66. Aukcja Nowej Sztuki

DOM AUKCY J NY 66. Aukcja Nowej Sztuki – 6 sierpnia 2022, godz. 19.30 Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot

66. Aukcja Nowej Sztuki 6 sierpnia 2022, godz. 19.30 Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot Wystawa przedaukcyjna w miejscu aukcji od 5 sierpnia, od godz. 12.00 Ceny wywoławcze 1000 zł www.artinhouse.pl

Indeks artystów Jak licytować? Osobiście Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w aukcji w dniu 6 sierpnia 2022 w Dworku Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot godz. 19:30. Uczestnictwo w aukcji jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu się wmiejscu aukcji i odebraniu numeru aukcyjnego. Telefonicznie Telefoniczne zlecenia licytacji są przyjmowane pod następującymi numerami telefonów: +48 510 211 410; +48 508 018 421 nie później niż pół godziny przed aukcją. W trakcie licytacji wybranej przez Państwa pracy, nasz pracownik oddzwoni do Pań‑ stwa i będzie uczestniczył w licytacji przekazując Aukcjonariuszowi Państwa oferty. Formularz elektroniczny (www) lub papierowy (e‑mail) – cena maksymalna Po wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego przy każdej pracy na stronie artinhouse.pl Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zleceń. Skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej należy wysłać na adres aukcje@artinhouse.pl nie później niż godzinę przed aukcją. Art in House potwierdzi Państwu przyjęcie zlecenia. One‑Bid System licytacji elektronicznej w czasie rzeczywistym prowadzony przez zewnętrzną firmę pod adresem https://artinhouse.onebid.pl. Art in House zastrzega możliwość wprowadzenia limitu liczby nabytych przez pojedynczego użyt‑ kownika prac (lub ich wartości) w drodze licytacji internetowej. 1. BrewkaWojciech 2. Kłopotowska Hanna 3. Sarapata Joanna 4. Sętowski Tomasz 5. Kostecki Tomasz 6. Kovelinas Andrejus 7. Sam Pola 8. Zalewska Paulina 9. Mieszko Joanna 10. Dwurnik Edward 11. Schab David 12. Ostrowski Jan Bonawentura 13. Sarapata Joanna 14. Roszkowska Joanna 15. Kopeć Krzysztof 16. Ochonko Eugeniusz 17. Zabrodzka Agnieszka 18. Chorzępa-Kaszub Anna 19. Wierzbicki Maciej 20. Walczak Jacek 21. Wątor Adam 22. Herc Ilona 23. Klimek Grzegorz 24. Warecki Michał 25. Hope Kate 26. Olamaloú 27. Szumska Joanna 28. Dałek Monika 29. Choma Klaudia 30. Goś Emil 31. Paweł Adamczyk 32. Gonzalez Yadiel 33. Fiodorowicz Borys 34. Perczak Sylwia 35. Kappa Alicja 36. Nowakowski Wiesław 37. Napieraj Jakub 38. Rychter Paulina 39. Tanajewski Krzysztof 40. Radecki Tomasz 41. Kachny Piotr 42. Kołakowski Adam 43. Róż-Pasek Krystyna 44. Piekarski Wojciech 45. Nocoń Cyprian 46. Nogaj Piotr 47. Radziewicz Grzegorz 48. Kufel Grzegorz 49. Dubrowin Jan 50. Cichoń Mariusz 51. Sporski Wacław 52. Sporski Alex 53. Rutkowski Adam Piotr 54. Yasin Aleksander 55. Magda Renata 56. Kępka Magdalena 57. Hamada Konrad 58. Kuzaniak Ewelina 59. Grzechowski Piotr 60. Żurański Andrzej 61. Hladka Khrystyna 62. Kruszyńska-Mikulska Patrycja 63. Padol Agata 64. Masianis Andrzej 65. Wójcik Rozalia 66. Los-Pławszewska Luiza 67. Lukashyk Neli 68. Brzyzek Żanna 69. Krzymińska-Śluborska Monika 70. Wierkowska-Rogowska Iwona 71. Szwaczka Żaneta Chłostowska 72. Pala Martina 73. Kalinowska Sylwia 74. Krzemińska Grażyna 75. Sieczyńska Bożena 76. Filipowicz Andrzej 77. Kozłowska Izabela 78. Osadnik Izabela 79. Pilikowski Tomasz 80. Wróbel Michał 81. Wiśniewska Ewa 82. Ruminkiewicz Krystyna 83. Kowalczyk Beata 84. Zalewska Magdalena 85. Battler 86. Długołęcki Przemysław 87. Karwowska Magdalena 88. Jankowska Zuzanna 89. Rembieliński Piotr 90. Skrzypek Grzegorz 91. Siuda Anita Zofia 92. Szwabe Magda 93. Wroński Andrzej 94. Shoupikov Vitali 95. Grajek Dariusz 96. Sak Izabela 97. Robotycka Paulina 98. Andriianova Iryna Kseniia 99. Opała Jacek 100.Mysliwiec Marcin 101. Zyga Marek 102. Bogusławski Wit 103.Wróblewski Aleksy 104. Szwed Arek 105. Jaworska Ewa

Szanowni Państwo! To nasza ostatnia aukcja w Sopocie w sezonie wakacyjnym – z jednej strony jesteśmy tym faktem niezwykle podekscytowani, z drugiej zaś towarzyszą nam chwile melancholii, kiedy uświadomimy sobie, iż powrócimy tu dopiero za wiele miesięcy. Dworek Sierakowskich postrzegamy bowiem jako oazę sztuki, do której rok w rok powracamy pełni radości i zapału do pracy. Każde dzieło prezentowane w jego wnętrzach opowiada własną historię, którą chcemy zainteresować odwiedzających to miejsce miłośników sztuki; również i tym razem pozwólcie nam przenieść Was do świata surrealizmu, ekspresjonizmu czy form abstrakcyjnych. Wachlarz pro‑ pozycji jest naprawdę szeroki! Mimo iż przeprowadziliśmy ponad 100 różnorodnych aukcji sztuki, wciąż zachwyca nas doskonałość warsztatu technicznego współpracujących z nami twórców: w sierpniowym katalogu warto zwrócić uwagę na „poście‑ lowy” cykl Anny Chorzępy-Kaszub, akt przy otwartym oknie Mariusza Cichonia, mroczne studium ludzkiego ciała Pawła Adamczyka, akademicki portret Jana Dubrowina, steam-punkowe metropolis Poli Sam czy subtelną martwą naturę Wiesława Nowakowskiego. Soczysta zieleń otwierająca przed nami malarski świat natury pojawi się na obrazach Agnieszki Zabrodzkiej, Patrycji Kruszyńskiej-Mikulskiej, Andrzeja Masianisa, Joanny Szumskiej, Magdaleny Kępki i Olimaloú. Subtelne barwy będą dominować w portretach, szczególnie u Bożeny SIeczyńskiej, Grażyny Krzemińskiej, Renaty Magdy, Pauliny Rychter, Sylwii Perczak czy Michała Wareckiego. W stronę abstrakcji zabierze nas Paulina Robotycka, Michał Wróbel, Izabela Osadnik, Joanna Roszkowska, Krzysztof Kopeć, Kate Hope oraz Izabela Kozłowska. Geometryczną poetykę architektury ukażą z kolei plażowe domki Tomasza Radeckiego, brytyjskie miasteczko Pauliny Zalewskiej, groteskowa wyprawa samochodowa Piotra Nogaja czy portowe spotkania Piotra Rembielińskiego. Zwolenników rzeźb odsyłamy do ostatnich stron katalogu, gdzie prezentujemy byczą ceramikę Jacka Opały, konia Ewy Jaworskiej, akrobatów Marka Zygi, podróżnika Arka Szweda oraz kobiece uosobienie nostalgii autor‑ stwa Aleksego Wróblewskiego. Wszystkich miłośników sztuki zachęcamy do odwiedzenia Dworku Sierakowskich, gdzie zgromadzimy całą ofertę aukcyjną. Naprawdę nie możemy doczekać się spotkania z Państwem! Anita Wolszczak-Karasiewicz Historyk sztuki, kurator wystaw Właścicielka Domu Aukcyjnego Art in House

