Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 16 Next Page
Page Background

23 listopada 2017 r. •

www.tzo24.info

12

T

egoroczna

edycja

Festiwalu

Chórów

i Zespołów Śpiewa-

czych

Mniejszości

Niemieckiej obfitowała w wiele

nowości. Po raz pierwszy na

scenie zaprezentował się mło-

dzieżowy zespół z wojewódz-

twa śląskiego. Ponadto każda z

grup znalazła się na podium za

sprawą nowej klasyfikacji.

XXVI edycja festiwalu trwa-

ła (jak co roku) przez dwa dni.

W sobotę 18 listopada na scenie

Gminnego Ośrodka Kultury

w Walcach zaprezentowało się

5 chórów. Pierwszą nagrodę

zdobyły Cantabile z Dobrzenia

i Brosci Chorus z Brożca. Na

drugim miejscu znalazły się

Krappitzer Chor z Krapkowic i

Anioły Serca z Rogowa. Trzecie

miejsce na podium należało do

chóru DFK Tarnau z Tarnowa

Opolskiego.

W niedzielę 19 listopada na

deskach tej samej sceny zaśpie-

wało aż 21 zespołów śpiewa-

czych. Jury zdecydowało o przy-

znaniu nagród w 3 pasmach:

brązowym, srebrnym i złotym.

Tym sposobem wszystkie grupy

znalazły się na podium. Ze zło-

tem do domu wróciły zespoły:

Ligockie Wrzosy z Ligoty Pró-

szkowskiej, Dobrzenianki z Do-

brzenia Wielkiego, Rozśpiewane

Serce Opolszczyzny z Rozwadzy

oraz Fore – młodzieżowy zespół

z Wodzisławia Śląskiego. Była to

pierwsza grupa z województwa

śląskiego, która pojawiła się na

festiwalu. Z tej okazji otrzymała

ona nagrodę specjalną marszał-

ka województwa opolskiego.

Srebrne statuetki odebrali

przedstawiciele takich zespołów

jak: Kupskie Echo z Kup, Froh-

sinn z Leśnicy, Echo Krośnicy,

Opolskie Dziołchy z Ozimka

i Antoniowa, Dzióbki z Bie-

strzynnika i Koernitzer Stimme

z Kórnicy. Brąz „wyśpiewały”:

Zum Singen Geboren z Cho-

cianowic, Długomiłowiczanki,

Walczanki, Heidi z Ozimka, Fro-

hsinn z Ujazdu, Heimatglocken

z Kotorza Małego, Freundschaft

ze Zdzieszowic, Kosorowiczan-

ki, Wengerner Echo z Węgrów,

Mazelunki z Popielowa i Bolko z

Opola – Nowej Wsi Królewskiej.

Występy oceniali dyrygenci:

Tadeusz Eckert (przewodniczący

jury), Ludmiła Zawadzka i Rafał

Jilg. Podzielili się oni uwagami

dotyczącymi

przygotowania

utworów.

Gratulacje i słowa uznania

złożyli m.in. przewodniczący

TSKN Rafał Bartek, wójt Ber-

nard Kubata, starosta krapko-

wicki Maciej Sonik, przewodni-

czący Śląskiego Stowarzyszenia

Samorządowego Józef Swaczyna

czy sekretarz TSKN Zuzanna

Donath-Kasiura.

– Ten festiwal to już marka

i chciałbym, aby został posze-

rzony o grupy młodzieżowe,

których w tej chwili tutaj bra-

kuje. Takie grupy istnieją i w

przyszłości powinny się pokazać

na scenie w Walcach – mówił

Rafał Bartek naprzemiennie

po polsku, niemiecku i śląsku.

– Spotkałem kilka osób, które

już nie mogą śpiewać z różnych

względów, ale przyjechały, żeby

posłuchać i zobaczyć. To tworzy

rodzinną atmosferę i jedność.

– Do Walec chce się przy-

jeżdżać, bo atmosfera jest jak w

jednej wielkiej rodzinie – mówił

Bernard Kubata. – Dziś do ro-

dziny województwa opolskiego

dołączyło województwo śląskie.

Postaramy się wprowadzić to

novum, jakim są zespoły mło-

dzieżowe. Może nam się uda

ubogacić festiwal.

(am)

Jak w muzycznej rodzinie

Nagrodę wójta gminyWalce otrzymały Dobrzenianki.

Złotą statuetkę od starosty krapkowickiego odebrała

w imieniu LigockichWrzosów Aniela Czollek.

Zespół Heidi z Ozimka„wyśpiewał” brąz.

W niedzielę nagrody odebrali przedstawiciele 21 zespołów śpiewaczych.