Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 16 Next Page
Page Background

23 listopada 2017 r. •

www.tzo24.info

10

DĄBROWA

P

odczas

minionej

sesji radni wpro-

wadzili w budżecie

niewielkie zmiany.

Część środków nie została

nawet przekazana na inne za-

dania:

- Zmieniliśmy klasyfikację

budżetową 30 tys. zł, które

otrzymaliśmy na remont ła-

zienki w szkole w Dąbrowie

– mówiła skarbnik Katarzyna

Szafarska. – Pierwotnie klasy-

fikowaliśmy to przedsięwzię-

cie jako zadanie majątkowe,

ale jest to remont bieżący i tak

prawidłowo trzeba skategory-

zować środki, które zresztą już

do gminy wpłynęły.

Pozostałe zmiany również

były niewielkie:

- Małe kwoty przesunięto

w obrębie funduszu sołeckiego

Naroka i Niewodnik – konty-

nuowała skarbnik. – Bardzo

dobrze, że ustawa o funduszu

się zmieniła i pozwala sołec-

twom wykorzystywać środki

do samego końca, bo dzięki

temu nie przepadają oszczęd-

ności. Kolejna zmiana dotyczy

zaplanowanych początkowo

na projekt ścieżki pieszo-ro-

werowej pomiędzy Sławicami

a Żelazną 30 tys. zł. Ponieważ

nie doszło do porozumienia

z Opolem i nie będziemy tej

inwestycji realizować wspól-

nie w ramach Aglomeracji

Opolskiej, przeznaczamy te

pieniądze na wyposażenie

klubu seniora w Dąbrowie. Po

przetargu okazało się, że do-

datkowe środki będą jednak

potrzebne.

Ostatnie

przesunięcie

dotyczy 22 tys. zł z działu po-

mocy społecznej, które prze-

znaczono na wynagrodzenia

dla opiekunów dziennych.

(sab)

15

-letni Lukas Gogol z

Chróściny w czwar-

tym półfinale programu

TVN „Mam Talent!” znów

zachwycił publiczność i juro-

rów. Zdobył największą licz-

bę głosów i wystąpi w finale.

Akordeonista Lukas swo-

im talentem zrobił wrażenie

już podczas eliminacji. Wtedy

Agnieszka Chylińska użyła dla

chłopaka złotego przycisku,

który każdy z jurorów może

wcisnąć tylko jeden raz i który

gwarantuje

występującemu

udział w półfinale.

Półfinał, podczas którego

wystąpił Lukas, odbył się w

sobotę 18 listopada. Chłopak

konkurował m.in. z iluzjoni-

stami, gimnastyczką, zdolną

piosenkarką

folkową

czy

zespołem tanecznym. Mło-

dy akordeonista ponownie

oczarował widzów, którzy

zgotowali mu owacje na sto-

jąco. Aplauz był tak gorący, że

nastroje musiał nieco ostudzić

prowadzący:

- Ależ masz fanów! Spo-

kojnie, dziewczyny, chłopaki,

będzie jeszcze szansa, by

skandować imię Lukasa, być

może w finale – mówił Marcin

Prokop.

Występ spodobał się także

jurorom:

- Świetnie grasz, ale przede

wszystkim widzę, że to jest

twoja pasja, bawi cię to i

uwielbiasz grać. To było czuć

i słychać w twoim występie –

mówił juror Agustin Egurrola.

- Ja już wszystko powie-

działam, mogę tylko prosić

szanowną publiczność, aby

głosowała na Lukasa, bo to

jest ten chłopak – dodawała

Agnieszka Chylińska.

Widzowie

najwyraźniej

posłuchali apelu jurorki, bo

największą liczbę głosów

otrzymał właśnie Lukas, co

oznacza, że 2 grudnia wystą-

pi w finale dziesiątej edycji

„Mam Talent!”.

Na lekcję gry na akorde-

onie Lukas trafił – jak opo-

wiadał – przez przypadek,

gdy wybierał się do szkoły

muzycznej, by zapisać się na

lekcje… fortepianu. Już po

pierwszych zajęciach okazało

się, że chłopak ma zadatki na

znakomitego akordeonistę. Na

razie chłopak gra na instru-

mencie pożyczonym ze szkoły

muzycznej, ale marzy o zaku-

pie własnego.

(sab),

fot. TVN/Mirosław Sosnowski

P

iłkarska klasa A, klasa B i

„okręgówka” zakończyły

rundę jesienną. Przedstawia-

my, jak poradziły sobie gmin-

ne drużyny w ostatniej kolejce

przed zimową przerwą.

W klasie okręgowej Mech-

nice zakończyły 15. kolejkę zwy-

cięstwem. Drużyna zmierzyła

się z grupą LZS Kościeliska.