WOJCIECH BREWKA KILLER, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 120 cm Wojciech Brewka urodził się w 1980 roku w Kaliszu. Jest współ‑ założycielem warszawskiej galerii officyna art & design oraz Stowa‑ rzyszenia PROPAGANDA SZTUKI. Jest też pomysłodawcą Dziedziń‑ ca Kulturalnego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem programowym festiwalu artystycznego o nazwie Festiwal Przenikania. 1 2 HANNA KŁOPOTOWSKA PRZYPŁYW, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 80 cm Hanna Kłopotowska ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa na łódzkiej ASP. Tworzy prace malarskie, pracuje również w technice pasteli. Znakiem rozpo‑ znawczym artystki jest wykorzystanie elektryzują‑ cych barw i światłocienia barwnego. Prace Hanny Kłopotowskiej to przede wszystkim portrety, w któ‑ rych zobaczyć można autorskie odczytanie europej‑ skiej i polskiej tradycji portretowej.

JOANNA SARAPATA AKT NA CZERWONEJ KANAPIE, 2022 Olej, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 100 cm Joanna Sarapata to absolwentka paryskiej L’ecole Nationale Supe‑ rieure des Beaux-Arts. Do archi‑ wum szkoły przyjęto 11 jej obra‑ zów. W dorobku artystki znajdują się realizacje z zakresu malarstwa, grafiki, sztuki plakatu i scenografii. Swoje prace wystawia od 1987 r., m.in. We Francji, gdzie przez blisko 20 lat mieszkała i tworzyła, w Hisz‑ panii, w której żyła kolejne 6 lat, a także w Monako, Niemczech, USA i Szwajcarii. Od 1998 r. dzieła sztuki autorstwa Joanny Sarapaty można oglądać również w Polsce. 3 4 TOMASZ SĘTOWSKI MALARZ DOMYSŁÓW Olej, Płótno 65 cm x 50 cm *droit de suite Autor prac pokazywanych na wystawach zbiorowych (m.in. „Surrealiści polscy” Triennale „Sacrum”) i indywidualnych w polskich oraz zagranicznych galeriach, m.in. Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i Anny Kareńskiej w Poznaniu, Stricoff Fine Art Ltd.i InterArt w Nowym Jorku; były przedsta‑ wiane na łamach czasopism - m.in. w miesięczniku „Fantasty‑ ka”. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach Teresy Żylis-Gary Bogusława Kaczyńskiego, jedno z nich zdobiło okładkę książki Waldemara Łysiaka „Statek”. Jest zaliczany do twórców nurtu zwanego„realizmem magicznym”. Maluje tradycyjną metodą: olej na płótnie, w ostatnich latach prezentował jednak także grafiki powstałe w oparciu o obrazy olejne, jednak stanowiące osobną, ciekawą interpretację danego tematu. Ponadto pre‑ zentuje wykonywane okazjonalnie rzeźby. MuzeumWyobraź‑ ni - to jego galeria autorska znajdująca się w Częstochowie.

TOMASZ KOSTECKI CZERWONE BUGATTI, 2021 Akwarela, Papier 36 cm x 48 cm *droit de suite Tomasz Kostecki urodził się w 1964 roku. Uczęszczał do Li‑ ceum Sztuk Plastycznych im. Ke‑ nara w Zakopanem. W ramach licznych wystaw artysta miał moż‑ liwość zaprezentować swoje pra‑ ce w wielu krajach świata, między innymi w USA, Portugalii, Austrii i Niemczech. Artysta współpraco‑ wał z National Heritage Gallery of Fine Art w Beverly Hills w Kalifornii. W 1998 roku artysta przygotował cykl obrazów dotyczący historii odkryć portugalskich na Expo 98’ w Lizbonie. 5 6 ANDREJUS KOVELINAS LOVE, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Andrejus Kovelinas urodził się w 1958 roku. Pochodzący z Litwy, mieszka w Polsce. Projektował pla‑ katy dla teatru, opery i baletu, za co otrzymywał nagrody w konkursach. Na Litwie prowadził własną szkołę artystyczną. Mieszkał też we Francji i Irlandii. Od lat zajmuje się malar‑ stwem olejnym, zaś główną tematy‑ ką jego twórczości są kobiety. Jego obrazy znajdują się w wielu prywat‑ nych kolekcjach w kraju i za granicą. Ma na koncie wiele wystaw między‑ narodowych.

POLA SAM BYĆ ALBO NIE BYĆ W OBSYDIANOPOLIS, 2022 Akryl, Płótno 180 cm x 110 cm Pola Sam urodziła się w 1972 roku. Absolwentka Pań‑ stwowego Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku formy użytkowe-szkło. Artystka wszechstronna: od pop-art po hiperrealizm. Tworzy w wielu technikach: malarstwo, portret, rysunek, grafika, rzeźba ceramiczna, malarstwo na szkle- malując unikalną techniką witrochromii. 7 8 PAULINA ZALEWSKA HAPPY CAR II, 2022 Akryl, Płótno 60 cm x 80 cm Paulina Zalewska ukończyła łódz‑ ką Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dy‑ plom uzyskała w 2008 roku w Pra‑ cowni Grafiki Warsztatowej prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Aneks do dyplomu wykonała pod kie‑ runkiem prof. Ryszarda Hungerta w Pracowni Malarstwa. W 2006 r. uczestniczyła w warsztatach graficznych w Centrum Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino we Włoszech, gdzie rok później przy‑ znano jej miesięczne stypendium.

JOANNA MIESZKO SOPOT II, 2022 Akryl, Płótno 114 cm x 146 cm Joanna Mieszko urodziła się 1969 roku w Trzcińsku-Zdroju. Jej dzia‑ łalność artystyczną obejmują rzeźba, rysunek, malarstwo i foto‑ grafia. Brała udział w dużej liczbie wystaw, organizowała plenery ak‑ cji artystycznych w kraju i za gra‑ nicą. Jest absolwentką Państwo‑ wego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1996 roku obroniła dyplom w pracowni rzeźbiarskiej prof. Józefa Petruka. Pracuje w me‑ talu, drewnie i kamieniu. Jej pracę dyplomową można oglądać nad jeziorem Malta w Poznaniu - jest to zespół rzeźb w piaskowcu zaty‑ tułowany „Zmagania”. 9 10 EDWARD DWURNIK SOPOT (10 Z 20), 2018 Inkografia, Papier 33 cm x 28 cm *droit de suite Edward Dwurnik to artysta urodzony 19 kwietnia 1943 w Radzyminie, zmarł 28 października 2018 wWarszawie - wybitny polski malarz i grafik, jed‑ na z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej sztuki współczesnej. To jedyny polski artysta, któremu udało się odnieść międzynaro‑ dowy sukces przed transformacją (m.in. udział w„documenta 7”w Kassel w 1982 roku). To także - jedyny artysta, który niezależnie od uznania w kręgach profesjonalnych, stał się popularny we wszystkich środowiskach konsumentów sztuki. Niepokorny i prowokacyjny, zmienny i nieprze‑ widywalny, pełen diabelskiego poczucia humo‑ ru, do dziś budzi skrajne reakcje i poruszenie, także wśród twórców najmłodszego pokolenia.

