X Aukcja - Nowe Pokolenie dla Kolekcjonerów

DOM AUKCY J NY X Aukcja - Nowe Pokolenie dla Kolekcjonerów – 24 czerwca, godz. 19.30 Aleje Jerozolimskie 107, Warszawa

X Aukcja - Nowe Pokolenie dla Kolekcjonerów 24 czerwca 2022, godz. 19.30 Al. Jerozolimskie 107 Wystawa przedaukcyjna w miejscu aukcji od 20 czerwca, od godz. 12.00 www.artinhouse.pl

Indeks artystów Jak licytować? Osobiście Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 24 czerwca 2022 w siedzibie Domu Aukcyjnego Art in House, Al. Jerozolimskie 107, godz. 19:30. Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się wmiejscu aukcji i ode‑ braniu numeru aukcyjnego. Telefonicznie Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów: +48 510 211 410; +48 508 018 421 nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni do Pań‑ stwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty. Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e‑mail) – cena maksymalna Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia. One‑Bid System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego użyt‑ kownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 1. Patelczyk Łukasz 2. Karpowicz Katarzyna 3. Kus Agata 4. Czech Martyna 5. Kołtan Katarzyna 6. Biliński Łukasz 7. Kosmala Agata 8. Kokosiński Bartosz 9. Czycz Dawid 10. Polaczek Cyryl 11. Bańda Basia 12. Szuszkiewicz Michał 13. Warecki Michał 14. Bator Lech 15. Wątor Adam 16. Kostenko Anna 17. Zalewska Paulina 18. Grzyb Sabina Maria 19. Maliborski Mateusz 20. Ledóchowski Franciszek 21. Ruciak Sonia 22. PelcWojciech 23. Środowska Katarzyna 24. Herc Ilona 25. Baranowski Jerzy 26. Listwan Robert 27. Chrobak Urszula 28. Czarnecki Bartosz 29. Nocoń Cyprian 30. Kloc Anna 31. Kania Katarzyna 32. Daniec Magdalena 33. Kręcicki Tomasz 34. Chołda Igor 35. Zielaskowska Gossia 36. Panek Anna 37. Gołębiowska Katarzyna 38. Trusik Piotr 39. Marzec Sławomir 40. Tekieli Urszula 41. Otocki Bartek 42. Kołodziejczyk Tomasz 43. Pietrzykowska Aga 44. Janyszek Dominik 45. Szczepkowski Jan 46. Michał Jankowski 47. Stabryła Sylwester 48. Jakubczak Piotr 49. Wąsowski Paweł 50. Nurkan Patrycja 51. Słowikowski Michał 52. Misiak Michał 53. Kałmykow Urszula 54. Drozd Grzegorz 55. Mlącka Joanna 56. Ślósarczyk Monika 57. Kimura Lia 58. Bakalarz Adam 59. Dydo Mariusz 60. Blajerski Zbigniew

Szanowni Państwo! Już po raz dziesiąty mamy przyjemność przedstawić katalog aukcji Nowe Pokolenie dla Kolekcjonerów. W ofercie znajdziecie prace artystów, którzy pojawili się na polskim rynku sztuki po 1989 roku i od tego czasu zdążyli ugruntować na nim swoją pozycję jako rozpoznawalni twórcy. Wielu z nich to młodzi malarze i rzeź‑ biarze o licznych sukcesach artystycznych, a ich nazwiska możecie Państwo kojarzyć z rankingiem Kompasu Młodej Sztuki czy Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Oferta aukcyjna skupia obrazy i rzeźby o nieoczywistym przekazie, które wymagają od widza skupienia, a jednocześnie charakteryzują się estetyczną formą. Katalog otwiera geometryczny pejzaż Łukasza Patelczyka, portret zbiorowy Katarzyny Karpowicz, bergma‑ nowska scenka Agaty Kus oraz nieco demoniczny kocur Martyny Czech. Figuratywizm odkryjecie w subtelnych kompozycjach Katarzyny Kołtan i Łukasza Bilińskiego, muzealnym cyklu Mateusza Maliborskiego czy martwej naturze Joanny Mląckiej, która nawiązuje do atlasów roślinnych z ubiegłych wieków. Dla zwolenników abstrakcji przygotowaliśmy „Wrzosowisko” Agaty Kosmali, fizjologiczną chimerę Basi Bańdy, ekspresyjną kompozycję Franciszka Ledóchowskiego, czarny obraz Jerzego Baranowskiego czy malar‑ stwo w stylu color field Katarzyny Gołębiowskiej. Geometryczny op-art zaprezentuje grupa złożona z Pawła Wąsowskiego, Patrycji Nurkan, Michała Słowikowskiego i Michała Misiaka. Warte uwagi są rzeźby z ostatnich stron katalogu: kubistyczny wiolonczelista Adama Bakalarza, praca z cyklu „Driada”Mariusza Dydo oraz charakterystyczny tors Zbigniewa Blajerskiego. Na aukcji po raz pierwszy pojawi się również czarny relief Agaty Lewandowskiej, inspirowany widokiem zboża targanego wiatrem. Nie poprzestańcie na obejrzeniu katalogu – wszystkie prace będą prezentowane w czasie wystawy prze‑ daukcyjnej, na którą serdecznie zapraszamy. Nowe pokolenie ma moc! Anita Wolszczak-Karasiewicz Historyk sztuki, kurator wystaw Właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House

ŁUKASZ PATELCZYK OXYGEN, 2021 Olej, Płótno 120 cm x 100 cm Cena wywoławcza 30 000 zł Estymacja 45 000 - 60 000 zł * Droit de suite Łukasz Patelczyk to artysta urodzony w 1986 roku w Wejherowie. W 2012 roku obronił dyplom na Wydziale Malarstwa Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni nowych me‑ diów prof. Witosława Czerwonki. 1 2 KATARZYNA KARPOWICZ SIOSTRY I KSIAŻKA, 2021 Olej, Płótno 100 cm x 120 cm Cena wywoławcza 30 000 zł Estymacja 45 000 - 60 000 zł * Droit de suite Katarzyna Karpowicz urodziła się w 1985 roku w Krakowie. Studio‑ wała na Wydziale Malarstwa Kra‑ kowskiej ASP. Dyplom obroniła z oceną celującą. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą oraz w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. W 2019 zdobyła stypendium twórcze Fundacji Grazella im. Anny Marii Siemieńskiej dla wybitnych mło‑ dych twórców.

