Gazeta Ostrowiecka 7

Ostrowiec Świętokrzyski Baćkowice, Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Iwaniska, Kunów, Lipnik, Łagów, Nowa Słupia, Opatów, Ożarów, Sadowie, Sienno, Rzeczniów, Tarłów, Waśniów, Wojciechowice Tygodnik powiatów ostrowieckiego, opatowskiego, kieleckiego i lipskiego ISSN 1231-3068 Nr indeksu 325287 NUMER 07(3538) ROK LXXII 13 lutego 2023 R. Cena 3,00 zł (w tym 5% VAT) POMOC DROGOWA 24 h - 501 707 600 Mieszkańcy nie zasługują na bezpieczne drogi powiatowe? Znów głośno wokół dużej obwodnicy >> s. 6-7 >> s. 8 Exodus z „placu bankowego” >> s. 2 Uwierzyli fałszywym bankowcom >> s.11 SM „Krzemionki” z prawomocnym zarządem i Radą Nadzorczą! >> s. 2-3 MZK wydał blisko 2500 kart >> s. 16 Kulturalny Ostrowiec 2023 >> s. 14-15 „To nie jest sztuka dla sztuki” fot. T. Barski fot. T. Barski

Ostrowiecki Rynek przez wielu mieszkańców nazywany jest „placem bankowym”, a to z uwagi na ilość zlokalizowanych tu oddziałów banków czy instytucji finansowych. Wszystko wskazuje jednak, że to niebawem może się diametralnie zmienić. Po tym, jak PKO BP opuściło swoją reprezentacyjną siedzibę, co prawda przenosząc się kilkadziesiąt metrów dalej, ale do mniejszej siedziby,. kolejny bank, tym razem całkowicie, wyprowadza się z Ostrowca Świętokrzyskiego. Chodzi o ING Bank Śląski, który zwolni lokalizację przy Rynek 34. - W ostatnim czasie obserwujemy znaczący spadek liczby wizyt klientów w placówkach naszego banku - mówi Magdalena Klejment, starszy menedżer ds. komunikacji ING Bank Śląski S.A. W związku z tym podjęliśmy biznesową, w wielu przypadkach trudną, ale konieczną decyzję o zamknięciu niektórych placówek w 2023 roku, w tym również placówki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jednocześnie podkreślamy, że na przestrzeni ostatnich lat uruchomiliśmy szereg rozwiązań, które pozwalają na dostęp do naszych usług w nowoczesny, zdalny sposób. Klienci mogą z nich wygodnie korzystać za pośrednictwem bankowości internetowej, mobilnej oraz telefonicznej. Rozwiązania, które proponujemy, są intuicyjne i proste w obsłudze. Dodatkowo stale edukujemy i wspieramy naszych klientów w korzystaniu z nich. Przypomni jmy, że najbardziej odczuwalnym elementem bankowego exodusu z Rynku, była wyprowadzka siedziby banku PKO BP. Teraz okazały obiekt w centrum miasta świeci pustkami. - Lokal przy ul. Rynek 8 jest przygotowywany do sprzedaży. Nie jest znana jeszcze data zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży- mówi nam Małgorzata Witkowska, starszy specjalista Zespół Komunikacji Produktowej PKO BP. Nie wydaje nam się, że żadna z lokalnych, czy nawet regionalnych instytucji była zainteresowana, stąd nasze pytanie do jednego z ministerstw, które zapowiadało, że realizuje politykę deglomeracji, polegającą na lokacji instytucji państwowych w mniejszych ośrodkach. - Jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, to w najbliższym czasie nie planujemy inwestycji w przestrzeń biurową na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego- ucina Biuro Komunikacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii. pas Tylko u nas 2 NUMER 07(3538) 13 lutego 2023 R. CMENTARZ KOMUNALNY Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. Ostrowiec Św. ul. Długa 8 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW TRUMNY * WIEŃCE * ODZIEŻ TRANSPORT * CHŁODNIA ŻAŁOBNICY * NEKROLOGI KRYPTY * NAGROBKI Całodobowy przewóz zwłok tel.(41) 247-84-84 tel./fax(41) 262-81-81 kom. 605 849 003 ZAKŁAD POGRZEBOWY „EDEN” Zofia Górczyńska Ostrowiec Św. ul. Długa 79 tel. 41 263 38 78, 504 015 291 czynny całą dobę KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW trumny * chłodnia * kaplica * kwiaty * wieńce * odzież żałobna Poczęstunki popogrzebowe Nagrobki - granit Koleżance Luizie Sołtykiewicz wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci MAMY składają Dyrekcja, Nauczyciele oraz Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim Ze smutkiem informujemy, iż dnia 8 lutego 2023 roku zmarł Ś.P. mgr inż. BRONISŁAWHAŁADYNA długoletni Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Sanktuarium NMP Saletyńskiej na Piaskach w dniu 14.02.2023 r. o godz. 11.00. Po czym nastąpi odprowadzenie Ciała na Cmentarz w Denkowie. O czym zawiadamiają Żona z Rodziną Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Bronisława Haładyny – długoletniego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki. Odszedł od nas Człowiek życzliwy, o ogromnym sercu oraz pełen optymizmu. Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim Zmarłego Firma REMONDIS Sp. z o. o. składa serdeczne wyrazy współczucia oraz łączy się w żałobie i smutku. Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dobrego człowieka, długoletniego Prezesa Zarządu SM„Krzemionki” Ś.P. Bronisława Haładyny Wyrazy głębokiego współczucia: Żonie, córce, synowi oraz bliskim składają: Zarząd, Rada Nadzorcza, Pracownicy oraz Mieszkańcy SM„Krzemionki” Exodus z „placu bankowego” Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lutego br. wydał postanowienie o wpisie nowego zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Przypomnijmy, że po postanowieniu Sądu Gospodarczego w Kielcach z 13 stycznia br., w którym odmówiono wpisu do KRS nowym organom władzy SM „Krzemionki”, członkowie zarządu skorzystali z przysługującego im prawa odwoławczego i złożyli zażalenie na wydaną decyzję. W dniu 8 lutego br. członkowie nowego zarządu składali wyjaśnienia w tej sprawie w kieleckim sądzie. -Od piątku jesteśmy wpisani do KRS. Spółdzielnia Mieszkanioiwa „Krzemionki” ma pełnoprawny zarząd i Radę Nadzorczą – potwierdza Halina Kapuśniak, p.o. prezesa Spółdzielni. – To opóźnienie wynikało z faktu, że poprzedni zarząd wprowadził w błąd Sąd Gospodarczy, twierdząc iż Walne Zgromadzenie nie było zwołane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Tymczasemmy przedstawiliśmy uchwały byłej Rady Nadzorczej wraz z protokołami potwierdzającymi, że po przerwanym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2022 r., ówczesny zarząd i RN zdecydowały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na 24 i 25 listopada 2022 r., które w tych dniach się odbyło. Złożyliśmy także zawiadomienie do Prokuratury w Kielcach o podejrzeniu świadczenia nieprawdy przez były zarząd spółdzielni. Od najbliższego czwartku w SM „Kr zemionk i ” rozpoc znie dz ia ł ania lustrator. Jak przyznaje prezes H. Kapuśniak, obecny zarząd chce, aby fachowemu sprawdzeniu poddane zostały działania realizowane przez były zarząd i Radę Nadzorczą. -Zwróciliśmy się z taką prośbą do Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, aby dokonano lustracji w spółdzielni. Chcemy rozwiać wszelkie wątpliwości, co do tego, że wszystkie działania poprzedniego zarządu były realizowane w oparciu o przepisy prawa i Statut Spółdzielni. W wielu przypadkach pojawi ły się takie niejasności, stąd też już od najbliższego czwartku rozpocznie pracę lustrator, który dokoSpółdzielnia Mieszkaniowa z prawomocnym zar i Radą Nadzorcz

