72 Aukcja Nowej Sztuki

DOM AUKCY J NY 72. Aukcja Nowej Sztuki – 10 lutego 2023, godz. 19.30 Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa

72. Aukcja Nowej Sztuki 10 lutego 2023, godz. 19.30 Al. Jerozolimskie 107 Wystawa przedaukcyjna w miejscu aukcji od 6 lutego, od godz. 12.00 Ceny wywoławcze 1000 zł www.artinhouse.pl DOM AUKCY J NY

Indeks artystów Jak licytować? Osobiście Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 10 lutego 2023 w siedzibie Domu Aukcyjnego Art in House, Al. Jerozolimskie 107, godz. 19:30. Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się wmiejscu aukcji i ode‑ braniu numeru aukcyjnego. Telefonicznie Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów: +48 510 211 410; +48 508 018 421 nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni do Pań‑ stwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty. Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e‑mail) – cena maksymalna Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia. One‑Bid System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego użyt‑ kownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 1. BrewkaWojciech 2. Kłopotowska Hanna 3. Jadczak Robert 4. Kępka Magdalena 5. Kovelinas Andrejus 6. Wierzbicki Maciej 7. Małysz Siergiej 8. Rużyk Marek 9. PelcWojciech 10. Zabrodzka Agnieszka 11. Eidrigevicius Stasys 12. Maśluszczak Franciszek 13. Mieszko Joanna 14. Kamieński Marek 15. Ludwin Krzysztof 16. Ludwin Krzysztof 17. Wątor Adam 18. Biliński Łukasz 19. Sieczyńska Bożena 20. Hope Kate 21. Ostrowski Jan Bonawentura 22. Kołakowski Adam 23. Fiodorowicz Borys 24. Zalewska Paulina 25. Hamada Konrad 26. Sarapata Joanna 27. Trusik Piotr 28. Motłoch Michał 29. Dubrowin Jan 30. Trojan Henryk 31. Zając Andrzej 32. Biernat Żaneta 33. Zawadzki Piotr 34. Wojnarowska Ewa 35. Kuźmiński Radosław 36. Rembieliński Piotr 37. Kappa Alicja 38. Padol Agata 39. Radecki Tomasz 40. Szwabe Magda 41. Ochonko Eugeniusz 42. Szumska Joanna 43. Róż-Pasek Krystyna 44. Ruminkiewicz Krystyna 45. Kachny Piotr 46. Machowski Tadeusz 47. Jackiewicz Krzysztof 48. Nocoń Cyprian 49. Kopeć Krzysztof 50. Roszkowska Joanna 51. Zielaskowska Gossia 52. Kozłowska Izabela 53. Chorzępa-Kaszub Anna 54. Kowalczyk Beata 55. Jankiewicz Łukasz 56. Shoupikov Vitali 57. Yasin Aleksander 58. Herc Ilona 59. Magda Renata 60. Banasiak Agnieszka 61. Schab David 62. Tanajewski Krzysztof 63. Piekarski Wojciech 64. Pataraia David 65. Wroński Andrzej 66. Wiszniewska Aleksandra 67. Grzybek Elżbieta 68. Necko Bazyli 69. Battler 70. Rauch Maciej 71. Radziewicz Grzegorz 72. Chłostowska-Szwaczka Żaneta 73. Płotnikow Konstantyn 74. Mura Beata 75. Kucia-Albin Maria 76. Kucz Konrad 77. Biały Miro 78. Szustkiewicz Beata 79. Dałek Monika 80. Setlak Sławomir 81. Jankowska Zuzanna 82. Skrzypek Grzegorz 83. Formejster Weronika 84. Lacheta Aleksandra 85. Korus Mikołaj 86. Łoboda BohdanWincenty 87. Drzewiecka-Popis Joanna 88. Nastula Renata 89. Karwowska Magdalena 90. Ryfa Krzysztof 91. Khvostyk Krystyna 92. Kulpa Bartłomiej 93. Wróbel Michał 94. Robotycka Paulina 95. Krężlak Robert 96. Kubaczka Marcela 97. Jamioł Michał 98. Łoziński Filip 99. Grajek Dariusz 100. Perczak Sylwia 101. Opała Jacek 102. Pawłowski Krzysztof 103. Szwed Arek 104. Jaworska Ewa 105. Kostrzewska-Baron Maria 106. Kościółek Roland 107. Rachański Rafał

Szanowni Państwo! Nasze comiesięczne Aukcje Nowej Sztuki już od kilku lat cieszą się Waszym niesłabnącym zainteresowaniem – jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zastrzyk energii do dalszej pracy związanej z doborem oferty aukcyjnej. Dokładamy wszelkich starań, aby katalogi prezentowały dzieła jak najbardziej zróżnicowane pod względem techniki, stylu, tematu i kompozycji, tak, aby każdy miłośnik sztuki odnalazł te odpowiadające na jego este‑ tyczne potrzeby. W lutym również czeka na Was prawdziwy wachlarz artystycznej wyobraźni – przekonajcie się sami! Wiele prac odwołuje się do warsztatu, a nawet konkretnych dzieł klasycznych mistrzów: miłośnicy impre‑ sjonizmu z pewnością rozpoznają Monetowski mostek chiński, który tym razem stał się scenerią dla roman‑ tycznego spotkania pędzla Magdy Kępki. Nie inaczej będzie w przypadku kompozycji Battlera, który dokonał zaskakującej fuzji „Szału” Władysława Podkowińskiego oraz… Muppetów. Andrejus Kovelinas zachęci nas do odkrycia wieloznaczności „Nocy w muzeum”; zaś w przypadku Wojciecha Pelca spotkamy się z bachantkami adorującymi zdecydowanie ciemną stronę mocy. Borys Fiorodowicz poruszy wątek duchowości w epoce social mediów; Michał Motłoch zabierze nas na deszczowe wrzosowiska; Jan Dubrowin przedstawi dwie rudo‑ włose piękności, zaś Andrzej Zając motyw trzech Gracji potraktuje warsztatowo, wcale nie ubierając modelek w kostium mitologiczny. Jeżeli mieszkacie wśród zieleni i tęsknicie za szybkim tętnem metropolis, a może mieszkacie w metropolis i nie chcecie spuszczać go z oka nawet w swoich czterech ścianach, poświęćcie chwilę uwagi kompozycjom Piotra Zawadzkiego oraz Ewy Wojnarowskiej (Nowy Jork), Radosława Kuźmińskiego (Paryż), Piotra Rembielińskiego (Rzym), Roberta Jadczaka (Sydney) oraz Magdy Szwabe (Amsterdam). W które z tych miejsc chcielibyście wyru‑ szyć? Zwolennikom malarstwa o tematyce kobiecej, z przyjemnością proponujemy spotkanie w kawiarni Tadeusza Machowskiego, „Relaks z papugą”Krzysztofa Jackiewicza, toskański portret Krystyny Ruminkiewicz, duet Żanety Biernat, melancholijno-secesyjną piękność Joanny Szumskiej oraz prowansalską lewitację Marii Kuci-Albin. Jeżeli pragniecie odkryć nową historię, opowieści odnajdziecie w„zaręczynowej” scence Bazylego Niecko (czy ona na pewno tego chce?), spotkaniu centaurów Aleksandry Wiszniewskiej, spacerze z Brutusem Elżbiety Grzybek i magicznej baśni Vitalija Shoupikova. Ostatnie strony katalogu skrywają 7 propozycji rzeźbiarskich: m.in. zaskakujące podwójne oblicze autorstwa Rolanda Kościółka, pełnych nadziei obserwatorów nieba Arka Szweda, skrzydlaty tors Krzysztofa Pawłowskiego czy głowy hebrajskie Rafała Rachańskiego. 10 lutego zarezerwujcie wolny wieczór – weekend najlepiej rozpo‑ cząć w towarzystwie sztuki. Anita Wolszczak-Karasiewicz Historyk sztuki, kurator wystaw Właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House

