I Aukcja Sztuki Wielkiego Formatu – 25 listopada 2022

DOM AUKCY J NY I Aukcja Sztuki Wielkiego Formatu – 25 listopada 2022, godz. 19.30 Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa

I Aukcja Sztuki Wielkiego Formatu 25 listopada 2022, godz. 19.30 Al. Jerozolimskie 107 Wystawa przedaukcyjna w miejscu aukcji od 21 listopada, od godz. 12.00 Ceny wywoławcze 1500 zł www.artinhouse.pl DOM AUKCY J NY

Indeks artystów Jak licytować? Osobiście Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 25 listopada 2022 w siedzibie Domu Aukcyjnego Art in House, Al. Jerozolimskie 107, godz. 19:30. Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się wmiejscu aukcji i ode‑ braniu numeru aukcyjnego. Telefonicznie Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów: +48 510 211 410; +48 508 018 421 nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni do Pań‑ stwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty. Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e‑mail) – cena maksymalna Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia. One‑Bid System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego użyt‑ kownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 1. BrewkaWojciech 2. Sarapata Joanna 3. Bakalarz Adam 4. Mieszko Joanna 5. Wątor Adam 6. Klimek Grzegorz 7. Fogtt Andrzej 8. Grzybek Aleksander 9. Sętowski Tomasz 10. Tobolewski Tomasz 11. Kwiryński Zygmunt 12. Ostrowski Jan Bonawentura 13. Kovelinas Andrejus 14. Gyorfi Andras 15. Mielęcki Mariusz 16. Mielęcki Mariusz 17. Roszkowska Joanna 18. Ślósarczyk Monika 19. Szumska Joanna 20. Zielaskowska Gossia 21. Hladka Khrystyna 22. Jackiewicz Krzysztof 23. Żejmo Dariusz 24. Ducourtioux Bastien 25. Świątczak-Pjanka Klaudia 26. Malinowska Anna 27. Goś Emil 28. Chorzępa-Kaszub Anna 29. Grabowski Paweł 30. Kachny Piotr 31. Jarecka Kamila 32. Domżalski Andrzej 33. Nocoń Cyprian 34. Pataraia David 35. Cieśla Maciej 36. Karwowska Magdalena 37. Łydżba Jacek 38. Sułek-Malinowska Joanna 39. Gruszczyński Filip 40. Skrzypek Grzegorz 41. Biały Miro 42. Brzozowska Renata 43. Szwaczka Żaneta Chłostowska 44. Bejsarowicz Michał 45. Szary Zuzanna 46. Musiolik Romuald 47. Kordos Róża 48. Pilikowski Tomasz 49. Filipowicz Filadora Tatiana 50. Goleniewska-Szelągowska Dorota 51. Hamada Konrad 52. Rembieliński Piotr 53. Oleszkiewicz Anna 54. Shoupikov Vitali 55. Kulpa Bartłomiej 56. Blekiewicz Zbigniew 57. Nogaj Piotr 58. Wróbel Michał 59. Piskorowski Kacper 60. Mistak Tomasz 61. Maciaszek Amonaria Magda 62. Milionerboy 63. Milionerboy 64. Kołodziej Iwona 65. Panko Katarzyna 66. Ryfa Krzysztof 67. Robotycka Paulina 68. Mrowiec Monika 69. Smolik Dominik 70. Chodzewicz Filip

Szanowni Państwo! Jeżeli towarzyszy Wam lęk przed pustą przestrzenią i białymi ścianami, mamy dla Was nie lada gratkę: z wielką przyjemnością przedstawiamy najnowszy, debiutancki katalog Aukcji Sztuki Wielkiego Formatu, w ofercie której znajdziecie tylko wielkogabarytowe dzieła o różnorodnej tematyce i stylu. ZapewniamyWas, że wystarczy jeden obraz z katalogu, by odmienić wnętrze domu i biura o 180 stopni! Katalog otwiera krwistoczerwony wieloryb Wojtka Brewki, pasiasto-złoty akt Joanny Sarapaty, kubistyczna rzeźba rowerzysty Adama Bakalarza oraz widok na paryską galerię La Lafayette Joanny Mieszko. Miłośnicy mocnych kolorów odnajdą je w pracach Andrzeja Fogtta, Jana Bonawentury Ostrowskiego, Joanny Szumskiej, Moniki Ślósarczyk, Joanny Roszkowskiej, Gossi Zielaskowskiej, Bastiena Ducourtioux, Magdaleny Karwowskiej czy Macieja Cieśli. Miłośnikom kobiecych portretów polecamy piękne ogrodniczki Zygmunta Kwiryńskiego, gramofonomanki Andrejusa Kovelinasa, śpiącą nimfę Krzysztofa Jackiewicza, melancholijną postać Anny Chorzępy-Kaszub, zrodzoną z muszli Żanety Chłostowskiej-Szwaczki oraz akty Katarzyny Panko, Pawła Grabowskiego i Andrzeja Domżalskiego. Wśród zwierzęcych bohaterów zwróćcie uwagę na majestatyczne pawie Khrystyny Hladki, jelenia na miej‑ skim rykowisku Klaudii Świątczak-Pjanki, lot gęsi Anny Malinowskiej, futurystycznego leśnego zwierza Vitalija Shoupikova, dinozaura z okresuwczesnej kredy Emila Gosia i królika o podwójnej osobowości MagdyMaciaszek. Bliżej flory niż fauny znaleźli się natomiast Konrad Hamada, Dorota Goleniewska-Szelągowska, Tatiana Filipowicz, Krzysztof Ryfa czy Bartłomiej Kulpa. Wszystkie prace z oferty będą eksponowane w naszej galerii od 21 listopada do dnia licytacji. Jeżeli cierpicie na horror vacui, zachęcamy do terapii sztuką w Art in House. Nie będziecie żałować! Anita Wolszczak-Karasiewicz Historyk sztuki, kurator wystaw Właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House

1 Wojciech Brewka S_POKÓJ, 2018 akryl, spray, płótno 120 cm x 200 cm *Droit de suite Wojciech Brewka uro‑ dził się w 1980 roku w Kaliszu. Jest współzałoży‑ cielem warszawskiej galerii officyna art & design oraz Stowarzyszenia PROPAGAN‑ DA SZTUKI. Jest też pomy‑ słodawcą Dziedzińca Kultu‑ ralnego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem programo‑ wym festiwalu artystycznego o nazwie Festiwal Przenika‑ nia. 2 Joanna Sarapata Złota ballerina II, 2022 olej, szlagmetal, płótno 150 cm x 100 cm Joanna Sarapata to absolwentka paryskiej L’ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts. Do archiwum szkoły przyjęto 11 jej obrazów. W dorobku artystki znajdują się realizacje z zakresu malarstwa, grafiki, sztuki plakatu i scenografii. Swoje prace wystawia od 1987 r., m.in. We Francji, gdzie przez blisko 20 lat mieszkała i tworzyła, w Hiszpanii, w której żyła kolejne 6 lat, a także w Monako, Niemczech, USA i Szwajcarii. Od 1998 r. dzieła sztuki autorstwa Joanny Sarapaty można oglądać również w Polsce. Oprócz malar‑ stwa zajmuje się scenografią i plakatem. Brała udział w wielu wystawach w prestiżowych galeriach szuki. W 1996 r. zdobyła główną nagrodę w konkursie na plakat, organizowanym przez Operę Paryską. Głów‑ nym tematem jej malarstwa jest akt kobiecy. Wśród miłośników i klientów jej prac znajduje się wiele zna‑ nych osób.