3 Tylko u nas NUMER 07(3538) 13 lutego 2023 R. Rusza nowy program regionalny pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Przypomnijmy, że po dwóch latach pracy nad dokumentem i trwającymi od marca 2022 negocjacjach z Komisją Europejską ów program został przyjęty 7 grudnia ubiegłego roku. Na jakie środki może liczyć Ostrowiec Świętokrzyski w ramach nowego rozdania? W jedności siła Od dłuższego czasu jednym z najczęściej przewijających się stwierdzeń związanych z pozyskiwaniem środków jest Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Północy. Porozumienie 17 gmin ma na celu skuteczniejsze i kompleksowe sięganie po fundusze unijne. - Miejski Obszar Funkcjonalne Miasta Północy przygotowuje obecnie strategię zintegrowanych inwestycji terytorialnych, nad którym pracuje lider porozumienia, czyli Gmina Skarżysko Kamienna - mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. W przeciągu najbliższych 2-3 tygodni rozpocznie się etap konsultacji. W ramach tego zadania wydzielamy duży projekt obejmujący wszystkie 17 gmin tworzących MOF. Jego łączna kwota wynosić będzie ponad 150 milionów złotych, z oczekiwaną wartością dof inansowania na poziomie 116 milionów zł. Dofinansowanie trafi do poszczególnych samorządów, jeżeli projekt przejdzie etap konkursowy, w zależności od ilości mieszkańców w danej gminie. Miasto Ostrowiec Świętokrzyski liczy na kwotę 25 -26 milionów złotych. W ramach dużego projektu, który nosi nazwę „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny” zaplanowane są różne działania we wszystkich gminach związane przede wszystkim z ruchem turystycznym, ale nie tylko. - Jako Gmina Ostrowiec Świętokrzyski planujemy m.in. modernizację Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Obecnie w fazie końcowej opracowywania jest program funkcjonalno -użytkowy niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadania. Pierwszy konkurs w ramach Funduszy Europejskich dla Województwa Świętokrzyskiego dla obszarów funkcjonalnych planowany jest na III -IV kwartał 2023 roku. Najpierw MOF musi opracować strategię, która powinna być uzgodniona i zaopiniowana przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. - Ta procedura jest o tyle niespotykana, że najpierw gminy MOF muszą tę strategię uchwalić, a dopiero później zostaje ona przekazana do zaopiniowania do instytucji zarządzającej - wyjaśnia wiceprezydent Strategię musi zaopiniować również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a to z tego względu, że zostaną wydzielone dwa projekty dla Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie mobilności miejskiej i adaptacji do zmian klimatu Zadania te będą realizowane, o ile uzyskają wsparcie, z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. O co będziemy jeszcze aplikować? W strategii pojawią się też projekty przewidziane do realizacji za pomocą innych środków unijnych przeznaczonych dla województwa świętokrzyskiego, jak również środków krajowych. - Są to przede wszystkim zagadnienia związane z Europejskim Funduszem Społecznym i szeroko pojętą edukacją –stwierdza wiceprezydent . Postawimy na naukę takich przedmiotów, jak matematyka czy języki obce. Ujmiemy w zadaniu też specjalistyczne wyposażenie pracowni. Chcemy, aby Centrum Rozwoju Lokalnego bezpośrednio współpracowało ze szkołami podstawowymi będąc podmiotem, który będzie koordynował działania i projekty edukacyjne. Z dofinansowania w ramach EFS będzie również mógł skorzystać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z uwzględnieniem np. tworzenia mieszkań chronionych i wspomaganych organizowania lokalnej społeczności. W ramach Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim mają być realizowane zadania związane m.in. z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. - Z uwagi na zapisy FES 2021 -2027 będziemy mogli ubiegać się o zwrotne pożyczki z możliwością umorzenia do 50% co do wartości całego zadania – słyszymy. Planujemy również przedsięwzięcia związane z rewitalizacją chociaż w tym przypadku na całe województwo zagwarantowano kwotę jedynie ponad 20 milionów euro na ten cel. Co do mobilności miejskiej Ostrowiec Świętokrzyski chce skupić się na rozwoju dynamicznej informacji pasażerskiej, budowie ścieżek rowerowych, przebudowie przystanków i związaną z tym wymianą wiat przystankowych, jak również wyznaczaniem stref parkowania. Będziemy równieżwnioskowaćo realizację projektów związanych z zielono - niebieską infrastrukturą, czego przykładem może być przebudowa i modernizacja Rynku, jak również przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin. Co do działań rewitalizacyjnych jesteśmy przygotowani z kilkoma projektami związanymi chociażby z przebudową Centrum Aktywności Obywatelskiej czy przebudową części podziemnej Ostrowieckiego Browaru Kultury, ale także modernizacją budynków komunalnych. Licząc na jeszcze unijne środki mamy też gotowe zadania związane z oświetleniem miejskim, gdzie chcielibyśmy wymienić ponad 3.000 źródeł oświetlenia ulicznego. Będziemy również planowali zwiększenie odzyskiwania energii w budynkach użyteczności publicznej, gdzie obok instalacji fotowoltaicznych obecnie budowanych, będziemy się starali wprowadzać też pompy ciepła. Paweł Słowiński Są Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Po co