DAVID SCHAB DZIEŃ WOLNY, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm David Schab (właść. Dawid Schab) urodził się w 1973 w Rybniku. Miesz‑ ka i tworzy w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Studiował Prawo. Jest ab‑ solwentem Politologii na Uniwer‑ sytecie Śląskim w Katowicach oraz absolwentem Malarstwa na Uniwer‑ sytecie im. Jana Długosza w Często‑ chowie w pracowni prof. Włodzi‑ mierza Karankiewicza. Malarstwem sztalugowym zajmuje się od 1999 roku, ale rysunek towarzyszy od naj‑ młodszych lat. Preferowana technika to olej na płótnie oraz suche pastele na papierze. 11 12 JAN BONAWENTURA OSTROWSKI KOTY I MY, 2022 Olej, Płótno 81 cm x 100 cm Jan Bonawentura Ostrowski urodził się w Częstochowie, ale całe życie związany jest z Warszawą. Tutaj ukończył wydział rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych (dy‑ plom u prof. Tadeusza Łodziany). Studio‑ wał też malarstwo na Academia di Belle Arte „Brera” (dyplom w pracowni prof. Giorgio de Giorgii). Uprawia wszystkie sztuki piękne - od malarstwa poprzez grafikę aż do rzeźby. Malarstwo zaczął uprawiać w latach siedemdziesiątych. Debiutował dużą wystawą indywidu‑ alną w Galerii ‚ART’ w Warszawie. Od tej pory regularnie wystawia swoje obrazy w kraju i zagranicą. W stechnicyzowa‑ nym świecie pełnym przemocy, ludzie jak nigdy dotąd tęsknią za światem ba‑ śni.

JOANNA SARAPATA PORTRET BALLERINY W NIEBIESKIEJ SUKIENCE, 2022 Akryl, Tusz, Papier 45 cm x 32 cm Joanna Sarapata oprócz malarstwa zajmuje się scenografią i plakatem. Brała udział w wielu wy‑ stawach w prestiżowych galeriach sztuki. W 1996 r. zdobyła główną nagrodę w konkursie na plakat, organizowanym przez Operę Paryską. Głównym tematem jej malarstwa jest akt kobiecy. Wśród miłośników i klientów jej prac znajduje się wiele znanych osób, m.in. Jose Carreras, Placido Domin‑ go, Elton John, Patricia Picasso, John Raid, Scott Bromley (architekt Studio 54), Rami Grumach, Ro‑ semarie di Sapio z The Times Magazine, Rossy de Palma, Małgosia Bela i Gene Gutowski. 13 14 JOANNA ROSZKOWSKA DEEP BLUE, 2021 Akryl, Płótno (obraz) 100 cm x 100 cm Ceramika 63 cm x 20 cm x18 cm (rzeźba) Joanna Roszkowska jest absolwentką wy‑ działu Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Rzeźbę studiowała w pracow‑ ni Krystiana Jarnuszkiewicza i Wiktora Gut‑ ta. Członek stowarzyszenia ZPAP. Mieszka i tworzy w Warszawie. Tworzy abstrakcyj‑ ne rzeźby ceramiczne oraz obrazy. Nie robi szkiców, tworzy intuicyjnie. W jej pracach rzeźbiarskich przewijają się dwa nurty, któ‑ re się przenikają i powracają w wielu jej kolekcjach. Pierwszy inspirowany naturą i światem, który nas otacza. W tych pracach można odnaleźć czystą biologię, organiczne kształty, ale także proste formy inspirowane architekturą i twórczością człowieka.

KRZYSZTOF KOPEĆ DESZCZ NIEPOKOJU, 2021 Technika własna, Płótno 100 cm x 140 cm Krzysztof Kopeć urodził się w 1972 roku w Chorzowie. Studia ukoń‑ czyl w Instytucie Wychowania Ar‑ tystycznegoWSP w Częstochowie. W 1999 roku uzyskał dyplom ze specjalizacji Malarstwo w pracow‑ ni prof. Wincentego Maszkowskie‑ go. W 2002 roku ukończył także Podyplomowe Studium Rysunku i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięk‑ nych we Wrocławiu (specjalizacja Malarstwo w pracowni prof. Lesz‑ ka Mickosia). Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. 15 16 EUGENIUSZ OCHONKO MISTERIOSOS BAILES CON FLOR, 2022 Olej, Akryl, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 120 cm Eugeniusz Ochonko ukończył Wy‑ dział Malarstwa i Grafiki w Akade‑ mii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na‑ leży do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz związku „Interna‑ tional Artist Professional”. Obecnie mieszka i tworzy w Hiszpanii. Ba‑ zując na precyzyjnej, wzorowanej na rysunkach starych mistrzów technice w sposób bardzo kon‑ sekwentny kontynuuje mieszanie świata rzeczywistego z fantasma‑ gorią.

AGNIESZKA ZABRODZKA BEZ TYTUŁU, 2022 Olej, Tempera, Płótno 120 cm x 120 cm Agnieszka Zabrodzka urodzi‑ ła się w 1989 roku w Warszawie. W latach 2004 – 2010 brała udział w lekcje rysunku i malarstwa w Fundacji Atelier Foksal w Warsza‑ wie. Od 2010 roku studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2011 do 2015 roku należała do pracowni ma‑ larstwa prof. Stanisław Baja i dr. Arka‑ diusza Karapudy. 17 18 ANNA CHORZĘPA -KASZUB TIME TO BREAK 4, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Anna Chorzępa-Kaszub absolwentka Wydziału Grafiki, Komunikacji Wizu‑ alnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od wielu lat pracuje w charakterze grafika kreatywnego w jednej z poznańskich agencji re‑ klamowych. Z czasem doświadcze‑ nie zdobyte na uczelni i w pracy jako grafik zaczęła wykorzystywać również w tworzeniu swoich prac malarskich. Uczestniczyła w wystawach m.in. w Poznaniu, Warszawie, Hanowe‑ rze. W swojej twórczości skupia się przede wszystkim na człowieku i jego emocjach. Największą inspiracją jest dla niej sztuka szeroko pojętego stre‑ et artu.

MACIEJ WIERZBICKI WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ, 2022 Olej, Płyta 97 cm x 95 cm Maciej Wierzbicki zajmuje się ma‑ larstwem (sztalugowym, naścien‑ nym, autorskie, kopie, portrety itp.), ilustracją, identyfikacją wi‑ zualną, plakatem, zdobnictwem mebli oraz polichromią wolnosto‑ jących elementów rzeźbiarskich. 19 20 JACEK WALCZAK WOJAŻER, 2022 Akryl, Płyta 60 cm x 80 cm *droit de suite Jacek Walczak mieszka i tworzy we Wrocławiu, gdzie ukończył Wydział Architektury Politechniki. Do dziś związany jest z macierzy‑ stą uczelnią i wykłada w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Jego surrealistyczne przedstawienia najczęściej ukazują miejskie kra‑ jobrazy. Architektura przeplata się tutaj z baśniowymi wizerunkami, wprowadza atmosferę niczym z sennych wizji. Niektóre z tych snów zdają się zabierać widza w podwodny świat. Na płótnach Walczaka najczęściej znajdziemy bowiem ryby i inne wodne stwo‑ rzenia.