3 Adam Bakalarz K.155, 2019 brąz, 155 cm x 220 cm x 45 cm *Droit de suite Urodzony w 1989 roku. Jest absol‑ wentem Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Dyplom obronił w 2016 roku pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy w pracowni wklęsłodruku. Zajmuje się obraza‑ mi malowanymi, grafiką warsztato‑ wą oraz rzeźbą. 4 Joanna Mieszko Paryż - Galeria Lafayette, 2022 olej, płótno 150 cm x 210 cm Joanna Mieszko urodziła się 1969 roku w Trzcińsku-Zdro‑ ju. Jej działalność artystycz‑ ną obejmują rzeźba, rysunek, malarstwo i fotografia. Brała udział w dużej liczbie wystaw, organizowała plenery akcji ar‑ tystycznych w kraju i za granicą. Jest absolwentką Państwowe‑ go Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz‑ nych w Poznaniu. W 1996 roku obroniła dyplom w pracowni rzeźbiarskiej prof. Józefa Petru‑ ka. Pracuje w metalu, drewnie i kamieniu.

5 Adam Wątor Odmienne nastroje, 2022 olej, akryl, płótno 120 cm x 170 cm Adam Wątor studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Włodzimierza Kunza. Zajmuje się malar‑ stwem akrylowym i olejnym. Podstawową inspiracją dla jego twórczości jest człowiek i emocje wyrażone poprzez ciało. Jego malarstwu blisko jest do rysunku, zwraca szcze‑ gólną uwagę na dłonie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. 6 Grzegorz Klimek Posąg IV, 2014 technika własna, płótno 140 cm x 90 cm *Droit de suite Grzegorz Klimek urodził się w 1987 roku w Kłobuc‑ ku. W latach 2002-2007 edukował się w Liceum im. J. Malczewskiego w Częstochowie na kierunku Grafika Komputerowa. W 2006 roku brał udział w wy‑ mianie w ramach programu„Leonardo da Vinci” odbyta w„Scuola del Libro” w Urbino. W latach 2007-2008 stu‑ diował na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a w latach 2008-2013 - malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Działał aktyw‑ nie w Samorządzie Studenckim ASP we Wrocławiu.

7 Andrzej Fogtt Pomost z cyklu Brda, 2020 olej, płótno 140 cm x 160 cm *Droit de suite Andrzej Fogtt to artysta urodzony w Poznaniu 9 Października 1950 roku. Ukończył studia w Państwo‑ wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz‑ nych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1974 r. w pracowni prof. Zdzisła‑ wa Kępinskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz. W 2009 r. został od‑ znaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego meda‑ lem Gloria Artis. 8 Aleksander Grzybek Sąd Ostateczny, 2018 olej, płótno 145 cm x 174 cm Aleksander Grzybek - artysta pla‑ styk, urodzony w Białymstoku, gdzie mieszka i pracuje. Zajmuje się malarstwem oraz innymi dyscypli‑ nami sztuki. W 1979 roku ukończył Instytut Wychowania Artystyczne‑ go w Lublinie w pracowni Mariana Bogusza i Andrzeja Kołodziejka. W latach 1975-1981 wystawiał z Grupą A.S., której był współzałoży‑ cielem (1975). Współpracował przy organizacji Lubelskich Spotkań Pla‑ stycznych (do dzisiaj istnieją realiza‑ cje na osiedlu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

9 Tomasz Sętowski Kompozycja, olej, płótno 120 cm x 130 cm *Droit de suite Autor prac pokazywanych na wystawach zbiorowych (m.in. „Surrealiści polscy” Triennale „Sacrum”) i indywidualnych w polskich oraz zagranicznych galeriach, m.in. Katarzyny Napiórkowskiej wWarsza‑ wie i Anny Kareńskiej w Poznaniu, Stricoff Fine Art Ltd.i InterArt w Nowym Jorku; były przedstawiane na łamach czasopism - m.in. w miesięczniku „Fantastyka”. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach Teresy Ży‑ lis-Gary i Bogusława Kaczyńskiego, jedno z nich zdobiło okładkę książki Waldemara Łysiaka „Statek”. 10 Tomasz Tobolewski Pocałunek, 2021 olej, płótno 140 cm x 120 cm *Droit de suite Tomasz Tobolewski, urodzony w 1973 roku w Zabrzu. Absolwent ASP w Krakowie (Wydział Grafiki w Katowicach), dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego prof. S. Klu‑ ski. Pracownik naukowy w randze doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim. Wykłada również w Katedrze Grafiki na Uni‑ wersytecie w Ostravie. Laureat nagród, m.in.: Grand Prix na Biennale Grafiki Dry Point w Serbii (2011), Grand Prix na konkursie „Praca Roku” ZPAP (Katowice, 2004), I nagrody Mię‑ dzynarodowego Biennale Rysunku (Pilzno, 2004).

11 Zygmunt Kwiryński Spotkanie w ogrodzie, 2021 olej, płótno 120 cm x 120 cm Zygmunt Kwiryński to twórca i au‑ tor słynnych aukcji promocyjnych młodej sztuki w Polsce. Malarstwem zajmuje się od 30 lat. Posiada wy‑ kształcenie wyższe plastyczne. Jest w-ce prezesem Rynek Sztuki Łódź. Malauje duże formaty - malarstwo efemeryczne, rodzaj abstrakcji orga‑ nicznej. Drugi rodzaj do małe forma‑ ty których tematy wynikaja z pewnej obserwacji społecznej, przetworzo‑ ne artystycznie, często z pewną su‑ gestią zawartej w nich myśli. 12 Jan Bonawentura Ostrowski Odgłos miłości, 2022 olej, płótno 81 cm x 100 cm Jan Bonawentura Ostrowski urodził się w Częstochowie, ale całe życie związany jest z Warszawą. Tutaj ukończył wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych (dy‑ plom u prof. Tadeusza Łodziany). Studio‑ wał też malarstwo na Academia di Belle Arte „Brera” (dyplom w pracowni prof. Giorgio de Giorgii). Uprawia wszystkie sztuki piękne - od malarstwa poprzez gra‑ fikę aż do rzeźby.

13 Andrejus Kovelinas 14 Andras Gyorfi Gramophone, 2019 olej, płótno 100 cm x 150 cm *Droit de suite Andrejus Kovelinas urodził się w 1958 roku. Pochodzący z Litwy, mieszka w Polsce. Pro‑ jektował plakaty dla teatru, opery i baletu, za co otrzymy‑ wał nagrody w konkursach. Na Litwie prowadził własną szkołę artystyczną. Mieszkał też we Francji i Irlandii. Od lat zajmuje się malarstwem olejnym, zaś główną tematyką jego twór‑ czości są kobiety. Wyspa mojej Duszy, 2019 olej, płótno 80 cm x 120 cm Artysta urodził się w Kaposvár. Malarstwa uczył się prywatnie od Molnár József oraz Ruisz György. W 1981 przeprowadził się do Budapesztu. Ukończył architekturę na uniwersytecie Ybl Miklós. W 1993 roku An‑ dras zaprojektował scenogra‑ fie teatru w Sopronie do sztuki Raymonda F. Simon’a. W 1994 roku pracował w USA, gdzie wystawiał również swoje pra‑ ce. Swoje płótna prezentuje na wystawach zbiorowych i indy‑ widualnych od 1991 roku.