AGATA KUS WSZYSTKOWEDŁUG IGMARA BERGMANA, 2015 Olej, Płótno 60 cm x 80 cm Cena wywoławcza 15 000 zł Estymacja 25 000 - 35 000 zł * Droit de suite Agata Kus urodziła się w 1987 roku. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentką i doktorem Wydzia‑ łu Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka obroniła w 2012. Zajmuje się głównie malarstwem, rysun‑ kiem, ceramiką i video. Jest laure‑ atką wielu nagród i stypendiów. Była nominowana do stypendium szwajcarskiej Fundacji Vordember‑ ge-Gildeward. 3 4 MARTYNA CZECH A SIO, 2016 Olej, Akryl, Płótno 50 cm x 70 cm Cena wywoławcza 10 000 zł Estymacja 15 000 - 18 000 zł * Droit de suite Martyna Czech urodziła się w 1990 roku. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w pra‑ cowni malarstwa prof. Andrzeja Tobisa. To laureatka Grand Prix 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015 oraz Talentów Trójki 2017 w kategorii Sztuki Wizualne.

KATARZYNA KOŁTAN BEZ TYTUŁU, 2022 Tempera, Deska 60 cm x 65 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 8 000 - 10 000 zł Katarzyna Kołtan to artystka uro‑ dzona w 1972 w Kaliszu. Ukoń‑ czyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie oraz poznańską Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej. Zajmuje się fotografią portretową i street photo oraz ma‑ larstwem. 5 6 ŁUKASZ BILIŃSKI GREAT EXPECTATIONS, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł Mieszka i tworzy w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2012 r. Odbył stypendium Programu Erasmus (Berlin) na Universitat der Kunst w pracow‑ ni prof. Marka Lamerta. Nazywa siebie malarzem, pracuję przede wszystkim w technice akryl na płót‑ nie. W swoich pracach ukazuje różnorodne oblicza męskiego portretu.

AGATA KOSMALA WRZOSOWISKO, 2017 Olej, Akryl, Szlagmetal, Płótno 160 cm x 160 cm Cena wywoławcza 11 000 zł Estymacja 16 000 - 20 000 zł Agata Kosmala urodziła się w 1973 roku. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dy‑ plom uzyskała w 2000 roku. Studio‑ wała malarstwo w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plasty‑ ków, odział we Wrocławiu. Mieszka i tworzy w tym mieście. 7 8 BARTOSZ KOKOSIŃSKI BEZ TYTUŁU Olej, Płótno 130 cm x 95 cm Cena wywoławcza 9 500 zł Estymacja 14 000 - 18 000 zł * Droit de suite Bartosz Kokosińki urodził się w 1984 roku. Jest ab‑ solwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2009 uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni Andrzeja Bednarczyka i Witolda Stel‑ machniewicza. Uczęszczał na zajęcia Grzegorza Sztwiertni oraz Konrada Kuzyszyna. Mieszka i pra‑ cuje wWarszawie.

DAWID CZYCZ TRZY KOLORY - CZARNY, 2013 Olej, Płótno 53 cm x 60 cm Cena wywoławcza 8 000 zł Estymacja 12 000 - 15 000 zł * Droit de suite Dawid Czycz, urodzony w 1986 roku w Krakowie. Absolwent Ma‑ larstwa na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Leszka Misia‑ ka. Jego debiutem była wystawa „Science &Fiction” w Galerii Zde‑ rzak w Krakowie w 2009 roku. 9 10 CYRYL POLACZEK ZEMSTA NA OZZYM, 2019 Olej, Płótno 110 cm x 100 cm Cena wywoławcza 9 000 zł Estymacja 14 000 - 18 000 zł * Droit de suite Cyryl Polaczek urodził się w 1989 roku w Zielonej Górze. Studiował na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz na Univer‑ sitat der Kunste w Berlinie, a następnie na ASP w Krakowie. Jest absolwentem Wy‑ działu Malarstwa tej ostatniej, a jego pro‑ motorem był prof. Andrzej Bednarczyk.

BASIA BAŃDA WYLEW Z BRZUCHA, 2012 Technika własna, Płótno 80 cm x 90 cm Cena wywoławcza 13 000 zł Estymacja 20 000 - 25 000 zł * Droit de suite Basia Bańda to artystka urodzona w 1980 roku. Jest absolwentką malarstwa na Akademii Sztuk Pięk‑ nych w Poznaniu (dyplom uzy‑ skała w 2006 r.), w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego. W swojej twórczości artystycznej wykorzy‑ stuje takie media jak: obrazy ma‑ lowane, kolaż, fotografia, rysunek, rzeźba oraz performans. 11 12 MICHAŁ SZUSZKIEWICZ BEZUŻYTECZNA RĘKAWICZKA, 2020 Olej, Płótno 65 cm x 73 cm Cena wywoławcza 5 000 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł Michał Szuszkiewicz urodził się w 1983 roku. Ukończył w 2016 pracownię Ja‑ rosława Modzelewksiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Laureat Programu Stypendialnego Ministra Kul‑ tury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Finalista konkursu im. Eugeniu‑ sza Geppert.

