JOANNA SARAPATA BALLERINA Z KOKARDĄ Z CYKLU ECOLE DE PARIS, 2022 Tusz, Pastel, Papier 70 cm x 50 cm Joanna Sarapata to absolwentka paryskiej L’eco‑ le Nationale Superieure des Beaux-Arts. Do ar‑ chiwum szkoły przyjęto 11 jej obrazów. W do‑ robku artystki znajdują się realizacje z zakresu malarstwa, grafiki, sztuki plakatu i scenografii. Swoje prace wystawia od 1987 r., m.in. We Fran‑ cji, gdzie przez blisko 20 lat mieszkała i tworzyła, w Hiszpanii, w której żyła kolejne 6 lat, a także w Monako, Niemczech, USA i Szwajcarii. Od 1998 roku dzieła sztuki autorstwa Joanny Sara‑ paty można oglądać również w Polsce.

LECH BATOR BEZ TYTUŁU, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 130 cm * droit de suite Lech Bator urodził się w 1986 roku. Od najmłodszych lat tworzy ob‑ razy malowane. Edukował się na warszawskiej Europejskiej Akade‑ mii Sztuk, gdzie miał okazję dosko‑ nalić swoje zdolności pod okiem wybitnych polskich twórców, takich jak Franciszek Starowiey‑ ski czy Antoni Fałat. W 2010 roku ukończył edukację na projektowa‑ niu graficznym. 13 14 JOANNA ROSZKOWSKA DUET LET’S TALK ABOUT GREEN (OBRAZ I RZEŹBA), 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm (obraz) 35 cm x 42 cm x 25 cm (rzeźba) Joanna Roszkowska jest absol‑ wentką wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Rzeźbę studiowała w pracowni Krystiana Jarnuszkiewicza i Wiktora Gutta. Członek stowarzyszenia ZPAP. Mieszka i tworzy wWarszawie.

ADAM WĄTOR PORCELANOWY KOT, 2022 Olej, Akryl, Płótno 120 cm x 120 cm Adam Wątor studiował na Wy‑ dziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Włodzimierza Kunza. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Podstawową inspiracją dla jego twórczości jest człowiek i emo‑ cje wyrażone poprzez ciało. Jego malarstwu blisko jest do rysunku, zwraca szczególną uwagę na dło‑ nie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbio‑ rach prywatnych w Polsce, USA, Norwegii, Szwecji. 15 16 ANDRZEJ KIELAR OFENSYWA SUBTELNOŚCI, 2022 Akryl, Płótno 60 cm x 80 cm Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej, zawodowo - prowa‑ dzi zajęcia muzyczne z dziećmi oraz osobami niepełnospraw‑ nymi. Jego prace wpisują się w nurt surrealizmu oraz realizmu magicznego, maluje głównie farbami akrylowymi na płótnie. Mimo fantastycznych światów i treści jakie znaleźć można w jego obrazach, większość z nich to opowieść o człowieku, o poszukiwaniu sensu, tożsamo‑ ści.

BEATA MUSIAŁ -TOMASZEWSKA EUROPA - CZERWONA, 2022 Olej, Szlagmetal, Płótno 120 cm x 120 cm Beata Musiał-Tomaszewska urodziła się 4 września 1969 roku w Brzegu Dolnym. Ukończyła liceum plastyczne we Wrocławiu w 1989 roku w pracowni Zbigniewa Palusza‑ ka. Jest również absolwentką Gdańskiej Aka‑ demii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Dy‑ plom obroniła w roku 1995. 17 18 JOANNA SZUMSKA TAJEMNICE WYSPY, 2022 Olej, Płótno 130 cm x 100 cm Joanna Szumska to artystka urodzona w Otwoc‑ ku w 1965 roku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, pracowała w pracowni scenograficznej teatru Baj w War‑ szawie. Później zajmowała się projektowaniem graficznym oraz projektowaniem wnętrz. Jed‑ nak malarstwo zawsze było jej naturalnym środ‑ kiem wyrazu.

MARIUSZ CICHOŃ PRZYGOTOWANIA DO KARNAWAŁU, 2022 Olej, Płyta 80 cm x 100 cm Mariusz Cichoń urodził się w 1961 roku. Uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jerze‑ go Nowosielskiego. W najnow‑ szym cyklu swoje surrealistyczne, figuratywne przedstawienia ma‑ luje na deskach i charakterystycz‑ nych starych drzwiach od szafy. 19 20 ANNA CHORZĘPA -KASZUB ULOTNA CHWILA, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 120 cm Anna Chorzępa-Kaszub (ur. 1985, Poznań) Absolwentka Wydziału Grafiki, Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2010 r.).Od wielu lat pracuje w charakterze grafika kre‑ atywnego w jednej z poznańskich agencji reklamowych. Z czasem doświadczenie zdobyte na uczel‑ ni i w pracy jako grafik zaczęła wykorzystywać również w two‑ rzeniu swoich prac malarskich. Uczestniczyła w wystawach m.in. w Poznaniu, Warszawie, Hanowe‑ rze. W swojej twórczości skupia się przede wszystkim na człowieku i jego emocjach.

MARCIN ZALEWSKI BACHUS, 2021 Akryl, Płótno 69 cm x 69 cm Marcin Zalewski, urodzony w 1978 r. w Warszawie. Ukończył Liceum Plastyczne im. A. Kenara w Zakopanem oraz Wydział Rzeź‑ by warszawskiej ASP (2004r.), w pracowni prof. J. Kucza. Zajmu‑ je się rzeźbą, malarstwem oraz rysunkiem. Prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych i in‑ dywidualnych, m.in. w Polsce, W. Brytanii, Niemczech, USA, Grecji oraz na Litwie. 21 22 GRZEGORZ KUFEL ELESE, 2022 Olej, Płótno 60 cm x 69 cm Grzegorz Kufel z zamiłowania, pa‑ sji jest malarzem i grafikiem. Spo‑ tkać go można na ulicach miast i wsi ze szkicownikiem, czasem to‑ warzyszy mu syn – również ze szki‑ cownikiem. Nie obronił dyplomu w pracowni malarstwa u prof. Ma‑ cieja Świeszewskiego na gdańskiej ASP. Nie studiował też w Akademii Sztuk Pięknych św. Jerzego w Bar‑ celonie, choć chciałby. Pierwsze obrazy namalował w latach dzie‑ więćdziesiątych ubiegłego wieku.