15 Mariusz Mielęcki Laura i Filon, 2011 olej, deska 167 cm x 46 cm Mariusz Mielęcki urodził się w 1956 roku w Gdyni. Na początku drogi twórczej stworzył szereg obrazów i kompozycji przestrzennych, rzeź‑ biarsko-malarskich. Do jego najbardziej znanych dzieł należą obrazy z cyklu „Gotyckie sny”. Swoją twórczość prezentował podczas licznych wystaw za granicą m.in. w Niemczech i Holandii. W ostatnich latach ob‑ razy Mielęckiego można oglądać również w Polsce. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych. 16 Mariusz Mielęcki Łowy, 2011 olej, deska 167 cm x 46 cm Mariusz Mielęcki urodził się w 1956 roku w Gdyni. Na początku drogi twórczej stworzył szereg obrazów i kompozycji przestrzennych, rzeźbiarsko-malarskich. Do jego najbardziej znanych dzieł należą obrazy z cyklu„Gotyckie sny”. Swoją twórczość prezentował podczas licznych wy‑ staw za granicą m.in. w Niemczech i Holandii. W ostatnich latach obrazy Mielęckiego można oglądać również w Polsce. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych.

17 Joanna Roszkowska 18 Monika Ślósarczyk Banany, 2021 olej, płótno 130 cm x 130 cm *Droit de suite Monika Ślósarczyk urodziła się w 1971 roku w Bielsku-Białej. Ukoń‑ czyła Liceum Ogólnokształcące w Wiśle. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa sztalugowego prof. J. Szancenba‑ cha, z aneksem w pracowni książki i typografii prof. R. Banaszewskiego w roku 1996. Jest laureatką II Nagro‑ dy Konfrontacji Najmłodszych arty‑ stów Krakowa – Myślenice 1997. Outer space (duet: obraz i rzeźba), 2022 akryl, płótno 120 cm x 140 cm Joanna Roszkowska jest ab‑ solwentką wydziału Wzornic‑ twa Przemysłowego ASP w Warszawie. Rzeźbę studiowała w pracowni Krystiana Jarnusz‑ kiewicza i Wiktora Gutta. Członek stowarzyszenia ZPAP. Mieszka i tworzy w Warszawie. Tworzy abstrakcyjne rzeźby ceramiczne oraz obrazy. Nie robi szkiców, tworzy intuicyjnie. W jej pracach rzeźbiarskich przewijają się dwa nurty, które się przenikają i po‑ wracają w wielu jej kolekcjach. Pierwszy inspirowany naturą i światem, który nas otacza.

19 Joanna Szumska Las deszczowy, 2022 olej, płótno 140 cm x 100 cm Joanna Szumska to artystka urodzona w Otwocku w 1965 roku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, pracowała w pracow‑ ni scenograficznej teatru Baj w Warszawie. Później zajmowała się projektowaniem graficznym oraz projektowaniem wnętrz. Jednak malarstwo zawsze było jej naturalnym środkiem wyrazu. Uważa, że najpiękniejsze abstrakcje i najbardziej fantastyczne kompozycje tworzy natura, a każdy jej element to doskonałość: „Kiedy stoję przed białym płótnem, pierwsze do głowy przychodzą mi kolory. To one prowadzą mnie do ostatecznej formy, którą przy‑ bierze obraz. Niezależnie od tego, czy będzie to organiczna abstrakcja, czy też obraz figuratywny. Bo natura jest kobietą. Z każdym obrazem spędzam wiele dni, tygodni. To zawsze cudowny czas, którym pragnę się dzielić”. 20 Gossia Zielaskowska Starlight, 2022 olej, akryl, płótno 120 cm x 80 cm x 2 Gossia Zielaskowska urodziła w 1983 roku. Dyplom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięk‑ nych w Poznaniu uzyskała w 2009 roku. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe‑ go (2008/2009), laureatką Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego Zadra, Galeria Zadra, Warszawa (2008). Uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Sztuki w Stambule, w wystawie młodych polskich artystów „Hori‑ zon” (Turcja, 2012) oraz SCOPE Mia‑ mi (USA, 2012). Jej prace zostały zakwalifikowane do Międzynaro‑ dowego Biennale Sztuki Współcze‑ snej we Florencji (Włochy, 2009).

21 Khrystyna Hladka From Peacocks series, 2022 akryl, płótno 150 cm x 100 cm Khrystyna Hladka urodziła się w Tarnopolu w 1994 roku. Ukończyła Architekturę Wnętrz na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie artystka mieszka i pracuje wWarszawie. Artystka podkreśla, że zajmu‑ jąc się projektowaniem wnętrz, zdaje sobie sprawę jak ważnym elementem w każdym pomieszczeniu jest obraz. Tworząc, używa żywych, energicznych barw. Najczęściej prezentuje różnorodne oblicza natury, a jej ulubionym motywem są pawie pióra. Równie często artystka maluje wizerunki kobiet. Ich portrety przedstawia w subtelny, tajemniczy spo‑ sób, nawiązując jednocześnie do wrażliwego uspo‑ sobienia kobiety. 22 Krzysztof Jackiewicz Nimfa, 2022 akryl, szlagmetal, płótno 140 cm x 120 cm Krzysztof Jackiewicz urodził się w Wielu‑ niu, w centralnej Polsce w 1967r. Uczeń wieluńskiej malarki Aliny Sibery oraz wolny słuchacz ASP we Wrocławiu. Od lat tworzy i udziela się artystycznie w Wieluniu. Obec‑ nie jako instruktor malarstwa na Dworcu Kulturalnym Wieluń. W malarstwie intere‑ suje go ciągłe doskonalenie i odkrywanie nowych technik. Lubi eksperymentować, jednak najczęściej wybiera farby akrylowe lub olejne.

23 Dariusz Żejmo Bella Rosa, 2022 olej, płótno 120 cm x 90 cm Dariusz Żejmo urodził się w Kożuchowie w 1966 r. Mieszka na stałe w Toruniu, a studia ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych (specjalizacja- malar‑ stwo) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wToruniu. Dyplom uzyskał w 1993 r. w pracowni prof. Janu‑ sza Kaczmarskiego. Jest autorem setek foto-gra‑ fik, uprawia malarstwo olejne, pastele, projektuje lampy, rzeźby. Jest autorem ilustracji i okładek do kilkudziesięciu książek, projektantem grafik wy‑ dawniczych, okładek i ilustracji czasopism dzie‑ cięcych. 24 Bastien Ducourtioux Behind the wall, 2019 akryl, olej, spray, płótno 145 cm x 141 cm *Droit de suite Bastien Ducourtioux urodził się w 1987 roku. Jest francuskim artystą malarzem. Pochodzi z Tuluzy z południa Francji, gdzie studiował sztukę. W 2008 roku ukończył szkołę średnią z dyplomem z malarstwa i projektowania grafiki, a w 2012 roku studia magisterskie z projektowania gra‑ ficznego. W 2013 roku przyjechał do Pol‑ ski jako student programu Erasmus, aby studiować sztukę w School of Form w Poznaniu. W 2016 roku przeprowadził się do Wrocławia, rozpoczynając karierę arty‑ styczną. Ostatnie miesiące spędził właśnie tam, szlifując swoją technikę i rozwijając sie w kolejnej pasji – rysunku.