sięgnie Ostrowiec Świętokrzyski? Trzeba wiedzieć, że fundusze europejskie zakontraktowano w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w wysokości 1 mld 456 mln EUR, w tym na: projekty „twarde”, infrastrukturalne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 1 mld 51 mln EUR, projekty „miękkie”, społeczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+): prawie 405 mln EUR. Środki unijne wdrażane w latach 2021 -2027 w ramach programu regionalnego skierowane będą przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, poprawią czystość wód i powietrza oraz służyć będą przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym. Program regionalny został podzielony na dwanaście priorytetów (sześć – EFRR, cztery – EFS+ oraz dwa związane z pomocą techniczną), które są odpowiedzią na najważniejsze potrzeby regionu i jego mieszkańców. Tygodnik regionalny. Wydawca: „OST-PRESS” Gazeta Ostrowiecka Sp. z o.o. Redaguje zespół: Prezes wydawnictwa, redaktor naczelny - Wojciech Turczyński Z-ca red. naczelnego - Wiesław Rogala (rogala@ostrowiecka.pl tel. 782 727 801) Sekretarz redakcji - Danuta Rucińska (ruc2@ostrowiecka.pl tel. 601 146 215) Redaktorzy: Dariusz Kisiel (kisiel@ostrowiecka.pl tel. 696 467 783); Jan Krzysztof Florys (florys@ostrowiecka.pl tel. 696 467 760); Danuta Moskalik (moskalik@ostrowiecka.pl tel. 696 467 759); Paweł Słowiński (slowinski@ostrowiecka.pl tel. 696 467 784); Anna Mroczek (mroczek@ostrowiecka.pl tel. 696 467 719); Joanna Boleń (bolen@ostrowiecka.pl tel. 724 040 100) Skład i łamanie: Dominika Rogala i Tomasz Barski Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i ulotek, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania materiałów. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca. Biuro Reklam i Ogłoszeń: Kamila Gryszka tel. 697 017 777 Adres redakcji: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Polna 9 G, Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00. tel./fax (41) 265-38-00, 265-12-00; kom. 697 017 777 E-mail: ostrowiecka@ostrowiecka.pl; www.ostrowiecka.pl Dominik Smoliński, wiceprezydent miasta W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy wydzielamy duży projekt obejmujący wszystkie 17 gmin go tworzących. Jego łączna kwota wynosić będzie ponad 150 milionów złotych, z oczekiwaną wartością dofinansowania unijnego na poziomie 130 milionów zł. „ fot. T. Barski na analizy realizowanych działań. Taka lustracja miała miejsce w spółdzielni w 2020 roku. Jednak od tego czasu minęło 3 lata, chcemy więc zacząć z tzw. „czystą kartą”. Chcemy, aby nasze działania były transparentne, aby mieszkańcy wiedzieli, co dzieje się w spółdzielni, jak wydatkowane są ich pieniądze. To my jesteśmy dla spółdzielców, stąd jesteśmy otwarci na ich problemy oraz sugestie. Niegdyś SM „Krzemionki” była postrzegana, poprzez prawidłową gospodarność, jako jedna z lepszych spółdzielni, chcemy aby ten czas powrócił. Taki był nasz zamysł od samego początku, aby powróciła normalność, aby spółdzielnia była otwarta dla mieszkańców. I cieszy nas, że już te zmiany dostrzegają spółdzielcy –przyznaje prezes H. Kapuśniak. Lustrator będzie przyglądał się procedurom realizowanym w „Krzemionkach” do 29 marca br. Jego wnioski, uwagi i ewentualne wskazania zostaną spięte protokołem, który będzie przedstawiony mieszkańcom. Obecny zarząd spółdzielni na miesiąc czerwiec br. już zaplanował Walne Zgromadzenie, na którym członkowie SM będą podejmować ważne dla spółdzielni uchwały. Cały czas trwa konkurs na prezesa zarządu SM „Krzemionki”. Oferty można składać do 28 lutego br. Po wyborze nowego zarządu, obecny zrezygnuje z pełnionych funkcji. A. Mroczek a „Krzemionki” rządem zą! fot. T. Barski

Najważniejsza edukacja 4 NUMER 07(3538) 13 lutego 2023 R. Znamy daty, w których trzeba złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. W przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wnioski należy składać od 1 do 31 marca br. Z kolei od 13 lutego do 17 marca br. to okres na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Już trwa rekrutacja o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej. Przypomnijmy, że drugi raz z rzędu takie klasy powstaną w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego. - Jeśli chodzi o oddziały przedszkolne, to dysponujemy liczbą około 1150 miejsc – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będziemy reagować w zależności od sytuacji, ponieważ musimy pamiętać, że na terenie gminy funkcjonują inne placówki publiczne i niepubliczne. Zatem ilość oddziałów będzie ostatecznie uzależniona od wyborów rodziców. Po raz drugi z rzędu nowością będą oddziały dwujęzyczne w klasach VII dwóch ostrowieckich szkół. Zainteresowanych ofertą zapraszamy do obu placówek. - Za nami już jeden rok edukacji w oddziałach dwujęzycznych, gdzie dodatkowo w dwóch językach prowadzone były lekcje z biologii i informatyki- mówi dr Agnieszka Batóg, dyrektor PSP Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zajęcia lekcyjne oparte na dwujęzyczności, polegają na przekazywaniu elementów podstawy programowej z danego przedmiotu w języku polskim i angielskim. Zakres materiału leksykalnego w języku angielskim dla danej jednostki lekcyjnej jest dobierany w taki sposób, aby nie zaburzyć zrozumienia tematu omawianego podczas lekcji, a przy okazji doświadczyć nieświadomego zapamiętania terminologii w języku obcym. Jak pokazał rok ubiegły, taka forma edukacji to nie tylko innowacyjne, ale również bardzo skuteczne rozwiązanie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. - Nabór do klasy dwujęzycznej w naszej szkole jest otwarty - mówi dyrektor PSP Nr 5, Marta Dobrowolska- Wesołowska. Rekrutacja w tym roku będzie wyglądała podobnie; jeśli pojawią się osoby zainteresowane z zewnątrz przeprowadzimy test kompetencji językowych. Przed rokiem zainteresowanie z zewnątrz nie było zbyt duże, dlatego też jedna z naszych klas została klasą dwujęzyczną. Rodzice i uczniowie są bardzo zadowoleni z jej funkcjonowania, podobnie, jak i my. Przypomnijmy, że w PSP Nr 5 zajęcia w dwóch językach są prowadzone z geografii i historii z wyłączeniem geografii i historii