eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Chemia w Szkole

NAUKA I TECHNIKA
CIEKAWOSTKI - MAREK ORLIK
CHEMIA CYTRUSÓW - JOANNA KUREK
ZWIĄZKI CHEMICZNE ZAWARTE W POSZCZEGÓLNYCH CYTRUSACH DZIELĄ SIĘ NA ZAWARTE W SKÓRCE (OLEJKI
ETERYCZNE), W MIĄŻSZU I OWOCNI (WITAMINY, BIAŁKA, TŁUSZCZE, BŁONNIK, WĘGLOWODANY, TAKŻE CUKRY
PROSTE, MINERAŁY I OCZYWIŚCIE WODA). W OPRACOWANIU OPISANO NAJWAŻNIEJSZE ZWIĄZKI CHEMICZNE
WYSTĘPUJĄCE ZARÓWNO W SKÓRCE, JAK I W JADALNEJ CZĘŚCI OWOCÓW CYTRUSOWYCH.
WYKORZYSTANIE SUCHYCH TESTÓW W ANALIZIE KRWI - IZABELLA KOŚKA, PAWEŁ KUBALCZYK
STRUKTURALNE FORMY WĘGLA - VALENTYNA SHVETS
WĘGIEL JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONYCH PIERWIASTKÓW
CHEMICZNYCH W KOSMOSIE I NA ZIEMI: JEST CZĘŚCIĄ SŁOŃCA,
GWIAZD, KOMET, PLANET; WĘGLOWODORY STANOWIĄ PODSTAWĘ WĘGLA,
ROPY NAFTOWEJ, GAZU. W TYM OPRACOWANIU PRZEDSTAWIAMY STRUKTURY
ALOTROPOWYCH ODMIANY WĘGLA: DIAMENTU, GRAFITU, FULERENU, GRAFENU, NANORUREK I KARBINU.
MIKROPLASTIK – MAKROPROBLEM L ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA
WSPÓŁCZESNE UŻYCIE TERMINU PLASTIK ZOSTAŁO PO RAZ PIERWSZY WYMYŚLONE PRZEZ LEO HENDRICKA
BAEKELANDA W 1909 R., CELEM OPISANIA SZEROKIEJ GAMY MATERIAŁÓW. POZOSTAJE PYTANIE, CO MAMY
NA MYŚLI, KIEDY MÓWIMY O TWORZYWACH SZTUCZNYCH I CZYM DOKŁADNIE SĄ TE MATERIAŁY?

METODYKA I PRAKTYKA SZKOLNA
PULSUJĄCE ŚWIATŁO.
CHEMILUMINESCENCYJNE OSCYLACJE - MAREK PLES
ISTNIEJĄ PEWNE GRUPY REAKCJI CHEMICZNYCH, KTÓRE ZAWSZE CIESZĄ SIĘ
WIELKIM ZAINTERESOWANIEM UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, NIE TYLKO ZE WZGLĘDU
NA NIEWĄTPLIWĄ WARTOŚĆ EDUKACYJNĄ, ALE TEŻ WSPANIAŁY EFEKT WIZUALNY.
WŁAŚCIWOŚCI KWASOWO-ZASADOWE AMINOKWASÓW - EWA WITKOWSKA

OLIMPIADY I KONKURSY
65. KRAJOWA OLIMPIADA CHEMICZNA. ZADANIA TEORETYCZNE. - KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY CHEMICZNEJ
65. KRAJOWA OLIMPIADA CHEMICZNA. ZADANIA LABORATORYJNE. - KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY CHEMICZNEJ

Pobierz Pobierz