25 Klaudia Świątczak-Pjanka 26 Anna Malinowska Jeleń na rykowisku, 2014 olej, płótno 80 cm x 130 cm *Droit de suite Klaudia Świątczak-Pjanka urodzi‑ ła się 3 lutego 1988r w Sieradzu, obecnie mieszka w Złoczewie. Absolwentka malarstwa na ASP w Krakowie. W 2013r. Dyplom magisterski z malarstwa pod kierunkiem prof. T. Kotkowskiej - Rzepeckiej oraz aneks z grafiki pod kierunkiem dr Henryk Ożóg. W 2011r. Dyplom licencjacki z malarstwa pod kierunkiem prof. T. Kotkowskiej- Rzepeckiej oraz aneks z rysunku pod kierunkiem dr hab. B. Bortnik- Morajdy. Ukoń‑ czenie w 2012r. Studium Pedago‑ gicznego na ASP w Krakowie. Kujawy, 2020 akryl, płótno 100 cm x 150 cm *Droit de suite Anna Malinowska urodziła się w 1965 r. w Golubiu-Dobrzy‑ niu. Mieszka i tworzy w Gdyni. Uczęszczała do PLSP w Byd‑ goszczy, następnie ukończył studia w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Kiejstuta Bereź‑ nickiego w 1991 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką komputerową.

27 Emil Goś Deinonychus, 2020 olej, akryl, płótno 160 cm x 140 cm *Droit de suite Emil Goś, urodzony w 1986 roku we Wro‑ cławiu. Absolwent Wydziału Malarstwa Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eu‑ geniusza Gepperta we Wrocławiu. Uprawia malarstwo sztalugowe, tworząc głównie w technice olejnej oraz akrylowej. Szczegól‑ nie silnie interesuje go światłocień: pełna subtelności gra między mrokiem a tym, co wydobywa się niego poprzez odpowiednie oświetlenie, nadając martwej materii pozo‑ rów życia. Być może to właśnie z powodu wyjątkowych walorów światłocieniowych, wielką inspiracją dla Emila Gosia jest twór‑ czość Rembrandta van Rijn. 28 Anna Chorzępa -Kaszub Ku zatraceniu, 2022 akryl, płótno 120 cm x 120 cm Anna Chorzępa-Kaszub (ur. 1985, Poznań) Absolwentka Wydziału Grafiki, Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Po‑ znaniu (2010 r.).Od wielu lat pracuje w charakterze grafika kreatywnego w jednej z poznańskich agencji re‑ klamowych. Z czasem doświadcze‑ nie zdobyte na uczelni i w pracy jako grafik zaczęła wykorzystywać również w tworzeniu swoich prac malarskich. Uczestniczyła w wysta‑ wach m.in. w Poznaniu, Warszawie, Hanowerze. W swojej twórczości skupia się przede wszystkim na człowieku i jego emocjach. Naj‑ większą inspiracją jest dla niej sztu‑ ka szeroko pojętego street artu.

29 Paweł Grabowski Akt, 2022 akryl, płótno 140 cm x 120 cm Paweł Grabowski urodził się w 1968 roku. Jest absolwentem wrocławskiej ASP o wszechstron‑ nych zainteresowaniach. Rzeczywistość jest dla niego okazją do dobrej zabawy. Nie waha się próbować swoich sił w różnych dziedzinach - ale w każdym projekcie zostawia swój kreatywny ślad. Jedną z jego ulubionych form spędzania wolnych chwil jest malarstwo. Eksperymentuje z akwarelą, olejem oraz akrylem. Kobiece posta‑ cie są inspiracją do twórczego poszukiwania for‑ my i harmonijnych zestawień barw. 30 Piotr Kachny Faith Trade, 2020 olej, płótno 160 cm x 100 cm *Droit de suite Piotr Kachny urodził się w 1978 roku w Kluczborku (wo‑ jewództwo opolskie). Ukończył studia na UAM w Po‑ znaniu (wydział pedagogiczno-artystyczny w Kaliszu) na kierunku EASP (dyplom z malarstwa) oraz National College of Art and Design (Dublin). Maluje, zajmuje się fotografią artystyczną oraz fotomontażem. Zarówno w malarstwie jak i fotografii interesuje go postać ludzka. Używa wizerunków często znanych mu osób jako pre‑ tekstu do zbudowania obrazu. Sama twarz może być dla niego np. budynkiem architektonicznym. Jednakże najistotniejsze jest to, co bardzo często niewidoczne na pierwszy rzut oka: emocje, uczucia, stan ducha, cha‑ rakter... Ponadto, ukazuje to, co w człowieku zmysłowe, a z czym stracił kontakt na skutek oddziaływania kultury, związanych z nią konwenansów, w tym również eduka‑ cji. W jego malarstwie inspiracją są też różnego rodzaju postawy czy wzorce zachowań społecznych.

31 Kamila Jarecka Pszczółka, 2019 akryl, płótno 120 cm x 120 cm *Droit de suite Kamila Jarecka urodziła się w 1984 roku, absolwentka Liceum Sztuk Pla‑ stycznych w Kielcach oraz Wydziału Tkaniny i Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Artystycznie silnie związa‑ na z tkaniną. Interesują ją zarówno zagadnienia budowy splotów, jak i druku na różnych rodzajachmateria‑ łow. Artystka lubi eksperymentować i podejmować wyzwania projekto‑ we, by sprostać nowym wymaga‑ niom mody. 32 Andrzej Domżalski Tango, 2019 akryl, olej, płótno 140 cm x 100 cm *Droit de suite Andrzej Domżalski urodził się w 1945 roku. Ukoń‑ czył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uzyskując dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Żuławskiego. W latach 19751985 współpracował z Telewizją Polską jako grafik i scenograf. W latach 1985-1996 mieszkał i tworzył w Nowym Jorku, m. in. brał udział przy tworzeniu pierwszego polskiego programu telewizyjnego w Nowym Jorku p.n. Polish Television Network. Pracował również jako grafik z wydawnictwami no‑ wojorskimi, a także m. in. z Ehrenrantz and Eckstut Architect Company (1987-1996). W latach 2004-2008 mieszkał w Hollywood, gdzie stowarzyszył się z gru‑ pą artystów amerykańskich Venice Beach. Urządził stałą ekspozycję swego malarstwa na Venice Beach, współpracował z galeriami i wydawnictwami w Los Angeles.