MICHAŁ WARECKI BEZ TYTUŁU, 2016 Akryl, Płótno 92 cm x 65 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł * Droit de suite Michał Warecki urodził się w 1970 r. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończył. Uprawia nadekspresjonizm, ekshibicjonizm oraz neostyle. Jest malarzem żyjącym. Pytany o inspiracje ucieka. 13 14 LECH BATOR CTRL+C, 2020 Technika własna, Płótno 76 cm x 76 cm Cena wywoławcza 10 000 zł Estymacja 15 000 - 20 000 zł * Droit de suite Lech Bator urodził się w 1986 roku. Od najmłodszych lat tworzy obrazy malowane. Edukował się na warszaw‑ skiej Europejskiej Akademii Sztuk, gdzie miał okazję doskonalić swoje zdolności pod okiem wybitnych pol‑ skich twórców, takich jak Franciszek Starowieyski czy Antoni Fałat. W 2010 roku ukończył edukację na projekto‑ waniu graficznym.

ADAM WĄTOR POSTAĆ, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 100 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 8 000 - 12 000 zł Adam Wątor studiował na Wy‑ dziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Włodzimierza Kunza. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Podstawową inspiracją dla jego twórczości jest człowiek i emo‑ cje wyrażone poprzez ciało. Jego malarstwu blisko jest do rysunku, zwraca szczególną uwagę na dło‑ nie. 15 16 ANNA KOSTENKO YOKO, 2022 Akryl, Olej, Płótno 90 cm x 80 cm Cena wywoławcza 6 000 zł Estymacja 8 000 - 14 000 zł Anna Kostenko jest współczesna artystką - ma‑ larką z 25-letnim stażem profesjonalnej kariery. Urodziła się w 1975 w Kijowie w rodzinie architek‑ tów. Studiowała malarstwo sztalugowe w latach w 1993 - 1998 na ASP w Krakowie i uzyskała pry‑ watne stypendium do Paryża od prof. Jana Szan‑ cenbacha. Ukończyła kierunek uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Szancen‑ bacha, pokazany na indywidualnej wystawie w pałacu sztuki TPSP w Krakowie.

PAULINA ZALEWSKA W OKNIE, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Cena wywoławcza 6 000 zł Estymacja 12 000 - 15 000 zł * Droit de suite Paulina Zalewska ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych im. Wła‑ dysława Strzemińskiego na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom uzyska‑ ła w 2008 roku w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Krzysztofa Waw‑ rzyniaka. Aneks do dyplomu wyko‑ nała pod kierunkiem prof. Ryszarda Hungerta w Pracowni Malarstwa. 17 18 SABINA MARIA GRZYB NIEPOJĘTE DECYZJE, 2021 Olej, Płótno 58 cm x 78 cm Cena wywoławcza 6 000 zł Estymacja 12 000 - 18 000 zł * Droit de suite Absolwentka Akademii Sztuk Pięk‑ nych we Wrocławiu, na wydziale malarstwa i rzeźby. Stylistka-Pro‑ jektantka Ubioru. Laureatka kon‑ kursów plastycznych oraz dla Mło‑ dych Projektantów. Autorka kilku wystaw indywidualnych a także uczestniczka zbiorowych. Prace artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

MATEUSZ MALIBORSKI CXXXV, 2018 Olej, Płótno 110 cm x 120 cm Cena wywoławcza 6 500 zł Estymacja 12 000 - 15 000 zł * Droit de suite Mateusz Maliborski, artysta urodzony w 1990 roku w Kolbuszowej. To absol‑ went Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego w 2015 roku. W tym samym roku miał wy‑ stawę indywidualną w Warszawie, na której zaprezentował swój cykl obrazów zatytułowany „Muzeum”. 19 20 FRANCISZEK LEDÓCHOWSKI APEIRON 178, 2019 Akryl, Płótno 130 cm x 169 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 6 000 - 8 000 zł Urodzony w 1981 roku Studiował w Eu‑ ropejskiej Akademii Sztuk (gdzie duży wpływ wywarł na niego Franciszek Sta‑ rowieyski), Ecole Superieure des Beaux Arts d’Angares (Francja) oraz na war‑ szawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki, którą ukończył w 2007. Zajmuje się filmem, fotografią, ilustracją, malarstwem oraz grafiką. Interesuje go problem wielorakości perspektyw po‑ strzegania świata.

SONIA RUCIAK ZA WIDOKIEMWIDOK, 2021 Akryl, Płótno 150 cm x 100 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 8 000 - 10 000 zł Sonia Ruciak, urodzona w 1987 roku w Szczecinie. Ab‑ solwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Trzykrotna stypendystka Prezydenta miasta Szczecina (2005, 2006, 2007) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Dyplom z zakresu Malarstwa zrealizowany w pracowni prof. Stanisława Kortyki oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce pod kierownictwem prof. Wojciecha Kaniowskiego. 21 22 WOJCIECH PELC ZATRACENIE (DYPTYK), 2020 Akryl, Papier 110 cm x 220 cm Cena wywoławcza 8 000 zł Estymacja 15 000 - 18 000 zł * Droit de suite Wojciech Pelc urodził się w 1984 roku. Jest absolwentem Państwo‑ wego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. W 2011 roku otrzymał dyplom z grafiki na Wydziale Arty‑ stycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. Eu‑ geniusza Delekty.