1 Wojciech Brewka Hope, 2020 akryl, płótno 120 cm x 120 cm *Podlega droit de suite Wojciech Brewka urodził się w 1980 roku w Kaliszu. Jest współzałożycie‑ lem warszawskiej galerii officyna art & design oraz Stowarzyszenia PRO‑ PAGANDA SZTUKI. Jest też pomy‑ słodawcą Dziedzińca Kulturalnego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem programowym festiwalu artystycz‑ nego o nazwie Festiwal Przenikania. 2 Hanna Kłopotowska Focus, 2023 olej, płótno 80 cm x 140 cm Hanna Kłopotowska ukoń‑ czyła Wydział Grafiki i Ma‑ larstwa na łódzkiej ASP. Tworzy prace malarskie, pracuje również w tech‑ nice pasteli. Znakiem roz‑ poznawczym artystki jest wykorzystanie elektryzują‑ cych barw i światłocienia barwnego. Prace Hanny Kłopotowskiej to przede wszystkim portrety.

3 Robert Jadczak Once Upon a Time in Sydney, 2021 olej, płótno 100 cm x 100 cm Robert Jadczak urodził się w 1960 roku w Warszawie, jest samoukiem i maluje z pasji. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem i ma‑ larstwem. W latach 70-tych i 80tych twórca pasjonował się także tańcem, występował w Warszaw‑ skich teatrach, ukończył wielopo‑ ziomowe szkoły tańca standardo‑ wego jak i latynoamerykańskiego, których elementy przejawiają się w niektórych jego pracach. 4 Magdalena Kępka Randka w ogrodzie Claude’a, 2023 olej, akryl, szlagmetal, płótno 80 cm x 100 cm Magdalena Kępka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wro‑ cławiu na Wydziale Malarstwa oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Maluje w technice olejnej i akrylowej. Tematem jej obrazów jest polski pejzaż, mary‑ nistyka oraz architektura gorącego południa. Ostatnie cykle prac wkra‑ czają w świat realizmu magicznego i malarstwa symbolicznego.

5 Andrejus Kovelinas Noc w muzeum, 2022 olej, płótno 100 cm x 100 cm Andrejus Kovelinas urodził się w 1958 roku. Pochodzący z Litwy, mieszka w Polsce. Projektował pla‑ katy dla teatru, opery i baletu, za co otrzymywał nagrody w konkursach. Na Litwie prowadził własną szkołę artystyczną. Mieszkał też we Francji i Irlandii. Od lat zajmuje się malar‑ stwem olejnym, zaś główną tematy‑ ką jego twórczości są kobiety. 6 Maciej Wierzbicki Vis Pacem, 2022 olej, płótno 100 cm x 80 cm *Podlega droit de suite Maciej Wierzbicki zajmuje się malarstwem (sztalugowym, naściennym, autorskie, kopie, portrety itp.), ilustracją, identyfikacją wizual‑ ną, plakatem, zdobnictwem mebli oraz po‑ lichromią wolnostojących elementów rzeź‑ biarskich.

7 Siergiej Małysz Zegar z kukułką, 2021 olej, płótno 75 cm x 55 cm Siergiej Malysz uzyskał dyplom na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Charkowie w 1992 roku. Charakterystyczne dla jego twór‑ czości są zawieszone w powietrzu łodzie i statki oraz wyludnione przestrzenie. Na tle opustosza‑ łych krajobrazów artysta przedstawia też martwą naturę. 8 Marek Rużyk Po bitwie olej, płótno 50 cm x 73 cm *Podlega droit de suite Twórca obrazów marynistycznych. Stosuje technikę olejną na płótnie. Tematyką jego prac jest głównie morze: wzburzone, sztormowe, peł‑ ne grozy i dynamiki. Utrwala żywioł w swej nieobliczalnej, groźnej natu‑ rze oraz spowite mgłą, tajemnicze i niedokończone opowieści mor‑ skie.

9 Wojciech Pelc Adoracja, 2023 akryl, płótno 100 cm x 140 cm Wojciech Pelc urodził się w 1984 roku. Jest absolwentem Państwo‑ wego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. W 2011 roku otrzymał dyplom z grafiki na Wydziale Arty‑ stycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. Euge‑ niusza Delekty. 10 Agnieszka Zabrodzka Odbicie, 2023 olej, tempera, płótno 80 cm x 100 cm Agnieszka Zabrodzka urodziła się w 1989 roku w Warszawie. W latach 2004 – 2010 brała udział w lekcje ry‑ sunku i malarstwa w Fundacji Atelier Foksal w Warszawie. Od 2010 roku studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warsza‑ wie. Od 2011 do 2015 roku należała do pracowni malarstwa prof. Stani‑ sław Baja i dr. Arkadiusza Karapudy.

11 Stasys Eidrigevicius Portret barwny, 1997 pastel, węgiel, papier 48 cm x 63 cm *Podlega droit de suite Stasys Eidrigevičius urodził się w 1949 na Li‑ twie. Jest litewskim artystą wizualnym, który od lat 80-tych mieszka oraz tworzy w Polsce. Jego twórczość obejmuje malarstwo, scenografia, fo‑ tografia, performance, tworzy również plakaty oraz ilustracje. Jest laureatem licznych konkursów artystycznych w Polsce i na świecie; w 2019 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Or‑ deru Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 12 Franciszek Maśluszczak Autostopowicz, 2022 akryl, płótno 70 cm x 50 cm *Podlega droit de suite Franciszek Maśluszczak urodził się w 1948 roku w Kotlicach. Jest malarzem, rysownikiem i grafi‑ kiem. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w War‑ szawie. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego obrazy olejne, grafiki i rysunki znalazły swoje miejsce w zbiorach muzealnych w kraju i w kolek‑ cjach prywatnych.

13 Joanna Mieszko Oswoić maki, 2022 akryl, płótno 114 cm x 146 cm Joanna Mieszko urodziła się 1969 roku w Trzcińsku-Zdroju. Jej działal‑ ność artystyczną obejmują rzeźba, rysunek, malarstwo i fotografia. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1996 roku obroniła dyplom w pracowni rzeźbiarskiej prof. Józefa Petruka. 14 Marek Kamieński Złota ryba, 2016 olej,akryl, płótno 90 cm x 110 cm *Podlega droit de suite Marek Kamieński urodził się w 1953 w Katowicach. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych na wydziale gra‑ fiki. W 1983 roku odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa. Jest malarzem, rysownikiem, auto‑ rem filmów, instalacji. Jest również jednym z głównych przedstawicieli malarstwa „nowej ekspresji” lat 80.