33 Cyprian Nocoń Wielki walc, 2022 olej, płótno 180 cm x 2020 cm Cyprian Nocoń urodził się w 1991 roku w Chorzowie. Jest absolwentem Akade‑ mii Sztuk Pięknych w Ka‑ towicach (studiował ta tej uczelni w latach 2011-2017). Dyplom uzyskał w pracow‑ ni prof. Ireneusza Walczaka w katedrze malarstwa. Od‑ był rezydencję artystyczną w belgijskim Glo-Art Centre w 2016 roku. 34 David Pataraia Notre Dame w ogniu, 2019 olej, płótno 170 cm x 170 cm David Pataraia to artysta urodzony w 1971 roku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi, naukę od‑ bywał na warszawskiej, poznańskiej i krakowskiej ASP. Zajmuje się malar‑ stwem. Mieszka i pracuje w Warsza‑ wie.

35 Maciej Cieśla Abstrakcja inspirowana muzyką Amon Tobin, 2021 olej, płótno 120 cm x 100 cm *Droit de suite Urodził się w 1988 roku. Jest wrocławskim ma‑ larzem - artystą, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2012 ). Jego malar‑ stwo obejmuje różnorodną tematykę wynika‑ jącą z pasji działań kolorem i światłem w akcie, obserwacji społeczeństwa oraz z osobistych doznań emocjonalnych. Często porusza mo‑ tyw aktu, kobiety kuszącej oraz „zła naiwnego”. Czasami wplata w kompozycje wątek natury oraz człowieka nieświadomego swojej samot‑ ności, a także życia miejskiego i konsumpcyj‑ nego. 36 Magdalena Karwowska Social Media (dyptyk), 2022 akryl, płótno 120 cm x 200 cm Magdalena Karwowska to artystka urodzona w 1986 roku w Rudzie Śląskiej. W latach 2006-2011 stu‑ diowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom ma‑ gisterski zrealizowała w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Stani‑ sława Wejmana, nagrodzo‑ ny jako jeden z najlepszych dyplomów roku. Poza grafi‑ ką zajmuje się malarstwem oraz fotografią. Uczestniczka wielu wystaw indywidual‑ nych i zbiorowych.

37 Jacek Łydżba Mercedes, 2015 akryl, olej, płótno 107 cm x 127 cm *Droit de suite Urodzony w 1966 roku weWłoszczowie. W latach 1985 – 1989 studiował wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstocho‑ wie. Od 1989 do 1994 roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych wWarszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał na Wydziale Grafiki w pracow‑ ni plakatu profesora Maciej Urbańca. Od 1995 roku asy‑ stent w Wyższej Szkole Peda‑ gogicznej w Częstochowie, gdzie mieszka razem z rodziną. 38 Joanna Sułek-Malinowska Poblask, 2015 akryl, płótno 89 cm x 146 cm *Droit de suite Joanna Sułek-Malinowska jest absolwentką Państwo‑ wego Liceum Sztuk Pla‑ stycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Ukończyła studia artystyczno-peda‑ gogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – filia w Cieszynie. Dyplomw 1995 roku pod kierunkiem dr Wi‑ tolda Iwanka – praca teo‑ retyczna oraz prof. Alfreda Biedrawy - malarstwo.

39 Filip Gruszczyński A Fascinating Scream, 2021 akryl, płótno 130 cm x 100 cm Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Architektury i Urbanistyki. Brał udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. W latach 2003, 2005, 2007, 2009 w Nadarzyń‑ skim Ośrodku Kultury, 2006, 2007 w Urzędzie gminy Ochota w 2007 roku, jego obrazy po‑ kazano w KluboGalerii w Warszawie a w 2009 w Bemowskim Centrum Kultury (Artbem). 40 Grzegorz Skrzypek Pachnąca poezja i pływające słońca, 2020 olej, płótno 100 cm x 100 cm Grzegorz Skrzypek urodził się w So‑ snowcu. Jest absolwentem Akade‑ mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał z ma‑ larstwa sztalugowego w pracowni profesora Włodzimierza Kunza, aneks z rysunku w pracowni pro‑ fesora Sławomira Karpowicza. Jest członkiem Związku Polskich Arty‑ stów Plastyków i jednym z założy‑ cieli i członków grupy malarskiej „MESSAGE”.To także nauczyciel ry‑ sunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górnicze

41 Miro Biały Nasz doroczny owoc zakazany, 2018 olej, płótno 120 cm x 80 cm Mirosław Biały to artysta urodzony w 1966 roku. Uczył się w lubelskim Liceum Plastycznym, z ko‑ lei w Danii studiował w Wyższej Szkole Graficznej. Podczas studiów w Kopenhadze szkolił się na kom‑ puterze w grafice komputerowej. Przygodę z ma‑ larstwem rozpoczął już we wczesnym dzieciństwie. Jest bardzo zaangażowanym w swoją działalność artystą, który wielokrotnie wystawiał swoje prace, między innymi w Niemczech, Holandii, Skandynawii i Polsce. Jego dzieła można znaleźć w prywatnych zbiorach na całym świecie, jak również w kolekcjach wielu galerii sztuki. Artysta bierze udział w aukcjach sztuki najnowszej w największych domach aukcyj‑ nych w naszym kraju. 42 Renata Brzozowska Flamenco, 2012 olej, płótno 81 cm x 101 cm Renata Brzozowska to artystka zainte‑ resowana przede wszystkim światem kobiety, jej ciałem i dziką dusza. Potrafi odnaleźć kobiecość w męskim świecie, tworząc emocjonalne i intuicyjne po‑ dróże. Według Brzozowskiej, kobieta jest posiadaczką jedynej w swoim rodzaju wewnętrznej magii i siły.

43 Żaneta Chłostowska -Szwaczka Muszle, 2019 akryl, płótno 150 cm x 100 cm Autorka ukończyła Malarstwo w Instytucie Sztuk Pięk‑ nych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielo‑ nogórskiego. W 2009 uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana Gawrona. Swoje prace wielokrotnie pre‑ zentowała na wystawach w kraju a także w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Od kilku lat jej prace sprze‑ dawane są w wielu polskich domach aukcyjnych. Jej obrazy powędrowały więc do wielu miejsc w Polsce i poza jej granice, m.in. do Hiszpanii i Niemiec. Jest współzałożycielem Grupy Artystycznej „INICJATYWA Twórcza 29 Lutego”. Uprawia malarstwo, mozaikę oraz rzeźbę. 44 Michał BAjsarowicz Akt, 2019 olej, płótno 200 cm x 60 cm Michał Bajsarowicz to absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom uzyskał u profesora B. Wegnera 1992 (Rysunek). Jego obszary twórczości obejmują: malarstwo, grafikę, rzeźbę. Liczne wystawy w kraju i za granicą. „Człowiek” odwieczny, niewyczerpany temat artystycznych roz‑ ważań od antyku po współczesność. Obszar bardzo szeroki i uniwersalny, którego głównym elementem jest ludzka egzystencja dominuje w sztuce Michała Bajsarowicza. Do tematu człowieka, ludzkiego ciała artysta nawią‑ zuje we wszystkich obszarach swojej twórczości. Zarówno jego malarstwo, jak i grafika i rzeźba nawiązują do tych motywów.