KATARZYNA ŚRODOWSKA NA TLE WSZYSTKIEGO, 2022 Olej, Płótno 60 cm x 40 cm Cena wywoławcza 2 000 zł Estymacja 3 500 - 4 500 zł Katarzyna Środowska mieszka i tworzy wWarszawie. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym i akry‑ lowym na płótnie. Maluje światy, w których każdy odnajdzie ciszę i spokój. Jej malarstwo to pełnia przestrzeni i horyzontów, za którymi do końca nie wiadomo co się kryje, dzięki czemu widz ma prawo do własnych interpretacji. 23 24 ILONA HERC WOLNOŚĆ I, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 90 cm Cena wywoławcza 3 500 zł Estymacja 6 000 - 8 000 zł Ilona Herc urodziła się w 1972 roku w Chrzanowie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pla‑ stycznych w Nowym Wiśniczu. Jest absolwentką Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Kato‑ wicach, Filia w Cieszynie. W 1998 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Lisa. Członek ZPAP.

JERZY BARANOWSKI BEZ TYTUŁU, 2020 Olej, Płótno 80 cm x 80 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł * Droit de suite Absolwent Wydziału Malarstwa Aka‑ demii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskał dyplom w pracowni prof. Woj‑ ciecha Zubali w 2018 roku. Studiował również w pracowni prof. Stanisła‑ wa Baja oraz wcześniej prof. Wojcie‑ cha Cieśniewskiego. Specjalizuje się w malarstwie olejnym oraz akrylo‑ wym. Tworzy prace zarówno abstrak‑ cyjne jak i figuratywne. 25 26 ROBERT LISTWAN KATE, 2012 Akryl, Płótno 60 cm x 60 cm Cena wywoławcza 1 000 zł Estymacja 2 000 - 3 000 zł * Droit de suite Robert Listwan - malarz, ilustrator, grafik. Studiował malarstwo i gra‑ fikę w ASP w Gdańsku pod kierun‑ kiem Henryka Cześnika, Tomasza Bogusławskiego. W 1993 otrzymał stypendium krajowe, a w 1994 sty‑ pendium we Francji. Zdobył 3 wy‑ różnienia na Biennale Sztuki w kraju. Tworzy w stylistyce zaczerpniętej z komiksu.

URSZULA CHROBAK L.F.Y, 2015 Akryl, Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Cena wywoławcza 2 500 zł Estymacja 3 500 - 6 000 zł * Droit de suite Urszula Chrobak urodziła się w 1979 roku. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rze‑ szowskiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała na Wydziale Malarstwa w Pracowni prof. Tadeusza Wiktora. 27 28 BARTOSZ CZARNECKI MOŻLIWOŚĆ STRUKTURY, 2013 Olej, Płótno 70 cm x 150 cm Cena wywoławcza 7 000 zł Estymacja 12 000 - 15 000 zł * Droit de suite Artysta urodzony w 1988 roku. Absolwent malarstwa na Akade‑ mii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom uzyskany w roku 2013). Stypendysta szeregu instytucji m.in. Ministerstwa Kultury i Dzi‑ dzictwa Narodowego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Kra‑ kowie (“Sapere Auso”), jak również prof. Janiny Kraupe-Świderskiej.

CYPRIAN NOCOŃ NOWA FALA, 2019 Olej, Płótno 190 cm x 170 cm Cena wywoławcza 6 000 zł Estymacja 8 000 - 12 000 zł Cyprian Nocoń urodził się w 1991 roku w Chorzowie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (studiował ta tej uczelni w latach 2011-2017). Dy‑ plom uzyskał w pracowni prof. Ireneusza Walczaka w katedrze malarstwa. Odbył re‑ zydencję artystyczną w belgijskim Glo-Art Centre w 2016 roku. 29 30 ANNA KLOC ZODIAC GEMINI, 2022 Olej, Płótno 20 cm x 20 cm Cena wywoławcza 3 000 zł Estymacja 4 000 - 6 000 zł Urodzona w 1982 roku w Tarnow‑ skich Górach. Studia w latach 2002 – 2008 na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego z aneksem w Pracowni Rysunku prof. Marii Targońskiej. Laureatka „Po‑ morskiej Nagrody Artystycznej”, uczestniczka Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pień‑ kowie, Laureatka miesięcznego stypendium w Walencji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii”.

KATARZYNA KANIA ZIELONE ŚWIATŁO KSIĘŻYCA, 2016 Olej, Płótno 95 cm x 132 cm Cena wywoławcza 15 000 zł Estymacja 20 000 - 25 000 zł Kania Katarzyna - Crystal Lady. Urodzona w 1983 roku w Kato‑ wicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Pankiewicza w Katowicach w 2003 roku. Studia na Wydziale Malar‑ stwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. K. Cieślika w 2008 roku. 31 32 MAGDALENA DANIEC DEPERSONALIZACJA, 2007 Technika własna, Płótno 100 cm x 160 cm Cena wywoławcza 6 500 zł Estymacja 12 000 - 15 000 zł * Droit de suite Magdalena Daniec urodziła się w 1974 roku w Krakowie. W 2001 roku ukończyła studia w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest laureatką konkursu w ramach II Konfrontacji Arty‑ stycznych Sacrum w Sztuce wWa‑ dowicach. Jej twórczość została również omówiona w książce Iko‑ na w sztuce XX wieku autorstwa Renaty Rogozińskiej.

