eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wiadomości Historyczne

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
PAWEŁ HAMERA - HRABIA STRZELECKI
I NIESIENIE POMOCY OFIAROM GŁODU NA
ZIELONEJ WYSPIE
MICHAŁ MADEJ - SPRAWA SUKCESJI
ANGLOSASKIEJ PO ŚMIERCI EDWARDA WYZNAWCY

WOS W TEORII I PRAKTYCE
NATALIA OLSZEWSKA - POCZĄTKI BRYTYJSKIEJ PRASY POPULARNEJ
BARTOSZ PAWLAK - MIĘDZY PRAWDĄ
A KŁAMSTWEM – PRZEKAZ MEDIALNY
W PRAKTYCE. SCENARIUSZ LEKCJI WIEDZY
O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KAMIL GOFRON - WPŁYW
POSTKOMUNISTYCZNYCH ELIT NA KSZTAŁT
SYSTEMU EKONOMICZNEGO. CASUS
CZECHOSŁOWACJI, POLSKI I UKRAINY

HISTORIA MEDYCYNY
KRZYSZTOF SZARSZEWSKI, AGNIESZKA
PAWŁOWSKA-KUBIK, PIOTR PALUCHOWSKI
- MEDYCYNA ZATRZYMANA W CZASIE –
LECZNICTWO W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA

FORUM EDUKACYJNE
PIOTR KOŁODZIEJCZAK - JAK UCZYĆ O HISTORII
ŚREDNIOWIECZNEGO KOŚCIOŁA?
HUBERT MAZUR - LEKCJA GENEALOGICZNA
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM
-- WZBOGACAMY LEKCJE HISTORII
JOANNA GOŁĘBIEWSKA - NAPOLEON
BONAPARTE WE WSPOMNIENIACH
ALEKSANDRA HR. FREDRY
-- RELACJE – DYSKUSJE – KONFRONTACJE
ARTUR R. JĘCKA - JEŃCY W TORUNIU
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ I W CZASACH
KOMUNISTYCZNYCH
-- REKOMENDACJE
TOMASZ SIŃCZAK
- STABILIZACJA W CZASACH
ZARAZY, CZYLI KILKA UWAG
O PAX ROMANA
ŁUKASZ WRÓBEL
- BRYTANIA