45 Zuzanna Szary Dziewczyna w turbanie, 2018 olej, płótno 140 cm x 170 cm *Droit de suite Zuzanna Szary urodziła się w 1995 roku w Katowicach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krako‑ wie na wydziale malarstwa. Swój warsztat rozwijała w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka, pod okiem Michała Zawady. Wykorzystuje ma‑ larstwo figuratywne z elementami abstrakcji, zależy jej na ukazaniu twarzy z którymi odbiorca może się utożsamić. Jej praca dyplomo‑ wa dotyczyła tematu melancholii i jej wpływu na proces twórczy u artystów. 46 Romuald Musiolik Foiyolle, 2022 olej, płótno 165 cm x 80 cm Urodził się w 1973 roku. Studiował na Wydziale Sztuki i Desi‑ gnu na Zachodnioczeskim Uniwersytecie Sztuki w Pilźnie. Zaj‑ mował się projektowaniem budynków, wnętrz oraz jachtów. Malarstwo ćwiczył w lokalnych pracowniach artystycznych, na nowo odkrywając fotograficzne kompozycje. W swojej sztuce próbuje łączyć ze sobą impresjonizm oraz abstrakcję; fascy‑ nację miastem oraz ludzkimi gestami. Ceni minimalizm kolo‑ rystyczny; eksperymentuje z „brudem” na obrazie oraz grubą fakturą farby.

47 Róża Kordos Z cyklu Złota klatka, 2019 technika własna, płótno 89 cm x 146 cm Róża Kordos ukończyła studia w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom w 1998 roku z malarstwa u prof. Andrzeja Sa‑ dowskiego, aneks z architektury wnętrz u prof. Juliana Pałki i prof. Wojciecha Plewako. Uczestniczka licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. 48 Tomasz Pilikowski Eskapizm I, 2022 olej, płótno 130 cm x 130 cm Tomasz Pilikowski studiował na wy‑ dziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2013 roku z wynikiem celującym i wyróżnie‑ niem dziekańskim obronił tytuł ma‑ gistra sztuki. Studiował również na Universitat Politècnica de València. Działając w ramach Grupy i., w skład której wchodzą także Józef Staro‑ wieyski i Michał Stańczyk, podej‑ mował szereg działań performatyw‑ nych. Obok malarstwa zajmuje się sztuką video i sztuką konceptualną.

49 Filadora Tatiana Filipowicz Piwonie, 2022 olej, płótno 125 cm x 125 cm Tatiana Filipowicz urodziła się w 1976 roku na Białorusi. Malarstwo i rysunek było jej pasja już od dzieciństwa. Zawo‑ dowo malarstwem zajmuje się od 2004 roku. Od 2019 roku mieszka i tworzy w Polsce. W swojej twórczości skupia się na szukaniu równowagi między kolorem, teksturą, kształtem oraz warstwą emocjo‑ nalną obrazu. 50 Dorota Goleniewska-Szelągowska Martwa natura z gruszkami, 2018 olej, płótno 100 cm x 100 cm *Droit de suite Urodziła się w 1964 roku w Płocku. W 1993 roku ukończyła Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, dyplom otrzymała w pracowni malarstwa prof. Wojciecha Sadleya. Po stu‑ diach przyszedł czas na podróże artystyczne. Wyruszyła do Italii, a wyprawa ta trwała dwa lata. Od prawie 30 lat jej życie związane jest z malarstwem.

51 Konrad Hamada Puszcza olej, płótno 100 cm x 140 cm Konrad Hamada urodzony w 1981 roku w Krakowie. Absolwent Wy‑ działu Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom 2005 oraz Wydziału Reżyserii w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audio‑ wizualnej, dyplom 2010. Uprawia głównie realistyczne malarstwo olejne, którego tematem są duże symboliczne kompozycje, w któ‑ rych odwołuje się do twórczości Hieronima Boscha, Gustava Klimta i Prearafaelitów oraz niekiedy pejzaż. 52 Piotr Rembieliński Szczęśliwej drogi już czas, 2022 akryl, płótno 80 cm x 120 cm Piotr Rembieliński urodził się w 1956 roku, w Warszawie, studiował Architekturę na Po‑ litechnice Warszawskiej. Po za‑ kończeniu studiów zajmował się projektowaniem wnętrz, rysun‑ kiem i grafiką użytkową, jedno‑ cześnie malował obrazy olejne i akwarele. Uczestniczył w kra‑ jowych i międzynarodowych plenerach malarskich. Jego pra‑ ce można znaleźć w galeriach i prywatnych kolekcjach. Brał udział w wielu wystawach indy‑ widualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

53 Anna Oleszkiewicz Powidoki, 2022 akryl, płótno 170 cm x 100 cm Anna Irmina Oleszkiewicz urodzona w 1992 w Syco‑ wie, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. W 2015 roku uzyskała dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, na kierunku malarstwo z wynikiem bardzo dobrym . W 2017 uzyskała dyplom magistra sztuki z wynikiem bardzo dobrym. Zajmuje się współczesnym malarstwem olejnym. 54 Vitali Shoupikov Pomysł, 2022 olej, płótno 80 cm x 110 cm Urodził się i wychował w Mińsku. Jest absolwentem Wydziału Ar‑ chitektury Białoruskiego Uniwer‑ sytetu Narodowego. Uczestniczył w wystawach sztuki współczesnej we Francji (Festiwal Sztuki Sakral‑ nej, miasto Senlis), we Włoszech (Galeria „Spazio 40”) i na Białorusi. Obecnie mieszka w Gdańsku. Jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Czechach, USA, Francji, Włoszech, Białorusi, Rosji. Preferowane style malarskie to neoekspresjonizm i neosurre‑ alizm. Artysta przyznaje, że w jego twórczości ludzkie emocje przeni‑ kają się z realnością otaczającego świata.

55 Bartłomiej Kulpa Desired Place, 2016 olej, płótno 150 cm x 100 cm x 3 Bartłomiej Kulpa urodził się w 1997 roku w Warszawie. Jest absolwen‑ tem Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gerso‑ na w Warszawie. Ukończył Akade‑ mię Sztuk Pięknych w Warszawie - Wydział Malarstwa. Dyplom obro‑ nił pod kierunkiem prof. Stanisława Baja, aneks do dyplomu pod kie‑ runkiem prof. Barbary Łuczkowiak. Kulpa jest stypendystą Rektora war‑ szawskiej ASP oraz laureatem wielu konkursów plastycznych. 56 Zbigniew Blekiewicz Wiolonczela, 2020 olej, płótno 130 cm x 100 cm Zbigniew Blekiewicz urodził się w Gdańsku w 1957 roku. Studia ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w latach 19841989, w pracowni prof. Hugona Laseckiego oraz prof. Włodzimierza Łajminga. Dyplom uzyskał z kolei w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga w 1989 roku, a aneks do dyplomu z dziedziny malarstwa ściennego odbył się pod kierunkiem prof. Andrzeja Dyakowskiego.