MIRO BIAŁY JEZIORO BODEŃSKIE, ZMIENIAJĄCY SIĘ W ŁABĘDZIE, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 80 cm Mirosław („Boże go błogosław”) Biały to artysta uro‑ dzony w 1966 roku. Uczył się w lubelskim Liceum Pla‑ stycznym, z kolei w Danii studiował wWyższej Szkole Graficznej. Podczas studiów w Kopenhadze szkolił się na komputerze w grafice komputerowej. Przy‑ godę z malarstwem rozpoczął już we wczesnym dzieciństwie. Jest bardzo zaangażowanym w swo‑ ją działalność artystą, który wielokrotnie wystawiał swoje prace, między innymi w Niemczech, Holandii, Skandynawii i Polsce. Jego dzieła można znaleźć w prywatnych zbiorach na całym świecie, jak również w kolekcjach wielu galerii sztuki. Artysta bierze udział w aukcjach sztuki najnowszej w największych domach aukcyjnych w naszym kraju. 23 24 HENRYK TROJAN JA TEŻ BYM TAK CHCIAŁ, 2022 Olej, Płótno 50 cm x 60 cm Po ukończeniu studiów w PWSSP w Łodzi( obecnie ASP ) w 1987 zajmuję się głównie malarstwem olejnym. w dorobku mam dużo wystaw zbiorowych i indywidual‑ nych ,akcji plastycznych i plene‑ rów malarskich zarówno w kraju jak i zagranicą .Od lat tworzę cykl obrazów figuratywnych dotyczą‑ cych naszej codzienności.

ANDRZEJ SAJEWSKI TANECZNE EZGORCYZMY Olej, Płyta 60 cm x 60 cm * droit de suite Andrzej Sajewski ukończył studia i dyplomWSP Częstochowa u prof. Andrzeja Niekrasza. Inspiracją do jego obrazów jest literatura Kena Keseya, Gabriela Marqueza, Um‑ berto Ecco i muzyka Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, Dead Can Dance. Technika, którą najczęściej maluje to olej na płótnie oraz lase‑ runek. 25 26 JAKUB NAPIERAJ „SPOTKANIE” Z CYKLU MORGAN COLOURS, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 100 cm Jakub Napieraj urodził się 1991 roku. Jest absolwentem Akade‑ mii Sztuk Pięknych im. Włady‑ sława Strzemińskiego w Łodzi. W 2016 roku obronił dyplom z wyróżnieniem i uzyskał stypen‑ dium rektora dla najlepszych studentów. Realizacja została na‑ grodzona brązowym medalem w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe studentów ASP w Łodzi w roku 2016”.

KATARZYNA ŚRODOWSKA DOSKONAŁY NASTRÓJ, 2022 Olej, Płótno 130 cm x 100 cm Katarzyna Środowska mieszka i tworzy w War‑ szawie. Zajmuje się głównie malarstwem olej‑ nym i akrylowym na płótnie. Maluje światy, w których każdy odnajdzie ciszę i spokój. Jej malarstwo to pełnia przestrzeni i horyzontów, za którymi do końca nie wiadomo co się kryje, dzięki czemu widz ma prawo do własnych in‑ terpretacji. Zacierana jest linia oddzielająca fan‑ tazję od rzeczywistości. 27 28 ALEKSANDER YASIN ZAUFANY MELONIK, 2022 Akryl, Płótno 60 cm x 80 cm Aleksandr Yasin urodził się w 1971 roku. Uprawia malarstwo akwarelo‑ we, akrylowe i olejne.

MARZENA CZĘPIŃSKA MULTIVERSE V, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 80 cm Marzena Czępińska urodzona w 1987 roku. Dy‑ plom na kierunku Malarstwo obroniła w 2013 W swoimmalarstwie łączy m.in. geometryczną abstrakcję z pejzażem. 29 30 KRZYSZTOF KOPEĆ MOMENT ODEJŚCIA, 2022 Olej, Technika własna, Płótno 95 cm x 130 cm Krzysztof Kopeć urodził się w 1972 roku w Chorzowie. Studia ukoń‑ czyl w Instytucie Wychowania Ar‑ tystycznegoWSP w Częstochowie. W 1999 roku uzyskał dyplom ze specjalizacji Malarstwo w pracow‑ ni prof. Wincentego Maszkowskie‑ go. W 2002 roku ukończył także Podyplomowe Studium Rysunku i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (specjali‑ zacja Malarstwo w pracowni prof. Leszka Mickosia).

CYPRIAN NOCOŃ POCZĄTEK WIOSNY, 2022 Olej, Płótno 150 cm x 200 cm Cyprian Nocoń urodził się w 1991 roku w Chorzowie. Jest absolwen‑ tem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (studiował ta tej uczelni w latach 2011-2017). Dy‑ plom uzyskał w pracowni prof. Ireneusza Walczaka w katedrze malarstwa. Odbył rezydencję arty‑ styczną w belgijskim Glo-Art Cen‑ tre w 2016 roku. 31 32 MICHAŁ WRÓBEL A R T H. A N D. M I N T., 2022 Akryl, Płótno 180 cm x 130 cm Michał Wróbel urodził się w 1995 roku. W 2018 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i od tego czasu bezustannie tworzy w swojej pracowni. Najczęściej sięga po akwa‑ rele, tworzy też rysunki i grafiki. Podkreśla, że w swojej sztuce odwołuje się do korzeni malarstwa europejskiego, awangardy i współczesnej filozofii. Znaczący wpływ na jego twórczość wywarły szkoła nowojorska i popart. Abstrakcyjne, wielkoformato‑ we kompozycje są odzwierciedleniem jego pasji do designu. Prace pokryte są zazwyczaj licznymi zaciekami i złoceniami, w których artysta odnajdu‑ je harmonię.

