eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

Festival poľsko-slovenskej spolupráce priblížil
kultúrne dedičstvo Oravy
Na skle maľované
Maľba na sklo patrí medzi tradičné umenie severného Spiša.
Oživiť túto zručnosť sa rozhodli v Centre slovenskej kultúry v Novej
Belej, kde sa konal cyklus tvorivých dielní, počas ktorého sa mohli
deti a mládež tomuto umeniu priučiť. Ako to dopadlo? Dočítate sa
v našom článku.
Oravcov zaujali pamiatky Slovenska
Divadelníci z Nedece
Divadelná tradícia v Nedeci opätovne ožíva. Prečo sa šiesti mladí
Nedečania rozhodli oprášiť divadelné dosky? Aké majú problémy
a plány do budúcnosti? O tom všetkom i o všeličom inom sme sa
porozprávali s jedným zo zakladateľov nedeckého divadielka Adamom
Świętym.
Horčičné zrnko
Kamenná svadba
Vzácny dokument jurgovskej farnosti z roku 1811
Spomienka na Jozefa Ivančáka z Nedece
Prvý gminný Deň seniora
Krátko z Oravy a Spiša
Z diania na Slovensku
Hasičská slavnosť v Tribši
Výlet na Slovensko
V októbri žiaci navštevujúci vyučovanie slovenského jazyka na
spišských školách v Nedeci, Kacvíne, Vyšných a Nižných Lapšoch,
Krempachoch a Novej Belej spoznávali zákutia hlavného mesta
Slovenska – Bratislavy, ale aj iných zaujímavých miest, ako napr.
pamätník na Bradle. Mali možnosť využiť získané poznatky v praxi
a ocitli sa priamo v živom slovenskom jazykovom prostredí, čo
podporilo ich konverzačné schopnosti. Organizátorom trojdňových
výletov bol Spolok Slovákov v Poľsku a čiastočne ich podporil aj
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Za poznaním Slovenska
Život (nie) je román
Poviedka na voľnú chvíľu
Spoznajte slovenské mestá - Poprad
Vydavateľstvo Spolku Slovákov v Poľsku na
knižnom veľtrhu v Krakove
Jubileum Slovensko-poľskej komisie
humanitných vied