15 Krzysztof Ludwin Szaleństwo w Krakowie z cyklu Nerwowy ekspresjonizm, 2023 akryl, płótno 120 cm x 50 cm Krzysztof Ludwin urodził się w 1962 roku w Krakowie. To polski ma‑ larz, akwarelista, architekt oraz wykładowca akademicki. W latach 1981-1987 studiował architekturę na Wydziale Architektury Poli‑ techniki Krakowskiej, a następnie, w latach 1987-1988 na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Form Przemysłowych. Prestiżowy maga‑ zyn francuski Pratique des Arts zaliczył go do grona 50. najlepszych współcześnie akwarelistów. Krzysztof Ludwin Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Stowarzyszenia Architektów Polskich. Mieszka i pracuje w Krakowie. 16 Krzysztof Ludwin Blesle Francja i serek w południe, 2021 akwarela, papier 38 cm x 56 cm Artysta zajmuje się malarstwem sztalugowym, głównie akwarelą. Malując na płótnie, akrylem i far‑ bami olejnymi, używając przy tym lekkiej żywicy – damaru, uzyskuje efekty zbliżone do malarstwa akwa‑ relowego. Wypracował sobie własny styl, który nazywa „nerwowym eks‑ presjonizmem”. Na jego obrazach prawie nigdy nie brakuje elemen‑ tów architektury.

17 Adam Wątor Labirynt luster 2, 2023 akryl, płótno 100 cm x 130 cm Adam Wątor studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracow‑ ni Włodzimierza Kunza. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Podstawową inspiracją dla jego twórczości jest człowiek i emocje wyrażone poprzez ciało. Jego malarstwu blisko jest do ry‑ sunku, zwraca szczególną uwagę na dłonie. 18 Łukasz Biliński Open Yourself, 2022 akryl, płótno 100 cm x 80 cm Mieszka i tworzy w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięk‑ nych w Krakowie w 2012 r. Odbył stypendium Programu Erasmus (Berlin) na Universitat der Kunst w pracowni prof. Marka Lamerta.

19 Bożena Sieczyńska Ametyst, 2023 akryl, płótno 80 cm x 60 cm Trójmiejska artystka zafascynowana kobiecym pięknem i naturą, której prace roztaczają wokół magiczną aurę. Jej obrazy, najczęściej figuratywne, są w większości minimalistyczne, fragmentaryczne i niedopowiedziane. Tworzy w Trójmieście, a jej poczynania śledzi tysiące obserwujących. Wiele jej obrazów znajduje się w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą. 20 Kate Hope Forma fizyczna, 2022 akryl, płótno 120 cm x 90 cm Kate Hope to absolwentka wzornictwa na Po‑ litechnice Łódzkiej. Oprócz grafiki zajmuje się także fotografią i malarstwem. Jest znana przede wszystkim ze swojego cyklu„Forma Fizyczna – Iko‑ ny” przedstawiającego postaci ze świata kultury i sztuki. Abstrakcyjne prace artystki charakteryzują się intrygującym doborem barw.

21 Jan Bonawentura Ostrowski Zakochani, 2022 olej, płótno 80 cm x 100 cm Jan Bonawentura Ostrowski urodził się w Częstochowie, ale całe życie związany jest z Warszawą. Tutaj ukoń‑ czył wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych (dyplom u prof. Tadeusza Łodziany). Studiował też malarstwo na Academia di Belle Arte „Brera” (dyplom w pracowni prof. Giorgio de Giorgii). Uprawia wszystkie sztuki piękne - od malarstwa poprzez grafi‑ kę aż do rzeźby. 22 Adam Kołakowski Pleasure inland, 2022 olej, płótno 70 cm x 120 cm Adam Kołakowski urodził się w 1981 roku. Jest absolwen‑ tem Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W czasie studiów jego edukacja obejmo‑ wała grafikę, ilustrację, plakat, ma‑ larstwo i rzeźbę. Był laborantem w pracowni drzeworytniczej. Wy‑ jechał na stypendium naukowe na Uniwersytet w Knoxville do Stanów Zjednoczonych.

23 Borys Fiodorowicz Mercy. Share it!, 2023 akryl, deska 40 cm x 30 cm Artysta malarz, który w swoich pracach łączy stre‑ fę sacrum z otaczającym nas profanum, sięgając często po tematy trudne i niewygodne. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego. 24 Paulina Zalewska Strażnicy Ziemi, 2023 akryl, płótno 90 cm x 60 cm Paulina Zalewska ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego na Wydzia‑ le Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyskała w 2008 roku w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Krzysztofa Waw‑ rzyniaka. Aneks do dyplomu wykonała pod kierun‑ kiem prof. Ryszarda Hungerta w Pracowni Malarstwa.

25 Konrad Hamada Namiętność, 2017 olej, płótno 160 cm x 70 cm Konrad Hamada urodzony w 1981 roku w Krakowie. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dyplom 2005 orazWydziału Reżyserii w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej, dyplom 2010. Uprawia głównie realistyczne ma‑ larstwo olejne, którego tematem są duże symboliczne kompo‑ zycje, w których odwołuje się do twórczości Hieronima Boscha, Gustava Klimta i Prearafaelitów oraz niekiedy pejzaż. Pracuje również na co dzień jako portrecista i rysownik. Prace w kolek‑ cjach instytucji i osób prywatnych w kraju i za granicą, we Fran‑ cji, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Chinach, Kanadzie i USA. Laureat nagród i wyróżnień na festiwalach kina niezależnego w Polsce, w tym dwa razy pierwszego miejsca za film„Czwarty grzech”. 26 Joanna Sarapata Ballerina siedząca, 2022 tusz, pastel, papier 41,5 cm x 29,8 cm Joanna Sarapata to absolwentka paryskiej L’ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts. Do archiwum szkoły przyjęto 11 jej obrazów. W dorobku artystki znajdują się realizacje z za‑ kresu malarstwa, grafiki, sztuki plakatu i sceno‑ grafii. Swoje prace wystawia od 1987 roku, m.in. we Francji, gdzie przez blisko 20 lat mieszkała i tworzyła, w Hiszpanii, w której żyła kolejne 6 lat, a także w Monako, Niemczech, USA i Szwajcarii.

27 Piotr Trusik Zdarzenia, 2022 olej, technika własna, płótno 150 cm x 105 cm Piotr Trusik urodził się w 1994 r. Ukończył z wyróż‑ nieniem wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem. Jest miedzy innymi 5-krotnym stypendystą MKiDN, 3-krotnym stypendystą Rek‑ tora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego prace były wystawiane między innymi w Paryskim Luwrze, Tokio, Nowym Jorku, Sand Diego czy Bir‑ mingham. 28 Michał Motłoch Burza, 2022 olej, płótno 100 cm x 100 cm Michał Motłoch to twórca obrazów w stylu surrealistycznym z silnym wątkiem kobiecym. Oprócz malar‑ stwa sztalugowego tworzy również w technice cyfrowej.