ALICJA KAPPA LAWENDOWE WAKACJE, 2022 Olej, Akryl, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 100 cm Alicja Kappa to absolwentka Aka‑ demii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu (dyplom w 2000 roku). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkow‑ skiej i prof. Piotra Błażejewskiego. 33 34 JOANNA MISZTAL MALWINA, 2022 Olej, Akryl, Szlagmetal, Płótno 80 cm x 80 cm Joanna Misztal to absolwentka ASP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Malarstwo studio‑ wała w pracowni prof. K. Jarodz‑ kiego. W każdej jej pracy widać umiłowanie do materii przestrzen‑ nej. Bardzo wyraźna i zróżnicowa‑ na faktura, oraz często używane różne odcienie złota nadają spe‑ cyficzny i niepowtarzalny wygląd malowanym przez nią obrazom. Jej prace znajdują się w prywat‑ nych kolekcjach w kraju za granicą.

JOANNA MIESZKO ŁÓDŹ, 2021 Akryl, Płótno 73 cm x 100 cm Joanna Mieszko urodziła się 1969 roku w Trzcińsku-Zdroju. Jej dzia‑ łalność artystyczną obejmują rzeźba, rysunek, malarstwo i foto‑ grafia. Brała udział w dużej liczbie wystaw, organizowała plenery ak‑ cji artystycznych w kraju i za gra‑ nicą. Jest absolwentką Państwo‑ wego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1996 roku obroniła dyplom w pracowni rzeźbiarskiej prof. Józefa Petruka. Pracuje w me‑ talu, drewnie i kamieniu. 35 36 GOSSIA ZIELASKOWSKA COLOR SUNSET, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 120 cm Gossia Zielaskowska urodziła w 1983 roku. Dyplom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięk‑ nych w Poznaniu uzyskała w 2009 roku. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe‑ go (2008/2009), laureatką Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego Zadra, Galeria Zadra, Warszawa (2008). Uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule.

BORYS FIODOROWICZ MATKA BOSKA BOLESŁAWIECKA, 2022 Akryl, Deska 40 cm x 30 cm Artysta malarz, który w swoich pracach łączy stre‑ fę sacrum z otaczającym nas profanum, sięgając często po tematy trudne i niewygodne. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego. Prace B.Fiodorowi‑ cza prezentowane na wystawach indywidualnych m.in. Muzeum Ikon w Supraślu, Galerii Domu Aukcyjnego Art In House, a także na wystawach zbiorowych. 37 38 JANDUBROWIN GWIAZDA PIOŁUN, 2022 Technika własna, Płótno 120 cm x 70 cm Jan Dubrowin urodził się w 1957 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom uzyskał w 1981 roku z zakre‑ su tkaniny unikatowej. Od tego czasu uczestniczył we wszystkich wystawach środowiskowych. Wielokrotnie prezentował swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in. w Rzeszowie, Tarnowie, Poznaniu, Nowym Sączu, Kaliszu, Sieradzu, Bielsku-Białej, Radomiu, Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bełchatowie, Kostromie, Esslingen, Gironie, Równem, Pradze. Brał udział w wielu plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Jest laure‑ atem wielu nagród i wyróżnień. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach prywat‑ nych oraz w galeriach sztuki. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i środowiska. W 2006 z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej uhonorowany został „Brązowym Medalem za Zasługi dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

PAWEŁ ADAMCZYK TOŃ, 2022 Pastel, Płótno 170 cm x 120 cm Urodzony22października1995rokuwBielsku-Białej. Samodzielnie zdobywał swój warsztat przez wiele lat, a w ostatnim czasie rozwijał go w pracowni Pio‑ tra Suchodolskiego. Na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Bliska mu jest sztuka figuratywna oraz turpizm. Jego prace poruszają wątki wyobcowania, oniryzmu, ucieczki od rzeczywistości. Utrzymuje w nich zimną kolorystykę sugerującą martwość, która mocno kontrastując z tłem tworzy efekt po‑ światy. MICHAŁ MROCZKA KRĄŻOWNIK MOSKWA (IDI NA CHUJ), 2022 Technika własna, Płótno 90 cm x 120 cm Michał Mroczka urodził się w 1984. Ukończył Malarstwo na Wydziale Artystycznym w Lubinie. Od 2007 roku współtworzy grupę arty‑ styczną Niezależna Akademia Fre‑ netyków. Należy do Stowarzysze‑ nia Pracownia Otwarta. Laureat Złotego Liścia Retro Nagrody Spe‑ cjalnej Ministra Kultury i Dziedzic‑ twa Narodowego. Finalista Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015. Finalista konkursu Konfron‑ tacje Sztuki 2016 Mazowieckiego Instytutu Kultury. 39 40

41 42 KONRAD HAMADA OSTY, 2021 Olej, Płótno 120 cm x 120 cm Konrad Hamada urodzony w 1981 roku w Krakowie. Absolwent Wy‑ działu Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom 2005 oraz Wydziału Reżyserii w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audio‑ wizualnej, dyplom 2010. Uprawia głównie realistyczne malarstwo olejne, którego tematem są duże symboliczne kompozycje, w któ‑ rych odwołuje się do twórczości Hieronima Boscha, Gustava Klimta i Prearafaelitów oraz niekiedy pej‑ zaż. WIECZÓR Z KSIĄŻKĄ, 2022 Olej, Płótno 80 cm x 100 cm Piotr Grzechowski urodził się w 1986 roku w Miliczu. Jest samo‑ ukiem, który zaczął rysować już jako dziecko. Mieszka w Poznaniu, gdzie studiował politologię, a od 2007 roku pracował w sektorze finansów i bankowości. Obecnie zajmuje się malarstwem na pełny etat. Na odwrocie swoich dzieł artysta ma zwyczaj zamieszczać autorskie teksty. PIOTR GRZECHOWSKI