ADAM WĄTOR GDZIE OCZY PONIOSĄ, 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 100 cm Adam Wątor studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracow‑ ni Włodzimierza Kunza. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Podstawową inspiracją dla jego twórczości jest człowiek i emocje wyrażone poprzez ciało. Jego malarstwu blisko jest do rysun‑ ku, zwraca szczególną uwagę na dłonie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, USA, Norwegii, Szwecji. 21 22 ILONA HERC NA WIETRZE, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 120 cm Ilona Herc urodziła się w 1972 roku w Chrzanowie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pla‑ stycznych w Nowym Wiśniczu. Jest absolwentką Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Kato‑ wicach, Filia w Cieszynie. W 1998 roku uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zygmunta Lisa. Członek ZPAP.

GRZEGORZ KLIMEK CON ANIMA, 2022 Technika własna, Płótno 90 cm x 180 cm Grzegorz Klimek urodził się w 1987 roku w Kłobucku. W latach 20022007 edukował się w Liceum im. J. Malczewskiego w Częstochowie na kierunku Grafika Komputerowa. W 2006 roku brał udział w wymia‑ nie w ramach programu „Leonar‑ do da Vinci” odbyta w „Scuola del Libro” w Urbino. W latach 20072008 studiował na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a w latach 2008-2013 - malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Działał aktywnie w Samorządzie Studenc‑ kim ASP we Wrocławiu. 23 24 MICHAŁ WARECKI W PASKI, 2018 Akryl, Płótno 92 cm x 65 cm *droit de suite Michał Warecki urodził się w 1970 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończył. Uprawia nadekspresjonizm, ekshibicjonizm oraz neostyle. Jest malarzem żyjącym. Pytany o inspiracje ucieka.

KATE HOPE FORMA FIZYCZNA (MOTYL), 2022 Akryl, Płótno 130 cm x 100 cm Kate Hope to absolwentka wzornictwa na Po‑ litechnice Łódzkiej. Oprócz grafiki zajmuje się także fotografią i malarstwem. Jest znana przede wszystkim ze swojego cyklu „Forma Fizyczna – Ikony” przedstawiającego postaci ze świata kul‑ tury i sztuki. Abstrakcyjne prace artystki charakte‑ ryzują się intrygującym doborem barw. 25 26 OLAMALOÚ ALL EYES ON US, 2022 Akryl, Płótno 150 cm x 150 cm Olamaloú (Ola Kwiecińska) swoje obserwacje na temat świata, emocji i relacji międzyludzkich przenosi w fan‑ tastyczne światy dzikich zwierząt. To one oraz szeroka gama intensywnych kolorów są znakiem rozpoznawczym jej twórczości. Jej prace pojawiały się w galeriach w Polsce, Czechach i Stanach Zjednoczonych, między innymi na wy‑ stawie Show Your World w Galerii MC w Nowym Jorku, Salonie Ilustratorów w Poznaniu, wystawie malarskiej Trzy Mosty w Warszawie, czy indywidualnej wystawie w CSP w Muzeum Śląskim w Katowicach. Do tej pory malowała głównie na zamówienie, a jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Kanadzie i Szwajcarii.

JOANNA SZUMSKA DIALOG II, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 100 cm Joanna Szumska to artystka urodzona w Otwocku w 1965 roku. Ukończyła Państwo‑ we Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, pracowała w pracowni scenograficznej te‑ atru Baj w Warszawie. Później zajmowała się projektowaniem graficznym oraz projekto‑ waniem wnętrz. Jednak malarstwo zawsze było jej naturalnym środkiem wyrazu. Uwa‑ ża, że najpiękniejsze abstrakcje i najbardziej fantastyczne kompozycje tworzy natura, a każdy jej element to doskonałość: „Kiedy sto‑ ję przed białym płótnem, pierwsze do głowy przychodzą mi kolory. To one prowadzą mnie do ostatecznej formy, którą przybierze obraz. Niezależnie od tego, czy będzie to organiczna abstrakcja, czy też obraz figuratywny. Bo natu‑ ra jest kobietą. Z każdym obrazem spędzam wiele dni, tygodni. To zawsze cudowny czas, którym pragnę się dzielić”. 27 28 MONIKA DAŁEK CHCEMY SZCZĘŚLIWIE PRZEŻYĆ ŻYCIE W PRZERWIE MIĘDZY WOJ‑ NAMI, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Monika Dałek urodziła się w 1981 roku. Jest ab‑ solwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Włady‑ sława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obroniła 2008 r. na Wydziale Edukacji Wizualnej w Pra‑ cowni Malarstwa i Rysunku prof. Włodzimierza Stelmaszczyka, aneks do dyplomu - książka ar‑ tystyczna w Pracowni Projektowania graficzne‑ go adiunkta Włodzimierza Morawskiego.

KLAUDIA CHOMA DZIKIE SERCE, 2022 Olej, Płótno 120 cm x 100 cm Klaudia Choma urodziła się w 1988 roku. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W roku 2015 uzyskała dyplom magisterski w pracowni prof. Stanisła‑ wa Baja, zaś aneks do dyplomu przygotowała w Pracowni Struktur Wizualnych Profesora Jac‑ ka Dyrzyńskiego. Studia artystyczne rozpoczęła w 2009 roku w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni Profe‑ sora Ryszarda Osadczego. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą, jak i w galeriach sztuki współczesnej. Cykl zwierzę‑ cy Klaudii Chomy to z kolei portrety wykonane z psychologiczną zaciętością: każde ze stworzeń występuje na płótnach jako pierwszoplanowy bohater, wyodrębniony z bezczasowego, mgli‑ stego tła. Nawet najmniejsze z istot żywych zda‑ ją się opowiadać swoją własną historię, zaś ich prezencja przekonuje o niebanalnej osobowości i charakterze. 29 30 EMIL GOŚ KOT PUSTYNNY, 2022 Akryl, Olej, Płótno 60 cm x 50 cm Emil Goś, urodził się w 1986 roku we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Aka‑ demii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uprawia malarstwo sztalugowe, two‑ rząc głównie w technice olejnej oraz akrylowej. Szczególnie silnie interesuje go światłocień: pełna subtelności gra między mrokiem a tym, co wydo‑ bywa się niego poprzez odpowiednie oświetlenie, nadając martwej materii pozorów życia. Być może to właśnie z powodu wyjątkowych walorów świa‑ tłocieniowych, wielką inspiracją dla Emila Gosia jest twórczość Rembrandta van Rijn. Światło i cień są narzędziami artysty do budowania specyficznej atmosfery na jego obrazach, które osadzone są w stylistyce steampunkowej. Przyroda i mechanizm łączą się w kompozycjach Gosia, przywołując na myśl mechanizmy parowe i zegarowe przełomu XIX i XX wieku. W ten sposób powstaje mechanicz‑ na fauna, która swoim rozmiarem odpowiada rze‑ czywistej wielkości stworzeń.