Polski. W przypadku klasy dwujęzycznej stowarzyszenie „Razem dla Piątki” finansuje dodatkowe zajęcia z języka angielskiego; są to m.in. konwersacje z native speakerem. pas Startuje rekrutacja do przedszkoli i szkół. Będą znów oddziały dwujęzyczne Jarosław Górczyński, prezydent miasta Uważam, że obowiązkiem każdej decyzyjnej osoby jest wpieranie edukacji dzieci i młodzieży. To się niekoniecznie krótkoterminowo opłaca, ale długoterminowo jak najbardziej. Jak sobie wyobrażamy jesień swojego życia, jeżeli niedostatecznie wykształcimy i zatroszczymy się o dzieci i młodzież? Czego możemy oczekiwać od nich gdy dorosną. Jednak z drugiej strony możemy przypuszczać, że wiedza i mądrość, z jaką wejdą w dorosłe życie, dobrze przełoży się na rzeczywistość, którą będą zmieniać w trakcie swojej kariery zawodowej. „ To pytanie, na które małymi krokami klaruje się odpowiedź i istotny temat poruszany podczas jednego z posiedzeń Rady Rynku Pracy, któremu przewodniczył wicestarosta Andrzej Jabłoński. Zagadnienie dotyczy kształcenia młodych ludzi szkół branżowych, a dyskusja członków Rady była pokłosiem I Kongresu Kształcenia Dualnego w Warszawie, gdzie powiat ostrowiecki reprezentowały: Małgorzata Stafijowska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Agnieszka Budek - członek Rady Rynku Pracy. -Kongres przygotowany został przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery w partnerstwie z Fundacją Altum Instytut Analiz Strategicznych w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, ale przede wszystkim wiele osób reprezentujących szeroko pojętą edukację i zatrudnienie na poziomie ministerialnym. Było ponad 20 prelegentów oraz paneli dyskusyjnych dotyczących powrotu do edukacji zawodowej, połączonej we współpracy z przedsiębiorcami. Chodzi tu o powrót do praktyk w miejscu pracy, czyli nie w systemie edukacji jako szkoły, a przygotowanie młodych ludzi do pracy na konkretnym stanowisku, przy konkretnej maszynie, przy użyciu konkretnych narzędzi wykorzystywanych w danym zawodzie – wyjaśniała Agnieszka Budek. -Najważniejszą rolą będzie przygotowanie edukacyjne, czyli szkoła musi wiedzieć, że uczeń na przykład trzy dni edukuje się teoretycznie, a dwa dni ma praktykę. Uczeń, który stanie przy maszynie, będzie musiał wiedzieć, co to za maszyna, co może przy niej zrobić - o taką praktykę chodzi, aby to doświadczenie było stricte połączone z edukacją. Celem dyskusji podczas Kongresu było promowanie dualnego kształcenia, w tym pozyskiwania środków projektowych umożliwiających uczniom szkół branżowych korzystanie z praktyk, a poprzez to zdobycie konkretnych umiejętności. Co jest bardzo ważne, to przykład rozwoju branż, ale też pokazania młodym ludziom, że są nie tylko licea, ale też szkoły branżowe i zachęcić młodzież do wykorzystywania swoich umiejętności i dokonywania dobrych wyborów na przyszłość, gdyż jak wynika ze statystyk, w konsekwencji 50 procent młodych ludzi wybiera szkoły branżowe – mówiła dyrektor Małgorzata Stafijowska. Kongres w Warszawie był pierwszym krokiem do szerokiej dyskusji na temat kształcenia dualnego w szkołach. W Polsce po 1989 roku nastąpił upadek kształcenia zawodowego, przez co na małych i średnich przedsiębiorcach spoczywał ciężar kształcenia kadr zawodowych. Sytuacja ta ujawniła brak wykwalifikowanych pracowników, na co zwrócił uwagę obecny na Radzie Rynku Pracy ostrowiecki przedsiębiorca, Cezary Styczyński, wyrażając pozytywną opinię dotyczącą praktyk dla uczniów w konkretnych zakładach pracy, czy firmach, umożliwiających nabycie konkretnych kwalifikacji, co jest istotnym elementem rozwoju i stabilności lokalnego rynku pracy. A. Mroczek Czy kształcenie dualne powróci do szkół?

Trwa realizacja zadania pn. „Budowa dwóch publ icznych dróg gminnych w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy Ps. “Szary” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim. To ważna realizacja nie tylko dla funkcjonowania Celsy „Huty Ostrowiec”, ale szansa na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Wartość zadania to 20.787.000 zł, z czego 6.987.105 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. - Ta realizacja to bardzo ciekawy przykład połączenia inwestycji drogowej z otwarciem terenów inwestycyjnych – mówi prezydent Jarosław Górczyński. To kolejny obszar po Kompleksie Obszarów Inwestycyjnych przy ulicy Bał towskiej, który to miasto zrealizowało z pozytywnym skutkiem. Na greenfieldzie powstały już pierwsze zakłady produkcyjne. Teraz nie dość, że przygotujemy drogę do tzw. „trzeciej bramy” Celsa Huta Ostrowiec, to otworzymy trzy działki na potrzeby przemysłu. Ostrowiecki samorząd w tym terenie posiada działki o pow. 4,5 ha, 3,9 ha oraz 1,3 ha, zaś sama realizacja drogowa polega na budowie drogi publicznej o łącznej długości ok. 1,935 km, składającej się z dwóch odcinków: pierwszy z nich o długości około 0,961 km połączy ulicę Samsonowicza z ulicą Antoniego Hedy ps. „Szary” (dawna ul. J. Gulińskiego), zaś drugim będą stanowić drogi publiczne gminne o długości około 0,974 km okalające tereny inwestycyjne, ze skrzyżowaniem i wyprowadzeniem odnogi w kierunku południowym (od ul. Samsonowicza). - Prace już trwają, a na miejscu jest sporo ciężkiego sprzętu- mówi prezydent Jarosław Górczyński. Usunięto już wcześniej warstwę humusu, wykarczowano drzewa. Widzimy już spore zainteresowanie tym obszarem ze strony przedsiębiorców. Jedna z naszych działek w tym obszarze, którą wystawiliśmy do sprzedaży za 160 tys. zł, sprzedaliśmy za ponad 300 tys. zł. Nie zapomnijmy, że w tej lokalizacji już funkcjonuje wiele firm, dla których nasza inwestycja poprawi warunki pracy. Ostatnie przetargi pokazują. że przedsiębiorcy chcą inwestować w Ostrowcu Świętokrzyskim i chcą kupować ziemię pod rozwój swoich firm. Termin zakończenia zadania to 620 dni od dnia podpisania umowy, tj. 2.08.2024 r. mn 5 Z życia miasta NUMER 07(3538) 13 lutego 2023 R. KOMUNIKAT Szanowni Państwo Informujemy, że w związku z trzecim (ostatnim) etapem prac remontowych, który dotyczy najnowszej części budynku Urzędu Miasta - Prezydent Miasta, Sekretariat Prezydenta Miasta oraz Wydział Organizacyjno-Prawny funkcjonuje w tymczasowej lokalizacji, tj. w budynku Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, piętro II. