eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Tygodnik Ciechanowski (wyd. żuromińskie)

PAŃ WYMIANA ZDAŃ
- Pani burmistrz, ja nie jestem pani wrogiem. Musimy razem pracować dla mieszkańców.
I pani niech nie widzi we mnie wroga, bo ja nim nie jestem – mówiła przewodnicząca rady
Barbara Michalska do Anety Goliat. W odpowiedzi usłyszała: - Ja również, pani przewodnicząca.
Działo się to na sesji Rady Miejskiej Żuromina, a kanwą tej wymiany zdań
stała się skarga na działalność nowej pani burmistrz.

PRZYRODA BOGACTWEM GMINY
Rozmowa z Krzysztofem Ziółkowskim – wójtem gminy Lubowidz.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
Powiat żuromiński jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie
mazowieckim. To wniosek, jaki płynie po przedstawieniu statystyk policyjnych
na trzeciej debacie żuromińskiej poświęconej bezpieczeństwu. Mimo tak optymistycznego
podsumowania 2014 roku mieszkańcy i samorządowcy wskazali na terenie powiatu kolejne problemy,
jakie należy rozwiązać.

HUMANISTKA Z Zielonej
Edyta Grzeszkiewicz, uczennica klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, to zdecydowanie
humanistka. Powiada, że lubi języki. Chodzi tu o naukę języka polskiego,
a także angielskiego i niemieckiego.