eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wiadomości Historyczne

KLUCZ DO EPOKI
TOMASZ KRZEMIŃSKI - PRZEMYT NA GRANICY
PRUSKO-ROSYJSKIEJ W XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU
ANNA AMBROCHOWICZ-GAJOWNIK -
POLSKO-FRANCUSKIE KONTAKTY NA NIWIE
GOSPODARCZEJ W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
TOMASZ CERAN - AD VOCEM DO AD VOCEM.
O ZBRODNI POMORSKIEJ 1939 RAZ JESZCZE

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
EWA DANOWSKA - LICEUM KRZEMIENIECKIE W ODRODZONEJ POLSCE (1920–1939)

WOS W TEORII I PRAKTYCE
CHRISTOPHER COLWILL - CYBERPRZESTRZEŃ.
NOWE POLE, NOWE ZAGROŻENIA
JUSTYNA GAŁUSZKA - ABC PRAWA
– INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA MEDYCYNY
AGNIESZKA PAWŁOWSKA-KUBIK, PIOTR
PALUCHOWSKI - NIE TYLKO HIPOKRATES.
MEDYCYNA W OKRESIE ANTYKU

FORUM EDUKACYJNE
IRENEUSZ WYWIAŁ - O EDUKACJI SŁÓW KILKORO
WIKTORIA KNAP - O HISTORII INACZEJ, CZYLI
TIK NA LEKCJACH HISTORII
ANETA SARBINOWSKA-MURAWIECKA -
PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM
NAUCZANIA, PODRĘCZNIK, LICZBA GODZIN,
CHRONOLOGIA, CZYLI JAK EFEKTYWNIE
REALIZOWAĆ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
W KLASIE SIÓDMEJ OŚMIOKLASOWEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 I 2019/2020

RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
PATRYK KOZIEŁ - MAGISTRI NOSTRI
MAGNIFICENTISSIMI. O LATACH SŁUŻBY
OŚWIATOWEJ W KOLUSZKACH

-- REKOMENDACJE
ŁUKASZ WRÓBEL - PARYŻ 1919. SZEŚĆ
MIESIĘCY, KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT:
KONFERENCJA POKOJOWA W PARYŻU W 1919
ROKU I PRÓBA ZAKOŃCZENIA WOJNY - ZNAKI
WOLNOŚCI. O TRWANIU POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWE

Pobierz Pobierz