Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 16 Next Page
Page Background

P

rojekt nowego

podziału Opola

na okręgi wy-

borcze – o ile

nie zostanie skorygowa-

ny – spowoduje margi-

nalizację miejscowości

włączonych do Opola z

dniem 1 stycznia 2017

– przestrzega w opubli-

kowanym 20 listopada

oficjalnym stanowisku

Zarząd

Towarzystwa

Społeczno – Kulturalne-

go Niemców na Śląsku

Opolskim.

Jak ostrzegają

członkowie TSKN, miesz-

kańcy nowych dzielnic

nie będą mieć realnego

wpływu na politykę władz

miasta ani na kierunki

rozwoju ich miejscowości!

P r z e wo d n i c z ą c y

TSKN Rafał Bartek w

rozmowie z dziennika-

rzem „Tygodnika Ziemi

Opolskiej” mówi wprost,

„nie owijając w bawełnę”:

- W grudniu ubiegłe-

go roku prezydent Arkadiusz

Wiśniewski podkreślał, że

dostrzega potrzebę głosów

tych dzielnic w radzie miasta,

ale przedstawiając teraz ten

projekt, pokazał dokładnie co

innego, bo taki podział jeszcze

wzmocni ich brak – alarmuje

szef TSKN. - Rozmawiałem z

wieloma radnymi, oni też się

„budzą” i są zszokowani: to

przemyślane i zresztą prze-

widziane przez nas działanie.

Prezydent interesował się

potrzebami nowych dzielnic

przez 5 minut, wykonał pewne

wspaniałomyślne gesty w ich

stronę, aby uspokoić nastroje

społeczne, a teraz chce je ze-

pchnąć na margines!

Dokończenie na str. 2.

ISSN 2450-1212

23 listopada 2017 r. Nr 44 (108)

Cena: 2,00 zł

(w tym 8% podatku VAT)

str.6.

str. 2.

str. 7.

str. 9.

str. 5.

Opole

Dobrzeń Wielki

Prószków

Komprachcice

Ozimek

Dąbrowa

Tarnów Opolski

Chrząstowice

str. 8.

str. 4.

str. 10.

Dwa miliony

na ocieplenie

Chcą uniknąć podwyżki

Budżetowe przesunięcia

Jak nie jedna,

to druga ścieżka

Maszt podzielił Suchy Bór?

Wielkie tarnowskie

bieganie

Znów chcą wnioskować

o zmianę granic

Nowa wizytówka miasta

inwestycją na przyszłość

Niemcy protestują

przeciw projektowi

prezydenta

J

edna osoba ranna i znisz-

czony samochód – to bi-

lans wystrzelenia opony w

fordzie Ka na autostradzie

A-4. Do wypadku doszło 20

listopada ok. godziny 14.00

na 207. kilometrze (powiat

opolski) w kierunku na Ka-

towice. Samochód, którym

jechał przedstawiciel han-

dlowy, uderzył w barierę

ochronną.

(bes),

fot. Prosto z Opolskiego

D

o groźnego wypadku na

autostradzie A-4 doszło

18 listopada na wysokości

miejscowości Sarny Wielkie.

Zderzyły się 4 samochody,

jeden stanął w płomie-

niach…

Zdarzenie miało miejsce

na 215. kilometrze autostrady

około godziny 21.00. 4 osoby

zostały ranne. Opolska policja

wyjaśnia okoliczności i przy-

czyny wypadku.

(bes),

fot. Prosto z Opolskiego

Karambol na cztery auta

Strzeliła opona