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy KOMUNIKAT Szanowni Państwo Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w tymczasowej lokalizacji, tj. w budynku Hali Sportowo – Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim, piętro II w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00., po uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania, dzwoniąc od godz. 9.00 pod numery telefonów: (41) 2672-115 lub (41) 26-72-117 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizowała spotkanie informacyjne, podczas którego ekspert BGK przedstawił kryteria wyboru i regulamin konkursów dotyczących naborów dla f irm w ramach nowych funduszy europejskich. Na początku przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki w ramach kredytu technologicznego oraz jako pierwsi w kraju poznali założenie kredytu technologicznego i ekologicznego. Komisja Europejska zaakceptowała Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedną z instytucji pośredniczących w tym programie i w oparciu o fundusze na lata 2021-2027 zostały przygotowano założenia kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny to wsparcie, w którym BGK wypłaci przedsiębiorcom z naszego województwa - zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022 -2027 - 70% (mikro i małe firmy) lub 60% (średnie firmy) dofinansowania na spłatę kredytu udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji związanej z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, które prowadzą do nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów. Warto wiedzieć, że kredyt technologiczny był bardzo popularnym instrumentem w poprzedniej perspektywie unijnej. W 2023 r. dodatkowo będzie wprowadzony nowy rodzaj wsparcia - kredyt ekologiczny, dostępny również dla dużych przedsiębiorstw mid-caps, zatrudniających do 3000 pracowników. Kredyt ekologiczny pozwoli na sfinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną czy zmianę źródeł energii na bardziej ekologiczne, np. termomodernizację budynków, wymianę lub modernizację dotychczasowych urządzeń na efektywniejsze energetycznie, zakup instalacji OZE. Forma f inansowania i wysokość dotacji będzie taka sama jak dla kredytu technologicznego. - W przedsiębiorcach tkwi potencjał naszej ziemi- mówił otwierając spotkanie wiceprezydent Artur Łakomiec. Cieszę się, że dzisiejsze spotkanie odbywa się z wysoką frekwencją interesantów. Mityng jest poświęcony w całości firmom i ma na celu pokazać możliwości polepszenia używanych technologii w swoim przedsiębiorstwie oraz inwestowania kapitału w obszarze naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 przedstawicieli ostrowieckich firm. Jak usłyszeliśmy, spora część z nich ma realne pomysły, które chce realizować, stąd szuka pomysłu i źródeł finansowania na swoją działalność. Warto też wiedzieć, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla f irm, które winny znaleźć skuteczne metody i sięgnąć po środki zewnętrzne, aby wdrożyć rozwiązania, dzięki którym podmioty gospodarcze będą mogły być konkurencyjne na rynku. Temu mają służyć oba zaprezentowane podczas ostrowieckiego spotkania kredytowe komponenty. mn BGK w Ostrowcu o tym, jak pozyskać kapitał dla biznesu KOMUNIKAT Szanowni Państwo! Informujemy, że od dnia 30 stycznia 2023 r. Biuro Obsługi Interesanta oraz KASA Urzędu funkcjonują w budynku Urzędu Miasta przy ul. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Powstaje nowa droga na „trzecią bramę” huty Jarosław Górczyński, prezydent miasta Po tym, jak powstał Kompleks Terenów Inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej, przygotowujemy kolejny obszar z myślą o rozwoju przedsiębiorczości. Będzie on zlokalizowany między ulicami Samsonowicza i Antoniego Hedy „Szarego”. „

O tym się mówi 6 NUMER 07(3538) 13 lutego 2023 R. W czasie, kiedy rozpoczął się już proces projektowania obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego na odcinku DK9 Rudka – Jacentów, w Chmielowie doszło do spotkania, w którym mieszkańcy miejscowości próbowali przedstawić argumenty, aby zmienić ostateczny korytarz drogowy przedsięwzięcia. Część była zdania, że cała inwestycja, której podwalinami było wydanie w 2014 roku decyzji środowiskowej zatwierdzającej wariant przebiegu drogi dwujezdniowej, nigdy nie była z nimi konsultowana druga, że owszem i była, ale zgłoszone wówczas uwagi mieszkańców nie zostały ostatecznie uwzględnione. Z drugiej strony prowadząca inwestycję Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, choć jej przedstawiciele na czele z dyrektorem kieleckiego oddziału Krzysztofem Strzelczykiem, wyczerpująco odpowiadali na pytania mieszkańców, bardziej zainteresowani byli tym, aby ci przygotowali się do wypłaty odszkodowań, które przysługują im za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg krajowych. Przypomnijmy, że „Gazeta Ostrowiecka” jako pierwsza podała, że według wstępnych założeń zadanie pociągnie za sobą wyburzenie co najmniej 38 domów. Dziś wiadomo, że będzie ich więcej. Mieszkańcy nie kryli rozżalenia, a wręcz złości. Atrakcyjna, podmiejska miejscowość, z urokliwie położonymi działkami zachęcała ludzi do osiedlania się i wiązania swojego życia z tym miejscem. Wiele domów powstało tu po 2014 roku. Teraz niektórzy będą zmuszeni wyzbyć się swoich nieruchomości i zaczynać wszystko od nowa. Dla wielu rodzin, które właśnie tutaj znalazły swoje miejsce do spokojnego życia, to prawdziwy dramat. -Przeprowadziliśmy się z Ostrowca, chcąc uciec od miejskiego zgiełku. Znaleźliśmy piękną działkę, wybudowaliśmy tu dom kosztem wielu wyrzeczeń. A teraz co? Mamy zaczynać od nowa? Dom nasz powstał już po 2014 roku. Uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia i nikt nie informował nas o tej inwestycji. Owszem, w dokumentach ze starostwa była informacja o istnieniu decyzji środowiskowej, lecz nikt nie wierzył w to, że ta inwestycja dojdzie do skutku – mówiła jedna z mieszkanek. -Kto wymyśli ł drogę przez środek wsi? Mapy, o które opiera się inwestor, pochodzą sprzed kilkunastu