PAWEŁ ADAMCZYK BEZOSOBOWOŚĆ 3, 2022 Pastel, Płótno 100 cm x 70 cm Urodzony w 1995 roku w Bielsku-Białej. Samodzielnie zdobywał swój warsztat przez wiele lat, a w ostatnim czasie rozwijał go w pracowni Piotra Suchodolskie‑ go. Na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Bliska mu jest sztuka figuratywna oraz turpizm. Jego prace poruszają wątki wyobcowania, oniryzmu, ucieczki od rzeczywistości. Utrzymuje w nich zimną kolory‑ stykę sugerującą martwość, która mocno kontrastu‑ jąc z tłem tworzy efekt poświaty. 31 32 YADIEL GONZALEZ PENSAMIENTOS LADY, 2022 Olej, Płótno 130 cm x 100 cm Yadiel Gonzales to artysta hiszpańskiego po‑ chodzenia. Najczęściej maluje postaci kobiece w kwiatowych koronach, otoczone roślinnymi or‑ namentami. Malarz w symboliczny sposób łączy świat przyrody z człowiekiem. Jego obrazy urze‑ kają barwną, żywą kolorystyką i przywodzą na myśl nieco nurt Art Nouveau. Artysta brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidual‑ nych, a jego obrazy zdobią domy kolekcjonerów zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

BORYS FIODOROWICZ WEJŚCIE. EPIZOD DRUGI, 2022 Akryl, Deska 40 cm x 30 cm Artysta malarz, który w swoich pracach łączy strefę sacrum z otaczającym nas profanum, sięgając często po tematy trudne i niewygod‑ ne. Finalista II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego. Prace B. Fiodorowicza prezentowane na wystawach indywidualnych m.in. Muzeum Ikon w Supraślu, Galerii Domu Aukcyjnego Art In House, a także na wystawach zbiorowych m.in.: w Muzeum Na‑ rodowym im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie (Ukraina), Instytucie Polskim w Mińsku i Brześciu (Białoruś), Dworze w Stryszowie - Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, a także na VI Piotrkowskim Bienna‑ le Sztuki. 33 34 SYLWIA PERCZAK PODAJ DALEJ, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 80 cm Sylwia Perczak ukończyła studia w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w la‑ tach 1996-2001 (byłej WSP). Dyplom otrzymała w pracowni malarskiej prof. Wincentego Maszkowskiego. Od 2005 roku należy do Związku Pa‑ stelistów Polskich w Nowym Sączu. Współpracuje również z wydawnic‑ twami ilustrując książki dla dzieci. Obecnie, oprócz malarstwa sztalugo‑ wego, zajmuje się pisaniem ikon.

ALICJA KAPPA SIESTA, 2022 Akryl, Szlagmetal, Płótno 100 cm x 100 cm Alicja Kappa to absolwentka Aka‑ demii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu (dyplom - 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Waż‑ niejsze wystawy; Finalistka Między‑ narodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 rundy, USA, 2014r.; ; Prix de Pein‑ tuka re de L’Ebouillanté 2014, 2013r. Paryż; Art Brownie ZOO, Toronto, 2013r.; Muzeum Sztuki Współcze‑ snej we Wrocławiu, 2014r.; Konkurs malarstwa „Ogrody 2013”, BWA Za‑ mek Książ Wałbrzych; II Międzynaro‑ dowy Konkurs Malarski, Przestrzeń Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale malar‑ stwa młodych, wystawa finalistów konkursu, Częstochowa. 35 36 WIESŁAW NOWAKOWSKI BIAŁY OBRAZ V, 2022 Olej, Płótno 75 cm x 70 cm Wiesław Nowakowski urodził się w 1956 roku. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa PWSSP w Poznaniu w 1982 roku. w pracowni prof. St. Teisseyre’a. Uprawia malarstwo szta‑ lugowe. Dysponuje znakomitym warsztatem malarskim. Wzięty portrecista. Twórca nastro‑ jowych martwych natur. Udział w wystawach krajowych i zagranicznych indywidualnych.

JAKUB NAPIERAJ „KIERUNEK SŁOŃCE” Z CYKLU MOGRAN COLOURS, 2022 Akryl, Płyta 70 cm x 100 cm Jakub Napieraj urodził się 1991 roku. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2016 roku obronił dyplom z wyróżnie‑ niem i uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Reali‑ zacja została nagrodzona brązo‑ wym medalem w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe stu‑ dentów ASP w Łodzi w roku 2016”. 37 38 PAULINA RYCHTER DZIEWCZYNA Z ROWEREM, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 80 cm Paulina Rychter jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, studiowała na Wy‑ dziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, dyplom uzyskała z wyróżnieniem. Mieszka w Gdańsku. Zajmuje się grafiką projektową, video, ilustra‑ cją oraz malarstwem. Tworzy graficzne prace, lubi mocno zdefiniowane kształty i żywy kolor. Prezentuje minimalistyczne podejście do kom‑ pozycji, geometryczne elementy nierzadko by‑ wają nanoszone z szablonu. Najchętniej maluje w technice olejnej na płótnie, zwykle wybiera duże formaty preferując malarstwo figuratyw‑ ne, rzadziej sięga do abstrakcji. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych oraz indywidual‑ nych. Od wielu lat związana jest również z bran‑ żą muzyczną.

KRZYSZTOF TANAJEWSKI 1928 MERCEDES-BENZ, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 100 cm Krzysztof Tanajewski urodził się w 1967 roku w Olsztynie. Poza tra‑ dycyjnym malarstwem sztalugo‑ wym, tworzy grafiki komputero‑ we oraz komiksy. Jego twórczość w dużym stopniu inspirowana jest historią motoryzacji i lotnictwa. Eksperymentując z technikami street artu i dieselpunku, poszuku‑ je nowych środków przekazu. Jest także autorem prac inspirowanych historią Olsztyna oraz Warmii i Ma‑ zur. 39 40 TOMASZ RADECKI DOMKI PLAŻOWE, 2022 Akryl, Płótno 50 cm x 60 cm Tomasz Radecki absolwent Wy‑ działu wychowania Artystycznego Akademii im J. Długosza w Często‑ chowie o specjalności - malarstwo sztalugowe. Tworzę kompozycję które przedstawiają zwykły prosty otaczający nas świat bardziej lub mniej rzeczywisty , przepełniony symboliką , wyciszony i pełen na‑ stroju tajemnicy.

PIOTR KACHNY SACRED INTERVENTION, 2022 Olej, Płótno 145 cm x 130 cm Piotr Kachny urodził się w 1978 roku w Kluczborku (województwo opolskie). Ukończył studia na UAM w Poznaniu (wydział pedagogiczno-artystyczny w Kaliszu) na kierunku EASP (dyplom z ma‑ larstwa) oraz National College of Art and Design (Dublin). Maluje, zajmuje się fo‑ tografią artystyczną oraz fotomontażem. Zarówno w malarstwie jak i fotografii interesuje go postać ludzka. Używa wi‑ zerunków często znanych mu osób jako pretekstu do zbudowania obrazu. 41 42 ADAM KOŁAKOWSKI COSTA DE LA LUNA, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 140 cm Adam Kołakowski urodził się w 1981 roku. Jest absolwen‑ tem Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W czasie studiów jego edukacja obejmo‑ wała grafikę, ilustrację, plakat, ma‑ larstwo i rzeźbę. Był laborantem w pracowni drzeworytniczej. Wy‑ jechał na stypendium naukowe na Uniwersytet w Knoxville do Stanów Zjednoczonych. Jego prace były pokazywane publiczności w kraju i za granicą, szczególną popularność zdobywając wśród amerykańskiej i kanadyjskiej Polonii.

