eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

-> POZDRAVY K 70. VÝROČIU VZNIKU SPOLKU
SLOVÁKOV V POĽSKU
-> RECEPCIE PRI PRÍLEŽITOSTI VZNIKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
-> VIANOČNÁ ATMOSFÉRA V CENTRE SLOVENSKEJ KULTÚRY V NOVEJ BELEJ
-> SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PROSPEŠNEJ SPOLUPRÁCE NA ORAVE
-> HORČIČNÉ ZRNKO
-> DIVADELNÝ KRÚŽOK V LAPŠANKE V SPOMIENKACH
-> PRIPOMENIEME SI V ROKU 2018 I.
-> KRÁTKO ZO SPIŠA, ORAVY A SLIEZSKA
-> TRADIČNÁ SLOVENSKÁ KAPUSTNICA V KRAKOVE
-> 70. VÝROČIE VZNIKU SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU
SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU NA KONCI MINULÉHO ROKA OSLÁVIL
70. VÝROČIE VZNIKU A ČINNOSTI MEDZI KRAJANMI. DVOJDŇOVÉ
ODUJATI E BOLO VENOVANÉ ZHODNOTENIU ČINNOSTI POČAS
ODBORNÉHO SEMINÁRA, VÝSTAV, PIETNEJ SPOMIENKY A KULTÚRNO-
OSVETOVÉMU PROGRAMU, KTORÝ BOL SPOJENÍM PREZENTÁCIE
KULTÚRNEJ ČINNOSTI A HISTORICKÉHO VÝVINU.
-> SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU V TOKU DEJÍN
-> ČINNOSŤ SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU PROSTREDNÍCTVOM VÝSTAV
-> POCTA SLOVENSKÉMU HNUTIU V POĽSKU
-> Z DIANIA NA SLOVENSKU
-> POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
-> SPOZNAJTE SLOVENSKÉ MESTÁ - STARÁ ĽUBOVŇA
-> PREZENTÁCIA BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA VO VARŠAVE
-> VÝTVARNÍK A HUDOBNÍCI SPOD TATIER ZOŽALI ÚSPECH VO VARŠAVE
-> VIANOČNÁ POHĽADNICA V GALÉRII SLOVENSKÉHOUMENIA SSP V KRAKOVE