lat. Od tego czasu wiele się zmieniło. Powstały nowe budynki. Dlaczego nikt nie zaktualizował tych danych -pytali mieszkańcy. Dyskusji towarzyszyło wiele emocji. Nie obyło się bez słownych przepychanek, a nawet prezentacji zdjęć świętokrzyskich polityków triumfujących w zabieganiu o budowę obwodnicy. Co jednak nie zmienia faktu, że na tym etapie inwestycji nie da się już zatrzymać. Radny gminy Bodzechów Krzysztof Kubicki, który był organizatorem spotkania, już na wstępie wyjaśnił, że celem jego jest jak najszersze zaprezentowanie mieszkańcom całej inwestycji. Przypomnijmy, że potocznie nazywana duża obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczy budowy nowym śladem drogi krajowej nr 9 na odcinku Rudka – Jacentów. Obwodnica, która być może powstanie, jest blisko 13 km wycinkiem z całego 27 km planowanego korytarza DK9 Opatów (od przyszłej obwodnicy) – Brody Iłżeckie (połączenie z przyszłą obwodnicą Starachowic). Koncepcja tej trasy zaczęła powstawać w 2000 roku. Długotrwałe prace koncepcyjne zostały sfinalizowane w 2014 roku wydaniem decyzji środowiskowej, zatwierdzającej wariant przebiegu dwujezdniowej drogi po zachodniej stronie miasta, przechodzącej poprzez miejscowości Chmielów, Świrna, Szewna, Miłków, Jacentów. - Decyzja środowiskowa wyznacza korytarz przebiegu drogi i była poprzedzona licznymi studiami oraz opracowaniami - mówi Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA. Ta decyzja obowiązuje do dziś i jest dla nas wiążąca. W toku dyskusji mieszkańcy podważali, żeby kiedykolwiek ktoś z nimi konsultował przebieg obwodnicy przez ich miejscowość. Jednak pojawiły się również glosy, iż były uwagi już na tym etapie, ale nie zostały one uwzględnione ostatecznie w wydanej decyzji środowiskowej. - Umowa, którą zawarliśmy z firmą Mosty Katowice- projektantem obwodnicy- zobowiązuje go, że do 1 lutego 2024 roku złoży do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej – mówi Marta Bandrowska, naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA w Kielcach. Ta decyzja będzie wydawana w oparciu o zapisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. To rozwiązanie jest stosowane jest już od dwudziestu lat, co pozwala nam potwierdzić projekt budowlany, lokalizacje, dzieli nieruchomości, przenosi prawa własności. (…) Po wydaniu tej decyzji to wojewoda przystąpi do wyceny nieruchomości, które w całości lub w części będą zajęte pod pas drogowy. Wycena jest indywidualna. - To, że jest potrzebna obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego, wiemy od kilkunastu co najmniej lat- przyznała starosta Marzena Dębniak. Nie mamy szczęścia nie tylko do obwodnic, ale i lokalnych dróg. Inne pytanie jest takie, czy powinno ona mieć taki przebieg? Ta realizacja nie jest szczęśliwa dla miejscowości Chmielów; szkoda tylko, że przekonaliśmy się o tym tak późno. Mieszkańcy zebrani na spotkaniu w chmielowskiej szkole uważali, że nie wiedzieli nic o obwodnicy, tymczasem przedstawiciele GDDKiA gwarantowali, przedstawiając dowody, że spełniono wszystkie formalności, aby o realizacji takiego zadania poinformować lokalną społeczność za sprawą publicznych obwieszczeń. Co dalej z dużą obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego? Dzięki tej częściowej w stosunku do planów inwestycji Ostrowiec Świętokrzyski zostanie odkorkowany, ponieważ ruch będzie omijał miasto, przechodząc jednak na tyle blisko, że do miasta będzie można dostać się szybko albo poprzez planowany węzeł w Szewnie, gdzie będzie można sprawnie zjechać i dostać się do dolnej części miasta, na przykład na teren Starej Huty czy przez węzeł Miłków, gdzie ciężarówki będą mogły wpiąć się w stary ślad DK 9 i nowo budowaną małą obwodnicą dojechać do górnej części Ostrowca, na przykład do huty Celsa. Obwodnica przebiegająca na wzniesieniu, wzdłuż granic miasta, zapewni mu panoramiczny widok, zwłaszcza z poziomu węzła Szewna. Powstanie nawet 13. km odcinka drogi Rudka – Jacentów przybliża miasto do wpięcia do systemu dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Będzie to wreszcie zwiastun nowoczesnej infrastruktury, która w Polsce bardzo szybko się rozwija. Coraz więcej konkurencyjnych ośrodków do Ostrowca Świętokrzyskiego jest dobrze skomunikowana. Niestety, po wybudowaniu dużej obwodnicy zostaną dwa wąskie gardła, które będą przeszkodą w połączeniu miasta z drogami ekspresowymi. Chodzi o 11 kilometrowy odcinek DK9 Rudka – Brody, czyli do połączenia z projektowaną obwodnicą Starachowic (kierunek do S7). Drugimwąskim gardłem będzie 7 kilometrowy odcinek od Jacentowa do obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74. Trudno zrozumieć argumenty ludzi mówiących, że inwestycja dużej obwodnicy nic miastu nie daje. Ktoś, kto wypowiada takie słowa, akceptuje wykluczenie komunikacyjne miasta i pozbawianie go szans na rozwój gospodarczy i to nie tylko samego Ostrowca Świętokrzyskiego, ale i Bodzechowa, Ćmielowa, Bałtowa, Kunowa, czyli miejscowości, z których znaczna część mieszkańców pracuje w Ostrowcu. Powinno się skierować wszystkie siły na to, aby utrzymać standard projektowanej dużej obwodnicy Ostrowca w standardzie dwóch jezdni oraz domagać się od ministerstwa potwierdzenia finansowania budowy tej inwestycji. Znów głośno wokół dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzy dla takiego jej przebiegu. Apel o przygotowywanie się do w