KRYSTYNA RÓŻ-PASEK PASJA WOLNOŚCI, 2021 Olej, Płótno 100 cm x 80 cm Krystyna Róż-Pasek - urodzona w 1981 roku w Gorlicach , absolwentka Liceum Sztuk Pla‑ stycznych w Tarnowie - profil tkactwo. W la‑ tach 2004-2009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktualnie mieszka i roz‑ wija swoją twórczość w Krakowie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej działalności zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym , tworząc autorskie obrazy. Ob‑ razy olejne na płótnie charakteryzują mocne ekspresyjne kolory oraz faktura farby, nakładana przy użyciu szpachelki malarskiej. 43 44 WOJCIECH PIEKARSKI BŁĘKIT PARYSKI, 2022 Olej, Płótno 53 cm x 120 cm Wojciech Piekarski ukończył Po‑ litechnikę Łódzką w 2007 roku. Mieszka nieopodal Pabianic koło Łodzi. Zajmuje się tylko malar‑ stwem tworząc na zamówienia duże sceny sakralne i portrety. Maluje też martwe natury i akty. W swojej twórczości wzoruje się na dawnych mistrzach, przede wszystkim malarstwie Caravag‑ gia. Od 2007 roku uczestniczy w programie promowania twór‑ czości łódzkich artystów. Jego twórczość cieszy się dużym uznaniem amatorów malarstwa realistycznego.

CYPRIAN NOCOŃ GRANDE VALSE BRILLANTE, 2022 Olej, Płótno 150 cm x 190 cm Cyprian Nocoń urodził się w 1991 roku w Chorzowie. Jest absolwen‑ tem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (studiował ta tej uczelni w latach 2011-2017). Dy‑ plom uzyskał w pracowni prof. Ireneusza Walczaka w katedrze malarstwa. Odbył rezydencję arty‑ styczną w belgijskim Glo-Art Cen‑ tre w 2016 roku. 45 46 PIOTR NOGAJ BLABLOK, 2022 Olej, Płótno 90 cm x 130 cm Malarstwo jest jego sposobem na życie, pasją i nałogiem, bez któ‑ rego ciężko żyć. Malując, nigdy nie wie kiedy skończy i też nie do końca jest to od niego zależne. Jak sam twierdzi: „nie zawsze proces ten jest lekki i przyjemny, wręcz przeciwnie; najczęściej to walka ze swoimi słabościami, gdzie naj‑ większym wrogiem staje się sam umysł. Nie oznacza to jednak, by przestać myśleć, lecz by zacząć myśleć obrazem”.

GRZEGORZ RADZIEWICZ TERRA NOVA, 2022 Akryl, Płótno 80 cm x 100 cm Grzegorz Radziewicz urodzony w 1976 roku w Białymstoku. Ab‑ solwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wro‑ cławiu. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, malarstwem wiel‑ koformatowym w tym muralem oraz grafiką artystyczną oraz per‑ formansem. Prezentował swoje obrazy oraz grafiki na 30 wysta‑ wach indywidualnych oraz ponad 80 wystawach zbiorowych. Poka‑ zywał swoje prace w Polsce, USA, Anglii, Portugalii, Japonii. Oprócz szeroko rozumianego malarstwa i grafiki często działa na pograni‑ czu sztuk plastycznych z poezją, muzyką oraz teatrem. 47 48 GRZEGORZ KUFEL SKRAWKI, 2022 Akryl, Płótno 93 cm x 93 cm Grzegorz Kufel z zamiłowania, pasji jest malarzem i grafikiem. Spotkać go można na ulicach miast i wsi ze szki‑ cownikiem, czasem towarzyszy mu syn – również ze szkicownikiem. Nie obronił dyplomu w pracowni malar‑ stwa u prof. Macieja Świeszewskiego na gdańskiej ASP. Nie studiował też w Akademii Sztuk Pięknych św. Jerzego w Barcelonie, choć chciałby. Pierwsze obrazy namalował w latach dziewięć‑ dziesiątych ubiegłego wieku.

JAN DUBROWIN SPACER Z CYKLU OBRAZY NIEDZISIEJSZE, 2022 Olej, Płótno 80 cm x 60 cm Jan Dubrowin urodził się w 1957 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom uzyskał w 1981 roku z zakresu tkaniny unikatowej. Od tego czasu uczest‑ niczył we wszystkich wystawach środowiskowych. Wielokrotnie prezentował swoją twórczość na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in. w Rzeszowie, Tarnowie, Pozna‑ niu, Nowym Sączu, Kaliszu, Sieradzu, Bielsku-Białej, Radomiu, Warszawie, Łodzi, Toruniu, Bełchatowie, Kostromie, Esslingen, Gironie, Równem, Pradze. Brał udział w wielu plenerach malarskich i wystawach poplenerowych. Jest laureatem wielu nagród i wy‑ różnień. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach pry‑ watnych oraz w galeriach sztuki. Aktywnie uczest‑ niczy w życiu kulturalnym miasta i środowiska. W 2006 z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej uhonorowany został „BrązowymMedalem za Zasłu‑ gi dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. 49 50 MARIUSZ CICHOŃ SYMBIOZA, 2022 Olej, Płyta 61 cm x 77 cm Mariusz Cichoń urodził się w 1961 roku. Uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jerze‑ go Nowosielskiego. W najnow‑ szym cyklu swoje surrealistyczne, figuratywne przedstawienia ma‑ luje na deskach i charakterystycz‑ nych starych drzwiach od szafy.

WACŁAW SPORSKI TAK LUB NIE, 2022 Olej, Płótno 40 cm x 50 cm Wacław Sporski ukończył Pań‑ stwową Szkołę Plastyczną im. A.K. Glebowa w Mińsku. W roku 1983 zainaugurował swoją działalność wystawienniczą. Na koncie ma wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w rodzinnej Białorusi jak i w Holandii, Japonii, w Polsce i na Litwie. Należy do Towa‑ rzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. W Polsce brał udział w wystawach w Warszawie, Siedlcach, Sopocie. Ar‑ tysta zainteresowany otaczającym światem, ludźmi, filozofią tworzy dzieła wyjątkowe, baśniowe, na pograniczu jawy i snu. Piękne, przemyślane, malarskie widzenia artysty trafiają swoją poetyką do wielu kolekcjonerów na świecie. 51 52 ALEX SPORSKI STARE MIASTO, 2022 Olej, Płótno 60 cm x 50 cm Alex Sporski urodził się na Białorusi. Syn uzna‑ nego białoruskiego artysty Wacława Spor‑ skiego. Absolwent Grodzieńskiej Akademii. Artysta nowego pokolenia, wykształcony, o niezwykłej wyobraźni i fantazji. W swoich pracach często posługuje się symbolami, me‑ taforą, Tworzy prace o bogatej kolorystyce, często inspiruje się własnymi doświadczenia‑ mi i emocjami, wizjami. Artysta o ogromnym potencjale, bardzo dobrze rekomendowany przez historyków sztuki.

ADAM PIOTR RUTKOWSKI Z NADZIEJĄ, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 110 cm Adam Piotr Rutkowski - urodzony w 1973 roku w Płocku. Artysta ma‑ larz i architekt krajobrazu. Twórca autorskich projektów artystycz‑ nych, organizator i kurator wystaw i plenerów malarskich. Absolwent malarstwa na Wydziale Artystycz‑ nym UMCS w Lublinie (2013). Dy‑ plom w pracowni prof. Jacka Woj‑ ciechowskiego obronił z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem. 53 54 ALEKSANDER YASIN EDEN, 2022 Akryl, Płótno 70 cm x 100 cm Aleksandr Yasin urodził się w 1971 roku. Uprawia malarstwo akwa‑ relowe, akrylowe i olejne. Ab‑ solwent Wydziału Architektury Akademii Krymskiej - praca magi‑ sterska z wyróżnieniem. Od 2011 roku jest członkiem ZPAP okręgu Warszawskiego. Od 2013 roku jest członkiem Stowarzyszenia Akwa‑ relistów Polskich, które wchodzi w skład Europejskiej Federacji Akwa‑ relistów. Na swoim koncie ma po‑ nad 100 wystaw autorskich i zbio‑ rowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych niemal na wszystkich kontynentach świata oraz w zbio‑ rach muzeów sztuki.