REINIER CABRERA PARADISE, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 60 cm Artysta współczesny, który w swojej twórczości nawiązuje do malarstwa naiwnego w typie Henri Rousseau. 43 44 ANDRZEJ MASIANIS KSIĘGA PUSZCZY, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 90 cm Urodził się w 1974 roku w Pile. Ukończył Liceum Sztuk Plastycz‑ nych w Bydgoszczy. Jest absol‑ wentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Koperni‑ ka w Toruniu. Dyplom otrzymał w 1999 roku. Zajmuje się ma‑ larstwem, rysunkiem i grafiką. W 1996 roku otrzymał stypendium Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza. W 1998 roku otrzymał drugą na‑ grodę na Ogólnopolskim Biennale Rysunku Wyższych Uczelni Arty‑ stycznych w Katowicach.

KRYSTYNA RÓŻ-PASEK DOTYK TERPSYCHORY, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 60 cm Krystyna Róż-Pasek - urodzona w 1981r. w Gorlicach , absolwentka Li‑ ceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie - profil tkactwo. W latach 20042009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktualnie mieszka i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Należy do Związku Pol‑ skich Artystów Plastyków. W swojej działalności zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym , tworząc autorskie obrazy. Obrazy olejne na płótnie charakteryzują mocne ekspresyjne kolory oraz faktura farby, nakładana przy użyciu szpachelki malarskiej. 45 46 MICHAŁ WARECKI DUŻO ZIELONEGO, 2014 Akryl, Płótno 50 cm x 50 cm * droit de suite Michał Warecki urodził się w 1970 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończył. Uprawia nadekspresjonizm, ekshi‑ bicjonizm oraz neostyle. Jest mala‑ rzem żyjącym. Pytany o inspiracje ucieka.

SŁAWOMIR SETLAK SŁOŃCE BYŁO CZERWONE, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 90 cm Sławomir Setlak jest absolwen‑ tem Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego, gdzie pod kierownic‑ twem mgr A.Kijowskiego uzyskał dyplom z malarstwa i ceramiki. Studiował również na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskie‑ go, jako specjalizację wybrał rzeź‑ bę w pracowni prof. Marii Górec‑ kiej. 47 48 WOJCIECH PIEKARSKI SŁOWIAŃSKA URODA, 2022 Olej, Płótno 80 cm x 60 cm Wojciech Piekarski ukończył Politechnikę Łódzką w 2007 roku. Mieszka nieopodal Pabianic koło Łodzi. Zajmuje się tylko malarstwem tworząc na zamówienia duże sceny sakralne i portrety. Maluje też martwe natury i akty. W swojej twór‑ czości wzoruje się na dawnych mistrzach, przede wszystkim malarstwie Caravaggia.

GRZEGORZ RADZIEWICZ VICTORIA, 2021 Akryl, Kredka, Ołówek, Płótno 100 cm x 80 cm Grzegorz Radziewicz urodzony w 1976 roku w Białymstoku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wro‑ cławiu. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem wielkoformatowym w tym mura‑ lem oraz grafiką artystyczną oraz performan‑ sem. Prezentował swoje obrazy oraz grafiki na 30 wystawach indywidualnych oraz ponad 80 wystawach zbiorowych. Pokazywał swoje prace w Polsce, USA, Anglii, Portugalii, Japonii. Oprócz szeroko rozumianego malarstwa i gra‑ fiki często działa na pograniczu sztuk plastycz‑ nych z poezją, muzyką oraz teatrem. 49 50 SYLWIA PERCZAK STRAŻNIK, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 70 cm Sylwia Perczak ukończyła studia w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w latach 1996-2001 (byłej WSP). Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej prof. Wincentego Masz‑ kowskiego. Od 2005 roku należy do Związku Pastelistów Polskich w Nowym Sączu. Współpracuje również z wydawnictwami ilu‑ strując książki dla dzieci. Obecnie, oprócz malarstwa sztalugowego, zajmuje się pisaniem ikon.

KHRYSTYNA HLADKA YOUR MAJESTY, 2022 Akryl, Płótno 140 cm x 90 cm Khrystyna Hladka urodziła się w Tarnopolu w 1994 roku. Ukończyła Architekturę Wnętrz na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie artystka mieszka i pracuje w Warszawie. Artystka podkreśla, że zajmu‑ jąc się projektowaniem wnętrz, zdaje sobie sprawę jak ważnym elementem w każdym pomieszczeniu jest obraz. Tworząc, używa żywych, energicznych barw. Najczęściej prezentuje różnorodne oblicza natury, a jej ulubionym motywem są pawie pióra. Równie często artystka maluje wizerunki kobiet. Ich portrety przed‑ stawia w subtelny, tajemniczy sposób, nawiązując jed‑ nocześnie do wrażliwego usposobienia kobiety. 51 52 CAMPIO AFRODYTA, 2022 Olej, Płótno 41 cm x 32 cm Campio to tajemniczy artysta malujący równie enigmatyczne portrety. Twarze portretowa‑ nych postaci są ledwo zauważalne. Ukryte są za kwiatami, zwiędłymi roślinami oraz dziwny‑ mi roztapiającymi się bibelotami. Niepokojący nastrój potęgują pojawiające się w obrazach larwy, glizdy, różne insekty i płazy. Kładąc nacisk na specyficzną kolorystykę i warsztat, Campio nawiązuje do dzieł dawnych mistrzów. Obrazy tego artysty znajdują się w prywatnych zbio‑ rach w Polsce i zagranicą, pojawiają się także w domach aukcyjnych.