7 O tym się mówi NUMER 07(3538) 13 lutego 2023 R. - Kiedy powstawał ten dokument, pojawiła się jedna uwaga z miejscowości Szewna, a wydana decyzja środowiskowa nie została oprotestowana - zauważył Krzysztof Strzelczyk, dyrektor kieleckiej GDDKiA. - Ale we wnioskach formalnych zgłaszaliśmy nasze protesty właśnie w 2011 roku, które zostały odrzucone – mówili mieszkańcy. Część z nas jest tutaj do dziś, sporą część nowych mieszkańców dotknął ów problem. Dlatego też wnieśliśmy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przywrócenie terminu odwołania- mówił jeden z mieszkańców. W toku dyskusji Zbigniew Pękala, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, zaprezentował swój wariant przeprowadzenia obwodnicy śladem drogi krajowej nr 9 przez miasto. Nie padło jednak nigdzie, że taki przebieg oznacza liczne wyburzenia m.in. wielu budynków mieszkalnych w granicach samego Ostrowca Świętokrzyskiego, stacji benzynowej, sklepu meblowego czy obiektów mleczarni. - Tak naprawdę to próba przeniesienia konfliktu w inne miejsce – mówił dyrektor Krzysztof Strzelczyk. - Na tym spotkaniu powinniśmy się skupić na wnioskach mieszkańców, gdzie coś jeszcze można zmienić, czy na tym etapie projektowania może da się coś zmodyfikować - mówiła starosta Marzena Dębniak. Jest korytarz inwestycji i umowa jest podpisana, dlatego najważniejsze są ostateczne ustalenia. A takie spotkanie z tak dużą liczbą mieszkańców winno się odbyć dziesięć lat wcześniej. Teraz jest za późno. Wójt Bodzechowa, Jerzy Murzyn powiedział, że chętnie jako samorząd będzie pośredniczył w relacji z GDDKiA. - Jeśli rząd ma pomysł na realizację drogi, czy linii kolejowej praktycznie nie ma już możliwości zablokowania, bo takie są przepisy, po to jest „specustawa” - uważa wójt Jerzy Murzyn. Jedni mogą próbować się odwoływać, ale powinniśmy jak najlepiej przygotować się do wywłaszczeń. Dlatego też proszę o kontakt z Gminą Bodzechów, czy bezpośrednio z GDDKiA. Przed procesem wywłaszczenia trzeba uregulować stan prawny. Jarosław Kawiński, kierownik referatu techniczno -inwestycyjnego Urzędu Gminy w Bodzechowie zwrócił się do mieszkańców, aby udali się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i zweryfikowali swoje adresy kontaktowe i regulowali stan prawny nieruchomości. - Jak dużo domów zostanie wyburzonych - pytała jedna z mieszkanek. - Jak wyobrażacie sobie życie pod wiaduktami - dorzucała druga mieszkanka. - Kiedy projektant rozpocznie prace, spotkamy się z mieszkańcami – deklarował dyrektor kieleckiej GDDKiA. Ale musimy wiedzieć, że mamy już wyznaczony korytarz, w ramach którego możemy dokonać pewne rzeczy, na pewno nie wszystkie. Przedstawiciele GDDKiA w Kielcach zaapelowali na koniec spotkania do mieszkańców, aby do sekretariatu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad, Oddział W Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl kierowali swoje zapytania o szczegółowe rozwiązania dotyczące ich nieruchomości. Winny oprócz danych osobowych zawierać informację o jaką działkę chodzi i jakie są oczekiwania właściciela. P. Słowiński, A. Mroczek yskiego. Nie milkną głosy na „nie” wywłaszczeń Uwaga! Po ubiegłotygodniowym spotkaniu GDDKiA w Kielcach na swoich stronach internetowych zamieścił najważniejsze informacje dlawłaścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, które zostały przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej. • Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zatwierdza granice terenu pod budowę drogi. • Wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa ustala właściwy wojewoda w postępowaniu administracyjnym. • Można zwiększyć wysokość odszkodowania przy szybkim wydaniu nieruchomości. • Całość odszkodowania może być wypłacona właścicielom nieruchomości dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID. Do tego czasu GDDKiA może jednak wypłacić 70 proc. zaliczki (dotyczy to tylko decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności). Całość na https://www.gov.pl/web/gddkia-kielce Od trzech tygodni na odcinku ulic Polna i Radwana trwają prace związane z przebudową drogi Nr 754. O ile kierowcy i piesi powoli przyzwyczajają się do zmiany organizacji ruchu i związanych z tym utrudnień, o tyle głośny sprzeciw wywołała wycinka drzew na zielonym skwerze, przy dużym parkingu wzdłuż bloku Nr 37 na os. Ogrody. Zaraz po tym, jak ekipa budowlana oznakowała drzewa i zamieściła informacje o wycince, w naszej redakcji telefony rozgrzały się do czerwoności. -Robotnicy wyznaczyli masę drzew na pomarańczowo do wycięcia. Zrozumiałe jest, że te, które rosną wzdłuż drogi, muszą zostać usunięte. Ale dlaczego będą wycięte drzewa przy parkingu, przed blokiem? Tego nie rozumiem. Tamtędy przecież droga przebiegać nie będzie. A ten skwer oddziela nas, mieszkańców bloku od tych wszystkich spalin, pyłu i innych nieczystości z drogi - mówiła jedna z mieszkanek. - Chyba to jakaś pomyłka. Co komu przeszkadzają te drzewa? One nie kolidują z budową drogi. A są tu bardzo potrzebne. Latemdają cień i cały ten pas zieleni chroni nasze okna przed ulicznym zgiełkiem. Drzewa pełnią tu bardzo ważną funkcję. Teraz tak łatwo przychodzi pozbywanie się drzew, a ilu potrzeba lat, aby urosły? Na tym odcinku drogi jest bardzo duży ruch i od początku taki był cel tego skweru zieleni, aby oddzielał blok od ulicy. Po co więc niszczyć te drzewa? -pytał kolejny mieszkaniec. Wycinka drzew wywo łała spore poruszenie. W sprawę, na prośbę mieszkańców zaangażował się również prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”, Maciej Spurek, w której zasobach leży blok Nr 37. My także sprawdziliśmy u inwestora, czy nie doszło do pomyłki i czy faktycznie wszystkie oznaczone drzewa muszą iść pod piłę? Jak się okazuje, do pomyłki nie doszło, a zaplanowana w dniach 7 – 10 lutego br. wycinka nie jest przypadkowa. - W zakresie wycinki drzew wyjaśniamy, iż na os. Ogrody przy nr 37 drzewa wycinane są w związku z przebudową miejsc postojowych i budową drogi manewrowej – otrzymujemy wyjaśnienie ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Wycinka drzew na ul. Polnej w okolicach ul. Radwana wynika z kolei z poszerzenia ul. Polnej o dodatkowe pasy dla relacji skrętu w prawo i jazdy na wprost. Z materiałów przekazanych przez inwestora, wyciętych zostanie w ramach inwestycji aż 147 drzew i 10 krzewów. Zaplanowano nasadzenia około 200 szt. drzew gatunków liściastych, głównie jesionów i lip. am, pas Drzewa pod piłę i oburzenie mieszkańców Miejsca postojowe Ogrody 37

