eprasa.pl

Logowanie

Rejestracja

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Život

60 ROKOV ČASOPISU ŽIVOT
NA SLOVENSKU – NIELEN PO STOPÁCH ZLATA
KAŽDOROČNE NA JESEŇ SA ŽIACI NAVŠTEVUJÚCI VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO
JAZYKA NA ŠKOLÁCH NA SPIŠI I ORAVE VYBERÚ NA VÝLET NA SLOVENSKO,
KDE SI OZREJMIA JEHO KRÁSY, KULTÚRU I HISTÓRIU, PRIČOM SI OVERIA AJ SVOJE
ZNALOSTI SLOVENSKÉHO JAZYKA. TOHTOROČNÉ VÝLETY SA REALIZOVALI VĎAKA
FINANČNEJ PODPORE ÚRADU PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ, MINISTERSTWA
EDUKACJI NARODOWEJ RP A SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU.
PREKRÁSNE ZÁŽITKOVÉ UČENIE – VÝLET NA SLOVENSKO
SLOVENČINA NA SPIŠI A ORAVE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
VZDELÁVACÍ SEMINÁR PRE UČITEĽOV
HORČIČNÉ ZRNKO
DIAMANTOVÁ SVADBA MILANIAKOVCOV Z NEDECE
VZNIK ČESKO-SLOVENSKA NA SEVERNOM SPIŠI A HORNEJ ORAVE II.
POÉZIA ĽUDSKEJ DUŠE
OČI SÚ BRÁNOU DO ĽUDSKEJ DUŠE. TAK ASPOŇ TVRDÍ PRASTARÁ MÚDROSŤ
I AUTOR FOTOGRAFIÍ STOVIEK ĽUDSKÝCH TVÁRÍ Z CELÉHO SVETA, ZNÁMY SLOVENSKÝ
ASTRONÓM A ZAMAGURSKÝ RODÁK VOJTO RUŠIN, KTORÉHO VÝSTAVA JE
PREZENTOVANÁ V GALÉRII SLOVENSKÉHO UMENIA V KRAKOVE.
GENERÁLNY KONZUL SR MEDZI ŽIAKMI NA ORAVE
GENERÁLNY KONZUL SR V KRAKOVE TOMÁŠ KAŠAJ SA V NOVEMBRI STRETOL
S UČITEĽMI A ŽIAKMI SLOVENSKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE Č. 2 V PODVLKU
A V ZDRUŽENEJ ŠKOLE V JABLONKE. SÚČASNE SA O STAVE SLOVENSKÉHO
VYUČOVANIA NA ORAVSKÝCH ŠKOLÁCH ROZPRÁVAL S RIADITEĽMI TÝCHTO ŠKÔL.
NA ĽUDOVÚ NÔTU
KRÁTKO Z ORAVY A SPIŠA
ŠESŤDESIAT ROKOV ČASOPISU ŽIVOT S KRAJANMI
V DŇOCH 20. A 21. OKTÓBRA SA CENTROM SLOVENSKEJ KULTÚRY V NOVEJ
BELEJ ŠÍRILA SLÁVNOSTNÁ A DÔSTOJNÁ ATMOSFÉRA OSLÁV 60. VÝROČIA PERIODICKÉHO
VYDÁVANIA JEDINÉHO SLOVENSKÉHO ČASOPISU V POĽSKU – ČASOPISU
ŽIVOT. REDAKTORKY, KOLPORTÉRI, VEDENIE SPOLKU SLOVÁKOV V POĽSKU
I MNOŽSTVO HOSTÍ ZO SLOVENSKA I POĽSKA, ALE TIEŽ Z INÝCH EURÓPSKYCH
KRAJÍN, KDE ŽIJÚ SLOVÁCI, SI PRIPOMENULI TOTO OKRÚHLE VÝROČIE MEDZINÁRODNOU
KONFERENCIOU, UVEDENÍM DO ŽIVOTA SLOVENSKÉHO SVETOVÉHO
KALENDÁRA, OTVORENÍM VÝSTAV, SVÄTOU OMŠOU NA TENTO ÚMYSEL, SLÁVNOSTNOU
PORADOU ŽIVOTA A KULTÚRNYM PROGRAMOM.
Z DIANIA NA SLOVENSKU
AKTIVITY SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VO VARŠAVE
VEDOMOSTNÝ KVÍZ O SLOVENSKU
VEĽKÁ SÚŤAŽ RIADITEĽA SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU
VO VARŠAVE O LÍSTKY DO THERMAL PARKU VRBOV