TOMASZ KRĘCICKI MINI JACK, 2019 Olej, Płótno 170 cm x 130 cm Cena wywoławcza 17 000 zł Estymacja 30 000 - 40 000 zł * Droit de suite Tomasz Kręcicki studiował malarstwo na Aka‑ demii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni profesora Andrzeja Bednarczyka. Wraz z Karoliną Jabłońską i Cyrylem Polaczkiem jest współzało‑ życielem krakowskiej Grupy Potencja. 33 34 IGOR CHOŁDA EARTH 2.0, 2020 Akryl, Płótno 50 cm x 65 cm Cena wywoławcza 1 500 zł Estymacja 2 000 - 3 000 zł Igor Cholda/Aqualoopa urodził się w 1978 roku w Warszawie. Jest iIustratorem, animatorem, murali‑ stą i muzykiem. Ukończył edukację naWydziale Fi‑ lozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Łódz‑ kiej Szkole Filmowej. Igor Chołda jest autorem wielu warszawskich murali, m.in. na Woli, na rogu ul. Żelaznej i al. Solidarności oraz tego na rogu ul. Ząbkowskiej i Targowej.

GOSSIA ZIELASKOWSKA 35 36 ANNA PANEK MARS LATEM, 2018 Olej, Płótno 60 cm x 60 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł * Droit de suite Anna Panek – malarka i architekt‑ ka, absolwentka Wydziału Archi‑ tektury Politechniki Wrocławskiej i Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Sty‑ pendystka Ministra Kultury i Dzie‑ dzictwa Narodowego, finalistka konkursu Samsung Art Master. Tworzy obrazy, murale, instalacje powiązane z architekturą. DEEP OCEAN (DYPTYK), 2022 Technika własna, Płótno 160 cm x 130 cm x 2 Cena wywoławcza 3 500 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł Gossia Zielaskowska urodziła się w 1983 roku. Dyplom Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięk‑ nych w Poznaniu uzyskała w 2009 roku. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe‑ go, laureatką Grand Prix I Ogólno‑ polskiego Konkursu Malarskiego Zadra. Uczestniczyła w Międzyna‑ rodowych Targach Sztuki w Stam‑ bule oraz SCOPE Miami.

KATARZYNA GOŁĘBIOWSKA BEZ TYTUŁU, 2015 Olej, Płótno 120 cm x 120 cm Cena wywoławcza 2 000 zł Estymacja 3 500 - 5 000 zł * Droit de suite Katarzyna Gołębiowska urodziła się w 1982 roku. Jest artystką oraz historykiem sztuki. W 2016 roku zdobyła Stypen‑ dium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystycz‑ ną. Aktualnie jest asystentką w Pracowni Obrazu prof. Aleksandry Gieragi na Wy‑ dziale Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strze‑ mińskiego w Łodzi. 37 38 PIOTR TRUSIK PUSTE MIEJSCE, 2022 Technika własna, Płótno 135 cm x 90 cm Cena wywoławcza 8 500 zł Estymacja 12 000 - 15 000 zł Piotr Trusik urodził się w 1994 roku. Ukończył z wy‑ różnieniem wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem. Jest miedzy innymi 5-krotnym stypendystą MKiDN, 3-krotnym stypendystą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego prace były wystawiane między innymi w Paryskim Luwrze, Tokio, Nowym Jorku, Sand Diego, Birmingham etc. Sztuka to jego pasja, która skłania do pogłębiania wy‑ razu, trwania w niej i ciągłego tworzenia.

SŁAWOMIR MARZEC OBRAZ PRZECIW COV-2 Z CYKLU OBRAZY UŻYTKOWE, 2020 Olej, Płótno 70 cm x 50 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 6 000 - 8 000 zł * Droit de suite Profesor Sławomir Marzec urodził się w 1962 i jest absolwentem Wydziału Malarstwa ASP Warszawa i Freie Kunst Kunstakademie Düsseldorf. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa na Wydziale Gra‑ fiki ASP Warszawa. Praktykuje malarstwo, rysunek, instalację, fotografię przetworzoną, performance i film. Autor blisko setki wystaw indywidualnych. 39 40 URSZULA TEKIELI PEJZAŻ ABSTRAKCYJNY, 2010 Olej, Płótno 60 cm x 90 cm Cena wywoławcza 2 500 zł Estymacja 4 000 - 6 000 zł * Droit de suite Urszula Tekieli ukończyła w 1999 roku Liceum sztuk Plastycznych w Krakowie. Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Sztu‑ ki Uniwersytetu Śląskiego - Filia w Cieszynie w zakresie Projekto‑ wania Graficznego w roku 2005. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Inspiruje się malarstwem Łem‑ pickiej, Nowosielskiego, grafiką Stryjeńskiej, jak również grafiką Art Deco.

41 42 TOMASZ KOŁODZIEJCZYK BARTEK OTOCKI PEJZAŻ ABSTRAKCYJNY, 2010 Olej, Płótno 60 cm x 90 cm Cena wywoławcza 5 000 zł Estymacja 8 000 - 10 000 zł Bartek Otocki, urodzony w 1978 roku w Łodzi. Dyplom z malar‑ stwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale Grafiki i Ma‑ larstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); W latach 2003– 2012 asystent, następnie adiunkt w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru ma‑ cierzystej uczelni. PORT W ZIMIE, 2015 Akryl, Płótno 70 cm x 110 cm Cena wywoławcza 5 000 zł Estymacja 9 000 - 11 000 zł * Droit de suite W latach 1997-2003 studiował na wydziale Malarstwa i Grafiki Aka‑ demii Sztuk Pięknych w Gdań‑ sku. Studia ukończył dyplomem z wyróżnieniem w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Aneks z witrażu uzyskał w Pracowni Ma‑ larstwa Ściennego i Witrażu prof. Andrzeja Dyakowskiego. Otrzymał stypendium Ministra Kultury w la‑ tach 2001/2002. Jego prace znaj‑ dują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych. Mieszka i tworzy w Gdańsku.