29 Jan Dubrowin Rudowłose, 2023 olej, płótno 70 cm x 70 cm Jan Dubrowin urodził się w 1957 roku. Studiował w Państwowej Wyż‑ szej Szkole Sztuk Plastycznych w Ło‑ dzi (obecnie ASP). Dyplom uzyskał w 1981 roku z zakresu tkaniny uni‑ katowej. Od tego czasu uczestniczył we wszystkich wystawach środowi‑ skowych. 30 Henryk Trojan Dziewczyna w turkusowych pantoflach, 2023 olej, płyta 50 cm x 40 cm Po ukończeniu studiów w PWSSP w Łodzi (obecnie ASP) w 1987 zajmuję się głównie malarstwem olejnym. w dorobku mam dużo wystaw zbiorowych i indywidualnych, akcji plastycznych i plenerów malarskich zarówno w kraju jak i zagranicą .Od lat tworzę cykl ob‑ razów figuratywnych dotyczących naszej co‑ dzienności.

31 Andrzej Zając W pracowni, 2022 olej, płyta 100 cm x 100 cm Andrzej Zając to łódzki rzeźbiarz, malarz i fotograf. W swojej twórczo‑ ści malarskiej artysta odwołuje się do klasycznych rozwiązań ikono‑ graficznych późnego średniowiecza oraz renesansu, okraszonych mocną dozą erotyki, zacierając w ten spo‑ sób granicę między sacrum a profa‑ num. Operuje doskonałym warszta‑ tem realistycznym. 32 Żaneta Biernat Spójrz tam gdzie ja, 2022 akryl, tusz, kredka, kolaż, papier 70 cm x 50 cm Żaneta Biernat to artystka, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i z wykształ‑ cenia (oraz zawodu) jest projektantem mody. Tworzy kolekcje dla znanych marek, odniosła liczne sukcesy (m.in. otrzymała tytuł Projek‑ tanta Roku). Zajmuje się również malarstwem, w swojej twórczości wprowadzając wątki mo‑ dowe.

33 Piotr Zawadzki Metropolis. Manhattan Sun, 2023 olej, płótno 110 cm x 110 cm Piotr Zawadzki jest warszawskim ar‑ tystą posługującym się wszystkimi technikami rysunkowymi i malarski‑ mi. Założyciel Warszawskiej Szkoły Rysunku Horyzont. Od 25 lat jest nauczycielem rysunku architekto‑ nicznego, artystycznego oraz ma‑ larstwa. Doświadczenie zdobył na studiach w Warszawie na Wydziale Architektury i na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuk. 34 Ewa Wojnarowska Bleecker, New York, 2023 olej, akryl, płótno 90 cm x 90 cm Ewa Wojnarowska to artystka, która w swo‑ jej twórczości koncentruje się na ujęciu miasta oraz jego dynamiki. W jej warsztacie technicznym można zauważyć echa eks‑ presjonizmu.

35 Radosław Kuźmiński Paryska ulica, 2022 akwarela, papier 38 cm x 56 cm Urodził się w Warszawie. Jest absol‑ wentemWyższej Szkoły Ekonomicz‑ no-Informatycznej. Aktualnie jest uczestnikiem studiów podyplomo‑ wych ASP w Łodzi o kierunku „ma‑ larstwo i rysunek”. Od 2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia Akwareli‑ stów Polskich. 36 Piotr Rembieliński Pozdrowienia z Rzymu, 2022 akryl, płótno 100 cm x 80 cm Piotr Rembieliński urodził się w 1956 roku, w Warszawie, studiował Architekturę na Po‑ litechnice Warszawskiej. Po zakończeniu stu‑ diów zajmował się projektowaniem wnętrz, rysunkiem i grafiką użytkową, jednocześnie malował obrazy olejne i akwarele. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych plenerach malarskich.

37 Alicja Kappa Złote wzgórza Toskanii, 2023 akryl, szlagmetal, płótno 100 cm x 100 cm Alicja Kappa to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu (dyplom - 2000 roku). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. 38 Agata Padol Dziewczyna przy stoliku, 2022 akryl, pło?tno 100 cm x 80 cm Agata Padol w roku 1991 ukończyła z wyróż‑ nieniem studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w Pracowni Malarstwa prof. Piotra C.Kowalskie‑ go. Artystka zajmuje się malarstwem na płótnie w technice olejnej i akrylowej.

39 Tomasz Radecki Bez tytułu, 2023 akryl, płótno 69 cm x 89 cm Tomasz Radecki - absolwent Wy‑ działu Wychowania Artystycznego Akademii im J. Długosza w Często‑ chowie o specjalności malarstwo sztalugowe. Tworzy kompozycje, które przedstawiają zwykły, prosty, otaczający nas świat, bardziej lub mniej rzeczywisty, przepełniony symboliką, wyciszony i pełen nastro‑ ju tajemnicy. 40 Magda Szwabe Amsterdam, 2023 akryl, płótno 100 cm x 100 cm Magda Szwabe (urodzona w 1983 we Wrocławiu) mieszka i tworzy w Gdańsku. Artystka maluje głów‑ nie akrylami i olejami na płótnie, w technice własnej, mieszanej. Jej prace zdobią przestrzeń w prywat‑ nych kolekcjach polskich i zagra‑ nicznych, m.in: Hiszpanii, Włoszech, Maroku, Niemczech.

41 Eugeniusz Ochonko Magico espectaculo del Baile, 2021 olej, akryl, szlagmetal, płótno 100 cm x 80 cm Eugeniusz Ochonko urodził się w 1964 roku i ukończył w 1996 roku Wydział Malarstwa i Grafiki w Aka‑ demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Należy do Związku Polskich Arty‑ stów Plastyków oraz związku „Inter‑ national Artist Professional”. Obec‑ nie mieszka i tworzy w Hiszpanii. 42 Joanna Szumska Imaginarium Melancholia, 2022 olej, płótno 80 cm x 80 cm Joanna Szumska to artystka urodzo‑ na w Otwocku w 1965 roku. Ukoń‑ czyła Państwowe Liceum Sztuk Pla‑ stycznych w Warszawie, pracowała w pracowni scenograficznej teatru Baj w Warszawie. Później zajmowała się projektowaniem graficznym oraz projektowaniem wnętrz. Jednak ma‑ larstwo zawsze było jej naturalnym środkiem wyrazu.

43 Krystyna Róż-Pasek Muzyczna tęsknona, 2022 olej, płótno 60 cm x 120 cm Krystyna Róż-Pasek - urodzona w 1981 roku w Gorlicach, absol‑ wentka Liceum Sztuk Plastycznych wTarnowie - profil tkactwo. W latach 2004-2009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktualnie mieszka i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej działalności zajmuje się głównie malarstwem szta‑ lugowym, tworząc autorskie obrazy. Obrazy olejne na płótnie charakteryzują mocne ekspresyjne kolory oraz faktura farby, nakładana przy użyciu szpachelki malarskiej. 44 Krystyna Ruminkiewicz Taka jedna w słonecznikowej Toskanii, 2022 olej, płótno 70 cm x 50 cm Krystyna Ruminkiewicz urodziła się w 1961 roku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Warszawie, od 2012 roku właścicielką galerii autorskiej i pracowni w Koninie, prowadzi warsztaty dla dorosłych i młodzieży, organizuje i współorganizuje plenery malarskie i spotkania ar‑ tystyczne o randze międzynarodowej, współpracu‑ je z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Koninie.

