eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wiadomości Historyczne

Kinga Czechowska - Jak mówić o Zagładzie? Holokaust jako osobiste doświadczenie polskich
Żydów

KLUCZ DO EPOKI
Katarzyna Kącka - „Mapa pamięci”.
Jak upamiętnia się w Polsce II wojnę światową?

WOS W TEORII I PRAKTYCE
Joanna Piórkowska - Pozycja kobiety w rodzinie szlachecko-ziemiańskiej
Sandra Tomczak - Sprawa równouprawnienia kobiet – przypadek polski
Joanna Maj - Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Tybetu
w epoce Mao Tse-tunga (1949–1976)
Krzysztof Jurek - Próg zaliczenia i co z niego wynika?

FORUM EDUKACYJNE
Maciej Fic - „Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną
Piotr Rapiński - Wykorzystanie gier komputerowych w dydaktyce historii

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
Piotr Hapanowicz - Krakowskie kolokwium – miejsce debaty publicznej

HISTORIA I STYLE
Michał Pszczółkowski - Postmodernizm

IN MEMORIAM
Zdzisław Biegański, Teresa Maresz - Profesor Janusz Rulka

REKOMENDACJE
Łukasz Wróbel - „Borussia. Kultura, Historia, Literatura”

Pobierz Pobierz