AGA PIETRZYKOWSKA MIŁOŚĆ SZCZĘŚLIWA SELF LOVE (RELIEF), 2021 Technika własna, Płyta 70 cm x 70 cm Cena wywoławcza 3 000 zł Estymacja 5 000 - 7 000 zł Aga Pietrzykowska studiowała na wydziale gra‑ fiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie skończyła również studia podyplomowe. Jest też absolwentką kulturoznawstwa na Uni‑ wersytecie Warszawskim. Artystka zajmuje się malarstwem, grafiką, tworzy ilustracje i kolaże. Te ostatnie są dla niej największym źródłem rozwo‑ ju kreatywności i wykorzystuje je w projektach prowadzonych w ramach działania Studia Pe, którego jest właścicielką. 43 44 DOMINIK JANYSZEK 4004, 2018 Technika własna, Płótno 120 cm x 90 cm Cena wywoławcza 2 800 zł Estymacja 5 000 - 6 000 zł * Droit de suite Dominik Janyszek ukończył łódzką Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 2017 roku uzyskał dyplom w Pracowni Projektowania Grafiki Multimedialnej. W swojej twórczości in‑ spiruje się pracami konstruktywistów. Stosując podstawowe kształty oraz geometryczne podzia‑ ły, uzyskuje kompozycję, która w zależności od intensywności światła padającego na fakturalne formy wzmacnia je lub osłabia.

JAN SZCZEPKOWSKI ASLEEP IV, 2020 Olej, Płótno 80 cm x 60 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 6 000 - 7 000 zł * Droit de suite Jan Szczepkowski urodził się w 1975 roku. Ma‑ larz i rysownik. W latach 1998-2003 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydzia‑ le Malarstwa pod kierunkiem prof. Jacek Waltoś i prof. Grzegorz Bednarski - pracownia malarstwa pod kierunkiem prof. Janusza Orbitowskiego w pracowni rysunku i pod kierunkiem prof. Zbi‑ gniew Lutomski w pracowni drzeworytu. Brał udział w wielu wystawach. 45 46 MICHAŁ JANKOWSKI ASTRONAUTA IV, 2011 Olej, Płótno 60 cm x 50 cm Cena wywoławcza 5 000 zł Estymacja 8 000 - 10 000 zł Michał Jankowski urodził się w 1977 roku. Jest absolwentem Instytutu Sztuk Wizual‑ nych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyplom uzyskał w 2005 roku w pracowni malarstwa Leszka Knaflew‑ skiego. Zajmuje się malarstwem sztalugo‑ wym, a swoje dzieła pokazuje na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.

SYLWESTER STABRYŁA NIE BAW SIĘ JEDZENIEM, 2014 Olej, Płótno 80 cm x 80 cm Cena wywoławcza 2 800 zł Estymacja 4 000 - 5 000 zł * Droit de suite Sylwester Stabryła urodził się w 1975 roku w Brzozowie. Mieszka w Sanoku. Studia ukończył w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom z malarstwa uzyskał w 2002 roku w pracowni prof. A. Gieraga. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafi‑ ką, rysunkiem oraz tworzeniem mu‑ rali. Jest laureatem wielu nagród. 47 48 PIOTR JAKUBCZAK OLGA TOKARCZUK, 2019 Olej, Płótno 70 cm x 100 cm Cena wywoławcza 4 000 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł * Droit de suite Piotr Jakubczak, który w tym roku obchodził będzie 25-lecie pracy twórczej, urodził się w Hrubie‑ szowie. Przygodę z malarstwem rozpoczął w Zamościu, czego konsekwencją były studia na ASP w Krakowie, gdzie szkolił się w pracowniach prof. Leszka Mi‑ siaka i prof. Zbigniewa Kuntza. W latach 90` pełnił funkcję dy‑ rektora BWA – Galerii Miejskiej w Tarnowie. Wyemigrował do Fran‑ cji i tam spędził 10 kolejnych lat, tworząc i aktywnie biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych.

PAWEŁ WĄSOWSKI BIRTH OF THE STAR I, 2019 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Cena wywoławcza 4 500 zł Estymacja 6 000 - 8 000 zł * Droit de suite Paweł Wąsowski obronił pracę dy‑ plomową a w 2008 pracę doktor‑ ską, za którą otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału Politechniki War‑ szawskiej oraz w 2009 nagrodę Ministra Infrastruktury. Zajmuje się historią architektury, malarstwem, rzeźbą, fotografią i projektowa‑ niem architektonicznym. 49 50 PATRYCJA NURKAN BEZ TYTUŁU, 2015 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Cena wywoławcza 3 000 zł Estymacja 5 000 - 7 000 zł * Droit de suite Absolwentka Akademii Sztuk Pięk‑ nych im. Władysława Strzemińskie‑ go w Łodzi. Dyplom z wyróżnie‑ niem uzyskała w pracowni prof. Włodzimierza Cygana. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i drukiem eksperymentalnym.

MICHAŁ SŁOWIKOWSKI SKY ADIANA, 2016 Olej, Płótno 142 cm x 142 cm Cena wywoławcza 2 600 zł Estymacja 5 000 - 7 000 zł * Droit de suite Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie okresu lat 2011-16. Pra‑ cę dyplomową z malarstwa obronił w Pracowni Prof. Krzysztofa Wachowiaka. Aneks z grafiki warsztatowej ukończył pod kierunkiem prof. Piotra Smolnic‑ kiego. W latach 2011-15 realizował się pod kątem malarstwa figuratywne‑ go. Po tym okresie tj. w roku obrony odszedł od standardów pracowni na rzecz rozważań konceptualnych. 51 52 MICHAŁ MISIAK F-14, 2017 Akryl, Płótno 40 cm x 40 cm Cena wywoławcza 3 500 zł Estymacja 5 000 - 7 000 zł * Droit de suite Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Kra‑ kowie. Dyplom w 1999 roku z wy‑ różnieniem w pracowni prof. Sta‑ nisława Rodzińskiego z aneksem graficznym w pracowni drzewory‑ tu prof. Zbigniewa Lutomskiego. Pracuje jako adiunkt w pracowni rysunku i malarstwa na Wydziale Ar‑ chitektury Wnętrz krakowskiej ASP. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki, rysunku i fotografii.