45 Piotr Kachny Nunheretic, 2022 olej, płótno 120 cm x 120 cm Piotr Kachny urodził się w 1978 roku w Kluczborku. Ukończył stu‑ dia na UAM w Poznaniu (wydział pedagogiczno-artystyczny w Ka‑ liszu) na kierunku EASP (dyplom z malarstwa) oraz National College of Art and Design (Dublin). Maluje, zajmuje się fotografią artystyczną oraz fotomontażem. 46 Tadeusz Machowski At cafe, 2022 olej, płótno 80 cm x 100 cm Urodził się w 1955 roku w Łańcucie. Od dzieciństwa pasjonował się sztu‑ ką. Przez ponad 20 lat rozwijał swój talent tworząc realistyczne pejzaże i portrety. Następnie zaczął stopnio‑ wo odchodzić od realizmu w stronę expresjonizmu, aby pod wpływem dzieł artystów działających w latach 40-60-tych XX wieku zacząć tworzyć własny abstrakcyjny styl.

47 Krzysztof Jackiewicz Relaks z papugą, 2022 olej, płótno 140 cm x 120 cm Krzysztof Jackiewicz urodził się w Wielu‑ niu, w centralnej Polsce w 1967r. Uczeń wieluńskiej malarki Aliny Sibery oraz wolny słuchacz ASP we Wrocławiu. Od lat tworzy i udziela się artystycznie w Wieluniu. Obec‑ nie jako instruktor malarstwa na Dworcu Kulturalnym Wieluń. W malarstwie intere‑ suje go ciągłe doskonalenie i odkrywanie nowych technik. 48 Cyprian Nocoń Preludium, 2022 olej, płótno 120 cm x 200 cm Cyprian Nocoń urodził się w 1991 roku w Chorzowie. Jest absolwen‑ tem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (studiował ta tej uczelni w latach 2011-2017). Dyplom uzy‑ skał w pracowni prof. Ireneusza Wal‑ czaka w katedrze malarstwa. Odbył rezydencję artystyczną w belgijskim Glo-Art Centre w 2016 roku.

49 Krzysztof Kopeć Oddalenie, 2022 olej, technika własna, płótno 100 cm x 100 cm Krzysztof Kopeć urodził się w 1972 roku w Chorzowie. Studia ukończyl w Instytucie Wychowania Artystycz‑ nego WSP w Częstochowie. W 1999 roku uzyskał dyplom ze specjalizacji Malarstwo w pracowni prof. Win‑ centego Maszkowskiego. W 2002 roku ukończył także Podyplomowe Studium Rysunku i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wro‑ cławiu. 50 Joanna Roszkowska Duet Breath of green, 2022 Obraz: akryl, płótno 100 cm x 80 cm Rzeźba: ceramika, 54 cm x 29 cm x 28 cm Joanna Roszkowska jest absolwentką wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Rzeźbę studiowała w pracowni Krystiana Jarnuszkiewicza i Wiktora Gutta. Członek stowarzyszenia ZPAP. Mieszka i tworzy wWarszawie.

51 Gossia Zielaskowska Follow violet dreams, 2023 akryl, technika własna, płótno 100 cm x 100 cm Gossia Zielaskowska urodziła w 1983 roku. Dyplom Wydziału Malar‑ stwa Akademii Sztuk Pięknych w Pozna‑ niu uzyskała w 2009 roku. Jest stypen‑ dystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatką Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskie‑ go Zadra, Galeria Zadra, Warszawa. 52 Izabela Kozłowska Symmetry II, 2022 akryl, płótno 90 cm x 90 cm Izabela Kozłowska od wielu lat zaj‑ muje się tworzeniem biżuterii. Jed‑ nak malarstwo zawsze było jej bliskie. Od dwóch lat swoje artystyczne fa‑ scynacje i pomysły zaczęła przenosić na płótno. Jej obrazy są bardzo geo‑ metryczne i uporządkowane. Inspira‑ cje czerpie z op-artu i hard-edge.

53 Anna Chorzępa -Kaszub Chwila zatracenia, 2022 akryl, płótno 120 cm x 100 cm Anna Chorzępa-Kaszub urodziła się w 1985 roku w Poznaniu. AbsolwentkaWydziału Gra‑ fiki, Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w 2010 roku. Od wielu lat pracuje w charakterze grafika kre‑ atywnego w jednej z poznańskich agencji reklamowych. Z czasem doświadczenie zdo‑ byte na uczelni i w pracy jako grafik zaczęła wykorzystywać również w tworzeniu swoich prac malarskich. 54 Beata Kowalczyk Lucid dreams, 2022 olej, płótno 100 cm x 100 cm Beata Kowalczyk urodziła się w 1969 roku. Ukończyła Instytut Wychowa‑ nia Artystycznego w Częstochowie, który obecnie nosi nazwę Akademii im. Jana Długosza. Artystka obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni profesora Wincentego Maszkowskiego, a następnie roz‑ poczęła studia filologii angielskiej w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.

55 Łukasz Jankiewicz Z zewnątrz do wnętrza 1, 2022 olej, płótno 150 cm x 100 cm Łukasz Jankiewicz jest z wykształcenia jest architek‑ tem wnętrz, ukończył Wyższą Szkolę Humanistyczną we Wrocławiu. Inspiracje dla swojej twórczości czer‑ pie z impresjonizmu, ważną rolę w jego pracach od‑ grywają kolor i faktura wciąż eksperymentuje z różny‑ mi narzędziami malarskimi. 56 Vitali Shoupikov Ciekawość, 2022 olej, płótno 90 cm x 100 cm Urodził się i wychował w Mińsku. Jest absolwentem Wydziału Archi‑ tektury Białoruskiego Uniwersytetu Narodowego. Uczestniczył w wysta‑ wach sztuki współczesnej we Francji w Senlis, we Włoszech i na Białorusi. Obecnie mieszka w Gdańsku.

57 Aleksander Yasin Chęć ponad wszystko II, 2022 akryl, płótno 60 cm x 80 cm Aleksandr Yasin urodził się w 1971 roku. Uprawia malarstwo akwarelo‑ we, akrylowe i olejne. W 1997 roku ukończył Wydział Architektury Aka‑ demii Krymskiej - praca magister‑ ska z wyróżnieniem. Jest członkiem ZPAP okręgu Warszawskiego oraz członkiem Stowarzyszenia Akwa‑ relistów Polskich, które wchodzi w skład Europejskiej Federacji Akwarelistów. 58 Ilona Herc Moc, 2023 akryl, płótno 70 cm x 100 cm Ilona Herc urodziła się w 1972 roku w Chrzanowie. Ukończyła Pań‑ stwowe LiceumSztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Jest absol‑ wentką Instytutu Sztuki Uniwersy‑ tetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. W 1998 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Lisa. Członek ZPAP.

59 Renata Magda Frendship V, 2022 akryl, płótno 90 cm x 90 cm Renata Magda to artystka urodzona w Rzeszowie w 1980 roku. W latach 1999-2002 kształciła się na Uniwer‑ sytecie Ludowym, gdzie pod kierow‑ nictwem mgr A. Kijowskiego uzyskała dyplom z malarstwa i tkaniny artystycz‑ nej. W latach 2002-2006 studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszow‑ skiego. Ukończyła specjalizację malar‑ stwo w pracowniach prof. S. Białogło‑ wicza i prof. T. Boruty. 60 Agnieszka Banasiak Rozdział 9. W oczekiwaniu, 2022 akryl, płótno 116 cm x 81 cm Agnieszka Banasiak swoją przygodę na studiach arty‑ stycznych rozpoczęła w 2010 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięk‑ nych - kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). W 2013 roku obroniła tytuł licencjata. W tym samym roku zmieniła swoją specjalizację na Media Rysunkowe i uzyskała z tej dziedziny tytuł Ma‑ gistra Sztuki w 2015 roku.