BEATA SZUSTKIEWICZ 53 54 MAGDALENA KARWOWSKA ROZWAŻNA I ROMAN‑ TYCZNA, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 120 cm x 2 Beata Szustkiewicz urodziła się w 1972 roku. Absolwentka Pań‑ stwowego Liceum Sztuk Plastycz‑ nych na kierunku formy użytkowe -szkło. Artystka wszechstronna: od pop-art po hiperrealizm. Tworzy w wielu technikach: malarstwo, portret, rysunek, grafka, rzeźba ce‑ ramiczna, malarstwo na szkle- ma‑ lując unikalną techniką witrochro‑ mii. MEN, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 100 cm x 2 Magdalena Karwowska to artyst‑ ka urodzona w 1986 roku w Ru‑ dzie Śląskiej. W latach 2006-2011 studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Kra‑ kowie. Dyplom magisterski zreali‑ zowała w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana, nagrodzony jako jeden z najlepszych dyplomów roku. Poza grafiką zajmuje się malar‑ stwem oraz fotografią. Uczestnicz‑ ka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.

ADAM PIOTR RUTKOWSKI JUTRO ZNÓW ZAŚWIECI, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 130 cm Adam Piotr Rutkowski - urodzony w 1973 roku w Płocku. Artysta ma‑ larz i architekt krajobrazu. Twórca autorskich projektów artystycz‑ nych, organizator i kurator wystaw i plenerów malarskich. Absolwent malarstwa na Wydziale Artystycz‑ nym UMCS w Lublinie (2013). Dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego obronił z wyni‑ kiem bardzo dobrym z wyróżnie‑ niem. Ważnym artystą w procesie kształtowania jego postawy twór‑ czej był prof. Jan Rylke, u którego studiował rysunek i malarstwo w latach 1994-1999. 55 56 RENATA MAGDA MIĘDZY CHWILAMI, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 90 cm Renata Magda to artystka uro‑ dzona w Rzeszowie w 1980 roku. W latach 1999-2002 kształciła się na Uniwersytecie Ludowym, gdzie pod kierownictwem mgr A. Kijow‑ skiego uzyskała dyplo z malarstwa i tkaniny artystycznej. W latach 2002-2006 studiowała naWydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskie‑ go. Ukończyła specjalizację malar‑ stwo w pracowniach prof. S. Biało‑ głowicza i prof. T. Boruty.

EUGENIUSZ OCHONKO PASION DEL BAILE V, 2019 Olej, Akryl, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 80 cm Eugeniusz Ochonko skończył w 1996 roku. Wy‑ dział Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięk‑ nych w Gdańsku. Bazując na precyzyjnej, wzoro‑ wanej na rysunkach starych mistrzów technice w sposób bardzo konsekwentny kontynuuje mieszanie świata rzeczywistego z fantasmagorią. W jego obrazach, poprzez intrygującą grę linii bu‑ dujących przestrzeń tworzących lustra, w których niczym w powieściach Marqueza, świat realny ewokuje ten ukryty, magiczny. 57 58 DAVID PATARAIA ZARAZ SPŁONĄ TULIPANY, 2022 Akryl, Płótno 90 cm x 90 cm David Pataraia to artysta urodzony w 1971 roku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi, naukę od‑ bywał na warszawskiej, poznańskiej i krakowskiej ASP. Zajmuje się ma‑ larstwem. Mieszka i pracuje w War‑ szawie.

IWONA WIERKOWSKA -ROGOWSKA DWIE POŁÓWKI JABŁKA, 2022 Akryl, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 90 cm Iwona Wierkowska-Rogowska to artystka samouk. Malarstwo było jej hobby, od kie‑ dy sięga pamięcią. Od kilkunastu lat stało się jej pasją i pomysłem na życie. Malując - w cudowny sposób wypełnia sobie czas i cieszy się z każdego stworzonego dzieła, co daje jej przy tym wiele radości i przy‑ jemności. Tematem obrazów są w więk‑ szości kobiety - każda jest inna, ciekawa i na swój sposób intrygująca. Technika: olej, pastele, akwarela oraz techniki mie‑ szane. 59 60 YADIEL GONZALEZ PENSAMIENTOS BALERINA, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Yadiel Gonzales to artysta hiszpań‑ skiego pochodzenia. Najczęściej ma‑ luje postaci kobiece w kwiatowych koronach, otoczone roślinnymi or‑ namentami. Malarz w symboliczny sposób łączy świat przyrody z czło‑ wiekiem. Jego obrazy urzekają barw‑ ną, żywą kolorystyką i przywodzą na myśl nieco nurt Art Nouveau.

KLAUDYNA BIEL PELIKANY Z CYKLU ANIMAL KINGDOM, 2022 Olej, Akryl, Płótno 80 cm x 80 cm Jest absolwetnką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wydziału Wzor‑ nictwa i Architektury Wnętrz. Na co dzień mieszka w Łodzi i projek‑ tuje wnętrza pod swoim nazwi‑ skiem. Postanowiła powrócić do swojej pasji - malarstwa. Tematyką jej twórczości jest natura, przeważ‑ nie zwierzęta. Uważa, że dzięki nim można odnaleźć spokój w tym pę‑ dzącym Świecie. Przedstawia je w syntetycznej interpretacji. 61 62 ANITA DĄBROWSKA FLAMINGI, 2022 Olej, Płótno 80 cm x 100 cm Anita Dąbrowska urodziła się w 1988 roku wWarszawie. Ukoń‑ czyła Wyższą Szkołę Dziennikar‑ ską im. Melchiora Wańkowicza na kierunku Dziennikarstwo Telewizyjne i Komunikacja Spo‑ łeczna. Jest również absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Historii Sztuki.