URSZULA KAŁMYKOW PRZESTRZEŃ, 2016 Olej, Płótno 140 cm x 140 cm Cena wywoławcza 3 000 zł Estymacja 5 000 - 7 000 zł * Droit de suite Urodzona w 1986 roku w Białowie‑ ży. W roku 2012 uzyskała dyplomw pracowni prof. S. Baja na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk‑ nych w Warszawie oraz specjaliza‑ cję w Pracowni Malarstwa Ścienne‑ go u prof. E. Tarkowskiego. Inspiruje się głównie naturą, poszukuje kolo‑ ru i absolutnej przestrzeni; czerpie również z poznanych technik ma‑ larstwa ściennego – fresku. 53 54 GRZEGORZ DROZD SUMBA ISLAND, 2016 Olej, Płótno 90 cm x 110 cm Cena wywoławcza 6 000 zł Estymacja 9 000 - 12 000 zł * Droit de suite Urodzony w 1970 roku. Malarz, artysta akcji i instalacji, fotograf. W latach 1992-1995 studiował na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Ukończył Wydział Malarstwa i Wydział Rzeźby Aka‑ demii Sztuk Pięknych w Warsza‑ wie w 2007 r. Jest trzykrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współzałożycielem projektu Zmiana Organizacji Ruchu.

JOANNA MLĄCKA MARTWA NATURA Z WAZONEM, 2021 Olej, Płótno 92 cm x 73 cm Cena wywoławcza 5 000 zł Estymacja 7 000 - 9 000 zł Joanna Mlącka to artystka urodzona w 1981 roku w Mińsku Mazowieckim. W latach 20052010 studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom obroniła z wyróż‑ nieniem w pracowni prof. Jarosława Mo‑ dzelewskiego ( aneks z fotografii wykonała w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego). W 2009 studiowała na Vysokiej Škole Výtvarných Umení w Bratysławie (program Erasmus). W 2017 roku w kieleckim Instytucie Sztuk Pięk‑ nych UJK artystka obroniła pracę doktorską. 55 56 MONIKA ŚLÓSARCZYK ROWERY Z CYKLU MIĘDZY ŚWIĘTAMI CZYLI ŻYCIE PO POLSKU, 2020 Akryl, Szlagmetal, Płótno 40 cm x 60 cm Cena wywoławcza 3 000 zł Estymacja 4 500 - 6 000 zł * Droit de suite Monika Ślósarczyk urodziła się w 1971 roku w Bielsku-Białej. Ukończyła Liceum Ogólnokształ‑ cące w Wiśle. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Kra‑ kowie. Dyplom uzyskała w pra‑ cowni malarstwa sztalugowego prof. J. Szancenbacha, z aneksem w pracowni książki i typografii prof. R. Banaszewskiego w roku 1996. Jest laureatką II Nagrody Konfrontacji Najmłodszych arty‑ stów Krakowa – Myślenice 1997.

AGATA LEWANDOWSKA LA COMPOSITION 3100 (RELIEF), 2021 Technika własna, Płyta 52 cm x 48 cm x 10 cm Cena wywoławcza 5 000 zł Estymacja 10 000 - 12 000 zł * Droit de suite Agata Lewandowska – LA FARBA - Absolwentka archi‑ tektury wnętrz w WSH we Wrocławiu. Stypendium w Portugalii w Instituto Politechnico de Castelo Branco. Dyplom z fotografii obroniła z projektem„Malowani”w AF w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Miłość do malarstwa i rzeźby pojawiła się równocześnie. Ma na koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. LA Farba i seria reliefów „La Compo‑ sition” to studium emocji artystki. Dzieła są nazywane „impresjonizmem przestrzennym”, ponieważ za każ‑ dym razem autorka próbuje uchwycić emocje w nie‑ ustannie zmieniającej się rzeczywistości. 57 58 ADAM BAKALARZ WPH (4 Z 8), 2018 Brąz 34 cm x 16 cm x 17 cm Cena wywoławcza 11 000 zł Estymacja 16 000 - 20 000 zł * Droit de suite Urodzony w 1989 roku. Jest absolwentem Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Dyplom obronił w 2016 roku pod kierunkiem dr. Stanisława Cholewy w pracowni wklęsłodruku. Zajmuje się obrazami malowanymi, grafiką warsztatową oraz rzeźbą.

MARIUSZ DYDO DRIADA VI (8 Z 8), 2021 Brąz 34.5 cm x 28 cm x 15 cm Cena wywoławcza 8 000 zł Estymacja 12 000 - 14 000 zł Mariusz Dydo urodził się w 1979 roku. Po ukoń‑ czeniu specjalizacji „Meblarstwo Artystyczne” w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, dostał się na studia na Wydziale Rzeźby Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 2004 r. Przed i w trakcie stu‑ diów działał w Autorskiej Grupie Artystycznej Jacka Kucaby Ruchome Święto. 59 60 ZBIGNIEW BLAJERSKI TORS, 2018 Ceramika 55 cm x 29 cm x 15 cm Cena wywoławcza 3 500 zł Estymacja 6 000 - 8 000 zł * Droit de suite Zbigniew Blajerwski urodził się w 1983 roku. Ukończył eduka‑ cję na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pasjonuje się rzeź‑ bami od ponad 15 lat, a tworząc je, podtrzymuje rodzinne tra‑ dycje - pierwsze swoje produkcje wykonał pod okiem swoich rodziców: Ewy i Marka Blajerskich, którzy zarazili go pasją rzeź‑ bienia w bardzo różnych materiałach. W późniejszych latach, w trakcie studiów szukał już własnych, bardziej nowatorskich środków wyrazu.