61 David Schab W kuchni, 2022 olej, płótno 50 cm x 50 cm David Schab urodził się w 1973 w Rybniku. Mieszka i tworzy w Bri‑ stolu w Wielkiej Brytanii. Studiował Prawo. Jest absolwentem Politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowi‑ cach oraz absolwentem Malarstwa na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie w pracowni prof. Włodzimierza Karankiewicza. Ma‑ larstwem sztalugowym zajmuje się od 1999 roku, ale rysunek towarzy‑ szy od najmłodszych lat. 62 Krzysztof Tanajewski 1933 MG Magna Continental Copue, 2022 akryl, płótno 70 cm x 100 cm Krzysztof Tanajewski urodził się w 1967 roku w Olsztynie. Poza trady‑ cyjnym malarstwem sztalugowym, tworzy grafiki komputerowe oraz komiksy. Jego twórczość w dużym stopniu inspirowana jest historią motoryzacji i lotnictwa. Ekspery‑ mentując z technikami street artu i dieselpunku, poszukuje nowych środków przekazu.

63 Wojciech Piekarski Martwa natura z dzbanem i owocami, 2023 olej, płótno 50 cm x 70 cm Wojciech Piekarski ukończył Po‑ litechnikę Łódzką w 2007 roku. Mieszka nieopodal Pabianic koło Łodzi. Zajmuje się tylko malarstwem tworząc na zamówienia duże sce‑ ny sakralne i portrety. Maluje też martwe natury i akty. W swojej twórczości wzoruje się na dawnych mistrzach, przede wszystkim malar‑ stwie Caravaggia. 64 David Pataraia Byk VIII z cyklu Byki z Kaukazu, 2022 olej, płótno 73,5 cm x 92 cm David Pataraia urodził się w 1971 roku. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi. Kształcił się również w warszawskiej, poznań‑ skiej oraz krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem. Mieszka i pracuje wWarszawie.

65 Andrzej Wroński Jeden świat, 2022 akryl, płótno 100 cm x 90 cm Andrzej Wroński urodził się w 1942 roku, absol‑ went Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Uprawia malar‑ stwo, grafikę artystyczną i użytkową. Jego pra‑ ce były wystawiane na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach i wernisażach. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych oraz in‑ dywidualnych. 66 Aleksandra Wiszniewska Jawą jesteś czy snem, 2022 akryl, węgiel, papier 150 cm x 100 cm Aleksandra Wiszniewska ukończyła Państwowe Li‑ ceum Sztuk Plastycznych oraz Akademię Sztuk Pięk‑ nych we Wrocławiu (1997) na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa przemysłowego, gdzie rysunek i malarstwo studiowała w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego. Na swojej drodze poszukiwań ekspresji, emocjonalności w rysunkach, podąża za cechami charakterystycznymi węgla jako narzędzia używane‑ go w czasach rysunków naskalnych. W jej pracach nie tyle ważny jest światłocień co sama kreska, kontur. Często wypełniony kolorem, oddaje wrażenie ruchu, eksponuje ukryte emocje. Zagęszczającymi się linia‑ mi prowadzi widza przez punkty napięcia, w których kreska zapętla się i wibruje do miejsc końcowej wypo‑ wiedzi – metaforycznej kropki. Warstwa emocjonalna ma istotne znaczenie w jej pracach – to refleksja nad egzystencją człowieka na co dzień uwikłanego w schematy zachowań i postaw. Postać ludzka, często sprowadzana do symbolu czy znaku tworzy wie‑ loświaty historii ukrytych pod wierzchnią warstwą uchwyconej pozy.

67 Elżbieta Grzybek Przechadzka z Brutusem, 2022 olej, płótno 100 cm x 100 cm Ela Grzybek to artystka plastyk, malar‑ ka, projektantka mody oraz nauczy‑ cielka plastyki. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supra‑ ślu - kierunek Tkanina Artystyczna, Studium Nauczycielskie - Wychowa‑ nie Plastyczne, Arteterapię przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic‑ twa Narodowego, jak również Filozo‑ fię na Uniwersytecie w Białymstoku. 68 Bazyli Necko Zaręczyny, 2020 olej, płótno 80 cm x 80 cm Bazyli Necko to artysta z Ukrainy, uro‑ dzony w 1977 roku w Białej Górze, pod Lwowem. Jest mistrzem sztuki ludowej, ukończył Tarnopolską Wyż‑ szą Szkołę Zawodową Technologii i Projektowania z dyplomem (rzeźba w drewnie). Od 5 lat mieszka w Gdań‑ sku, zajmuje się malarstwem sztalugo‑ wym, rzeźbą, płaskorzeźbą na ścianie. Brał udział w wielu zbiorowych i indy‑ widualnych wystawach na terytorium Ukrainy i Polski.

69 Battler Szał Battlera, 2022 olej, płótno 120 cm x 100 cm „Battler” (pseudonim artystyczny) to artysta urodzony w 1981 roku na Mazowszu. Ukoń‑ czył edukację na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się gra‑ fiką i malarstwem. W obrazach malowanych odwołuje się do literatury oraz popkultury. 70 Maciej Rauch On the moon, 2022 olej, płótno 80 cm x 100 cm Maciej Rauch tworzy w nurcie re‑ alizmu magicznego, malarz, grafik, twórca instalacji, videoclipów, oraz muzyki eksperymentalnej. Absol‑ went Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w 2012 roku. Stypendysta Marszałka Woje‑ wództwa Pomorskiego dla Twórcy Kultury, finalista Artystycznej Podró‑ ży Hestii oraz II Triennale Sztuki Po‑ morskiej w kategorii Malarstwo.

71 Grzegorz Radziewicz Nowy początek, 2023 olej, płótno 60 cm x 80 cm Grzegorz Radziewicz urodzony w 1976 roku w Białymstoku. Ab‑ solwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wro‑ cławiu. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem wielko‑ formatowym w tym muralem oraz grafiką artystyczną oraz performan‑ sem. Prezentował swoje obrazy oraz grafiki na 30 wystawach indywidu‑ alnych oraz ponad 80 wystawach zbiorowych. Pokazywał swoje prace w Polsce, USA, Anglii, Portugalii, Ja‑ ponii. 72 Żaneta Chłostowska -Szwaczka Istnienia, 2022 akryl, płótno 100 cm x 70 cm Autorka ukończyła Malarstwo w Instytucie Sztuk Pięk‑ nych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielo‑ nogórskiego. W 2009 uzyskała dyplom w pracowni prof. Jana Gawrona. Swoje prace wielokrotnie pre‑ zentowała na wystawach w kraju a także w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.

73 Konstantyn Płotnikow The Door on the Floating Island, 2023 akryl, płótno 81 cm x 65 cm Konstantyn Płotnikow to artysta z Białorusi. Urodził się 19 marca 1991 roku w Smorgonie w obwodzie grodzieńskim. W 2008 roku ukoń‑ czył czteroletnią szkołę plastyczną. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Ar‑ tystycznym Grodzieńskiego Uniwersytetu Pań‑ stwowego na kierunku Sztuki Piękne i Grafika Komputerowa, którą ukończył w 2013 roku. 74 Beata Mura Potęga lasu, 2022 akryl, płótno 100 cm x 100 cm Beata Mura to artystka urodzona w 1985 roku. Styl artystki wykrystali‑ zował się w 2017 roku, kiedy malarka związała swoją twórczość z baśnio‑ wym, nieco mrocznym surrealizmem.