57 PIOTR NOGAJ 021, 2022 olej płótno 100 cm x 120 cm Malarstwo jest jego sposobem na życie, pasją i nałogiem, bez którego ciężko żyć. Malując, nigdy nie wie kiedy skończy i też nie do końca jest to od niego zależne. Jak sam twier‑ dzi: „nie zawsze proces ten jest lekki i przyjemny, wręcz przeciwnie; naj‑ częściej to walka ze swoimi słabo‑ ściami, gdzie największym wrogiem staje się sam umysł. Nie oznacza to jednak, by przestać myśleć, lecz by zacząć myśleć obrazem”. 58 Michał Wróbel W H I T E. S T R I P E S., 2022 akryl, płótno 180 cm x 130 cm Michał Wróbel urodził się w 1995 roku. W 2018 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i od tego czasu bezustannie tworzy w swojej pracowni. Najczęściej sięga po akwarele, tworzy też rysunki i grafiki. Podkreśla, że w swojej sztuce odwołuje się do korzeni malarstwa europej‑ skiego, awangardy i współczesnej filozofii. Znaczą‑ cy wpływ na jego twórczość wywarły szkoła no‑ wojorska i popart. Abstrakcyjne, wielkoformatowe kompozycje są odzwierciedleniem jego pasji do designu. Prace pokryte są zazwyczaj licznymi za‑ ciekami i złoceniami, w których artysta odnajduje harmonię.

59 Kacper Piskorowski Bez tytułu, 2015 olej, płyta 120 cm x 100 cm Kacper Piskorowski to artysta urodzony w 1988 roku. W 2007 roku ukończył liceum plastyczne, a następnie Zielonogórski Instytut Sztuk Pięknych oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Malarstwo. W 2010 r. obronił pracę dyplomową „Sztuka artystów cierpiących na choroby psychiczne. Analiza wybranych twórców i ich dzieł” w Instytucie Sztuk Pięknych w Zielonej Górze. W 2013 r. z kolei obronił pracę magisterską na wrocław‑ skiej ASP o tytule „Okrucieństwo w sztuce. Na przykładach twórczości Akcjonistów Wiedeń‑ skich, Mariny Abramović, Oliviera de Sagaza‑ na i innych twórców”. 60 Tomasz Mistak Bez tytułu, 2015 akryl, płótno 90 cm x 130 cm *Droit de suite Tomasz Mistak to artysta urodzo‑ ny w 1978 roku w Sanoku. W roku 2005 uzyskał dyplom z wyróżnie‑ niem w pracowni malarstwa pro‑ fesora Stanisława Białogłowicza, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersy‑ tet Rzeszowski. Uprawia malarstwo sztalugowe, głównie akryl na płót‑ nie. Mieszka i pracuje w Sanoku.

61 Amonaria Magda Maciaszek Dychotomia osobowości, królik, 2022 akryl, płótno 120 cm x 120 cm Amonaria Magda Maciaszek (ur. 1987, Bełchatów) tworzy obrazy w technice akrylu. Tematyka prac to głównie próba uchwycenia ludzkiej natury, tego co widoczne na pierwszy rzut oka, ale również tego co skrywa wnętrze, a także zrozumienia emocji i uczuć po‑ strzeganych z perspektywy kobiety. Obserwacje te prowadzą do two‑ rzenia trzech równoległych cyklów jednocześnie. 62 Milionerboy W ciąży jestem taka kanciasta, 2017 tusz, akryl, płótno 140 cm x 80 cm Urodził się w 1982 roku. Jest artystą-samoukiem, a z wy‑ kształcenia - kulturoznawcą (studiował na warszawskiej SWPS). Brał udział w wystawach, jego obrazy malowa‑ ne można było zobaczyć m.in. w Pracowni Wschodniej i galerii Stalowej52 w Warszawie. Uczestniczył również w projektach - Farbą w płot i UNICATS JAM 2015. Jest także aktywnym twórcą streetartowym, sam nazywa siebie„dzieckiem ulicy”.

63 Milionerboy Terlikowski w kościele, 2017 tusz, akryl, płótno 110 cm x 140 cm Urodził się w 1982 roku. Jest artystąsamoukiem, a z wykształcenia - kultu‑ roznawcą (studiował na warszawskiej SWPS). Brał udział w wystawach, jego obrazy malowane można było zoba‑ czyć m.in. w Pracowni Wschodniej i ga‑ lerii Stalowej52 w Warszawie. Uczest‑ niczył również w projektach - Farbą w płot i UNICATS JAM 2015. Jest także aktywnym twórcą streetartowym, sam nazywa siebie„dzieckiem ulicy”. 64 Iwona Kołodziej To, za czym tęsknię III, 2017 olej, płótno 120 cm x 80 cm Iwona jest absolwentką Cieszyńskiego Instytutu Sztu‑ ki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie stworzyła cykl lino‑ rytów ‚’Zamyślone twarze’’ . Swoją przygodę z malar‑ stwem rozpoczynała w Rybnickim Centrum Kultury, jako uczestniczka członków zespołu malarskiego‚’Ob‑ licza’’ pod kierunkiem Mariana Raka. Ukończyła rów‑ nież edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycz‑ nych z grafiką użytkową w PWSZ w Raciborzu, gdzie powstał jej dyplom malarski ‚’Detal ulicy’’ pod okiem prof. Uniwersytetu Śląskiego Aleksandra Ostrowskie‑ go. Interesują się nią galerie sztuki współczesnej.

65 Katarzyna Panko Serenity, 2021 olej, płótno 120 cm x 90 cm Katarzyna Panko jest młodą artystką pochodzą‑ cą z Ukrainy. Od 6 lat mieszka w Krakowie. Swoją działalność artystyczną zaczęła rozwijać na Ukra‑ inie, studiując w prywatnych szkołach artystycz‑ nych. Duży wkład w jej rozwój przyniosły studia w pracowni ukraińskich artystów. Jak mówi o sobie, jest ambitną, młoda artystką, która trans‑ formuje swoje hobby w karierę zawodową. Brała udział w wystawach „młodych artystów” na Ukra‑ inie, w takich miastach jak Mikołajów, Charków, Kijów. 66 Krzysztof Ryfa Horyzont, 2015 olej, płótno 110 cm x 110 cm Krzysztof Ryfa urodził się w 1959 roku w Jeleniej Górze. Absolwent poznańskiej PWSSP w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk Pięk‑ nych). W 1986 roku uzyskał tytuł ar‑ tysty plastyka MKiS. Jego twórczość obejmuje malarstwo i rysunek. Był uczestnikiem licznych przeglądów Twórczości Artystycznej Nauczycie‑ li Plastyków w Kaliszu, Lublinie, Rze‑ szowie, Ostrowie Wielkopolskim, Warszawie. Brał udział w wielu ple‑ nerach krajowych i zagranicznych oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych uzyskując nagrody i wyróżnienia.

67 Paulina Robotycka Mindfulnes - Beauty of life, 2022 olej, akryl, płótno 160 cm x 120 cm Paulina Robotycka – urodzona 30 kwietnia 2000 roku w Gdańsku. Od 2019 studiuje Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Jest malarką samo‑ ukiem. Przede wszystkim uprawia malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. W jej pracach znajdziemy odwołanie do malarstwa barwnych płaszczyzn, taszyzmu i malarstwa gestu. W swo‑ ich pracach często nakłada kolory prosto z tubki, które mają symbolizować na pozór proste emo‑ cje człowieka. Właśnie emocje, które odbiorca czuje patrząc na jej prace są dla niej kluczowe. Stara się namalować ludzkie odczucia, używa do tego prostych form. Jej prace odwołują się do fi‑ lozofii współczesnej, przede wszystkim inspirują ją przemyślenia Nietzchego i Freud’a. 68 Monika Mrowiec Viva Las Vegas, 2019 akryl, spray, płótno 130 cm x 90 cm Jej przygoda ze sztuką rozpoczęła się w 2004 roku w Liceum Plastycznym Im. Jana Cybisa w Opolu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Edu‑ kacja Artystyczna i Nowe Media. W pracy magister‑ skiej opisała Street Art, w którym znajduje większość swoich inspiracji. Od tego czasu tworzy serię prac inspirowanych sztuką Banksy’ego, Sheparda Fairey i wieloma innymi artystami. Sztuka daje jej możli‑ wość wyrażenia siebie i swoich emocji w bardzo ekspresyjny, kolorowy i szalony sposób. Przedstawia również połączenie tradycyjnego malarstwa ze sty‑ lem ulicznym.