RENATA MAGDA SCIROCCO..., 2021 Akryl, Płótno 90 cm x 80 cm Renata Magda to artystka urodzona w Rzeszowie w 1980 roku. W latach 19992002 kształciła się na Uniwersytecie Lu‑ dowym, gdzie pod kierownictwem mgr A. Kijowskiego uzyskała dyplom z ma‑ larstwa i tkaniny artystycznej. W latach 2002-2006 studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła specjalizacjęmalarstwowpracowniachprof. S. Białogłowicza i prof. T. Boruty. W 2012 roku została absolwentka architektury wnętrz. a w 2014 - krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - uzyskała dyplom na Wy‑ dziale Malarstwa pod kierunkiem prof. T. Kotkowska-Rzepecka i prof. A. Bednarczy‑ ka i obroniła aneks z rysunku na pracowni dr. Wojciecha Kubiaka. Członkini Krakow‑ skiej grupy X. 55 56 MAGDALENA KĘPKA DROGA DO PORTU, 2022 Olej, Akryl, Płótno 100 cm x 100 cm Magdalena Kępka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła‑ wiu na Wydziale Malarstwa oraz Aka‑ demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Maluje w technice olejnej i akrylowej. Tematem jej obrazów jest polski pejzaż, marynistyka oraz archi‑ tektura gorącego południa. W swo‑ ich obrazach stara się zatrzymać grę światła oraz czar otaczającego świata z jego urokami i niedoskonałościami. Przez półtora roku mieszkała rów‑ nież w Hiszpanii, gdzie z powodze‑ niem kontynuowała swoją przygodę z malarstwem uczestnicząc w życiu artystycznym tego kraju. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodo‑ wych konkursach malarskich, plene‑ rach oraz licznych wystawach pokon‑ kursowych.

KONRAD HAMADA SIERPNIOWY ZACHÓD SŁOŃCA, 2022 Olej, Płótno 160 cm x 60 cm x 2 Konrad Hamada urodzony w 1981 roku w Krako‑ wie. Absolwent Wydziału Architektury Politech‑ niki Krakowskiej, dyplom 2005 oraz Wydziału Re‑ żyserii w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej, dyplom 2010. Uprawia głównie realistyczne malarstwo olejne, którego tematem są duże symboliczne kompozycje, w których od‑ wołuje się do twórczości Hieronima Boscha, Gu‑ stava Klimta i Prearafaelitów oraz niekiedy pejzaż. Pracuje również na co dzień jako portrecista i ry‑ sownik. Prace w kolekcjach instytucji i osób pry‑ watnych w kraju i za granicą, we Francji, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Chinach, Kanadzie i USA. Laureat nagród i wyróżnień na fe‑ stiwalach kina niezależnego w Polsce, w tym dwa razy pierwszego miejsca za film„Czwarty grzech”. 57 58 EWELINA KUZANIAK SŁONECZNA RZEKA, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 70 cm Ewelina Kuzaniak urodziła się w 1985 roku. Artyst‑ ka jest absolwentką Łódzkiej Akademii Sztuk Pięk‑ nych. W 2013 roku obroniła dyplom magisterski na wydziale Sztuk Wizualnych w pracowni Rysunku i Malarstwa prof.Andrzeja Michalika oraz w pracowni Fotografii dr Artura Chrzanowskiego. Do 2020 roku nauczała malarstwa w swojej prywatnej pracowni. Obecnie promuje polską sztukę oraz prowadzi stro‑ nę poświęconą młodym artystom i nowej sztuce. O swoich obrazach mówi: Interesuje mnie kompozy‑ cja, która przynosi ukojenie, a mojej sztuki nie trze‑ ba w żaden sposób tłumaczyć. W obrazie staram się znaleźć równowagę żywiołów wody i powie‑ trza. Najnowszy cykl opiera się głównie na pejzażu morskim oraz pejzażu jezior, ukazując otwartą prze‑ strzeń, porty i piękno żeglugi.

PIOTR GRZECHOWSKI WZNIESIENIE, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Piotr Grzechowski urodził się w 1986 roku w Miliczu. Jest samoukiem, który zaczął ry‑ sować już jako dziecko. Mieszka w Pozna‑ niu, gdzie studiował politologię, a od 2007 roku pracował w sektorze finansów i ban‑ kowości. Obecnie zajmuje się malarstwem na pełny etat. Na odwrocie swoich dzieł artysta ma zwyczaj zamieszczać autorskie teksty. 59 60 ANDRZEJ ŻURAŃSKI STARY WAGON, 2019 Olej, Płyta 87 cm x 73 cm Andrzej Żurański urodził się w 1954 roku. Malarstwa uczył się kopiując obrazy dawnych malarzy. Po raz pierwszy jego prace zosta‑ ły zaprezentowane w Wałbrzychu w 1984 roku w salach zamku Książ. Brał udział w wielu konkursach m.in. w organizowanym przez Mi‑ nisterstwo Kultury i Sztuki Konkur‑ sie Malarstwa im. Zygmunta Rafała Pomorskiego.

KHRYSTYNA HLADKA 61 62 PATRYCJA KRUSZYŃSKA-MIKULSKA Z CYKLU IN THE SUNSHINE, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 150 cm Khrystyna Hladka urodziła się w Tarnopolu w 1994 roku. Ukoń‑ czyła Architekturę Wnętrz na Lwowskiej Akademii Sztuk Pięk‑ nych. Obecnie artystka mieszka i pracuje w Warszawie. Artystka podkreśla, że zajmując się pro‑ jektowaniem wnętrz, zdaje sobie sprawę jak ważnym elementem w każdym pomieszczeniu jest obraz. Tworząc, używa żywych, energicznych barw. Najczęściej prezentuje różnorodne oblicza natury, a jej ulubionym motywem są pawie pióra. Równie często ar‑ tystka maluje wizerunki kobiet. Ich portrety przedstawia w sub‑ telny, tajemniczy sposób, nawią‑ zując jednocześnie do wrażliwego usposobienia kobiety. GREEN PARADISE XIII, 2022 Akryl, Płótno 120 cm x 70 cm x 2 Patrycja Kruszyńska-Mikulska urodziła się w Lublinie. Jest ab‑ solwentką I i II stopnia Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, specjalizacja malarstwo sztalu‑ gowe. Zajmuje się malarstwem olejnym, ceramiką, projektowa‑ niem wzorów i malowaniem na porcelanie. Współpracowała z projektantami Jerzego Staraka i Anny Woźniak -Starak w projekcie do „Witkiewiczówki” w Zakopa‑ nem. Zdobyła pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich w konkursie na plakat pt. „Promo‑ cja zdrowia”. Członkini Towarzy‑ stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie.