Tomek Radecki 24 maja20 czerwca wystawa malarstwa teatr kamienica | al. solidarności 93 warszawa

Postanowienia ogólne 1.Organizatorem aukcji jest Anita Wolszczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Art in House Anita Wolszczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, REGON: 147427598 zwana dalej „Domem Aukcyjnym Art in House” lub „Organizatorem”. 2.Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego. Przedmioty dostępne na aukcji 3.Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli. 4.Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn, w szczególności, Dom Aukcyjny Art in House odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi. Terminy aukcji i katalog 5.Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej https://artinhouse.pl. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie https://artinhouse.pl. 6.Miejscem odbywania się aukcji jest Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 lub inne miejsce wskazane na stronie https://artinhouse.pl. 7.Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie https://artinhouse.pl. Katalog może być wydawany w formie papierowej. 8.Dom aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają Katalog. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn. Udział w aukcji 9.Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”). Udział osobisty 10.Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi bezpośrednio przed Aukcją lub ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: anita_wolszczak@artinhouse.pl najpóźniej na 30 minut przez rozpoczęciem aukcji. Zlecenia i limitem ceny 11.Osoba zainteresowana udziałem w Aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć Organizatorowi zlecenie kupna wskazanych przez nią Zdjęć z podaniem limitu cenowego. Limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tej osoby w Aukcji weźmie udział upoważniony przez nią przedstawiciel Organizatora. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana za pomocą formularza dostępnego na stronie https://artinhouse.pl. (guzik „Złóż zlecenie” umieszczony na karcie pracy) i zawierać dane osoby oraz wskazanie pozycji katalogu oraz ich limitu cenowego. Zlecenie powinno być przekazane Organizatorowi najpóźniej 30 minut przed aukcją. 12.Organizator potwierdza przyjęcie zlecenia. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji. 13.Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po jego stronie. Organizator dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwe najniższej cenie. Udział telefoniczny 14.Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, jednak nie później niż 60 minut przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez uczestnika numerem telefonu. Organizator zastrzega prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Udział przez internet 15.W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowych portal aukcyjnych zastosowanie mają odpowiednie regulaminy tych portal. Przebieg licytacji 16.Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora - “Aukcjonera”, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). 17.Licytacja odbywa się w języku polskim. 18.Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia - uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner samodzielnie rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 19.Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny. 20.Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poprzez udział w aukcji prowadzonej publicznie nie przysługuje. 21.Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet). Opłata aukcyjna 22.Do wylicytowanej ceny danego Zdjęcia doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18% od kwoty nabycia przedmiotu licytacji tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto. Zapłata ceny nabycia 23.Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zakończenia licytacji. 24.Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie późniejszym. Akceptowanymi formami płatności są płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub systemem PayPal. 25.W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego Art in House o numerze 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122. 26.Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę. Wydanie przedmiotów licytacji 27.Wydanie przedmiotów licytacji następuje pod warunkiem uiszczenia ceny nabycia w terminie do 7 dni kalendarzowych od wpłaty ceny nabycia i przekazania danych adresowych zwycięzcy aukcji. Dostawa dzieł sztuki w obrębie Warszawy następuje na koszt Domu Aukcyjnego Art in House, z uwzględnieniem pkt. 30 poniżej. Dostawa poza Warszawę następuje na koszt nabywcy i w imieniu (na ryzyko) nabywcy. 28.Możliwy jest również odbiór przedmiotu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora tj. Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa. 29.Po upływie 45 dni od daty Aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. 30.Dom Aukcyjny Art in House nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie). Odpowiedzialność organizatora 31.Organizator odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu. 32.Prawo własności egzemplarza Zdjęcia przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty kwoty nabycia przedmiotu licytacji na rachunek bankowy Organizatora. Organizator nie przekazuje wraz z obiektem majątkowego prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu. 33.Organizator daje bezpośredniemu nabywcy obiektu gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a Organizator zwróci wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu. 34.Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. 35.Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające kwotę nabycia przedmiotu licytacji, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej. Przetwarzanie danych osobowych 36.Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest administratorem danych osobowych Uczestników, w związku z czym niniejszym informuje: a.Administratorem danych osobowych jest Anita Wolszczak Art in House z siedzibą wWarszawie przy ul. G. Rossiniego 15/9, 03-289 Warszawa. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej; b.Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach. W takim przypadku mają w szczególności zastosowanie postanowienia Polityki prywatności Domu Aukcyjnego Art in House. c.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; d.Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży; e.Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; f.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; g.Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników. 37.Dom Aukcyjny Art in House zastrzega możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru wylicytowanego przedmiotu. 38.Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. 39.Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo. 40.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny 510 211 410 lub poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem anita_wolszczak@artinhouse.pl. Regulamin Aukcji Dzieł Sztuki Domu Aukcyjnego Art in House ( obowiązuje od lipca 2019) Anita Wolszczak‑Karasiewicz Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 +48 510 211 410 www.artinhouse.pl DOM AUKCY J NY

www.artinhouse.pl cena: 19 zł DOM AUKCY J NY

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=