Kornel Zyla już w trzeciej minu-

cie zdobył dla Mechnic pierw-

szą bramkę. Kolejna, strzelona

przez Szymona Mrozka, padła

w szóstej minucie. Trzeciego

gola w drugiej połowie zdobył

Dennis Greinert. Przeciwnik

zdobył tylko jedną bramkę w

rzucie karnym.

LZS Żelazna zakończyła

pojedynek ze Szczedrzykiem w

klasie A porażką. W ciągu 36

minut drużyna straciła dwie

bramki. W 39. minucie pierw-

szego gola dla Żelaznej zdobył

Marcin Budnik, ale jeszcze

przed końcem pierwszej połowy

celnie ponownie trafiała ekipa

ze Szczedrzyka. Początek dru-

giej odsłony meczu to kolejna

stracona bramka. Drugi gol dla

Żelaznej padł dopiero w 50. mi-

nucie. Wynik 4-2 utrzymywał

się jeszcze przez nieco ponad

pół godziny, po czym przy-

jezdni zdobyli trzeciego gola.

Szczedrzyk mimo przewagi nie

przestawał walczyć - kolejna

bramka dla drużyny padła w

87. minucie, dlatego gol zdobyty

przez Żelazną w doliczonych

minutach niewiele zmienił.

Ostatecznie rozgrywka zakoń-

czyła się wynikiem 5-4.

W klasie B sromotną po-

rażkę w 13. kolejce poniosły

Niewodniki. Mecz z Chróści-

cami rozpoczął się od straconej

bramki (w pierwszej minucie).

Już w 11. minucie Niewodni-

kom udało się wyrównać wynik,

od 17. minuty rozpoczął się jed-

nak festiwal bramek dla prze-

ciwnika. Do końca meczu Chró-

ścicom udało się ich zdobyć 11,

Niewodniki zaś zakończyły

rozgrywkę z jednym golem.

Znacznie więcej satysfakcji

mieli kibice z Dąbrowy, których

drużyna w 13. kolejce zmierzyła

się z Chmielowicami. Jedyna

bramka pierwszej połowy, zdo-

byta przez Janusza Cisowskiego,

należała do Dąbrowy. Kolejne

dwa gole dla drużyny padły w

67. minucie. Do końca meczu

padły jeszcze dwie bramki,

tym razem dla przeciwnika i

rozgrywka zakończyła się wyni-

kiem 2-3 dla Dąbrowy.

Klasa okręgowa

15. kolejka

Śląsk Łubniany - TOR Dobrzeń

1-9

LZS Piotrówka - LZS Chrząsto-

wice 4-1

LZS Mechnice - LZS Kościeliska

3-1

Victoria Chrościce - LZS Rud-

niki 7-0

Olimpia Lewin Brzeski - Start

Jełowa 1-2

Silesius Kotórz Mały - Naprzód

Jemielnica 4-4

Hetman Byczyna - Żubry Smar-

chowice 7-1

1. Victoria Chróścice

14 33 57-21

2. TOR Dobrzeń Wielki

14 31 50-15

3. Hetman Byczyna

14 29 54-27

4. LZS Mechnice

14 26 32-20

5. Żubry Smarchowice Śl 14 24 33-30

6. LZS Piotrówka

14 23 30-25

7. LZS Chrząstowice

14 21 31-36

8. LZS Rudniki

14 20 33-30

9. Naprzód Jemielnica

14 19 33-34

10. Olimpia Lewin Brzeski 14 18 25-30

11. Start Jełowa

14 15 22-31

12. Silesius Kotórz Mały 14 13 35-42

13. Wiking Rodło Opole 14 12 25-46

14. LZS Kościeliska

14 7 20-51

15. Śląsk Łubniany

14 7 18-59

Klasa A

13. kolejka

Polonia Karłowice - LZS Kępa

0-3

KS Skarbimierz - LZS Żłobizna

5-3

LKS Ligota Turawska - LZS

Wojsław 11-0

LZS Szczedrzyk - FC Żelazna

5-4

Victoria Dobrzyń - Odra Kąty

Opolskie 3-1

LZS Wrzoski - LZS Skorogoszcz

0-3

TOR II Dobrzeń - LZS Luboszy-

ce 1-7

1. LZS Skorogoszcz

13 35 54-17

2. LZS Luboszyce

13 29 43-18

3. Polonia Karłowice 13 27 42-21

4. LZS Kępa

13 23 40-21

5. Victoria Dobrzyń

13 23 35-27

6. LKS Ligota Turawska 13 23 50-35

7. FC Żelazna

13 18 36-37

8. TOR II Dobrzeń

13 18 23-28

9. LZS Żłobizna

13 17 35-35

10. Odra Kąty Opolskie 13 15 30-35

11. LZS Wojsław

13 10 18-50

12. KS Skarbimierz

13 10 19-43

13. LZS Szczedrzyk

13 9 17-44

14. LZS Wrzoski

13 6 15-46

Klasa B

13. kolejka

Zieloni Ligota Tułowicka -

Grom Świerkle 3-2

Sokół II Niemodlin - LZS Tura-

wa 1-2

GKS Komprachcice - LZS Bry-

nica 1-7

LZS Grudzice - LZS Wawelno

1-3

Victoria II Chrościce - LZS Nie-

wodniki 11-1

LZS Sławice - LZS Zawada gm.

