eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

WPiS

W bieżącym numerze:

-> Fundamentem rozwoju jest współpraca rządu i rodzimego biznesu – ekonomista
prof. Artur Śliwiński pisze o konieczności oparcia rozwoju gospodarczego kraju
na rodzimym kapitale i współpracy rządu z krajowymi przedsiębiorcami.

-> 13 maja 1981. Znaki Opatrzności Bożej – w kolejną rocznicę zamachu na Jana Pawła II
przypominamy okoliczności wydarzeń na pl. św. Piotra w dniu 13 maja 1981 r. i późniejszego
leczenia papieża. Wspomina je świadek prof. Gabriel Turowski.

-> Bez zasady proporcjonalności i odwołania do chrześcijaństwa nie ma sensu tworzyć nowej
ustawy medialnej – o pożądanych zmianach na polskim rynku mediów elektronicznych
i papierowych oraz koniecznej nowej ustawie medialnej pisze Leszek Sosnowski.

-> Zabrakło żarliwości obchodów milenijnych, ale wzrasta już ziarno zasiane przez JPII
– obchody milenijne z 1966 r. i tegoroczne uroczystości jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
porównuje Jolanta Sosnowska.

-> Droga dla Europy jest tylko jedna: powrót do chrześcijaństwa, do życia według Ewangelii
– wystąpienie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego
wygłoszone podczas trzeciomajowych uroczystości na Jasnej Górze.

-> Boże, Ojczyzna! Ale jaka? – reportaż Izy Kozłowskiej z obchodów 1050-lecia Chrztu Polski
na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie i Poznaniu.

-> Jasna Góra i Kraków na chrzcielnym szlaku – obchody jubileuszu Chrztu Polski na Jasnej Górze
i w Krakowie opisuje Jolanta Sosnowska.

-> Jak Węgrzy obronili w UE swoją pozycję – relacja Adama Sosnowskiego ze spotkania zagranicznych
dziennikarzy z przedstawicielami węgierskiego rządu i parlamentu.

-> Banki dobrze zasłużone. Ale w II Rzeczypospolitej – historyk dr Marek P. Deszczyński przestawia
sytuację banków w międzywojennej Polsce i rolę, jaką odegrały w budowie kraju.

-> Wyłudzenia, oszustwa i przemyt; państwo traci 100 mld rocznie! – o stratach, jakie przynosi państwu
nieszczelny system podatkowy i sposobom zaradzenia temu rozmawiają Leszek Sosnowski i Janusz Szewczak.

-> Interes niemiecko-rosyjski ważniejszy od europejskiego – o sytuacji energetycznej Polski i naszej części
Europy z sekretarzem stanu w kancelarii premiera dr. Piotrem Naimskim rozmawia Leszek Sosnowski.

-> Poznajcie Łęgajny. Poznacie Polskę B – Jolanta Sosnowska opisuje gospodarczy i społeczny upadek
kwitnących niegdyś miast i miasteczek Warmii i Mazur.

-> Chwała Zwycięzcom! – reportaż z podkrakowskiej Morawicy, gdzie ks. Władysław Palmowski niestrudzenie
buduje patriotyczne pomniki.

-> Don Kichot walczył z wiatrakami, a pokonał czas – w czterechsetną rocznicę śmierci Miguela de Cervantesa
przypominamy postać i dorobek tego najbardziej znanego hiszpańskiego pisarza.

-> Chwali cnotę, piętnuje występek – wystąpienie prof. Krzysztofa Szczerskiego podczas prezentacji książki
Jana Pietrzaka „Śmiech i złość” w Auli św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

-> Nie ma kompromisów w ochronie przyrody – o sytuacji w polskiej ochronie przyrody i potrzebie nowych
uregulowań prawnych w tej dziedzinie pisze przyrodnik dr Jerzy Kruszelnicki.

-> Czy powstanie Ministerstwo Polaków za Granicą? – dr Mirosław Boruta postuluje zwiększenie troski państwa
polskiego o Polonię i utworzenie w tym celu Ministerstwa Polaków za Granicą.

-> Moskwa w naszych rękach – przypominamy czasy, gdy Rosja znajdowała się pod politycznym i kulturalnym
wpływem Polski, a na Kremlu stacjonowały polskie oddziały.

-> Białe Morza – pierwszy dom Ojca Świętego – reportaż z prac nad pomnikiem św. Jana Pawła II, który niebawem
stanie w nowym krakowskim sanktuarium Papieża Polaka.

-> Detektywistyczne odtwarzanie „Panoramy siedmiogrodzkiej” – Muzeum Okręgowe w Tarnowie od wielu lat
poszukuje i skupuje rozproszone po świecie fragmenty wielkiego dzieła Jana Styki.

-> Świato–podgląd – przegląd wiadomości ze światowych mediów, a w nim m.in.: hinduski lekarz chce ożywiać zmarłych,
zakaz przychodzenia półnago do kościoła i gniew papieża Franciszka z powodu nadmiernych wydatków kurii.