AGATA PADOL BLIŻEJ NIŻ DOTYK, 2022 Akryl, Płótno 100 cm x 80 cm Agata Padol w roku 1991 ukończyła z wyróż‑ nieniem studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego. Artystka zajmuje się malarstwem na płótnie w tech‑ nice olejnej i akrylowej. Ma również doświadczenia w pracach wielkoformatowych i freskach na obiek‑ tach historycznych. Posiada kompetencje kuratora sztuki, krytyka sztuki i specjalisty w zakresie analizy dzieła. Ponadto zajmuje się designem w nowocze‑ snej przestrzeni. Jej malarstwo cechuje poszuki‑ wanie granicy lub łącznika pomiędzy sztuką figu‑ ratywną i abstrakcyjną w odniesieniu do czynnika skali wizualnej. Myśli i pracuje cyklami. Stąd kadro‑ wanie i pomniejszanie lub powiększanie obiek‑ tów na płaszczyźnie. Interesuje się zagadnieniami kobiecości w odniesieniu do sfery emocji, ducho‑ wości, egzystencji, poezji, linii art dèco, schematów społecznych, kanonów piękna i poszukiwaniem odpowiedzi na wiele pytań z tego zagadnienia. 63 64 ANDRZEJ MASIANIS LILITH I EWA, 2022 Akryl, Płótno 90 cm x 70 cm Urodził się w 1974 roku w Pile. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Jest absol‑ wentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom otrzymał w 1999 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. W 1996 roku otrzymał stypendium Fun‑ dacji im. Tadeusza Kulisiewicza. W 1998 roku otrzy‑ mał drugą nagrodę na Ogólnopolskim Biennale Rysunku Wyższych Uczelni Artystycznych w Kato‑ wicach. Uczestnik cyklu wystaw.

ROZALIA WÓJCIK MARTWA NATURA Z OWOCAMI, 2022 Olej, Akryl, Płótno 100 cm x 50 cm Rozalia Wójcik urodziła się w 1972 roku w Częstochowie. Z wykształcenia jest plastyczką, ilustratorka i projektantką form użytkowych. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Od lat zajmuje się malarstwem sztalugowym. Głównymi tematami artystki jest portretowanie starych miast, miasteczek, kamienic, postaci kobiecych i ko‑ tów, pokazując je w bajkowej konwencji. 65 66 LUIZA LOS -PŁAWSZEWSKA POPOŁUDNIE Z LA STAMPĄ, 2022 Akryl, Płótno 90 cm x 90 cm Luiza Los-Pławszewska urodziła się w 1963 roku w Szczecinie. W 1983 roku ukończy‑ ła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie. W 1991 roku została absolwentką historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. W la‑ tach 2018-2020 studiowała malarstwo- Stu‑ dia Podyplomowe Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju, i zagranicą m.in. w Niemczech, Au‑ strii, USA, Australii i w Szwajcarii. Obecnie mieszka i tworzy w Opolu.

NELI LUKASHYK WIOSNA JEST W TWOICH OCZACH, 2021 Akryl, Płótno 60 cm x 60 cm Neli Lukashyk, to współczesna artystka urodzona w 1968 roku. W latach 1979-1986 uczęszczała do Gymnasium-College of Arts w Mińsku na Białorusi. Ukończyłą Witebski Państwowy Uniwersy‑ tet Technologiczny Wydział Pro‑ jektowania również na Białorusi. Członek Białoruskiego Związku Projektantów. Jej styl to połącze‑ nie postmodernizmu i abstrakcji geometrycznej. 67 68 ŻANNA BRZYZEK W SŁODKIM ŚNIE, 2022 Olej, Akryl, Płótno 76 cm x 76 cm W 2007 roku uzyskała stopień Associate of Fine Arts degree w Seminole Community College w stanie Floryda, gdzie obecnie mieszka i pracuje jako wolny ar‑ tysta. W malarstwie posługuje się techniką akrylową i olejną, two‑ rząc kompozycje figuratywne. Główna bohaterką jej obrazów jest kobieta. Artystka umieszcza sylwetki swoich protagonistek w unikatowej scenerii, łącząc ze sobą na płótnie dwa odrębne światy-sztuki figuratywnej i abs‑ trakcyjnej. Zanna Brzyzek współ‑ pracuje z galeriami i domami aukcyjnymi w Polsce. Jej prace znajdują się w prywatnych kolek‑ cjach w Polsce i w USA.

MONIKA KRZYMIŃSKA -ŚLUBORSKA MANIFESTATION, 2022 Olej, Płótno 140 cm x 100 cm Monika Krzymińska-Śluborska urodziła się w 1975 roku w Warszawie. Tu mieszka i pracuje. Swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła w 1993 roku w pracowni warszawskiego portrecisty Jana W. Pie‑ chury. Uczyła się malarstwa i współpracowała z mi‑ strzem kilka lat. Na swoim koncie ma kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych. Uprawia malarstwo realistyczne, uwielbia realizm magiczny. ‚Kocha lu‑ dzi i świat, który ją otacza, a malarstwo jest pasją, poprzez którą może tę miłość wyrażać...” Jej obrazy znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. 69 70 IWONA WIERKOWSKA -ROGOWSKA KRÓLOWA JEST TYLKO JEDNA, 2022 Akryl, Szlagmetal, Płótno 110 cm x 80 cm Iwona Wierkowska-Rogowska to artystka samouk. Malarstwo było jej hobby, od kiedy sięga pamię‑ cią. Od kilkunastu lat stało się jej pasją i pomysłem na życie. Malując - w cudowny sposób wypełnia sobie czas i cieszy się z każdego stworzonego dzieła, co daje jej przy tym wiele radości i przy‑ jemności. Tematem obrazów są w większości ko‑ biety - każda jest inna, ciekawa i na swój sposób intrygująca. Technika: olej, pastele, akwarela oraz techniki mieszane.

ŻANETA CHŁOSTOWSKA -SZWACZKA PRZED JESIENI ŚWITEM, 2016 Akryl, Płótno 120 cm x 100 cm Żaneta Chłostowska-Szwaczka ukończy‑ łam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze oraz studia na Wydziale Ar‑ tystycznym - na kierunkach Malarstwo oraz Fotografia Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. Uprawia malarstwo, rzeźbę oraz mozaikę. Inspiracji i pretekstu do tworzenia szuka w naturze. Pomimo że jest to podejście niezbyt oryginalne, jak mówi, stara się przedstawić własną wizję, własne podejście do tematu. Florystyka to dziedzina jej zainteresowań. 71 72 MARTINA PALA HESITATING, 2022 Olej, Płótno 80 cm x 80 cm Martina Pala to artystka współcze‑ sna zajmująca się przedstawienia‑ mi kobiet. W jej malarstwie da się zauważyć wpływy pop artu. Kolo‑ rem przewodnim, ale nie dominu‑ jącym kompozycji, jest czerwień.

SYLWIA KALINOWSKA GŁĘBIA SPOKOJU, 2022 Olej, Płótno 100 cm x 100 cm Sylwia Kalinowska Ukończyła Historię Sztuki na Collegium Civitas w War‑ szawie, ukończyła również grafikę na wydziale artystycznym na Uniwersy‑ tecie Marii Curie Skłodowskiej w Lu‑ blinie. Przewodnią tematyką jej dzieł są kobiety ukazane w sposób zmy‑ słowy oraz subtelny, często ukazywa‑ ne jako anielice lub diablice. Sylwia Kalinowska w dużej mierze maluje za pomocą tuszu, farby oraz pasteli. Jest również ilustrtatorką okładek do ksią‑ żek oraz miłośniczką koncepcji arty‑ stycznej ut pictura poesis. 73 74 GRAŻYNA KRZEMIŃSKA MYŚLI MAMY WSPÓLNE Z CYKU NOSTALGICZNE MYŚLI, 2022 Olej, Akryl, Technika własna, Płótno 90 cm x 100 cm Ukończyła Akademię Sztuk Pięk‑ nych w Gdańsku, dyplom z malar‑ stwa w pracowni prof. Andrzeja Dyakowskiego. Od trzydziestu lat prowadzi aktywnie działalność twórczą i wystawienniczą. Przez cały ten okres miała 10 wystaw in‑ dywidualnych i brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzY2NjE=