eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Tygodnik Działdowski

"WYRZUCONY" NA EMERYTURĘ
Podczas miesięcznej choroby dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie,
placówkę przeorganizowano. W ramach zmian, wicestarosta zarządził
przekazanie godzin Romualda Remiszewskiego innym nauczycielom,
a osoba zastępująca dyrektora podpisała się pod wypowiedzeniem
z pracy i wnioskiem do Rady Miasta, aby ta pozwoliła na zwolnienie
swojego przewodniczącego.

POWOŻENIE ZAPRZĘGAMI
W minioną niedzielę w Malinowie koło Działdowa odbyły się zawody
w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. Do udziału w konkursie powożenia
zgłosiło się 13 załóg, a 11 z nich ukończyło rywalizację.

WAKACJE ROZPOCZĘTE
We wszystkich szkołach, 26 czerwca zakończył się rok szkolny. Najczęściej
scenariusz uroczystości tego dnia był jednakowy, krótka część artystyczna,
przemówienie dyrektora, wręczenie nagród wyróżniającym się uczniom,
a później już w klasach wręczenie świadectw. Od tego momentu wakacje
należy uznać za rozpoczęte.

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Wśród wielu punktów porządku dnia rozpatrywanych podczas sesji Rady Miasta
25 czerwca, było także zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok i udzielenie burmistrzowi Grzegorzowi Mrowińskiemu absolutorium.

MAM POMYSŁ NA KULTURĘ
Wywiad z Katarzyną Borowską, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.