eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Kultúrno spoločenský mesačník slovenskej menšiny v Poľsku - Kulturalno-społeczny miesięcznik mniejszości słowackiej w Polsce
Život

Život 10 (31.10.2018)

60 ROKOV REDAKCIE ŽIVOT
MAŽORETKY Z PODVLKU V PRACOVNOM NALADENÍ
PRÁZDNINY V SLOVENSKOM DOME V KACVÍNE
SPEVOM A TANCOM PO EURÓPE
FS HAJDUKY V SRBSKU
Z…
Więcej »

Život

Život 9 (12.09.2018)

NOVÝ GENERÁLNY KONZUL SR V KRAKOVE
POĎAKOVANIE MINISTROVI FINANCIÍ SR
60 ROKOV REDAKCIE ŽIVOT
IN MEMORIAM OTCA BISKUPA DOMINIKA KALATU SJ
V PODVLKU…
Więcej »

Život

Život 8 (31.08.2018)

JOZEF ŠIMONČIČ SA DOŽÍVA 90 ROKOV
LETNÉ TÁBORY NA SLOVENSKU
LETO JE OBDOBÍM ODDYCHU PRE ŽIAKOV OD ŠKOLSKÝCH POVINNOSTI.
O JEHO PRÍJEMNÉ STRÁVENIE DEŤMI…
Więcej »

Život

Život 7 (31.07.2018)

KRÁSY SLOVENSKA V PRÁZDNINOVEJ NÁLADE
VÝLETY ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA SLOVENSKO ORGANIZOVANÉ SPOLKOM
SLOVÁKOV V POĽSKU MAJÚ DLHOROČNÚ TRADÍCIU A SÚ VEĽKOU…
Więcej »

Život

Život 6 (30.06.2018)

ŠESŤ DECÉNIÍ ZA NAMI
ODOVZDÁVANIE ODMIEN V JABLONKE
UKONČENIE TVORIVÝCH DIELNÍ A DEŇ MATIEK V PODVLKU
IDEME PRÁZDNINOVAŤ
PRÁZDNINY – TO JE SLOVO, KTORÉ…
Więcej »

Život

Život 5 (31.05.2018)

Ako ďalej Slováci na Spiši?
V Podsklí
Rázovitá oravská obec Podsklie mení svoj vzhľad a snaží sa,
aby sa v nej obyvatelia i jej návštevníci cítili dobre.…
Więcej »

Život

Život 4 (30.04.2018)

Študuj na Slovensku
Krempašania a Novobeľania sa učili
a zdokonaľovali na Slovensku
Lyžovanie, snowboarding, komunikácia v slovenčine, bowling,
šípky a…
Więcej »

Život

Život 3 (31.03.2018)

-> V Harkabúze
-> Čo nového v miestnej skupine v Jablonke?
-> Zimné prázdniny v Slovenskom dome v Kacvíne
Pekné chvíle si užili žiaci v Slovenskom dome v…
Więcej »

Život

Život 2 (28.02.2018)

VI. NEDEĽA S HAJDUKMI
STALO SA TRADÍCIOU, ŽE KONCOM JANUÁRA SA OBYVATELIA VYŠNÝCH
LÁPŠ SCHÁDZAJÚ V KLUBOVNI SPOLKU SLOVÁKOV, KDE ICH ČAKÁ MILÉ PODUJATIE…
Więcej »

Život

Život 1 (31.01.2018)

-> POZDRAVY K 70. VÝROČIU VZNIKU SPOLKU
SLOVÁKOV V POĽSKU
-> RECEPCIE PRI PRÍLEŽITOSTI VZNIKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-> VIANOČNÁ ATMOSFÉRA V CENTRE…
Więcej »

Život

Život 12 (31.12.2017)

-> Pokoj ľuďom dobrej vôle
-> Mikulášske balíčky pre žiakov z Jurgova
-> Vianočná vôňa medovníkov
Chutné vône pečených medovníkov sa šírili po obci Podvlk…
Więcej »

Život

Život 11 (30.11.2017)

Festival poľsko-slovenskej spolupráce priblížil
kultúrne dedičstvo Oravy
Na skle maľované
Maľba na sklo patrí medzi tradičné umenie severného Spiša.
Oživiť…
Więcej »

Život

Život 10 (31.10.2017)

3. ročník Oravského rodinného rekreačného sviatku
Slovenčina na spišských a oravských školách v roku 2017/18
Žiaci sa už vrátili do školských lavíc a majú…
Więcej »

Život

Život 9 (05.09.2017)

-> Babadlovo v Kacvíne
-> Vernisáž detských prác z výtvarnej súťaže
Ludwika Korkoša vo Varšave
Výtvarne práce žiakov zo súťaže Ludwika Korkoša…
Więcej »

Život

Život 8 (31.08.2017)

„Oživili sme pocit národnej spriaznenosti k Slovensku“
Rezká deväťdesiatnička
Krásu dychovej hudby Krempašania šíria už 90 rokov. Práve
pri príležitosti…
Więcej »

Život

Život 7 (31.07.2017)

-> Hurá prázdniny!
-> Na Slovensko...
-> Život so slovenčinou
-> Výtvarníci zo Spiša si prevzali svoje odmeny
-> Zasadnutie Ústredného výboru SSP
->…
Więcej »

Život

Život 6 (30.06.2017)

-> Vernisáž prác zo súťaže Ludwika Korkoša v Jablonke
Slovenská klubovňa miestnej skupiny Spolku Slovákov v Poľsku
v Jablonke, dalo by sa povedať,…
Więcej »

Dodatki: spis treści:

Život

Život 5 (31.05.2017)

-> Lapšanka v roku 1940 I.
-> Železné výročia v Orávke
-> V spomienkach na oravské detstvo
-> Otázka kroja v Novej Belej
-> Aktivity v slovenskej klubovni…
Więcej »

Život

Život 4 (30.04.2017)

V APRÍLOVOM ČÍSLE NÁJDETE:
-> Študenti na Slovensku
-> Sneh a voda
Zimné športy si môžu naši žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského
jazyka v starších…
Więcej »

Život

Život 3 (31.03.2017)

Jurgovské oblátkové stretnutie
Oblátkové stretnutie v Jurgove má dlhodobú tradíciu, vďaka
ktorej sa vytvoril priestor pre spoločne trávený krajanmi čas
v…
Więcej »