eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

KRÁSY SLOVENSKA V PRÁZDNINOVEJ NÁLADE
VÝLETY ŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA SLOVENSKO ORGANIZOVANÉ SPOLKOM
SLOVÁKOV V POĽSKU MAJÚ DLHOROČNÚ TRADÍCIU A SÚ VEĽKOU PODPOROU
VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA NA ŠKOLÁCH. VĎAKA NÍM SI ŽIACI MÔŽU
OVERIŤ V PRAXI NADOBUDNUTÉ V PROCESE VYUČOVANIA POZNATKY. ORAVSKÍ
ŽIACI Z JABLONKY A PODVLKU NAVŠTÍVILI KRÁSNY REGIÓN HORNEJ NITRY –
MESTO BOJNICE, KDE SI POZRELI ZÁMOK I ZOOLOGICKÚ ZÁHRADU A S NAMI
SA PODELILI O SVOJE ZÁŽITKY.
VEDENIE SPOLKU O MINULOSTI I BUDÚCNOSTI
V PEKELNÍKU
FOLKLORISTI ZO SPIŠA NA LIPTOVE
HORČIČNÉ ZRNKO
UČITEĽ MLÁDEŽE SPÄTÝ S ORAVOU – DON JOZEF SOBOTA
KTORÉ VÝROČIE JABLONKY SI PRIPOMÍNAME?
PRÍBEH KAPLNKY V HARKABÚZE II.
FOLKLORISTI SPOD BABEJ HORY I.
HĽADÁTE PRÁVNU POMOC NA SLOVENSKU ALEBO V ČECHÁCH?
KRÁTKO ZO SPIŠA A ORAVY
ODOVZDÁVANIE ODMIEN V SÚŤAŽI LUDWIKA KORKOŠA NA SPIŠI
DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY FRANTIŠKA KOLKOVIČA
DEŇ SLOVENSKEJ POÉZIE A PRÓZY FRANTIŠKA KOLKOVIČA PATRÍ UŽ DLHÉ
ROKY DO KALENDÁRA TRADIČNÝCH SLOVENSKÝCH PODUJATÍ V POĽSKU. A TAK
ROVNAKO AKO PO MINULÉ ROKY, MOHLI SME SI AJ V TOMTO ROKU VYPOČUŤ
Z ÚST NAŠICH KRAJANSKÝCH DETÍ NAJRÔZNEJŠIE SLOVENSKÉ BÁSNE I NEVERŠOVANÉ
PRÓZY, KTORÉ ZAZNELI 8. JÚNA Z PÓDIA SLOVENSKÉHO DOMU VO VYŠNÝCH LAPŠOCH.
Z DIANIA NA SLOVENSKU
POVIEDKA NA VOĽNÚ CHVÍĽU
VITAJTE V NAŠOM KRÁSNOM MESTE, VO VYSOKÝCH TATRÁCH!
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE O LÍSTKY DO AQUAPARKU AQUACITY POPRAD
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE
ZASADNUTIE POĽSKO-SLOVENSKEJ OBCHODNEJ KOMORY