MAGDALENA KĘPKA 63 64 ZUZANNA JANKOWSKA MIĘDZY NAMI, MISIAMI, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 90 cm Urodzona w 1991 roku w Warszawie. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wy‑ dziale Grafiki. W 2016 zdobyła główną nagrodę w prestiżowym Konkursie o Artystyczną Nagrodę Siemensa. Zajmuje się grafiką komputerową oraz malarstwem. Jej twórczość charakteryzuje gra‑ ficzny realizm osadzony w geometrii. Najczęściej przedstawia wizerunki zwierząt, ludzi oraz rzeźb. Nawiązuje do popkultury, emocji, symboliki, a także humoru. ŻYCIE TO GRA, TYLKO NIE ZAWSZE WIADOMO KTO ROZDAJE KARTY I POCIĄGA ZA SZNURKI, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 110 cm Magdalena Kępka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła‑ wiu na Wydziale Malarstwa oraz Aka‑ demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Maluje w technice olejnej i akrylowej. Tematem jej obrazów jest polski pejzaż, marynistyka oraz archi‑ tektura gorącego południa.

TOMASZ PILIKOWSKI LOUD AND PROUD, 2022 Olej, Płótno 130 cm x 130 cm Studiował na wydziale malar‑ stwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2013 roku z wy‑ nikiem celującym i wyróżnieniem dziekańskim obronił tytuł magistra sztuki. Studiował również na Uni‑ versitat Politècnica de València na wydziale bellas artes. Po studiach brał udział w rozmaitych działa‑ niach artystycznych. 65 66 PATRYCJA KRUSZYŃSKA-MIKULSKA MELODY OF SUNSET, 2022 Olej, Akryl, Płótno 100 cm x 150 cm Patrycja Kruszyńska-Mikulska urodziła się w Lublinie. Jest ab‑ solwentką I i II stopnia Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalugo‑ we. Zajmuje się malarstwem olej‑ nym, ceramiką, projektowaniem wzorów i malowaniem na porce‑ lanie.

IZABELA KOZŁOWSKA ILLUSION, 2021 Akryl, Płótno 110 cm x 110 cm Izabela Kozłowska od wielu lat zajmuje się tworzeniem biżuterii. Jednak malarstwo zawsze było jej bliskie. Od dwóch lat swoje artystyczne fascynacje i pomysły zaczęła przenosić na płótno. Jej obrazy są bardzo geometryczne i uporządkowane. Inspiracje czer‑ pie z op-artu i hard-edge. Zarów‑ no w biżuterii jak i obrazach trzon prac stanowi kolor i to on stanowi o ich charakterze. Kompozycje są zazwyczaj bardzo przemyślane i jubilersko dokładne. 67 68 IZABELA OSADNIK BEZ TYTUŁU, 2022 Technika własna, Płyta 88 cm x 88 cm Ukończyła Architekturę Wnętrz na ASP w Krakowie. Mieszka i tworzy w Nowicy (Beskid Niski). W malar‑ stwie interesuje ją szukanie do‑ skonałości, emocji i przestrzeni.

JACEK WALCZAK STATEK, 2021 Olej, Płyta 60 cm x 50 cm Jacek Walczak mieszka i tworzy we Wrocławiu, gdzie ukończył Wydział Architektury Politechni‑ ki. Do dziś związany jest z macierzystą uczelnią i wykłada w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeź‑ by. Jego surrealistyczne przedstawienia najczęściej ukazują miejskie krajobrazy. Architektura przeplata się tutaj z baśniowymi wizerunkami, wprowadza atmosferę niczym z sennych wizji. Niektóre z tych snów zdają się zabierać widza w podwodny świat. Na płótnach Walczaka najczęściej znajdziemy bo‑ wiem ryby i inne wodne stworzenia. 69 70 WACŁAW SPORSKI KOŁO MARZEŃ, 2022 Olej, Płótno 40 cm x 50 cm Wacław Sporski ukończył Pań‑ stwową Szkołę Plastyczną im. A.K. Glebowa w Mińsku. W roku 1983 zainaugurował swoją działalność wystawienniczą. Na koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w rodzinnej Białorusi jak i w Holandii, Japonii, w Polsce i na Litwie. Należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. W Polsce brał udział w wystawach wWarszawie, Siedlcach, Sopocie.

ALEX SPORSKI PORANNY OKRZYK, 2022 Olej, Płótno 50 cm x 60 cm Alex Sporski urodził się na Biało‑ rusi. Syn uznanego białoruskiego artysty Wacława Sporskiego. Ab‑ solwent Grodzieńskiej Akademii. Artysta nowego pokolenia, wy‑ kształcony, o niezwykłej wyobraź‑ ni i fantazji. W swoich pracach często posługuje się symbolami, metaforą, Tworzy prace o bogatej kolorystyce, często inspiruje się własnymi doświadczeniami i emo‑ cjami, wizjami. Artysta o ogrom‑ nym potencjale, bardzo dobrze re‑ komendowany przez historyków sztuki. 71 72 MONIKA JONAK ŚWIADOMOŚĆ, 2022 Olej, Płótno 65 cm x 81 cm Monika Jonak - malarka urodzona w Rybni‑ ku, w 1988 roku, gdzie też aktualnie mieszka i tworzy. Rysuje i maluje od najmłodszych lat, przez trzy lata studiowała grafikę, po czym przez krótki okres pracowała jako grafik kom‑ puterowy. Przez 4 lata tworzyła dla Galerii Malarstwa Europejskiego w Rybniku, gdzie również prowadziła kurs malarstwa olejnego, tam też miała swoją wystawę stałą wszystkich prac.