69 Dominik Smolik Kapryfolim, 2019 akryl, płótno 120 cm x 140 cm Urodzony w 1982 roku. W latach 2002-2007 studiował na Wydziale Malarstwa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w pracowniach prof. R. Oramusa, prof. R. Łaciaka i prof. G. Bednarskiego. W 2008 roku ukończył Studium Podyplomowe Politechniki Krakowskiej z zakresu Architektury, Konserwacji i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych. Brał udział w wielu krakowskich wystawach oraz w Międzynarodowym Plenerze w Rawennie w 2007 roku.

70 Filip Chodzewicz Tożsamość 1, 2016 akryl, płótno 100 cm x 150 cm Filip Chodzewicz urodził się w 1955 roku. Ukończył Uniwersytet Warszawski i Koloński na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych oraz Filozofii. W latach dziewięćdziesiątych pracował jako reżyser dla telewizji NRW i ORB. Współpracując z TVP, stworzył cykl Kultura Duchowa Narodu, realizując filmy o Jerzym Łojku, Pawle Jasienicy czy Ewie Demarczyk. Zrealizował wiele spektakli telewizyjnych i programów naukowych. Członek Polskiej Akademii Filmowej, laureat Złotych Lwów.

ART IN HOUSE Sztuka w Twoim domu Wiele doskonałych dzieł sztuki artystów znanych i tych zdobywających popularność. Zapoznaj się z katalogiem aukcji, licytuj osobiście, przez telefon lub Online! Indywidualna Obsługa. Konsultacje z Ekspertami. Autorski Wybór Prac. Więcej informacji znajdziesz na WWW.ARTINHOUSE.PL

Postanowienia ogólne 1.Organizatorem aukcji jest Anita Wolszczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Art in House Anita Wolszczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, REGON: 147427598 zwana dalej „Domem Aukcyjnym Art in House” lub „Organizatorem”. 2.Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego. Przedmioty dostępne na aukcji 3.Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli. 4.Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn, w szczególności, Dom Aukcyjny Art in House odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi. Terminy aukcji i katalog 5.Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej https://artinhouse.pl. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie https://artinhouse.pl. 6.Miejscem odbywania się aukcji jest Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 lub inne miejsce wskazane na stronie https://artinhouse.pl. 7.Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie https://artinhouse.pl. Katalog może być wydawany w formie papierowej. 8.Dom aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają Katalog. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn. Udział w aukcji 9.Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”). Udział osobisty 10.Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi bezpośrednio przed Aukcją lub ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: anita_wolszczak@artinhouse.pl najpóźniej na 30 minut przez rozpoczęciem aukcji. Zlecenia i limitem ceny 11.Osoba zainteresowana udziałem w Aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć Organizatorowi zlecenie kupna wskazanych przez nią Zdjęć z podaniem limitu cenowego. Limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tej osoby w Aukcji weźmie udział upoważniony przez nią przedstawiciel Organizatora. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana za pomocą formularza dostępnego na stronie https://artinhouse.pl. (guzik „Złóż zlecenie” umieszczony na karcie pracy) i zawierać dane osoby oraz wskazanie pozycji katalogu oraz ich limitu cenowego. Zlecenie powinno być przekazane Organizatorowi najpóźniej 30 minut przed aukcją. 12.Organizator potwierdza przyjęcie zlecenia. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji. 13.Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po jego stronie. Organizator dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwe najniższej cenie. Udział telefoniczny 14.Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, jednak nie później niż 60 minut przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez uczestnika numerem telefonu. Organizator zastrzega prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Udział przez internet 15.W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowych portal aukcyjnych zastosowanie mają odpowiednie regulaminy tych portal. Przebieg licytacji 16.Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora - “Aukcjonera”, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). 17.Licytacja odbywa się w języku polskim. 18.Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia - uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner samodzielnie rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 19.Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny. 20.Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez udział w aukcji prowadzonej publicznie nie przysługuje. 21.Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet). Opłata aukcyjna 22.Do wylicytowanej ceny danego Zdjęcia doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18% od kwoty nabycia przedmiotu licytacji tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto. Zapłata ceny nabycia 23.Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zakończenia licytacji. 24.Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie późniejszym. Akceptowanymi formami płatności są płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub systemem PayPal. 25.W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego Art in House o numerze 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122. 26.Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę. Wydanie przedmiotów licytacji 27.Wydanie przedmiotów licytacji następuje pod warunkiem uiszczenia ceny nabycia w terminie do 7 dni kalendarzowych od wpłaty ceny nabycia i przekazania danych adresowych zwycięzcy aukcji. Dostawa dzieł sztuki w obrębie Warszawy następuje na koszt Domu Aukcyjnego Art in House, z uwzględnieniem pkt. 30 poniżej. Dostawa poza Warszawę następuje na koszt nabywcy i w imieniu (na ryzyko) nabywcy. 28.Możliwy jest również odbiór przedmiotu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora tj. Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa. 29.Po upływie 45 dni od daty Aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. 30.Dom Aukcyjny Art in House nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie). Odpowiedzialność organizatora 31.Organizator odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu. 32.Prawo własności egzemplarza Zdjęcia przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty kwoty nabycia przedmiotu licytacji na rachunek bankowy Organizatora. Organizator nie przekazuje wraz z obiektem majątkowego prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu. 33.Organizator daje bezpośredniemu nabywcy obiektu gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a Organizator zwróci wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu. 34.Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. 35.Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające kwotę nabycia przedmiotu licytacji, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej. Przetwarzanie danych osobowych 36.Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest administratorem danych osobowych Uczestników, w związku z czym niniejszym informuje: a.Administratorem danych osobowych jest Anita Wolszczak Art in House z siedzibą wWarszawie przy ul. G. Rossiniego 15/9, 03-289 Warszawa. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej; b.Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach. W takim przypadku mają w szczególności zastosowanie postanowienia Polityki prywatności Domu Aukcyjnego Art in House. c.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; d.Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży; e.Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; f.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; g.Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników. 37.Dom Aukcyjny Art in House zastrzega możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru wylicytowanego przedmiotu. 38.Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. 39.Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo. 40.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny 510 211 410 lub poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem anita_wolszczak@artinhouse.pl. Regulamin Aukcji Dzieł Sztuki Domu Aukcyjnego Art in House ( obowiązuje od lipca 2019) Anita Wolszczak‑Karasiewicz Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 +48 510 211 410 www.artinhouse.pl DOM AUKCY J NY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=