W ubiegłym tygodniu opublikowano listy zadań infrastruktury drogowej, które uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do którego nabór ogłoszono na przełomie sierpnia i września 2022 roku. Na siedem, prawidłowo przygotowanych wniosków, powiat ostrowiecki nie otrzymał dofinansowania na żadne z zadań. Sytuacja ta nieco dziwi, gdyż jeszcze niedawno na spotkaniu, które obyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim, czołowi politycy partii rządzącej zapewniali mieszkańców powiatu ostrowieckiego o otwartości i gotowości do rozwiązywania problemów, zaś parlamentarzyści o lobbowaniu ostrowieckich spraw. Tymczasem w tym roku nie zostanie przeprowadzona żadna inwestycja na drogach powiatowych w oparciu o rządowy program FRD. Rozczarowania decyzją prezesa Rady Ministrów nie kryje starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak. -Niezrozumiała jest dla mnie decyzja pana premiera, która potwierdza, że mieszkańcy powiatu ostrowieckiego nie zasługują na bezpieczne drogi powiatowe. Widocznie jesteśmy mieszkańcami drugiej kategorii, co jest bardzo przykre. Tym bardziej, że chodzi tu o zadania długo oczekiwane przez mieszkańców, poprawiające bezpieczeństwo w drodze do pracy, dzieci do szkoły, seniorów do przychodni, czy apteki. Wniosek dotyczący drogi Wiktoryn – Podgórze w gminie Ćmielów składaliśmy już pięć razy i za każdym razem był odrzucany. To boli, gdyż są to bardzo dobrze przygotowane wnioski, a za potrzebą realizacji tych zadań stoi komfort życia wielu rodzin – przyznaje starosta Marzena Dębniak. Powiat ostrowiecki w ramach RFRD złożył siedem wniosków, obejmujących ważne zadania w pięciu gminach. Są to: remont drogi relacji Kunów –Janik w gminie Kunów, remont ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, remont drogi Wiktoryn – Podgórze w gminie Ćmielów, remont drogi w miejscowości Antoniów w gminie Bałtów, remont dróg Szewna – Miłków i Bodzechów – Przyboróww gminie Bodzechów oraz remont drogi relacji Waśniów – Momina w gminie Waśniów. Są to istotne odcinki dróg z punktu widzenia strategii komunikacyjnej powiatu i częstotliwości ich użytkowania przez mieszkańców. Projekty trafiły na listę rezerwową, jednak tak naprawdę bez dużych szans. Tu nie ma żadnej procedury odwoławczej. Nikt z samorządowców nie ma też wątpliwości co do tego, że przyznawanie dofinansowania nie odbywa się po linii formalno – merytorycznej, a po linii politycznej. Samorządy sprzyjające partii rządzącej po prostu mają więcej. Dla przykładu powiat kielecki otrzymał dotację na 11 zadań, powiat konecki i staszowski na 5 inwestycji. Mieszkańcy naszego powiatu mogą jedynie liczyć na lobbowanie ostrowieckich parlamentarzystów. A i tak, w tym rozdaniu to się nie udało. Jak wyglądały kiedyś, a obecnie procedury przyznawania środków rządowych? Pytamy Tomasza Mroczka, naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, który jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosków. -Procedurę naboru wniosków reguluje Ustawa o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to program funkcjonujący od wielu lat. Niegdyś, w obiegowym języku nazywany „schetynówki”, od jego autora Grzegorza Schetyny. Do dziś także wieloletni samorządowcy używają tego obiegowego określenia. Kompletne wnioski, z pełną dokumentacją projektową, kosztorysami i wszystkimi pozwoleniami są składane do wojewody. Tam nad nimi pracuje komisja, złożona z dwóch członków wojewody, jednego funkcjonariusza policji, dwóch członków nadzoru oraz jednej osoby z GDDKiA, oceniająca wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz spinająca je w listę. Potem ta lista trafia do Warszawy. I kluczowym zapisem jest tu art. 26 ust. 1 i 2 Ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, którego wcześniej nie było, a który wskazuje, że na koniec lista trafia do prezesa Rady Ministrów, który może dokonywać na niej zmian lub wskazywać dodatkowe zadania do dofinansowania, czyli jednoosobowo może zadania odrzucić lub je przyjąć. I to jest klucz do wszystkiego, bo nie można tu mówić o jakiejkolwiek ocenie albo parlamentarzyści przekonają premiera, albo nie. Jest to jedna decyzja premiera, którą podejmuje według tylko sobie znanego klucza politycznego. Wcześniej wnioski były punktowane, więc można było dowiedzieć się, jaką dany wniosek miał punktację. Ponadto dobrą praktyką było informowanie samorządów przez wojewodę i komisję, o tym czy dany wniosek znalazł się na liście przesłanej do Warszawy. Od dwóch lat jest zakaz tej praktyki, aby nie było rozbieżności pomiędzy informacjami. Nie można też uzyskać informacji dotyczącej punktacji wniosków. Jest to zjawisko postępującej centralizacji kraju, które powoduje, że samorządy przestają mieć jakiekolwiek kompetencje i środki finansowe – wyjaśnia naczelnik Tomasz Mroczek. Jak wiemy nieof icjalnie, po pracach komisji w województwie, wnioski powiatu ostrowieckiego, dotyczące siedmiu zadań, trafiły na listę przesłaną do Warszawy, co oznacza, że pozytywnie przeszły ocenę formalno – merytoryczną. Zadania te trafiły na czołowe miejsca listy rezerwowej, co potwierdza, że wnioski są dobrze przygotowane. Jednak wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy na dobre drogi powiatowe muszą jeszcze poczekać. A. Mroczek Nowe ulice z problemami 8 NUMER 07(3538) 13 lutego 2023 R. BIS Taxi - 41 266 67 77 500 400 826 City Taxi - 515 555 512 (płatność kartą) - 41 262 11 11 533 186 350 - 41 262 55 55 41 263 55 55 41 265 55 55 Halo Taxi - 41 266 65 55 Halo Taxi - 41 266 66 66 Ikar Taxi - 41 266 76 76 (płatność kartą) Max Taxi - 41 266 75 75 500 800 382 Nova Taxi - 41 266 25 25 Plus Taxi - 41 266 69 96 Radio Taxi - 41 266 64 44 Red Taxi - 728 850 849 Super Taxi - 41 266 58 66 (płatność kartą) 515 906 666 Twoja Taxi - 41 266 68 88 Taxi Extra - 508 801 249 Taxi Ostrowiec - 881 210 800 (płatność kartą) spis numerów: Grosik Taxi Echo Taxi (płatność kartą) Mieszkańcy nie zasługują na bezpieczne drogi powiatowe? Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki Złożyliśmy siedem, dobrze przygotowanych wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę w Urzędzie Wojewódzkim. Niezrozumiałe jest dla mnie to, że pan premier zadecydował, iż mieszkańcy nie zasługują na bezpieczne drogi powiatowe. Widocznie jesteśmy mieszkańcami drugiej kategorii. Jest to przykre, gdyż niektóre wnioski, jak chociażby remont drogi Wiktoryn – Podgórze w gminie Ćmielów, odrzucany jest już po raz piąty. Wszystkie wskazane przez nas zadania są istotne dla bezpieczeństwa mieszkających tam ludzi. „

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=