MARTINA PALA LADY IN RED, 2022 Olej, Płótno 80 cm x 80 cm Artystka współczesna zajmująca się przedstawieniami kobiet. W jej malar‑ stwie da się zauważyć wływy Pop Artu. 73 74 ROBERT KRĘŻLAK PARKOWY PÓŁAKT, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Robert Krężlak urodził się w 1975 roku w Radomsku. W 2005 roku ukończył Akademię im. Jana Dłu‑ gosza w Częstochowie na Wydzia‑ le artystycznym. Dyplom z pro‑ jektowania graficznego uzyskał w pracowni prof. A. Desperaka. W 2009 r. ukończył studia podyplo‑ mowe Rynek sztuki i antyków w Krakowskiej Akademii im. Andrze‑ ja Frycza Modrzewskiego. Zajmuje się malarstwem olejnym oraz akry‑ lowym rysunkiem i grafiką kom‑ puterową. Głównym tematem jego prac jest kobiecy akt. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

EWA SŁAWNIEWICZ ENIGMA, 2022 Olej, Akryl, Płótno 120 cm x 90 cm Ewa Sławniewicz urodziła się w 1974 roku. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Nauczy‑ cielskiej w Częstochowie na kierunku Wczesna edukacja dziecka oraz kierunek Pedagogika sztuki-plastyka. Malarstwo było jej pasją od czasów dzieciństwa. Ulu‑ bionym tematem prac artystki są kobiety oraz ich emocje, które odzwierciedla na płótnie. Złożoność kobiecej psychiki pod‑ kreśla, łącząc abstrakcję z realizmem. 75 76 ADAM KOŁAKOWSKI POCZTÓWKA Z MOSKWY, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 130 cm Adam Kołakowski urodził się w 1981 roku. Jest absolwen‑ tem Liceum Sztuk Plastycznych wWarszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W czasie studiów jego edukacja obejmo‑ wała grafikę, ilustrację, plakat, ma‑ larstwo i rzeźbę. Był laborantemw pracowni drzeworytniczej. Wyje‑ chał na stypendium naukowe na Uniwersytet w Knoxville do Sta‑ nów Zjednoczonych. Jego prace były pokazywane publiczności w kraju i za granicą, szczególną popularność zdobywając wśród amerykańskiej i kanadyjskiej Po‑ lonii.

KRYSTYNA RUMINKIEWICZ TAKA JEDNA ZAPATRZONA, 2022 Olej, Płótno 60 cm x 50 cm Krystyna Ruminkiewicz (1961 roku) Malarka. Od 2012 roku jest właścicielką Galerii autor‑ skiej w Koninie. Należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Warszawie. Tworzy w różnych technikach malarskich. Inspiracje czerpie z podróży i licznych ple‑ nerów malarskich. Ma na koncie wiele wy‑ staw indywidualnych i zbiorowych między innymi w Belgii, Włoszech, Słowacji, Jordanii i Niemczech. 77 78 AGATA PADOL MAŁY WÓZ, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Agata Padol w roku 1991 ukończyła z wyróż‑ nieniem studia na Uniwersytecie Artystycz‑ nym w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Ar‑ tystycznej w Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego. Artystka zajmuje się malar‑ stwem na płótnie w technice olejnej i akry‑ lowej. Ma również doświadczenia w pracach wielkoformatowych i freskach na obiektach historycznych. Posiada kompetencje kuratora sztuki, krytyka sztuki i specjalisty w zakresie analizy dzieła. Ponadto zajmuje się designem w nowoczesnej przestrzeni.

JOLANTA FRANKIEWICZ NADZIEJA, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 70 cm Jolanta Frankiewicz urodziła się w 1969 roku. Pierwsze obrazy po‑ wstały 2005 r. Artystka maluje w tym czasie w technice olejnej sztalugowej, oraz akwarelą. Na przełomie lat 2005 - 2016 powstał bardzo obszerny cykl obrazów olejnych przedstawiających łąki i kwiaty polne malowanych szpa‑ chlą . 79 80 MAGDA SZWABE THE PURSUIT OF HAPPINESS, 2022 Akryl, Technika własna, Płótno 80 cm x 80 cm Magda Szwabe mieszka i tworzy w Gdańsku. Artystka maluje głów‑ nie akrylami i olejami na płótnie, w technice własnej, miesza‑ nej. Każdy obraz rozpoczyna od charakterystycznego intuicyjnego pociągnięcia pędzlem, szpachelką, które potem determinuje kompo‑ zycję dzieła. Koła, trójkąty, kwadra‑ ty, liczne linie są elementami, które zawsze pojawiają się na płótnie. Duże znaczenie ma dla niej sym‑ bolika barw.

EWELINA KUZANIAK BEFORE SUNSET, 2022 Akryl, Płótno 60 cm x 120 cm Ewelina Kuzaniak urodziła się w 1985 roku. Artystka jest absol‑ wentką Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2013 roku obroniła dyplom magisterski na wydziale Sztuk Wizualnych w pracowni Ry‑ sunku i Malarstwa prof. Andrzeja Michalika oraz w pracowni Foto‑ grafii dr Artura Chrzanowskiego. Do 2020 roku nauczała malarstwa w swojej prywatnej pracowni. Obecnie promuje polską sztukę oraz prowadzi stronę poświęconą młodym artystom i nowej sztuce. 81 82 IZABELA SAK MAŁE TĘSKNOTY, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 100 cm Izabela Sak urodził się i tworzy w Zielonej Górze. Ukończyła Li‑ ceum Plastyczne. Jest absolwent‑ ką Uniwersytetu Zielonogór‑ skiego, Wydziału Artystycznego, dyplom z malarstwa. Uprawia malarstwo sztalugowe na płót‑ nie. Studiowała w Szkole Wyższej Sztuki i Projektowania Caldas da Rainha- Portugalia. Jest uczest‑ niczką wielu plenerów malarskich w Polsce i za granicą. W dorobku artystycznym ma 40 wystaw in‑ dywidualnych i ponad 40 zbioro‑ wych w Polsce, Niemczech, Fran‑ cji, Portugalii.