Turawa -

LKS Chmielowice - KS Dąbro-

wa 2-3

1. LZS Brynica

13 33 52-16

2. KS Dąbrowa

13 33 39-12

3. LZS Sławice

12 28 46-8

4. LZS Turawa

13 25 30-17

5. LZS Grudzice

13 22 31-28

6. Ligota Tułowicka

13 21 37-22

7. GKS Komprachcice 13 21 23-36

8. Victoria II Chrościce 13 18 40-23

9. Sokół II Niemodlin 13 16 29-37

10. LZS Wawelno

13 15 22-31

11. LZS Zawada

12 14 21-21

12. Grom Świerkle

13 8 24-40

13. LZS Niewodniki

13 4 12-74

14. LKS Chmielowice 13 1 13-54

(sab)

O

d 6 do 13 listopada w

Publicznej Szkole Pod-

stawowej im. Gustawa Mor-

cinka w Chróścinie odbywała

się międzynarodowa wymia-

na młodzieży z uczniami z

zaprzyjaźnionej niemieckiej

szkoły z Lengede.

Był to kolejny etap działań

podjętych w celu integracji

młodych ludzi z różnych

krajów Europy – w marcu to

uczniowie z Chróściny gościli

w Lengede. Podczas rewizyty

uczestnicy wymiany, siedem

dni zwiedzali region, bawiąc

się, pracując na warszta-

tach, a także zasiadając przy

wspólnym stole w polskich

domach, doskonalili umie-

jętności językowe, poznawali

kulturę krajów partnerskich

oraz nawiązywali przyjaźnie.

Podczas tygodniowego pobytu

młodzież z Niemiec razem ze

swoimi polskimi kolegami od-

wiedziła Centralne Muzeum

Jeńców Wojennych w Łambi-

nowicach, Kraków i dzielnicę

żydowską Kazimierz oraz sto-

licę Dolnego Śląska - Wrocław.

Uczniowie wzięli również

udział w zajęciach warsz-

tatowych, podczas których

wykonali m.in. dwujęzyczny

miniprzewodnik po Krakowie

i Kazimierzu oraz kalendarz

świąt obchodzonych w Polsce

i w Niemczech. Jednym z hi-

tów całego pobytu okazała się

wizyta w mieszczącym się w

Chróścinie Telewizyjnym Stu-

diu „Brawo”, gdzie gospodarze

obdarowali uczniów koszul-

kami z logo imprezy Master

Truck Show organizowanej w

Polskiej Nowej Wsi, oprowa-

dzili po profesjonalnym tele-

wizyjnym studiu oraz zaprosili

do zabawy przy teledyskach

wyświetlanych na multime-

dialnych ścianach obiektu.

Patrząc na pełne łez,

uścisków i serdeczności poże-

gnanie, które miało miejsce w

poniedziałkowy poranek (13

listopada), można stwierdzić,

że założony cel wymiany,

jakim było nawiązywanie no-

wych znajomości i przyjaźni,

przezwyciężanie stereotypów

narodowościowych i etnicz-

nych oraz kształtowanie wła-

ściwych postaw przyszłego

społeczeństwa obywatelskiego

Europy, został osiągnięty.

Szczególne podziękowa-

nia należą się Fundacji „Pol-

sko-Niemiecka Współpraca

Młodzieży” z siedzibą w War-

szawie, władzom gminy Dą-

browa, sponsorom, rodzicom

uczniów biorących udział w

wymianie oraz nauczycielom

i pracownikom PSP w Chró-

ścinie za okazane wsparcie i

zaangażowanie w realizację

projektu.

Krystian Iwański

Budżetowe

przesunięcia

Lukas Gogol zagra w finale!

Lukas Gogol dostał się do finału dziesiątej edycji pro-

gramu„MamTalent!”.

Zakończyli rundę jesienną

Dla uczniów zorganizowano m.in. specjalne warsztaty.

Niemiecka młodzież z wizytą

w Chróścinie

Młodzież z Chróściny i niemieckiej gminy Lengede spędziła razemwyjątkowy tydzień.