eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Tygodnik Ciechanowski (wyd. żuromińskie)

PAŁAC DLA DUDY
Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej z 46 (na 51) okręgów
wyborczych, Andrzej Duda uzyskał 52,46 proc. głosów, a Bronisław Komorowski
47,54 proc. Dzieliło ich ok. 650 tys. głosów. Frekwencja wyniosła 53,96 proc.
Pełne dane PKW obiecała podać późnym popołudniem w poniedziałek,
25 maja, już po zamknięciu tego numeru „TC.


BURMISTRZ ANETA GOLIAT TROCHĘ SIĘ ZAPĘDZIŁA?
Aneta Goliat z pewnością ma wszelkie predyspozycje bycia dobrym burmistrzem
miasta i gminy Żuromin. Jest wykształcona, dynamiczna, ma dużo energii i wiary
w możliwość przenoszenia gór, towarzyszącej samorządowym debiutantom.
Ma ciekawe pomysły. To wszystko widać. Szacunek pani burmistrz należy się
z innego jeszcze powodu: wybrali ją mieszkańcy miasta i gminy, a przecież mieszkańców
i ich decyzje należy szanować. Burmistrz Aneta Goliat już w początkach
burmistrzowania trochę się zapędziła, jakby zapomniała, że kierowanie
w samorządzie wygląda trochę inaczej niż w przedsiębiorstwie czy instytucji,
gdzie kierownik decyzje o wszystkim i odpowiada za wszystko jednoosobowo.
W samorządzie decydowanie jest rozłożone na burmistrza i radę.


MARZYŁA O MEDYCYNIE
Aleksandra Krzesińska jest sympatyczną, uśmiechniętą dziewczyną, otwartą, dobrze
czującą się w rówieśniczym towarzystwie. Uczy się w II klasie Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie – na profilu biologiczno-chemicznym. I to jak się uczy!
W ubiegłym roku, a więc w pierwszej klasie, uzyskała średnią ocen 5,31. Okazało
się, że to najwyższa średnia w szkole.


ZAWIOZŁY CIEPŁO DO DPS
Czy to jest zła młodzież? – pyta Marek Cimochowski, dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Bieżuniu, w skład którego wchodzi także gimnazjum. Pyta,
żeby dobitniej odpowiedzieć, że młodzież z gimnazjum, przynajmniej z jego szkoły,
jest właśnie z gruntu dobra, wrażliwa, chętna do niesienia pomocy.