URSZULA TEPEREK RIBBONS 04, 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 100 cm Urszula Teperek jest absolwentką Edukacji Arty‑ stycznej w zakresie sztuk plastycznych, Instytutu Edukacji Artystycznej warszawskiej ASP. Dyplom mgr sztuki z malarstwa zrealizowany w pracow‑ ni prof. Wróblewskiej, w 2012 roku. Dyplom mgr Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycz‑ nych o specjalności arteterapia, w 2012 roku. Au‑ torka programów terapii przez sztukę. 83 84 BEATA KOWALCZYK RED & WHITE, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 80 cm Beata Kowalczyk urodziła się w 1969 roku. Ukończyła Instytut Wychowania Artystycz‑ nego w Częstochowie, który obecnie nosi nazwę Akademii im. Jana Długosza. Artystka obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni profesora Wincentego Maszkow‑ skiego, a następnie rozpoczęła studia filologii angielskiej w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.

TOMASZ BIENIEK NARCYZ, 2021 Akryl, Tusz, Płótno 150 cm x 100 cm W 2005 roku ukończyłe Grafikę na ASP w Krakowie. Od tamtej pory, z różną intensywnością zajmowa‑ łe się to grafiką, to ilustracją, to malarstwem. Każ‑ da z tych dziłalności musiała szukać kompromisu z codziennymi zajęciami jakie wyznaczała mi praca w zawodzie freelancera. 85 86 AGNIESZKA FIJAŁ- CZAPLA BORDOWA WSTĘGA, 2021 Akryl, Płótno 85 cm x 50 cm Absolwenta Autorskiego Liceum Artystycznego we Wro‑ cławiu, uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu malarstwa i rysunku, w tym m.in. w Autorskim Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS, w Ośrodku Postaw Twórczych OPT, w Zespole Szkół Plastycznych na ul. Piotra Skargi we Wrocławiu pod kierunkiem Rafała Kaplicy oraz na Akade‑ mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu u prof. Wojciecha Lupy.

MIRELA BUKAŁA JAZZ, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 100 cm Mirela Bukała urodziła się w 1992 roku. W 2014 roku ukończyła edu‑ kację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W swo‑ jej twórczości nawiązuje do rela‑ cji międzyludzkich i aktualnych problemów społecznych. Postaci w jej kompozycjach są zwykle zde‑ formowane, wręcz karykaturalne. Inspiracją dla artystki są motywy mitologiczne i biblijne. 87 88 PAULINA ROBOTYCKA BLACK MINDFULNESS, 2022 Olej, Akryl, Płótno 130 cm x 100 cm Paulina Robotycka – urodzona 30 kwietnia 2000 roku w Gdańsku. Od 2019 studiuje Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Jest malarką samo‑ ukiem. Przede wszystkim uprawia malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. W jej pracach znajdziemy odwołanie do malarstwa barwnych płaszczyzn, taszyzmu i malarstwa gestu. W swo‑ ich pracach często nakłada kolory prosto z tubki, które mają symbolizować na pozór proste emo‑ cje człowieka.

MARUSYA DRAM GIPSY LOVE, 2022 Olej, Płótno 70 cm x 60 cm Marusya Dram ukończyła Lwow‑ ską Akademię Sztuk. 89 90 ROZALIA WÓJCIK MARTWA NATURA, 2022 Olej, Akryl, Węgiel, Płótno 100 cm x 80 cm Rozalia Wójcik urodziła się w 1972 roku w Czę‑ stochowie. Z wykształcenia jest plastyczką, ilu‑ stratorka i projektantką form użytkowych. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Pla‑ stycznych w Częstochowie. Od lat zajmuje się malarstwem sztalugowym. Głównymi tema‑ tami artystki jest portretowanie starych miast, miasteczek, kamienic, postaci kobiecych i ko‑ tów, pokazując je w bajkowej konwencji.

PRZEMYSŁAW DŁUGOŁĘCKI BEZ TYTUŁU, 2022 Olej, Szlagmetal, Kolaż, Płótno 120 cm x 120 cm Malarz, poledancer, tatuator, fotograf i przedsiębiorca. W Gdyni znają o jako malarza i akrobatę - czyli jest to istny człowiek orkiestra. Podąża w życiu za pasją. Do tworzenia swoich prac inspi‑ rują go otaczający ludzie. 91 92 MIKOŁAJ REJS 2SUN, 2022 Akryl, Spray, Płótno 120 cm x 100 cm Mikołaj Rejs wykonuje i projektuje mura‑ le, obrazy, ilustracje. Od końca lat 90-tych aktywny w sferze sztuki ulicy, zajmuje się również edukacją artystyczną oraz społecz‑ ną funkcją sztuki. Uczestnik licznych imprez graffiti i street artu.

PIOTR REMBIELIŃSKI 93 94 BATTLER ROPIEJĄCE OCZY ŚLEPCA, 2022 Olej, Akryl, Płótno 120 cm x 100 cm „Battler” (pseudonim artystyczny) to artysta urodzony w 1981 roku na Mazowszu. Ukoń‑ czył edukację na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się gra‑ fiką i malarstwem. W obrazach malowanych odwołuje się do literatury oraz popkultury. KRAKÓW, 2021 Olej, Akryl, Płótno 70 cm x 100 cm Piotr Rembieliński urodził się w 1956 roku, w Warszawie, studio‑ wał Architekturę na Politechnice Warszawskiej. Po zakończeniu studiów zajmował się projektowa‑ niem wnętrz, rysunkiem i grafiką użytkową, jednocześnie malował obrazy olejne i akwarele. Uczestni‑ czył w krajowych i międzynarodo‑ wych plenerach malarskich.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=