75 Maria Kucia-Albin Zapach lawendy, 2022 akryl, płótno 80 cm x 100 cm Artystka plastyk - scenograf, ma‑ larka. Absolwentka PLSP Warszawa i ASP we Wrocławiu. Urodzona 1956 r. we Wrocławiu. Od 1979 roku na stałe współpracuje z TVP jako sce‑ nograf. Indywidualne i zbiorowe wy‑ stawy prac malarskich we Włoszech i na Uniwersytecie Warszawskim. Scenograf teatralny i telewizyjny. 76 Konrad Kucz Pokuta, 2022 grafika cyfrowa, płyta 100 cm x 80 cm Konrad Kucz urodził się w 1966 roku. Ukończył studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Specjalizuje się w grafice warsztatowej. Charakte‑ rystyczne dla artysty prace tworzone są za pomo‑ cą techniki druku ręcznego połączonego z grafiką komputerową. Jego twórczość obejmuje również projekty muzyczne. Jako członek zespołu FUTRO komponuje muzykę elektroniczną, poważną i fil‑ mową.

77 Miro Biały Mój cień, 2021 olej, płótno 120 cm x 80 cm Mirosław („Boże go błogosław”) Biały to artysta urodzony w 1966 roku. Uczył się w lubelskim Liceum Plastycznym, z kolei w Danii studiował w Wyższej Szkole Graficznej. Podczas studiów w Kopenhadze szkolił się na kompute‑ rze w grafice komputerowej. 78 Beata Szustkiewicz Ma’donna San Cinnamon, 2023 akryl, płótno 120 cm x 100 cm Beata Szustkiewicz urodziła się w 1972 roku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku formy użytkowe -szkło. Artystka wszechstronna: od pop-art po hiperrealizm. Tworzy w wielu technikach: malarstwo, portret, rysunek, grafka, rzeźba ceramiczna, malarstwo na szkle- malując uni‑ kalną techniką witrochromii.

79 Monika Dałek Słychać tylko delikatność i ...ość bo reszta dzieje się w ciszy, 2022 akryl, płótno 100 cm x 80 cm Monika Dałek urodziła się w 1981 roku. Jest ab‑ solwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Włady‑ sława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obroniła w 2008 roku na Wydziale Edukacji Wizualnej w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Wło‑ dzimierza Stelmaszczyka, aneks do dyplomu- książka artystyczna w Pracowni Projektowania Graficznego adiunkta Włodzimierza Morawskie‑ go. 80 Sławomir Setlak Słoneczne chwile, 2022 akryl, płótno 100 cm x 80 cm Sławomir Setlak jest absolwentem Małopolskie‑ go Uniwersytetu Ludowego, gdzie pod kierow‑ nictwem mgr A.Kijowskiego uzyskał dyplom z malarstwa i ceramiki. Studiował również na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jako specjalizację wybrał rzeźbę w pracowni prof. Marii Góreckiej.

81 Zuzanna Jankowska Odrobina luksusu, 2023 akryl, płótno 60 cm x 60 cm Urodzona w 1991 roku w Warszawie. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Grafiki. W 2016 roku zdobyła główną nagrodę w prestiżowym Konkursie o Artystyczną Nagrodę Siemensa. Zaj‑ muje się grafiką komputerową oraz malarstwem. 82 Grzegorz Skrzypek Kosmiczny błękit, 2022 olej, płótno 60 cm x 55 cm Grzegorz Skrzypek urodził się w Sosnowcu. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzy‑ skał z malarstwa sztalugowego w pracowni profesora Włodzimierza Kunza, aneks z rysunku w pracowni profesora Sławomira Karpowicza. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i jednym z za‑ łożycieli i członków grupy malarskiej „MESSAGE”.

83 Weronika Formejster Black heart 2, 2022 olej, płótno 80 cm x 60 cm Artystka Weronika Formejster urodzona w 1999 roku. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu (2015-2019), stu‑ dentką Wydziału Projektowanie Wnętrz Architek‑ tury Politechniki Białostockiej. 84 Aleksandra Lacheta Nie trać głowy, 2022 akryl, płótno 60 cm x 90 cm Absolwentka Akademii Sztuk Pięk‑ nych im. Władysława Strzemiń‑ skiego w Łodzi. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Łukasza Chmie‑ lewskiego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem graficznym. Motyw przewodni jej twórczości stanowi animalistyka. Inspiruje się naturą, którą ukazuje zarówno w sposób realistyczny jak i fantastyczny.

85 Mikołaj Korus Witajcie w mojej bajce, 2022 akryl, płótno 80 cm x 80 cm Student Wydziału Sztuk Pięknych Uni‑ wesytetu Mikołaja Kopernika w Toru‑ niu na kierunku Ochrona Dóbr Kultu‑ ry od 2019 roku. Otoczenie w postaci płodnego środowiska artystycznego stało się przyczynkiem do ożywionej twórczości malarskiej artysty. 86 BohdanWincenty Łoboda Las Meninas - tres pajaros, 2022 akryl, płótno 100 cm x 80 cm Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Studia podyplomowe: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie, Wydział Reży‑ serii Teatru Lalek w Białymstoku. Autor sceno‑ grafii do spektakli dla dzieci w Państwowych Teatrach Lalek m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Będzinie, Bielsku oraz w Teatrze w Ra‑ domiu.

87 Joanna Drzewiecka -Popis Spragniona, 2022 olej, płótno 100 cm x 70 cm x 2 Artystka maluje zawodowo od lat 90-tych. Pracowała w obiektach zabytkowych i prowadziła własne galerie. Obecnie eksperymentuje, szuka, odkrywa i działa w swojej pracowni. Fascynuje ją kobieca uroda, proporcje, emocje, dusza i tajemniczość oraz świat abstrakcji, w którym często gości, aby wyrwać się rzeczywistości. 88 Renata Nastula Niepewność, 2022 akryl, płótno 80 cm x 60 cm Od najmłodszych lat każdą wolną chwilę spędza‑ ła rysując i malując. Obecnie najczęściej tworzy prace na płótnie, choć chętnie sięga również po papier i suche pastele. Preferuje doskonałej jakości farby akrylowe , żałując jednocześnie, że nie po‑ siadają charakterystycznego zapachu świeżego malarstwa olejnego.

89 Magdalena Karwowska Gymnastics, 2022 akryl, płótno 120 cm x 100 cm x 2 Magdalena Karwowska to artystka urodzona w 1986 roku w Rudzie Śląskiej. W latach 2006-2011 stu‑ diowała na Wydziale Grafiki Aka‑ demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magisterski zrealizowała w Pracowni Miedziorytu pod kie‑ runkiem prof. Stanisława Wejma‑ na, nagrodzony jako jeden z naj‑ lepszych dyplomów roku. 90 Krzysztof Ryfa Street art, 2022 olej, płótno 100 cm x 100 cm Krzysztof Ryfa urodził się w 1959 roku w Jeleniej Górze. Absolwent poznańskiej PWSSP w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). W 1986 roku uzyskał tytuł arty‑ sty plastyka MKiS. Jego twórczość obejmuje malarstwo i rysunek. Był uczestnikiem licznych przeglądów Twórczości Artystycznej Nauczy‑ cieli Plastyków w Kaliszu, Lublinie, Rzeszowie, Ostrowie Wielkopolskim, Warszawie.

91 Krystyna Khvostyk Dynia, 2022 olej, technika własna, płótno 85 cm x 70 cm Krystyna Khvostyk pochodzi z Ukrainy, obecnie mieszka w Polsce, mieście Krakowie. Od dziecka zajmuje się pracą twórczą. Malowanie to jej pa‑ sja. Kształciła się w Art College na wydziale ma‑ larstwa. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych na Ukrainie w Charkowie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Malarstwa. 92 Bartłomiej Kulpa Ukrywając, 2020 olej, płótno 160 cm x 120 cm Bartłomiej Kulpa urodził się w 1997 roku w War‑ szawie. Jest absolwentem Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w War‑ szawie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych wWar‑ szawie - Wydział Malarstwa. Dyplom obronił pod kierunkiem prof. Stanisława Baja, aneks do dyplo‑ mu pod kierunkiem prof. Barbary Łuczkowiak.

93 Michał Wróbel S A P H I R. A N D. W H I T E., 2023 akryl, szlagmetal, płótno 120 cm x 100 cm Michał Wróbel urodził się w 1995 roku. W 2018 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i od tego cza‑ su bezustannie tworzy w swojej pracow‑ ni. Najczęściej sięga po akwarele, tworzy też rysunki i grafiki. Podkreśla, że w swojej sztuce odwołuje się do korzeni malarstwa europejskiego, awangardy i współczesnej filozofii. 94 Paulina Robotycka Freedom, 2022 olej, akryl, płótno 130 cm x 130 cm Paulina Robotycka – urodzona 30 kwietnia 2000 roku w Gdańsku. Od 2019 studiuje Psychologię na Uni‑ wersytecie Gdańskim. Jest malar‑ ką samoukiem. Przede wszystkim uprawia malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. W jej pracach znaj‑ dziemy odwołanie do malarstwa barwnych płaszczyzn, taszyzmu i malarstwa gestu. W swoich pra‑ cach często nakłada kolory prosto z tubki, które mają symbolizować na pozór proste emocje człowieka.

95 Robert Krężlak Kąpiel, 2022 akryl, płótno 90 cm x 90 cm Robert Krężlak urodził się w 1975 roku w Radomsku. W 2005 roku ukończył Akademię im. Jana Długosza w Czę‑ stochowie na Wydziale artystycznym. Dyplom z projektowania graficznego uzyskał w pracowni prof. A. Despera‑ ka. W 2009 roku ukończył studia po‑ dyplomowe Rynek sztuki i antyków w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 96 Marcela Kubaczka W rajskim ogrodzie, 2022 akryl, płótno 140 cm x 120 cm Marcela Kubaczka urodzona w 1988 roku w Cieszynie. Sztuka jest jej pasją. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem od piętnastu lat. Zajęła pierwsze miejsce w ogólnopol‑ skim konkursie malarskim oraz zdobyła wyróżnienia i dyplomy w konkursach ma‑ larskich.

97 Michał Jamioł 98 Filip Łoziński Mgła, 2022 olej, akryl, płótno 60 cm x 120 cm Studia na Wydziale Sztuki UP ukończył w roku 2011 broniąc dyplom pod okiem Piotra Jargusza. Taniec błękitnych gwiazd, 2022 akryl, technika własna, płótno 60 cm x 50 cm x 3 Urodzony w 1979 roku w Chmielniku. Artysta miesz‑ ka i tworzy w Kielcach. Ab‑ solwent Uniwersytetu Ślą‑ skiego w Katowicach. W roku 2021/2022 podjął naukę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel‑ cach. Uczestnik seminarium „Collagierte expresive Acryl‑ malerei” niemieckiej akademii Kunstakademie Romerstein.

99 Dariusz Grajek 100 Sylwia Perczak Już niedaleko, 2020 akryl, płótno 60 cm x 120 cm Sylwia Perczak ukończyła studia w Instytucie Plasty‑ ki Akademii im. Jana Dłu‑ gosza w Częstochowie w latach 1996-2001 (byłej WSP). Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej prof. Wincentego Masz‑ kowskiego. Od 2005 roku należy do Związku Paste‑ listów Polskich w Nowym Sączu. Czerwony Kapturek i wilcy, 2022 akryl, płótno 80 cm x 120 cm Dariusz Grajek to artysta urodzo‑ ny w 1964 roku w Poznaniu. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Le‑ śnika. Jego twórczość obejmu‑ je malarstwo sztalugowe oraz rysunek. Malowanie postrzega jako bezkompromisową formę wypowiedzi.

101 Jacek Opała Gdzie nie sięga wzrok, 2022 ceramika 76 cm x 48 cm x 30 cm Jacek Opała, artysta urodzony w 1970 roku w Bo‑ lesławcu na Dolnym Śląsku. Zaczął rzeźbić w glinie w 2009 roku. Jego własne prace łączą harmonię idealistycznej formy z kombinacją zdobień, ko‑ lorów, dodatków czy zniekształceń. Próbuje za‑ mknąć w nich emocj i atmosferę tajemniczości. Interpretacje i odgadywanie pozostawia jednak odbiorcy. 102 Krzysztof Pawłowski Uskrzydlona, 2022 kamień 65 cm x 30 cm x 20 cm Krzysztof Pawłowski tworzy w różnych rodzajach kamienia. W 1978 roku na kilka miesięcy wyjechał do Wiednia, rok później wyemigro‑ wał do Seattle, gdzie dzięki swojej twórczości zdobył popularność oraz uznanie krytyków. W 2006 roku poczucie spełnienia w Stanach Zjednoczonych oraz nieustanna nostalgia za ojczyzną, zadecydowa‑ ły, że Pawłowski powrócił do Polski.

103 Arek Szwed Przylecą?, 2023 ceramika 50 cm x 20 cm x 15 cm Arek Szwed jest artystą urodzonym w 1969 roku. Mieszka w Lublinie. Prawie dziesięć lat temu założył autorską pra‑ cownie ceramiczną porzucając korporacyjne okowy. Wy‑ konuje małe i średnie rzeźby ceramiczne, w których stale przewija się motyw drogi, przemijania i ciągłych marzeń o lataniu. Należy do Związku Polskich Artystów i Plastyków. 104 Ewa Jaworska Trójka, 2022 ceramika, drewno 36 cm x 22 cm x 16 cm Ewa Jaworska to artystka urodzona w 1979 roku w Łodzi, gdzie ukoń‑ czyła Liceum Plastyczne, Studium Techniki Teatralnej i Filmowej oraz ASP. Jest także absolwentką wydziału humanistycznego na kierunku pedagogikaWSHE w Łodzi. Od 2009 roku prowadzi własną pracownię, zajmuje się malarstwem o tematyce sakralnej (ikony) i pozłotnictwem. Na tym ostatnim od Polskiego Związku Hodowców Koni otrzymała za swoją twórczość nagrodę im. Michała Wierusza-Kowalskiego.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=